Конкурс «Розробка навчальних курсів з освітнього права»

11.03.2010
автор: МФ «Відродження»
джерело: www.irf.ua

Освітня програма Міжнародного фонду "Відродження" оголошує
конкурс «Розробка навчальних курсів з освітнього права»

Зростання суспільного інтересу до проблем розвитку освіти, до піднесення її якості та забезпечення її доступності актуалізує чимало проблем.

Серед них одна з найбільш поширених - брак правової та юридичної компетентності учасників освітнього процесу, брак фахівців з освітнього права, відсутність самого поняття “освітнє право”.

Розробка та експериментальне впровадження у навчальні програми вищих навчальних закладів курсів з освітнього права покликане стати вагомим стимулом до позитивних змін у галузі освітніх правовідносин, створення нової галузі права та піднесення правосвідомості освітян.

Мета конкурсу - залучити професійну освітянську спільноту, громадськість, експертів до розробки навчальних курсів з освітнього права та проведення їх апробації у вищих навчальних закладах України.

Загальна ціль конкурсу – сприяти становленню освітнього права як окремої галузі у вітчизняній правовій системі через стимулювання інтересу до науково-практичних досліджень у галузі правовідносин, що виникають в освіті та суміжних сферах.

Учасники конкурсу: громадські організації, вищі навчальні заклади

Проектна пропозиція має передбачати:

 • розробку навчально-методичного комплексу, робочої навчальної програми, комплекту модульних завдань, методичних рекомендації до написання самостійних робіт;
 • підготовку конспекту лекцій до навчального курсу;
 • організацію фахового обговорення концепції та змісту курсу;
 • проведення апробації курсу у вищому навчальному закладі.

 

Просимо взяти до уваги!

Проектна пропозиція має обов’язково містити:

 • лист підтримки навчального закладу розробки та апробації навчального курсу;
 • CV розробників та викладачів курсу.

 

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 12 місяців

Максимальний розмір гранту - 70 тис. грн.

Загальний бюджет конкурсу - 210 тис. грн.

Останній термін подання проектів - 9 квітня 2010 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені після 26 квітня 2010 року.

Критерії оцінки проектів за Освітньою програмою:

 • відповідність меті та завданням конкурсу;
 • ґрунтовність структури навчального курсу;
 • фаховість підбору розробників та викладачів курсу;
 • реалістичність плану виконання проекту, визначеність очікуваних результатів;
 • прогнозований вплив проекту на сприяння становленню освітнього права як самостійної галузі права;
 • досвід організації у проведенні подібних заходів, передбачених проектом;
 • обґрунтованість бюджету проекту.

 

Оформлення проектів: проекти оформлюються відповідно до вимог і структури аплікаційної форми (tender IRF Educ Low)

Подання проектів: проекти подаються або надсилаються поштою за адресою:

Освітня програма МФВ, пров. Бехтерєвський 13 А, м. Київ, 04 053

Проект в електронному вигляді має бути надісланий за адресою:

Загальні умови:

 • Проекти з додатками подаються у 7 примірниках (1 оригінал та 6 копій), а також в електронному вигляді.
 • Під датою подання проектів слід розуміти дату відправки проекту на адресу МФВ за поштовим штемпелем, а також дату його відправки на електронну скриньку. Проекти, що були відправлені поштою чи на електронну скриньку після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
 • Програма не надає ґрантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Проекти, надіслані факсом, або лише на електрону пошту (без подання друкованих копій, оформлених відповідно до існуючих вимог), не розглядатимуться.
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
 • Остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає.
 • Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам після реєстрації проектної пропозиції у Відділі управління проектами МФВ.

Контактні особи

Георгій Касьянов
Директор освітньої програми
електронна пошта:

Олена Заплотинська
Менеджер освітньої програми
електронна пошта:

Олена Луцишина
Асистент освітньої програми
електронна пошта:

тел. +380 (44) 461 97 09, факс. +380 (44) 486 76 29,
офіс: м. Київ, пр. Бехтерівський 13а, кім. 13


Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль