версія для друку

Громадянська Освіта, 2002,  №09
Різне, Релігія і школа

06.12.2002
Цитата номеру: "Неспроможність розв’язати позірний парадокс між релігією і правами людини, на мою думку, шкідлива з будь-якого погляду. Доки не знайдено спільного ґрунту, стоячи на якому люди могли б підтримувати права людини на основі власних релігійних переконань або принаймні не суперечити їм, доти доведеться вибирати між двома "кредо". Однак, роблячи такий вибір, людина чи спільнота не лише позбавляє себе частини, а то й усіх переваг відкинутого кредо, а й зменшує тим самим цінність кредо вибраного чи прийнятого." - Абдулаггі А. Ан-На’їм "Нашою метою не є подати "лубочний" образочок теорії прав людини як панацеї від усіх бід. Рівно ж ми не ставимо собі за мету представити вчення тої чи тої Церкви як непогрішне, непідвладне критиці, часові і змінам. До того ж кожен із представлених тут авторів є особистістю, що поєднує в собі високий професіоналізм і природну авторську суб’єктивність. Нарешті, оті суперечливі, надто суб’єктивні місця часом краще розкривають контекст наукових дискусій довкола якоїсь теми, ніж розлогі теоретичні викладки. Нашим намаганням є дати українським дослідникам поживу для ума, поштовх до думки, адже цей посібник пропонується не як істина в останній інстанції, що має бути механічно засвоєна, а як заохота до подальших наукових рефлексій на тему прав людини." Мирослав Маринович (з передмови упорядника) По книзі: Релігійна свобода і права людини: Богословські аспекти. - Львів: Свічадо, 2000. - 428 с. Упорядкування, редагування, передмова - Мирослав Маринович. (Цей збірник є першою книгою серії "Людина. Церква. Держава". У наступному томі проблема має бути висвітлена з правничих аспектів)

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль