«Про релігійну терпимість у демократичному суспільстві». Рекомендація 1202 (1993) Парламентської Асамблеї Ради Європи

06.04.2006

"Сьогодні в Європі існує глибока криза цінностей (або скоріше їхній брак). Справжнє ринкове суспільство виявилося нездатним, як і комунізм, забезпечити кожному добробут і соціальну відповідальність. Але відхід до релігії як альтернатива має відповідати принципам демократії й прав людини."

Керівні принципи для аналізу законодавства стосовно релігії чи віри

06.04.2006

підготовлені членами Дорадчої групи експертів БДІПЛ ОБСЄ при консультації з Венеціанською комісією

Что сильнее: шариат или Декларация прав человека?

06.04.2006

„Шариат утверждает, что человек, отвергнувший религию, должен быть казнен»

Карикатурный скандал

06.04.2006

По материалм европейских и американских газет. «Сегодня важно, прежде всего, найти выход из этого заколдованного круга и попросить всех больше не подливать масла в огонь, чтобы, наконец, начать серьезную, обстоятельную и вдумчивую дискуссию»

Релігія і школа: За матеріалами збірки „Свобода релігії. Рішення Верховного Суду США”

28.02.2006

Наведені в збірці прецеденти є добірними зразками судової думки не тільки з суто юридичної, але й політичної та культурологічної точок зору. За основними параметрами спосіб юридичного доведення в рішеннях Верховного Суду США є наближеним до стилю аргументації Європейського суду з прав людини

Моральний імператив і виклики часу

06.10.2005

Слово до випускників Українського католицького університету (червень, 2004)

Иоанн Павел II о правах человека

04.08.2005

Теперь мы, живущие сейчас, должны ухаживать за едва появившимися ростками гражданского общества... Мы обязаны использовать опыт истории и, вооружившись багажом разума и гуманизма, приложить все силы к тому, чтобы наша родина гарантировала своим гражданам достойную жизнь, когда не только хватает хлеба и зрелищ, но уважается человеческая личность, соблюдаются ее права.

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль