Права дитини – канони вчителювання

23.10.2005

Виправляти шкільну освіту в руслі дотримання прав дитини та активізувати місцеві громади вчились сільські вчителі Луганщини. Наприкінці серпня в обласному центрі відбувся чотириденний семінар „Активні вчителі, активні школи, активне громадянське суспільство”, вчителі та соціальні працівники Луганщини вивчали права людини та польський досвід активізації місцевих громад

Студентське самоврядування

06.10.2005

Як створити студентське самоврядування у вищому навчальному закладі України (з матеріалів Фонду сприяння розвитку студентського самоврядування "Універсітас") — Всеукраїнська мережа студентських громад (Олег Князь, м. Луцьк) — Права людини в студентських гуртожитках ( Юлія Ращупкіна, м. Луганськ) — З власного досвіду роботи в органах студентського самоврядування (Д.Сіпягін, м. Луганськ) — Створена незалежна студентська профспілка (Ольга Соломаха, м. Луганськ) — Старт для розвитку студентських громад – успішно завершений проект Східноукраїнського центру громадських ініціатив (м. Луганськ)

Моральний імператив і виклики часу

06.10.2005

Слово до випускників Українського католицького університету (червень, 2004)

КРОКИ ДО ДЕМОКРАТІЇ: 17 уроків громадянської освіти. Методичний посібник для позакласних занять

11.08.2005

Посібник призначений для вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів позашкільних навчальних закладів, всіх, хто працює з молоддю з питань громадянської освіти. Містить опис циклу занять для молоді 14-16 років, які можна використати у позакласній, позашкільній та клубній роботі, а також для підготовки молодіжних заходів відповідної тематики. В цьому випуску: Методичні поради викладачам. Теми 1-5: Успішне спілкування: що це таке? — Як переконливо висловити і захистити власну думку — Чому і як треба бути толерантними — Як влаштувати життя на острові? — Що таке демократія

КРОКИ ДО ДЕМОКРАТІЇ: 17 уроків громадянської освіти. Методичний посібник для позакласних занять (Продовження)

11.08.2005

Теми 6-10: Конституція в демократичній державі — Права і свободи людини і громадянина – основа демократії — Демократія: пряма і представницька — Вибори в демократичній країні — Партії та громадські організації — Додаток: Конституція України. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

КРОКИ ДО ДЕМОКРАТІЇ: 17 уроків громадянської освіти. Методичний посібник для позакласних занять (Продовження)

10.08.2005

Теми 11-16: Державна влада за умов демократії — В яких видах існує демократія в світі — Громадська активність — Форми активності громадян — Економічна свобода – умова демократії — Знайдемо дороговкази до демократії

Вибрані статті зі збірки АНТОЛОГІЯ АДАПТОВАНОГО ДОСВІДУ або Для чого існують програми освітніх обмінів (Рівне, 2004)

04.08.2005

Інтеграція ідей громадянської освіти у викладанні суспільних дисциплін. — Подолати кризу мотивації навчання. — Деякі аспекти шляхів виховання громадянина. — «Урядуй собі сам – урятуй себе сам!» — Використання сучасних технологій у розвитку післядипломної освіти. — Інтернет-сторінка – інформаційне поле місцевої громади

Иоанн Павел II о правах человека

04.08.2005

Теперь мы, живущие сейчас, должны ухаживать за едва появившимися ростками гражданского общества... Мы обязаны использовать опыт истории и, вооружившись багажом разума и гуманизма, приложить все силы к тому, чтобы наша родина гарантировала своим гражданам достойную жизнь, когда не только хватает хлеба и зрелищ, но уважается человеческая личность, соблюдаются ее права.

Круглий стіл “Вплив молодіжних громадських організацій на прийняття політичних рішень”

04.08.2005

Було згадано все. І протиправна поведінка представників адміністрацій під час виборів Президента України, що так і не понесли ніякої відповідальності за це, і свавілля в студентських гуртожитках, де в кімнатах може мешка-ти до 8 осіб (Луганський національний аграрний університет), і бездіяльність профкомів, і постійні побори зі студе-нтів, і безпідставні підвищення оплати за гуртожитки та навчання для контрактників. Виникали також питання про “долю” профспілкових внесків, що періодично стягуються зі студентів, звіт про витрати яких ще не чув жоден студент.

Многое зависит от нас самих (Пробуждение студенческих сообществ)

04.08.2005

“Это никому не нужно”, “У нас другой менталитет, отличающийся от западного…”, “Я не хочу выделяться, потому что это может повлиять на мои оценки и на отношение ко мне друзей и одногруппников”. Это не придуманные мною фразы, а ответы студентов на вопрос “Почему вы не хотите заниматься студенческим самоуправлением?”

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль