Новий проект з громадянської освіти в Україні

30.12.2000

Язык: личность, общество, государство

30.12.2000

Задача государственной поддержки развития украинского языка и права человека: мнения экспертов Українська мережа громадянської освіти

З матеріалів конференції „Проблеми громадянської освіти та викладання прав людини в україні“

30.12.2000

Доповіді І.Сущенко (м.Чернігів), В.Оржехівського (м.Київ), С.Загоруйко(смт Млинів Рівненської обл.)

Права людини в школі

30.12.2000

Розробка розділу пдіручника для 5-6 класів.

30.12.2000

Вацлав Гавел, президент Чеської республіки:

...Я зовсім не проти інституту держави як такого. Я просто кажу про те, що є цінність вища за Державу, і ця цінність – людство. Держава служить людям, а не навпаки. Якщо людина служить своїй державі, то така служба має йти не далі від того, що є необхідним державі, аби добре служити своїм громадянам. Права людини стоять вище за права держав. Громадянські свободи являють собою більшу цінність, аніж державний суверенітет. У контексті міжнародного права гарантії, що захищають людину, мають переважати над гарантіями, які захищають державу.
Отже, у зовнішній політиці окремим державам належить поступово позбутися категорії, яка досі була її наріжним каменем, – категорії „національних інтересів“, яка має тенденцію швидше розділяти, ніж об’єднувати. Кожен із нас має свої особливі інтереси. Це природно, і немає причин, через які ми повинні відмовитися від наших законних хвилювань. Та є щось, що стоїть вище від наших інтересів – це принципи, які ми сповідуємо.
Принципи, швидше, об’єднують, аніж роз’єднують; вони – обмежувачі для виміру законності наших інтересів. Мені видається неправомірним, коли різні державні доктрини стверджують, що дотримання такого-от принципу відповідає інтересам держави. Принципи належить поважати і дотримуватися їх заради них самих; інтереси повинні бути другорядними щодо принципів...

(Див. статтю „На шляху до суверенітету“,
газета „День“, 21.04.2000)

З робіт Четвертого Всеукраїнського конкурсу

30.12.2000

Застосування активних форм і методів викладання прав людини

30.12.2000

Контактні адреси учасників Всеукраїнської конференції

30.12.2000

Завершення IV Всеукраїнського конкурсу учнівських та студентських робіт з прав людини

30.12.2000

30.12.2000

Михайло Жукотський (з виступу на конференції): Порушення прав дітей в закладах освіти сьогодні обумовлено в першу чергу порушенням прав педагогічних працівників. Сьогодні в школі склалася ситуація, за якої забуто таке поняття як умови праці вчителя, а обов’язками вчителя органи місцевого самоврядування та держадміністрації, що займаються питаннями освіти, маніпулюють на власний розсуд...
..Включення учнів в правозахисну діяльність, залучення до неї батьків і найбільш активних вчителів... створить систему противаг і утримань для владних структур в системі освіти. Влада без утримань і противаг з кожним днем паразитує все більше і більше. Це загальновідомо. По-друге, учні в рамках роботи клубів випускатимуть газету, читатимуть лекції, проводитимуть інші заходи, які будуть більш дієвими ніж академічні заходи офіційного рівня...
Переконаний, що залучення учнів шкіл до правозахисної практики, включення їх в діяльність по пропаганді правових знань; збору та аналізу фактів правопорушень, яка здійснюватиметься в невимушеній атмосфері співпраці матиме набагато більше користі ніж збільшення кількості годин на викладання правових курсів у і без того перевантаженому навчальному плані.

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль