версія для друку

Громадянська Освіта, 2000,  №18
Різне, Релігія і школа

Виховання громадянина та існуюча система освіти Інститут громадянської освіти запрошує до дискусії

28.12.2000

Шановні колеги, Інститут громадянської освіти
НаУКМА запрошує усіх висловити свої міркування про поняття, ідеї й принципи демократичної освіти громадян, про проблеми й труднощі, що виникають у її розвиту в Україні. Наразі важливо з’ясувати, наскільки ідеям формування демократичної громадянськості відповідає існуючий в країні стан системи освіти, як домогтися належної освіченості громадян, як виховати активного, „хорошого“ громадянина тощо.

Отож, усім, хто не байдужий до громадянської освіти, хто має що сказати з її приводу, пропонуємо для обговорення наступні питання:

Виховання освіченого (компетентного) громадянина

Які знання та навички належить мати громадянам, щоб бути підготовленими до життя у суспільстві? Чому?

Які навички повинен мати освічений, компетентний громадянин? Чому?

Як ці потреби співвідносяться з дисциплінами, що вже викладаються (зокрема, суспільствознавство, іноземні мови)?

Яку роль у наданні цих знань і навичок, у формуванні компетентного громадянина має відігравати система освіти?

Як і чому мають змінитися знання й навички та способи їх надання для успішного здійснення демократичної освіти громадян?

Чи вже відбуваються такі зміни?

Чи вони очікуються у найближчому майбутньому?

Які наслідки матимуть такі зміни для цілої освітньої політики, розробки програм та практики викладання?

Виховання активного громадянина

Як активний громадянин має брати участь у житті суспільства? Чому?

Які дії й поведінка очікуються від активного громадянина у суспільстві?

Що таке демократичний громадянин?

Як його можна виховувати у школі?

Як співвідносяться поняття „громадянськість“, „індивідуалізм“, „колективізм“?

Якою є роль школи як мікро-суспільства, де ідеї й принципи громадянськості можуть бути втілені, застосовані на практиці?

Як активному громадянину належить ставитися до інших людей? Чому?

Якою має бути роль освіти у формуванні громадянина, що здатен робити внесок у суспільне життя?

Виховання „хорошого“ громадянина

Які властивості і якості характеризують „хорошого“ громадянина? Чому?

Яку ідентичність (приналежність до чого) повинен відчувати „хороший громадянин“? Чому?

Якою мірою розвиток таких якостей та ідентичності повинен бути завданням школи? Чому?

Як ці якості та ідентичності можуть бути розвинені засобами освітньої політики, розробки програм, освітньої практики?

Якою мірою глобальні процеси та зміни впливають на поняття „хорошого“ громадянина? Чому?

Як співвідносяться між собою громадянська освіта та моральне виховання.

Імовірно, що матеріали дискусії вдасться опублікувати у збірнику під робочою назвою „Думки про громадянську освіту“.

Адреса для надсилання матеріалів:
04070, Київ,
вул. Сковороди, 2,
Інститут громадянської освіти НаУКМА
Контактуйте з нами:
Тел.: 044/ 238-2491. Факс: 044/ 463-6783
E-mail: [email protected]  

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль