версія для друку

Громадянська Освіта, 2003,  №03
Різне, Релігія і школа

ОСВІТНІЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ МОЛОДЬ ОБИРАЄ ДІЮ!

07.12.2003
Ігор Сущенко, виконавчий директор Благодійної організації "Вчителі за демократію та партнерство", [email protected]

В 2002 році у рамках програми DEEP ("Демократичні освітні обміни") Благодійною організацією "Вчителі за демократію та партнерство" спільно з Ресурсно-методичним центром "АЙОРН" (IEARN - Міжнародна освітня та ресурсна мережа, www.iearn.org , див. також http://jut.da.ru/ ) та Асоціацією викладачів суспільних дисциплін "Нова Доба" реалізовувався проект "Молодь обирає дію!". Проект мав підтримку Американського форуму громадських організацій США, що опікуються громадянською освітою.

Основною метою проекту було: розробити та апробувати модель учнівського соціального проекту, який сприяє вихованню активних і компетентних громадян, здатних ефективно розв’язувати проблеми місцевого життя.

Завдання проекту:

- розробка методичних рекомендацій для вчителів "Як спланувати та реалізувати учнівський соціальний проект";

- пілотування (апробація) цих методичних матеріалів колективами 7 шкіл України із залученням представників місцевої влади або самоврядування;

- проведення п’ятиденного навчального семінару для шкіл - учасниць проекту;

- встановлення комунікаційних зв’язків через Інтернет з метою обміну досвідом між школами учасницями проектами, забезпечення АЙОРН підтримки;

- розробка і апробація електронного навчального посібника для вчителів "Як спланувати та реалізувати учнівський соціальний проект".

Реалізація програми відбувалась відповідно до плану, складеному командою DEEP під час навчального візиту до США (у травні 2002 р.).

Протягом червня-липня 2002 року одночасно велася робота в 2-х напрямках: відбір шкіл-учасниць проекту та підбір навчальних матеріалів до майбутнього посібника для вчителів зі соціального проектування.

Відбір шкіл було здійснено на конкурсній основі (шляхом розміщення оголошення в мережі Інтернет на сайтах громадських організацій) за критеріями:

- бажання школи працювати в проекті;

- досвід в громадянській освіті;

- готовність забезпечити склад команди: представник шкільної адміністрації, представник місцевого самоврядування, вчитель-керівник проекту, 2 учні - представники учнівського самоврядування.

На конкурс було подано 18 заявок, з яких відібрано 7 шкіл з різних регіонів України. Це були:

1) Славутицький ліцей Київської області;

2) Гадяцький НВК № 1 Полтавської області;

3) ЗОШ № 48 м. Луганська;

4) Дрогобицька гімназія Львівської області;

5) Школа села Іспас Вижницького району Чернівецької області;

6) ЗОШ № 208 м. Києва;

7) ЗОШ № 4 м. Іллічівська Одеської області.

Протягом червня-липня авторський колектив у складі: Олександр Войтенко, Олена Пометун, Тетяна Ремех, - підготував робочий матеріал методичних рекомендацій.

Робочі матеріали були подані для оцінювання вчителям, які мають досвід роботи в громадянській освіті (Галина Постнікова (м. Луганськ), Лариса Середяк (м.Львів), Вікторія Андрієць (м. Київ).

Матеріали оцінювались з точки зору змісту та навчальної стратегії за критеріями:

1. Відповідність очікуваним результатам проекту.

2. Точність інформації.

3. Зрозумілість і можливість для використання.

4. Чіткість навчальних процедур, які повинні відтворити вчителі.

5. Використання інтерактивних технологій.

6. Розвиток критичного мислення та дискусії.

7. Розвиток співпраці між дітьми та дорослими.

Одночасно відбувалась підготовка до навчального семінару. Була розроблена концепція навчального семінару, відібрані тренінгові методики та технології його проведення. У відповідності до концепції була розроблена програма 5-денного семінару (30 навчальних годин).

Програма включала 4 основні блоки:

1) комунікативний;

2) правовий;

3) соціальне проектування;

4) телекомунікаційний.

Була створена команда тренерів DEEP - у складі: Олена Пометун (керівник тренерської команди), Тетяна Ремех, Ігор Сущенко (тренери організації "Вчителі за демократію та партнерство"), Олександр Войтенко, Наталя Голосова, Ірина Костюк (тренери Асоціації "Нова Доба"), Ніна Дементієвська, Наталія Морзе, В.Сохацька (тренери РМЦ "АЙОРН")

7-12 серпня 2002 р. відбувся навчальний семінар. На ньому були присутні 32 представників команд шкіл, 5 учасників команди DEEP, 9 тренерів. До роботи семінару були також залучені консультанти корпорації "Street Law" А.Картер та Д.Фостер, а також помічник аташе з питань освіти та культури посольства США в Україні Н.Єремєєва.

Комунікативний блок занять семінару вміщував 6 занять:

1) навички активного слухання та висловлювання власної позиції;

2) розв’язання конфліктів;

3) стереотипи та їх роль в комунікації;

4) проблема дискримінації в житті суспільства;

5) лідерство;

6) вміння працювати в команді.

Передбачуваними результатами занять за цим блоком були: навчити учасників ефективно спілкуватись в команді, планувати та розв’язувати спільні завдання, відстоювати власну позицію, проявляти толерантність та позитивність, трансформувати конфлікти, виробляти спільне рішення. Результати проведених занять оцінювались шляхом щоденних усних опитувань учасників та вправ з рефлексії, які продемонстрували позитивні зрушення в уміннях і навичках учасників.

Правовий блок вміщував три заняття:

1) Як побудовано й працює місцеве самоврядування в Україні.

2) Куди і як звертатися для вирішення соціальних проблем.

3) Громадянська активність.

Заняття правового блоку мали на меті навчити учасників та учасниць:

- пояснювати, що таке місцеве самоврядування та яку роль відіграє воно у розвитку демократичних засад українського суспільства та держави, як громадяни та в яких випадках можуть контактувати з державними структурами та органами місцевого самоврядування;

- розповідати про зміст та форми реалізації права громадян на інформацію та права громадян на індивідуальні та колективні звернення, про порядок організації та проведення зборів, мітингів тощо та нормативні акти, що регулюють ці питання, про шляхи та способи формування органів місцевого самоврядування;

- давати власну оцінку важливості спільної діяльності самих мешканців села, селища, міста по вирішенню питань місцевого значення;

- писати індивідуальні та колективні звернення до органів державної влади.

- наводити приклади громадянської активності та різноманітних громадянських акцій та розповідати про переваги і недоліки різних форм прояву активних громадянських дій.

До занять були підготовлені роздаткові матеріали, що включали витяги із нормативно-правових актів, теоретичні виклади, юридичні коментарі та реальні судові справи. Опанування навчальним матеріалом відбувалося з використанням інтеракції - роботи в групах, дискусії, імітації спрощеного судового засідання, написання юридичного документу, коментованого читання тощо.

Заняття були сплановані та проводились у двох групах:

- група учнів та учениць (три заняття по 1,5 години),

- група шкільних адміністраторів, представників органів місцевої влади та вчителів (два заняття по 2 години).

Окрім того, підсумком третього заняття для дитячої групи була оглядова екскурсія до Іллічівської міської ради.

Блок зі соціального проектування, включений у програму навчального семінару, мав на меті навчити регіональні команди визначати соціальну проблему територіальної громади, яку під силу вирішити спільними зусиллями, виробляти алгоритм діяльності та планувати виконання проекту, залучати необхідні ресурси та знаходити підтримку в органах місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування. Він включав 4 заняття:

1) Як бути активними громадянами.

2) Визначаємо проблеми громади.

3) Досліджуємо проблему громади.

4) Плануємо діяльність за власним проектом.

Заняття проводились у великій групі, що включала всі сім команд, з використанням найрізноманітніших інтерактивних технологій - роботи в малих групах, переконливої аргументації, дискусії, інтерв’ювання тощо.

Окрім першого заняття, що було присвячене темі "Як бути активними громадяни", всі інші носили суто практичний характер: команди вчилися працювати командою, планувати та складати алгоритм діяльності, визначати місцеві соціальні проблеми та ресурси, що залучатимуться для їх вирішення. Отримані знання, вміння та навички відпрацьовувалися на спеціальному занятті по вирішенню місцевої проблеми бази відпочинку "Ювілейний": спочатку учасниці та учасники визначили найгострішу "місцеву" проблему - засмічені пляжі. Потім групи, що складалися з представників різних регіонів, мали виконати певне завдання: провести анкетування відпочиваючих, взяти інтерв’ю у адміністрації бази відпочинку, написати та поширити листівки, проаналізувати місцеву пресу тощо.

Окрім того, що на цьому занятті команди відпрацювали алгоритм виконання проекту, така акція мала позитивний резонанс й серед відпочиваючих та працівників бази відпочинку.

Підсумкове заняття було присвячене роботі команд щодо попереднього планування свого соціального проекту, визначення осіб та ресурсів, що залучатимуться до його виконання, шляхів поширення інформації щодо своєї діяльності. Також на цьому був вироблений календар реалізації проектів та форми звітності щодо кожного етапу (кроку).

Для групи шкільних адміністраторів, представників місцевої влади та вчителів було проведено окреме заняття з теми "Інтерактивні методи, що використовуються на заняттях з підлітками".

Підсумки кожного заняття підводились письмово за заздалегідь розробленими анкетами: "Моя валіза", "На сьогоднішньому занятті я навчився/навчилася". Анкети підтвердили позитивні результати роботи учасників на семінарі.

На останньому етапі семінару була спланована діяльність шкіл - учасниць проекту - з його подальшої реалізації; був створений план діяльності за власними проектами шкіл; обумовлені строки та форми оцінювання результативності дій. Всі школи-учасниці були залучені до телекомунікативного спілкування через форум "Айорн".

Протягом вересня-жовтня школи-учасниці реалізовували власні соціальні проекти. Цей етап включав в себе: формування команди (12-15 учнів), блок навчальних занять, обрання і дослідження проблеми, практичні дії учнівської команди по реалізації виробленого плану дій. Процес реалізації проектів відбувався згідно з методичними матеріалами, розробленими авторами проекту та наданими школам-учасницям на навчальному семінарі.

Проблеми, що були обрані командами:

1) Створення "Книги пам’яті ветеранів другої світової війни" (Іллічівська СШ №4).

2) Скрутне становище дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, що навчаються в нашій школі (Луганська СШ №48).

3) Заборона паркування транспортних засобів та безпечний рух гімназистів до навчального закладу (Дрогобицька гімназія)

4) Створення центру економіко-правових знань (Славутицький ліцей)

5) Забезпечення повноцінним харчуванням дітей, що лікуються в дитячій лікарні (НВК №1 м. Гадяч)

6) Інформування громадськості про талановитих людей з обмеженими можливостями через мережу Інтернет (Київський ліцей № 208)

7) Незадовільний санітарно-екологічний стан села (Іспаська школа)

В цей період відбувалось телекомунікативне спілкування шкіл-учасниць через форум "Айорн".

Під час реалізації проектів учнями та вчителями було набуто досвід спілкування та роботи в команді, дослідження соціальних проблем громади, навчання через діяльність, вивчення проявів активності чи пасивності членів громади, спілкування з місцевими органами влади та місцевого самоврядування. Вони дізнались про структуру, функції місцевої влади та органів місцевого самоврядування в Україні та форми співпраці громадян з місцевою владою і самоврядуванням. Розповідаючи пізніше про свою роботу вчителі відзначали важливість проекту для власного досвіду. Одна з учасниць сказала, що вона вперше довідалась, де знаходяться ці державні установи та органи, як до них звертатись.

Реалізація проектів мала великий вплив як на учнів, так і на громаду. Учні розповідали, що відчули себе справжніми людьми, довели, що з ними варто рахуватись і ставитись до них, як до небайдужих громадян держави. В Іспаській школі , наприклад, учнівська команда знайшла причину збільшення захворювання односельців на легеневі хвороби - ними виявилось масове домашнє виробництво щіток, що дає заробіток селянам. Поширення інформації про це повинно дати позитивний результат. Команда Дрогобицької гімназії домоглася прийому у мера міста і принесла йому макет району школи, де позначені смітники та небезпечний для школярів рух транспорту. Учні Гадяцької гімназії вивчили ситуацію та зібрали кошти для покращання стану харчування дітей у дитячій лікарні. Навчання перетворилося в реальні дії.

В листопаді відбувалась підготовка вдосконаленого варіанту методичних рекомендацій для вчителів. Готувались матеріали для он-лайнового навчального посібника для вчителів "Як спланувати та реалізувати учнівський соціальний проект". Матеріали пройшли зовнішнє рецензування у О.В.Сухомлинської - академіка Академії педагогічних наук України.

20 грудня в Києві пройшла підсумкова конференція шкіл - учасниць проекту. В ході роботи конференції відбулися презентації шкільних учнівських проектів. Представлення проектів було зроблене як у електронному вигляді, так і шляхом розповіді учнів та представлення фото - та інших матеріалів. Обмін досвідом шкіл був оцінений як корисний самими учасниками конференції. Більшість команд заявили про продовження роботи по реалізації соціальних проектів у власних школах після закінчення терміну дії проекту "Молодь обирає дію". В ході конференції відбувся круглий стіл координаторів учнівських проектів та керівників проекту "Проблеми навчання учнів соціальному проектуванню в Україні". Пропозиції учасників круглого столу були направлені до міністра освіти та науки України В.Кременя. В роботі конференції взяли участь консультант корпорації Street Law А.Картер та помічник аташе з питань освіти та культури посольства США в Україні Н.Єремєєва.

З огляду на те, що школи України не всі мають комп’ютерне обладнання і не можуть скористатись для роботи електронним варіантом посібника, та маючи фінансову можливість залишки коштів за проектом були використані для видання книжки - посібника для вчителів "Як спланувати та реалізувати учнівський соціальний проект", що стане посібником з практики громадянської освіти та виховання..

Особливість цього освітнього проекту полягала в тому, що з самого початку - від відбору команди DEEP-Україна, до заключної конференції учасників - широко використовувались можливості мережі Інтернет.

Можна умовно виділити такі окремі Інтернет-блоки:

1. Проведення Інтернет-конкурсу і відбір команд-учасниць.

Проект був анонсований через існуючі в Україні освітні мережі та списки розсилки з громадянської освіти. Заявки від шкіл за розробленим зразком майбутні учасники мали надіслати електронною поштою на спеціально створену для цього адресу. Одним з критеріїв відбору була і наявність в школі Інтернету. З надісланих 16 заявок були відібрані 7 пілотних шкіл.

2. Підготовка і проведення установчого семінару в м. Іллічівську.

Під час проведення семінару з дорослими учасниками (вчителями та представниками місцевої влади) були проведені заняття з основних комп’ютерних навичок, практичні заняття з користування електронною поштою та роботи в форумах, пошуку інформації з питань, пов’язаних з громадянською освітою. З учнями крім основних навичок роботи з комп’ютером були проведені заняття з основ розробки і створення Веб-сторінок проекту.

3. Ведення щоденника проекту.

Ще одна відмінність цього соціального проекту від аналогічних, які проводились в Україні, полягала в тому, що впродовж всього проекту учасники вели щоденник роботи в спеціально відведеному для цієї мети дискусійному он-лайновому форумі. Робота в форумі для освітніх цілей є важливою і цікавою завдяки тому, що за умови нестійкого зв’язку в Інтернет-мережах шкіл України, в залежності від різного за власними планами розкладом занять команди в кожній школі, учасники могли звертатися до форуму в зручний для них час і мали можливість ознайомитись з попередніми щоденниковими записами інших команд. За два місяці виконання проекту учасники залишили 142 (!) щоденникові записи .

Найцікавішими і змістовними були щоденники команд Іспаської середньої школи, середньої загальноосвітньої школи з м. Гадяча, ліцею № 208 м. Києва, Луганської ЗОШ № 48 . В них учасники розповідали про те, як вони створювали команду, як обговорювали і визначали тему і завдання майбутнього соціального проекту школи, давали один одному поради, підтримували при невдачах. Учасники мали змогу не тільки спілкуватись з керівниками проекту, звітувати про свої досягнення а й ставити питання, розповідати про проблеми, які виникають в проекті. Суттєвим в цьому проекті було те, що учасники не змагалися один з одним. Проекти , які вони виконували, були частиною одного спільного проекту і постійне спілкування допомагало їм зберігати відчуття спільноти, вболівати один за одного. Звичайно, не всі школи змогли в повній мірі взяти участь в таких обговореннях. Наприклад, учасники команди школи № 4 з м. Іллічівська, яким не вдалося попрацювати в форумах, неодноразово відмічали, що вони весь час відчували себе відірваними від команди, і вважали, що це суттєво вплинуло на їх виконання проекту, їх проект був би значно цікавішим, якби вони мали змогу працювати в Інтернеті разом з іншими командами. А учні - учасники команди Дрогобицької гімназії - в своїх підсумкових анкетах відзначили, що їм би дуже хотілося спілкуватися з іншими командами за допомогою Інтернету.

Така форма роботи команд виявилася цікавою і корисною не тільки для виконання проекту, - вперше її було застосовано для моніторингу і оцінки роботи команд.

4. Наступним блоком Інтернет-частини можна вважати те, що одна з команд, команда Ліцею № 208 м. Києва, свій соціальний проект розробила і створила завдяки використанню мережі Інтернет. Учні назвали свій проект "Світ нашої надії". Розглянувши соціальні проблеми міста та свої можливості , учні та вчителі вирішили використати Інтернет, його інформаційні можливості для допомоги обдарованим дітям з особливостями фізичного розвитку та інвалідам. Учні школи-ліцею, які давно відомі в Україні, як майстри веб-дизайну, під керівництвом вчителя Сохацької В.О. розробили і створили 7 веб-сторінок для таких художників, поетів, скульпторів. І вже зараз ці сторінки розказують світу про цих талановитих людей, допомагають знайти їм однодумців та спонсорів!

5. П’ятим блоком є електронний посібник для вчителів „Як спланувати і реалізувати соціальний проект", створений , апробований в ході виконання соціального проекту „Молодь обирає дію!". Ця методична розробка може в подальшому стати основою для дистанційного курсу з соціального проектування для підвищення кваліфікації вчителів, які займаються громадянською освітою, класних керівників, організаторів позакласної роботи в школах.

Під час Круглого столу, де підводились підсумки проекту „Молодь обирає дію!", більшість учасників відмітили, що хоча для багатьох з них це був перший досвід такого спілкування, воно сприяло не тільки успішному виконанню соціальних проектів, створювало додаткову мотивацію для соціальної роботи, а й давало відчуття спільноти, почуття своєї значущості і важливості, що є дуже важливим при виконанні волонтерської соціальної роботи.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль