версія для друку

Громадянська Освіта, 2000,  №18
Різне, Релігія і школа

Толерантність

28.12.2000
автор: І.Сущенко (м. Чернігів)
Шановні колеги, надсилаю конспект уроку, що був проведений у 8-класі на додаткових заняттях курсу „Права людини“. Курс введено як додатковий в порядку експерименту. Це предмет для „добровольців“ з числа учнів (курс за вибором). Так сталося, що ці учні поступово стають членами дитячої групи нашої молодіжної організації. Молодіє курс „Права людини“ – знижується вік тих, хто захоплюється ідеєю правозахисту.

Тема:
ТОЛЕРАНТНІСТЬ.

Мета:
Розуміння понять, пов’язаних з проблемами прав людини. Сприяння формуванню вміння логічно та критично мислити, вміння досягати компромісу. Виховання терпимості до думок та поглядів інших людей, поваги до права на власну думку та її висловлювання.

Тип уроку:
урок практичного застосування знань, умінь та навичок.

Основні поняття:
рівноправність. стереотипи, конфлікт, толерантність, меншість, дискримінація.

Хід уроку:

1 етап.
Вступне слово вчителя.

Урок починається з вступного слова вчителя, де він повідомляє тему, мету, завдання уроку. Вчитель звертає увагу учнів на такі проблеми, як рівність та одночасна різноманітність людей, існування певних стереотипів по відношенню до „не таких, як я“.

Згадується поняття „дискримінація“ та вводиться новий термін: „толерантність“.

На дошці записується визначення: Толерантність – терпимість до думок, поведінки та поглядів інших людей.

Наголошуючи на право кожної людини мати та висловлювати власні погляди, вчитель підкреслює, що права завжди розповсюджуються в обидві сторони, а не тільки на вас.

2 етап.
Робота в групах.

Учням пропонується обговорити деякі проблеми в групах та зробити висновок. Кожна група отримує своє завдання-проблему. Одна з груп виконуватиме роль експертів та працюватиме з міжнародними документами та Конституцією України.

Проблема 1.
„Вашому класу запропоновано обрати один додатковий предмет для вивчення. Більшість класу за „історію мистецтва“. Але восьмеро учнів проти. Вони обрали „психологію спілкування“. Як на зборах класу вирішити це питання?“

Проблема 2.
„Вашому класу запропоновано зробити велику спільну фотографію. Більшість учнів вирішили фотографуватися у шкільній формі, щоб залишилася пам’ять про шкільні роки. Але десятеро категорично проти цього. Запропонуйте ваш варіант вирішення проблеми.“

Вчитель пропонує зробити висновок, відповідаючи на питання: "Чи повинна меншість виконувати волю більшості?" Варіанти висновків записуються на дошці для подальшого використання.

3 етап.
Робота в парах.

Учням пропонуються вислови, з приводу яких можна висловити аргументи „за“ і „проти“. Клас розбивається на пари, які повинні обговорити вислів та прийти до якоїсь однієї думки. Час на виконання роботи – 5 хвилин. Пропоновані вислови:

– Дорослі ніколи не погодяться з твердженням: „Дитина має право на особисте життя“.

– Як особистість дитина повинна мати повну свободу дій.

– Для дитини більш важливо знати свої права, ніж обов’язки.

– Кожна людина повинна дотримуватись своїх поглядів та не міняти їх.

– Тільки дорослі можуть захистити права дитини.

– Захищаючи свої права, тільки робиш собі гірше.

– Хто сильніший той і правий.

– Людина має право завжди сказати іншому те, що вона про нього думає.

– Жінки та чоловіки ніколи не будуть рівними.

– Дорослі повинні дослухатися до думок та слів дітей.

Після роботи в парах проходить обговорення результатів. Можливі варіанти висновків: „Дійшли спільної думки“ / „Погодився з думкою партнера“ / „Думаю так, як і раніше“. Висновки записуються на дошку, поступово формуючи підсумкову схему.

4 етап.
Підсумок вчителя.

Підсумкове слово вчителя може базуватися на опорній схемі, в якій викладені основні моменти уроку та яка складена на основі роботи учнів.„Більшість повинна поважати погляди меншості“


 

Інша думка


„Погляди людини можуть змінюватись“
 

спільна Я думка
 


„Моя думка не завжди єдино правильна“


Моя думка


„Точку зору можна вільно обирати чи вільно з нею погоджуватись“


„Кожний має право на вільне вираження своєї думки“. (ст.10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод)


5 етап.
Узагальнення, домашнє завдання.

Одному з учнів пропонується побудувати розповідь на основі вироблених тез з теми: „Толерантність“.

Домашнім завданням може бути твір-мініатюра на основі матеріалу уроку з даної теми.

Роздаткові матеріали для учнів:


1. Загальна Декларація прав людини. Ст. 19: „Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.“

2. Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Ст.10: „Кожен має право на вільне вираження своїх думок. Це право включає свободу дотримуватись своїх переконань, отримувати та розповсюджувати інформацію та ідеї без втручання державних органів та незалежно від державних кордонів.“

3. Конвенція про права дитини. Ст.12: „Держави-сторони забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини...“. Ст.13. „Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати та передавати інформацію та ідеї будь-якого роду...“

4. Конституція України. Ст.34: „Кожному гарантується право на свободу думки і слова на вільне вираження своїх поглядів та переконань.“

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль