версія для друку

Громадянська Освіта, 2000,  №30
Різне, Релігія і школа

Обговорюємо проекти КОНЦЕПЦІЇ громадянської освіти

05.12.2000
автор: Віктор Горячев, м. Дніпропетровськ
Зауваження, пропозиції та побажання

— щодо запропонованого проекту „Концепції громадянського виховання в умовах розвитку Української державності“ Академії педагогічних наук України (Див. „ПЛ. Громадянська освіта“, №21, липень, 2000 р.)

І. Зауваження

Громадянське виховання – це, насамперед, формування громадянської культури. Але цей аспект означений в проекті Концепції досить поверхово, хоча, на мій погляд, саме цей підхід може зумовити логічне поєднання громадянської освіти й виховання з урахуванням особливостей менталітету українського народу.

Сутність громадянської освіти висвітлена дуже стисло, не сформовані мотиваційні поняття.

Практично не акцентується увага на особливій значимості прав людини як основи громадянської культури.

В 4-му розділі „Мета й завдання громадянського виховання та освіти“ розкриваються лише мета громадянського виховання і зовсім не говориться про мету громадянської освіти та форми її запровадження, хоч назва розділу це передбачає.

В 6-му розділі „Форми громадянського виховання“ практично не висвітлюються такі форми та методи як громадянське самоврядування. Саме ця форма розвитку громадянської культури молоді є, на мій погляд, найбільш дієвою.

В проекті Концепції повністю відсутній аналіз ролі та впливу сім’ї на формування громадянської культури дитини, хоча саме початкове громадянське виховання повинне стати найбільш дієвим.

ІІ. Пропозиції та побажання

Розглянути доцільність заміни назви „Концепція громадянського виховання“ на „Концепція громадянської культури“, враховуючи багатоаспектність та значимість саме поняття „громадянська культура“.

Дати більш чітке понятійне визначення термінів „громадянська культура“, „громадянська освіта“, „громадянське виховання“.

Більш чітко визначити домінуючу роль прав людини як основи формування громадянської культури особистості.

Включити до Концепції порівняльну характеристику концептуальних та методологічних підходів до проблем формування громадянської культури в США, Європі та Україні.

При визначенні основних шляхів реалізації Концепції більш чітко означити та конкретизувати роль і форми практичної роботи по формуванню елементів громадянської культури середньою школою та вищими навчальними закладами, бо саме в них повинна проводитись найактивніша діяльність з цих напрямків.

Виділити окремим розділом тему „Сім’я – як основа формування громадянської культури“, обгрунтувати концептуальні засади та форми здійснення цієї роботи.

Врахувати існуючі наробки вчителів-практиків з питань запровадження в освітній процес громадянської освіти.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль