версія для друку

Переселенцы с Донбасса пока не стали частью украинской громады

23.10.2015
автор: Янина Смелянская

Менее двух суток осталось до дня выборов местных советов в Украине. В субботу наступит день тишины. Ну и в воскресенье избирательные комиссии начнут процедуру фиксации волеизъявления избирателей. К сожалению, принять участие в выборах местных советов смогут не все. «За бортом» избирательного процесса останутся по меньшей мере 1,5 млн. избирателей – украинцев, вынужденных покинуть свои дома на Донбассе и переселившихся на «материковую» Украину, бежав от войны.
Вопрос участия переселенцев в выборах местных советов неоднократно обсуждался в последнее время, однако найти взаимоприемлимую формулу реализации избирательных прав переселенцев украинское правительство так и не смогло. Избирателям-переселенцам было категорически отказано в доступе к реализации права на участие в местных выборах на уровне закона Украины «Про місцеві вибори». В Харьковской правозащитной группе решили попробывать восстановить избирательные права переселенцев и обратились в местный суд с соответствующим заявлением…
Итак, заявители попросили суд «…Уточнити попередній список виборців по виборчій дільниці № ХХХХХХ виборчого округу № ХХ, зобов’язати відділ ведення Державного реєстру виборців ХХХ району міста Харківа і дільничну виборчу комісію виборчої дільниці № ХХХХХХ виборчого округу № ХХ тимчасово змінити адресу голосування виборця на адресу: м.Харків, вул..ХХХ, та зобов’язати відділ ведення Державного реєстру виборців ХХХ району міста Харківа і дільничну виборчу комісію виборчої дільниці № ХХХХХХ виборчого округу № ХХ включити виборця до списку виборців по виборчій дільниці № ХХХХХХ виборчого округу № ХХ».
Аргументировали свои исковые требования заявители следующим образом:
«…Зважаючи на вимоги ч.3 ст.30 Закону України «Про місцеві вибори», № 595-VIII/2015, «належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання».
Згідно ч.1 ст.3 Закону № 595-VIII: «Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, виборах сільського, селищного, міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу».
Згідно до вимог ст. 38 Конституції України, громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
У відповідності до вимог ст. 69 Конституції України, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
Згідно до вимог ст. 70 Конституції України, право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
У відповідності до вимог ст. 71 Конституції України, вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
В той же час, згідно до вимог ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Якщо взяти до уваги вимоги ст. 38 Конституції України, яка є законом прямої дії, то з’ясовується, що вищенаведена норма ч.3 ст.30 Закону України «Про місцеві вибори» не тільки не відповідає вимогам Конституції, але і суперечать вимогам Конституції, тому ст. 38 Конституції України надає мені право вільно обирати представників органів місцевого самоврядування.
Більш того, норми ч.3 ст. 30 Закону України «Про місцеві вибори» суперечать вимогам ст. 71 Конституції України, у відповідності до якої вибори до органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного виборчого права.
До того ж, вимоги ч.3 ст. 30 Закону України «Про місцеві вибори» прямо суперечать вимогам ст.8 спеціального Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Вищевказані аргументи красномовно свідчать про наявність мого права участі в місцевих виборах…
»
Червонозаводский районный суд г.Харькова отказал заявителям в удовлетворении иска, мотивируя это следующими аргументами:
«Відповідно до ч. 1 ст. З ЗУ «Про місцеві вибори» право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, виборах сільського, селищного, міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу.
Громадяни України, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, є виборцями.
Частиною 2 статті З ЗУ «Про місцеві вибори» передбачено, що документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є:
1) паспорт громадянина України; 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
Враховуючи, що стаття З ЗУ «Про місцеві вибори» є спеціальною нормою по відношенню до інших норм, що містяться, в тому числі в ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та в ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», для визначення належності особи до відповідної територіальної громади та проживання, слід керуватися ч. 2 ст. З ЗУ «Про місцеві вибори», яка визначає у якості підтверджуючих документів місця проживання виборця на місцевих виборах 2 (два) документи: паспорт громадянина України та тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).
Крім того, відповідно до ч. З ст. 7 ЗУ «Про Державний реєстр виборців», за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою ЦВК, яке видається виборцю.
Разом с тим, ч.3 ст.30 ЗУ «Про місцеві вибори» передбачає, що положення ч.3 ст. 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" не застосовується на місцевих виборах.
За таких обставин, суд приходить до висновку, що відсутні підстави для тимчасової зміни адреси голосування позивачу відділом ведення Державного реєстру виборців ХХХ району м. Харкова, а тому відсутні підстави для включення ХХХ до списку виборців по дільниці № ХХХХХХ виборчого округу № ХХ»

Суд отказывает заявителям в удовлетворении исковых требований. Но огласив решение, судья, сняв манитю и став «просто человеком», делает заявление о том, что подобная ситуация не может называться нормальной. «Государство не имеет права лишать 1,5 млн. граждан, бежавших от войны, права голоса. Это ненормально»…
Подытожим. Переселенцы не участвуют в выборе ОМС по всей территории Украины. Судьба переселенцев не особо беспокоит властьпридержащих. Проблемы переселенцев решают волонтеры, небезразличные граждане, и сами переселенцы. Возвращение домой пока невозможно. Люди со всеми своими проблемами предоставлены сами себе…
Так что, Донбасс – это Украина?????

Рекомендувати цей матеріал

X




забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль