версія для друку

Громадянська Освіта, 2000,  №06
Різне, Релігія і школа

ПРОЕКТ "УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ" CIVIS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

30.12.2000
Українська мережа громадянської освіти

Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), яка адмініструє освітні обміни, професійні тренінги та програми, з 1999 року здійснює проект "Українська мережа громадянської освіти" (Ukrainian Civic Education Network - UCEN). Мета проекту полягає в тому, щоб, використовуючи існуючу телекомунікаційну мережу, поширювати знання про демократію, громадянські права та відповідальність, про державний устрій України. Для цього, зокрема, планується встановити контакти й забезпечити інформаційний обмін між освітянами, навчальними закладами та неурядовими організаціями, що діють у галузі громадянської освіти; сприяти участі громадян в управлінні муніципальним життям, надаючи їм можливість двостороннього інформаційного зв’язку з органами міської влади; здійснювати розробку програм і підготовку вчителів з громадянської освіти.

Здійснення проекту має забезпечити:

доступ викладачів, що працюють або збираються працювати в галузі громадянської освіти в провінційних навчальних закладах, до ресурсів Internet;

поширення серед освітян навчальних та методичних матеріалів з питань громадянської освіти;

надання їм іншої пов’язаної з цим інформації, отриманої з усього світу;

розробку навчальних планів, створення дидактичних матеріалів та підготовку викладачів;

обмін досвідом українських та зарубіжних фахівців у галузі громадянської освіти;

здійснення різноманітних проектів з використанням телекомунікаційної мережі;

залучення школярів і студентів до міжнародних проектів з громадянської освіти;

заснування консультативних центрів з питань громадянської освіти.

Для досягнення зазначених цілей використовується мережа пунктів доступу до Internet, що вже існує і розширюється завдяки здійсненню Програми розширення доступу до Інтернет. Проект передбачає:

1. Створення і підтримку веб-сторінки і списку розсилки Ukrcivnet, видання інформаційного бюлетеня, завдяки чому поширюватиметься інформація, що стосується навчальних програм і матеріалів з громадянської освіти, нових публікацій, семінарів, конференцій та інших подій. До участі у списку розсилки, підготовці веб-сторінки й бюлетеня запрошуються педагоги, науковці, лідери неурядових організацій, діяльність яких належить до громадянської освіти.

2. Надання жителям міст, де вже діють пункти доступу до Internet (Київ, Львів, Харків), а також де вони будуть створені незабаром (Одеса, Ужгород, Тернопіль, Вінниця), можливості брати участь в управлінні муніципальним життям, звертаючись через засоби телекомунікації до органів міської влади. Громадяни отримають нагоду висловити свої оцінки рішень та дій влади, критичні зауваження з конкретних питань життя міста, направити тій чи іншій посадовій особі своє повідомлення за допомогою електронної пошти. Прямий електронний зв’язок жителів міста з міською владою уможливить своєрідну участь громадян в управлінні муніципальним життям, зробить посадових осіб більш доступними для людей, а взаємодію між ними більш оперативною й тісною.

3. Розробку навчальних програм і матеріалів з громадянської освіти, сприяння підготовці вчителів до викладання знань про демократію і громадянськість. Використовуючи канали Internet, педагоги братимуть участь у циклах так званого дистанційного навчання, матимуть можливість регулярно отримувати методичні й навчальні матеріали, необхідні консультації і поради, виконувати практичні вправи, контрольні й тестові завдання.

4. Проведення конкурсів проектів з громадянської освіти на отримання міні-грантів. Учасникам конкурсів буде запропоновано розробити нові методи викладання знань про демократію й запроваджувати їх у навчальний процес. Перший тур конкурсу, який присвячується розробці моделі викладання в середній школі знань про вибори, буде проведено навесні 2000 року.

Інтернет ресурси з громадянської освіти

www.civnet.org - Досить повний ресурс навчальних матеріалів з громадянської освіти, опублікованих CIVITAS International, міжнародною НУО, метою якої є сприяння громадянській освіті та розвитку громадянського суспільства. Описує нові розробки з громадянської освіти, пропонує дискусійний форум, а також бібліотеку навчальних матеріалів з громадянської освіти та навчальні курси.

www.apsanet.org/CENnet/- Сайт Американської асоціації політичних наук включає "Civic Education Network", де користувачі мають змогу знайти організації, слідкувати за розвитком політики, ознайомитись із статтями науковців, з корисними методичними й дослідницькими матеріалами. Сайт містить бібліотеку й дискусійний клуб.

www.ncss.org/resources/resourcesx.html - Сайт Національної ради соціальних досліджень, що зв’язує понад 20 000 вчителів переважно із США, організує робочі зустрічі, публікацію новин щодо розвитку освіти. NCSS також здійснює освітні проекти в Центральній Європі, пропонує гранти для кращих практичних ініціатив, підтримує дискусійну сторінку для вчителів. Завдяки он-лайновій бібліотеці можна відвідати цікаві інститути й організації.

www.education.unesco.org/education/ecp/index.htm - Сайти ЮНЕСКО пропонують навчальні посібники для освіти з прав людини, широкий спектр матеріалів з громадянської освіти - від підручників, навчальних курсів до спеціальних досліджень, корисні директорії, а також "путівник з толерантності". Освітяни також можуть скористатися потужною мультимедійною бібліотекою ЮНЕСКО.

http://culture.coe.fr/postsummit/citizenship - Друга робоча зустріч Ради Європи в жовтні 1997 року накреслила шляхи для "культурного співробітництва в Європі". Організація досліджує різноманітні аспекти громадянськості і здійснює програми, що сприяють залученню людей до громадського життя. На сайті можна також знайти приклади "вдалої практики" з усіх країн Європи.

www.politeia.net - Сайт Politeia використовується для організації контактів між організаціями, що сприяють політичній участі, освітянами та громадянами. Містить інформацію про організації, інституції та громадянські рухи по всьому світу, а також новітні розробки в галузі громадянської освіти. Бюлетень новин публікується кожні три місяці.

www.int.idea.se IDEA - Міжнародна організація зі Швеції, що намагається з’єднати уряди та організації, які діють для розвитку демократії. Аналізує поведінку виборців, сприяє політичній активності молоді та жінок, надає політичні поради щодо зміцнення демократії в Африці, Латинській Америці, на Балканах, в Азії та Арабських країнах.

Телекомунікаційний проект з прав дитини

Студентський уряд Кіровоградського колегіуму започаткував телекомунікаційний проект "Я маю право мати право", в якому можуть брати участь учні середніх навчальних закладів. Проект переслідує задачі громадянської освіти і покликаний сприяти ознайомленню дітей з головними положеннями Конвенції про права дитини, привернути їхню увагу до проблем, що існують у практичній реалізації ідей Конвенції.

В рамках проекту планується організувати вивчення Конвенції про права дитини, з’ясувати, чи є в Україні документ, що врегульовує захист прав дитини, як практика захисту прав дитини в Україні узгоджується з принципами Конвенції. Учасникам проекту буде запропоновано з’ясувати історію цього питання, провести опитування й конференції, порівняти результати своїх досліджень, створити веб-сторінку.

Мови проекту: українська, російська, англійська.

Вік учасників: 15-17 років.

Тривалість проекту: грудень 1999 - червень 2000 року.

Координатор проекту: Чередниченко Наталя.

E-mail: [email protected]

Увага! Конкурс!

(Це повідомлення надійшло до нас занадто пізно, публікуємо його для загального уявлення. - Прим.ред.)

Громадська організація "Фонд "Освіта для демократії"" за сприяння Міжнародного фонду "Відродження" та Всеукраїнського тижневика "Освіта" оголошує конкурс нарисів на теми громадянської освіти. До участі у конкурсі запрошують вчителів середніх шкіл будь-яких напрямків спеціалізації. Пропонуємо висловити свої міркування зокрема з таких питань:

Що таке громадянська освіта?

Чому вона потрібна в демократичному суспільстві?

Якою має бути громадянська освіта в Україні?

Які проблеми доводиться долати у розвитку громадянської освіти в Україні?

Ваші педагогічні здобутки у галузі громадянської освіти.

До розгляду приймаються роботи (статті, нариси, замальовки) обсягом до 3 сторінок машинописного тексту з подвійним інтервалом, написані українською мовою. Роботи, які спеціальне журі визнає кращими, будуть опубліковані у тижневику "Освіта" та в інших періодичних виданнях, а десять фіналістів отримають нагороди.

Для участі у конкурсі необхідно до 1 березня 2000 року подати роботи до оргкомітету конкурсу. Адреса оргкомітету: 01070, Київ, вул. Сковороди, 2, "Освіта для демократії". Телефон для довідок: 044/ 416-6048. Адреса електронної пошти: [email protected]

База даних з громадянської освіти

Проектом "Українська мережа громадянської освіти" передбачається створення розширеної бази даних, яка міститиме інформацію про тих, хто працює в Україні в галузі громадянської освіти - педагогів, науковців, громадських діячів та їхні організації. Мета створення такої бази даних полягає в тому, щоб сприяти координуванню зусиль та більш ефективному розподілу й використанню ресурсів.

Якщо ви бажаєте бути включеними до бази даних "Українська мережа громадянської освіти", будь ласка, надішліть про себе інформацію з наступних питань:

прізвище, ім’я, по батькові,

характер професійної діяльності (викладач, науковець, громадський діяч),

в якій формі вам доводиться здійснювати громадянську освіту,

з аудиторією якого типу ви працюєте (школярі, студенти, дорослі),

з яким навчальним закладом пов’язана ваша діяльність,

чи маєте досвід методичної роботи,

якими є ваші здобутки у галузі громадянської освіти,

назва організації,

коли вона була створена,

характер її діяльності,

регіон, на який поширюється її діяльність,

контактна особа,

адреса, телефон, факс, електронна пошта,

коротка розповідь про успішно здійснені проекти.

Інформацію надсилайте за адресою: 01070, Київ, вул. Сковороди, 2, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", Інститут громадянської освіти. Тел.: 044/ 238-2491. Факс: 044/ 463-6783.

E-mail: [email protected]  

Якщо ви бажаєте регулярно отримувати бюлетень "Civis" або надсилати до нього свою інформацію, будь ласка, звертайтеся за цією ж адресою.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль