Учнівські проекти – ефективний засіб навчання громадянській освіті

11.08.2006
автор: Ольга Цимбал

Мета громадянської освіти полягає в тому, щоб сформувати особистість з демократичними поглядами, розвинутою громадянською культурою, у якої внутрішня свобода поєднується з розумінням прав людини, і яка є готовою до компетентної соціальної активності. Ефективним засобом навчання громадянській освіті є учнівські проекти. Вони дають змогу залучити учнів до обговорення важливих для них проблем і до прийняття рішень. Ці технології ефективно сприяють засвоєнню демократичних цінностей  та навчають школярів вирішувати проблеми демократичним шляхом.

Застосування методу проектів - один із шляхів виховання активнодіючої особистості, що може взяти на себе ініціативу і діяти в межах правового поля. Учні залучаються до прийняття рішень, вони вчаться самостійно приймати рішення і виконувати роботу над проектом. Це дає їм впевненість у собі, тому що це можливість для кожного працювати на своєму особистому рівні. Застосування методу проектів – це засіб розвитку і критичного мислення і творчих здібностей дитини. Його переваги дають можливість формувати у дітей та підлітків вміння працювати в команді, а значить набувати навичок соціальної взаємодії.

Застосування навчальної проектної технологій в школі можливо як під час уроків, так і в позаурочній роботі, це дає можливість створити додаткову мотивацію. Учні виконують проекти тому, що це їм цікаво. До того ж, це можливість організувати практичну діяльність, використовуючи інтегровані знання та розвиваючи вміння в контексті реальної ситуації. Тематика проектів дуже різноманітна, теми можуть бути запропоновані авторами підручників, за якими навчаються діти, вчителем і самими учнями.

Однією з важливих форм громадянської освіти є впровадження її до різних шкільних предметів, зокрема іноземних мов.

Розглянемо особливості здійснення проектів під час вивчення англійської мови в початковій, основній і старшій школі, а також наведемо приклади проектів. Необхідно зауважити, що коментарі і методичні рекомендації стануть в нагоді не тільки вчителям англійської, а й всім, хто займається освітою і вихованням дітей.

1. Деякі аспекти проектної роботи на уроках англійської в початковій школі.

·  Враховувати вікові особливості. Учень початкової школи (6 – 10 років) може зосереджувати увагу на одному предметі чи виді діяльності 5-10 хвилин. В цьому віці діти потребують особливої мотивації. Їм необхідна зацікавленість діяльністю, яка відповідає їхнім інтересам, досвіду, знанням, оточенню. Вони люблять грати, співати пісні, виконувати фізичні рухи, малювати, вирізати, приклеювати. Дітям цього віку слід пропонувати прості завдання, давати чіткі, зрозумілі пояснення (інструкції);

·  вирішувати проблеми, вагомі для цього віку та отримувати конкретні результати (словник в малюнках, картки для вивчення англійської, плакат, що розповідає про їхні уподобання тощо);

·  застосовувати інтегровані знання та вміння, що спираються на досягнення учнів молодшого шкільного віку;

·  розвивати незалежність, здатність робити вибір та діяти самостійно (індивідуально, в парах, в малих групах), вміння послідовно виконувати певні дії. Учні поетапно здійснюють проект під керівництвом вчителя, який не тільки координує роботу, але й ініціює, планує, організовує її, навчає різноманітним видам діяльності, забезпечує право вибору;

·  вчитель організовує попереднє вивчення мовних аспектів на початковому або інтродуктивному рівні, що спрямоване на формування мовленнєвих компетенцій.

Залучення батьків. На етапі підготовки або здійснення проекту можна залучити батьків. Наприклад, вони можуть допомогти дітям оформити картки за проектом “Мої улюблені англійські слова” і опрацювати їх. В цьому випадку вчитель знайомить батьків, яким чином можна використовувати картки для навчання англійської, важливо, щоб вони допомагали дітям, а не виконували завдання замість них. Батьки будуть вдячними  глядачами, якщо їх запросити на презентацію проектів.

Роль вчителя. Особливістю запровадження методу проектів в початковій школі є те, що вчитель відіграє важливу роль. Він планує проект, знайомить  учнів з проектною роботою, координує їх роботу,  навчає новим видам діяльності. Розпочинати необхідно з простого: продумати та чітко організувати роботу за ретельно спланованими крокам з урахуванням поступового зростання ролі учнів в проекті. Не слід вимагати від учнів виконувати завдання англійською, якщо вони не навчилися робити це рідною мовою, наприклад, визначати час за годинником. Ідея проекту може належати вчителю, але в учнів має бути певний вибір. Наприклад, під час підготовки свята англійської мови, учні самі вирішують, які віршики, пісеньки або діалоги вони будуть презентувати на святі. З набуттям досвіду проектної роботи, роль учнів в проекті буде зростати. Під час здійснення проекту на уроках іноземної, особливо на початковому рівні, не можна уникнути використання рідної мови. Це необхідно для надання чітких інструкцій та організації ефективної роботи за проектом (для пояснення того, що і як слід робити). Поступово вчитель частково може давати пояснення англійською, дублюючи їх рідною мовою.

Планування проекту вчителем.  Плануючи проект учитель має визначитися:

·  чи відповідає діяльність, запланована за проектом, віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку;

·  чи мають учні необхідний досвід виконання проектної роботи;

·  чи ретельно сплановані кроки проекту (що будуть робити учні і якого результату досягнуть на кожному етапі);

·  як запланований проект відповідає програмним вимогам;

·  яким має бути кінцевий результат;

·  крім того вчитель іноземної мови має визначити, чи досягли діти необхідного рівня володіння англійською чи іншою іноземною мовою;

Результатом проекту може бути плакат, картки, словник в малюнках, індивідуальна розповідь, таблиця, письмова розповідь з ілюстраціями, малюнок з надписами, проведене свято, тощо. Розуміючи важливість кінцевого продукту, треба пам’ятати, що не менш важливим є сам процес його здійснення, до того ж це має бути учнівська робота, а не вчительська.

В початковій школі вчитель тільки знайомить учнів з проектною технологією, тому важливо показати дітям учнівський проект або підготовлений зразок, який можна вивісити в класі для ознайомлення;  продемонструвати як виконуються певні дії. Наприклад, в проекті “Мої улюблені англійські слова” ми показуємо, як створюються картки з словами та як їх можна використовувати для вивчення англійської.

Планування мовних аспектів. Вчитель англійської мови також має спланувати вивчення чи опрацювання мовних аспектів, розвиток навичок аудіювання, говоріння, письма та читання. Для прикладу наводимо таблицю до проекту “Мої улюблені англійські слова”:

Планування презентації проекту. Плануючи презентацію проекту, необхідно відповісти на декілька запитань:

Кому презентується робота? - Батькам, друзям, учням школи, вчителям, більш широкій аудиторії;

Де? - В класі (вивісити на стіні або розкласти на окремому столі), в залі, в коридорі, на шкільному подвір’ї;

Коли? - Після уроків, під час свята, на вихідні, (можливо це буде визначена дата);

Яким чином? - Організувати виставку робіт, влаштувати свято, надрукувати, зробити відео сюжет про те, як виконувався проект.

Часто для презентації результатів проекту влаштовують виставки робіт. Пропонуємо деякі практичні поради:

·  Учнівські проекти мають бути підписані і виставлені для огляду разом з малюнками, фотографіями тощо. Але перш ніж виставляти учнівські проекти, спитайте у дитини чи не заперечує вона проти цього;

·  Роботи вивішуються або виставляються на певний час (тиждень – два), учням надається час для ознайомлення з іншими проектами. Вчитель може запропонувати учням зробити завдання (наприклад, в проекті “Мої улюблені іграшки” учні мають знайти, яка іграшка  найулюбленіша в класі);

·  Залучити учнів до оформлення виставки проектів;

·  Після того, як роботи прибрані, кожна дитина може зберігати їх в папці з файлами.

Зворотний зв’язок. Цей важливий елемент навчання має бути обов’язковим під час проектної роботи на етапі підведення підсумків. Учні вчаться аналізувати свою роботу, а вчитель отримує інформацію щодо їх досягнень і труднощів. Для того, щоб учні оцінили проект в цілому, необхідно запитати, що їм більше всього сподобалось (які були труднощі, які виникали потреби, щоб вони порадили для покращання роботи, яку проблему хотіли б взяти для наступного проекту.

Оцінювання вчителем. Вчитель планує оцінювання заздалегідь і знайомить учнів з критеріями оцінювання перед початком виконання основної роботи за проектом. Вчитель додає заохочувальний бал (1– 2 бали), якщо робота має емоційний окрас, учень доклав значних зусиль в оформленні, виявив значну активність в проведенні презентації, продемонстрував творчий підхід до створення проекту тощо.

Проект “Мій домашній улюбленець” (My pet)

Тип проекту: індивідуальний творчий проект

Мета:

-  Розвивати навички аудіювання, говоріння, читання, письма.

-  Використовувати лексику за темою “Мій домашній улюбленець”;

-  Виховувати любов до тварин, розуміння необхідності піклуватися про них;

Результат: створено індивідуальні плакати про домашніх улюбленців, проведено виставку робіт “Наші домашні улюбленці”

Вік: 9 - 11 років

Рівень володіння англійською: початковий – інтродуктивний

Коментарі: Це короткотривалий проект, який виконується протягом двох уроків. Вчитель попередньо опрацьовує лексику і граматичні структури, з якими учні не були знайомі. Якщо діти не достатньо знайомі з проектною роботою, а також недостатньо засвоїли навчальний матеріал вчитель може спростити проект або запропонувати  схему (Див. Додаток 1). Ця робота також може бути частиною проекту “My family” (Моя сім’я).

Варіант: учні здійснюють колективний проект – плакат “Наші улюбленці”.

Вчитель заздалегідь готує: роздатковий матеріал, а також може принести і показати фотографії свого домашнього улюбленця.

Рекомендації:

І. Підготовчий етап

1.  Покажіть фотографії свого домашнього улюбленця, коротко розкажіть про нього і покажіть, як радісно він вас зустрічає.

2.  Запропонуйте дітям показати, як їх зустрічають вдома домашні улюбленці.

3.  Послухати віршик і дати відповіді на запитання: Is it a cat or a dog? What is his name? What colour is he? What does he like?

My cat

I have a cat,

His name is Red.

His ears are white.

His is nose is wet.

He likes to play,

He likes to run,

To lick his milk,

And have some fun.

4.  Учні  відповідають на запитання про

свого домашнього улюбленця.

Результат етапу: створено, дружню атмосферу, учні зосередились на тематиці проекту “My pet”, навчилися розповідати про домашніх улюбленців.

ІІ. Ідеї для проекту:

1.  Запропонуйте учням визначити, що саме вони могли б зробити в своєму проекті, про що розповісти. Записати на дошці всі пропозиції (name, colour, big or small, favorite things etc.) Якщо діти не достатньо знайомі з проектною роботою, вони працюють за схемою, запропонованою вчителем.

2.  Важливо залучити учнів до обговорення і прийняття рішення щодо того, яким буде кінцевий результат. Учитель обговорює з класом, як можна написати і оформити, яким чином презентувати проект.

3.  Продемонструвати приклад проекту.

Результат етапу: учні під керівництвом вчителя висунули ідеї щодо проекту, кінцевого результату, здійснення, оформлення.

ІІІ. Планування проекту.

1. Визначте остаточно, яким буде кінцевий результат, з яких частин буде складатися проект. Це може бути індивідуальний плакат, де учні розповідають про своїх улюбленців і малюють їх або приклеюють фото.

2. Складіть план створення плакату. Вчитель може запропонувати учням розташувати дії в правильній послідовності: написати розповідь, проконсультуватися з вчителем, написати остаточний варіант, зробити малюнки і добрати фото домашнього улюбленця, оформити плакат, підготувати розповідь.

3. Запропонуйте дітям визначити, що необхідно для оформлення проекту (фотографії домашнього улюбленця, малюнки тощо).

4. Визначте час, необхідний для здійснення.

5. Визначте, як провести презентацію проекту, яким чином організувати виставку, де вивісити роботи.

Результат етапу: накреслили план здійснення проекту та його презентації.

ІV. Основна робота за проектом.

Результат етапу: Діти написали (відповіли на запитання) про своїх чотириногих друзів.

V. Консультація вчителя. Вчитель відповідає на запитання учнів, допомагає виправити помилки в роботах, координує їх діяльність.

Результат етапу: скоригована робота, написана учнями.

VІ. Виконання остаточного варіанту та оформлення.

Результат етапу: оформили плакат “My pet”.

VІІ. Підготовка і проведення презентації.

1.  Учні готують розповіді про своїх домашніх улюбленців.

2.  Вони презентують свої роботи, розповідають про своїх домашніх улюбленців однокласникам, демонструють плакати, відповідають на запитання інших учнів.

Результат етапу: Провели виставку плакатів “My pet”, презентували роботи на уроці англійської.

VІІІ. Підведення підсумків та оцінювання.

1.  Обговорити, що саме сподобалось дітям в цьому проекті, що вийшло найкраще, які труднощі виникали, як діти їх долали.

2.  Оцінити кожне завдання (дуже цікаве, цікаве, звичайне, не цікаве)

3.  Оцінювання вчителем

Додаток 1

My pet is my friend

1.  What pet do you have?

I have a ___

2.  What is his/her name?

His/her name is ___

3.  What does he/she like?

He/she likes ___

___

4.  How does he/she look like? (big,

small, black, etc.)

He/she is ___

___

5.  What does he/she like to do?

___

___

6.  Your pets need your love and care.

I like ___my pet.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль