версія для друку

Громадянська Освіта, 1999,  №30
Різне, Релігія і школа

"ПРИ СТАРОМУ РЕЖИМІ ЖИТТЯ БУЛО КРАЩЕ НІЖ ЗАРАЗ"

30.12.1999
Дебати на тему: "При старому режимі життя було краще ніж зараз"

Мета:

1) навчальна:

навчити учнів критично оцінювати суспільні процеси;

навчити розпізнавати проблеми і їх причини;

навчити відокремлювати потрібну, пов’язану зі справою інформацію від непотрібної;

навчити розмежовувати думки і факти;

навчити оцінювати причини і можливі наслідки;

навчити оцінювати докази;

2) розвиваюча:

розвивати критичне мислення;

розвивати творчий підхід до вирішення проблем;

розвивати у учнів навички мистецтва мовлення;

розвивати вміння робити підсумки дискусії;

3) виховна:

виховувати свідомих громадян України;

виховувати вміння працювати в команді.

Обладнання:

2 столи, 3 стільці для гравців стверджуючої команди, 2 столи, 3 стільці для гравців заперечуючої команди, 2 столи і стільці для арбітрів гри. Стільці для групи підтримки. Схеми, таблиці, політичні карти.

Підготовлені промови учасників, довідковий матеріал (довідники, газети, енциклопедії, монографії). Годинник.

Хід дебатів:

І. Організація класу. За тиждень до призначення гри обираються гравці стверджуючої та заперечуючої команд, їм пропонується тема і проводиться розподіл промов.

ІІ. Представлення гравців команд, арбітрів, оголошується тема гри.

ІІІ. Гра-дебати складається з 6 етапів:

1) встановлення дефініцій і визначення правильності тверджень теми;

2) конструктивні промови лідерів команд, висунення всіх аргументів;

3) розвиваючі промови других гравців команд, висунення доказів; 4)

спростування аргументів протилежної сторони; 5)

запитання - відповіді, спростування доказів;

6) підсумовуючі промови третіх гравців команд.

IV. Підведення підсумків арбітрами гри.

1. Визначення дефініцій.

Дефініції (визначення термінів) - основний момент, який впливає на подальший розвиток гри. Теми є стандартними, і саме через визначення дефініцій, тобто розшифровку термінів теми, будуть встановлені межі даних дебатів і визначено правильність твердження.

Важливо, щоб дефініції, які будуть запропоновані гравцями команди, були широкими і відображали характерні особливості та зміст твердження. Вони повинні давати опонентам простір для суперечки. Недостатньо просто сказати, що дефініції опонентів погані чи просто запропонувати альтернативну інтерпретацію. Натомість потрібно атакувати інтерпретацію опонентів, запропонувати альтернативу і показати, чому вона краща для даних дебатів.

Стверджуюча команда повинна уникати надто широких дефініцій, заперечуюча команда потребує захисту від надто вузьких дефініцій.

Тема "При старому режимі життя було краще ніж зараз" передбачає визначення таких термінів: режим, політичний режим, старий політичний режим (тоталітарний), теперішній політичний режим (демократичний), життя (політичні, соціальні, економічні аспекти), краще (підвищення рівня життя, народжуваність і інш.), зараз (теперішній час, з 1991 - по теперішній час). Крім цього, необхідно визначити, щодо якої території буде вестися дискусія, і після представлення дефініцій команди за допомогою арбітрів визначають межі подальшої гри.

Приклади:

"Політичний режим - це сукупність методів і прийомів здійснення державної влади. Розрізняють такі види політичних режимів: демократичний та авторитарний. За демократичного режиму державна влада здійснюється здебільшого ліберальне - демократичними методами з дотриманням прав людини, забезпеченням легальних можливостей урахування інтересів всіх груп населення через демократичні інститути та діяльність різноманітних громадських організацій, які представляють ці інтереси і впливають на вироблення і здійснення політики держави. За умов авторитарного режиму державна влада здійснюється більш жорсткими методами, можливості для вільного виявлення інтересів різних груп населення обмежені, всю владу в своїх руках зосереджує правляча верхівка. Фактично принцип розподілу влади не реалізується, права і свободи громадського суспільства ігноруються." - Юридичний словник-довідник. - К., Femina, 1996, С.475. В данній грі для характеристики нового режиму ми бажаємо використати характеристики демократичного режиму, для старого - тоталітарного.

"Демократія - це форма правління, за якої громадяни приймають політичні рішення, спираючись на владу більшості" - Дайен Равич. "Что такое демократия и как следует обучать ей в школах?" - Издание І , Варшава, издательство Foundation for education for democracy, С.2.

2. Конструктивні промови лідерів команд.

Під час цих промов лідери і стверджуючої і заперечуючої команд повинні подати всі аргументи, які були вироблені командами, їх кількість 3-6 аргументів. Аргумент - це заява, що підтримує висунені командою твердження, яке доводить чи спростовує тему гри. В даній грі - "При старому режимі життя було краще ніж зараз" аргументи представляють собою здебільшого одне речення. Вони будуть розглянуті і поглиблені 1 і 2 гравцями команд і відповідно будуть спростовуватися протилежною стороною.

Приклади аргументів стверджуючої команди в цій грі:

1. Раніше при комуністичному ладі всі люди мали гарантоване місце роботи;

2. Раніше всім було забезпечено рівне користування видами соціального забезпечення;

3. Раніше в середніх і вищих навчальних закладах було безкоштовне навчання;

4. Раніше плата за комунальні послуги складала набагато меншу частину заробітної плати ніж зараз.

Приклади аргументів заперечуючої сторони в цій грі:

1. Тепер державою гарантовано захист конституційних прав і свобод особи і громадянина, а також можливість звертання за захистом в міжнародні правозахисні організації.

2. Тепер держава відповідає перед своїми громадянами за свою діяльність.

3. Всі мають право самостійно обирати і знаходити роботу в різних установах, різних форм власності на конкурентній основі.

4. Зараз державою гарантований вільний виїзд громадян нашої держави за кордон та в’їзд і виїзд іноземців до нашої держави.

В цій частині гри лідери повинні дати загальну характеристику аргументів.

3. Розвиваючі промови.

Виступають з промовами наступні гравці стверджуючої і заперечуючої команд. Їхні промови складаються з 2-ох частин:

1. Привести докази для підтримки і розвитку аргументів.

2. Спростувати аргументи протилежної сторони.

Увага: подавати нові аргументи забороняється.

Щоб забезпечити доказову підтримку своїх аргументів гравцям необхідне переконливе обгрунтування, яке переконає присутніх осіб, включаючи арбітрів у вагомості поданих аргументів. Завдання гравця в дебати як дослідника полягає в огляді інформаційних джерел, збиранні значимої інформації, класифікації, аналізі та синтезі її і наступному впорядкуванні її у легкодоступній формі.

Джерелами для отримання інформації є насамперед бібліотеки і інші джерела інформації.

Для оглядового ознайомлення з літературою учням пропонується методика попереднього ознайомлення з літературою. Учням пропонується насамперед звернути увагу на:

1. Заголовок. Саме він відображає тему і підхід автора до неї: науковий, популістський або гумористичний. Саме перший пропонує виважений підхід до теми і дана стаття може бути цінним джерелом для обох команд.

2. Зміст. Визначає межі і глибину висвітлення теми та з’ясування індивідуальної точки зору автора твору.

3. Предметний покажчик. Містить інформацію про термінологію, людей, проблеми та перспективи, на які посилається автор.

4. Передмова. Здебільшого містять відповіді на тему, чому автор написав даний твір, і відповіді на питання, яких він торкається.

5. Вибіркове читання. Надає можливість безпосередньо дослідити сам твір, зробити вибірку фактів, цитат, уривків.

При підготовці доказу найкраще записати його дослівно. Кожний доказ повинен містити належну бібліографічну інформацію: відомості про автора, назву статті, назву журналу, книги чи іншого джерела, назву видавництва, дату публікації та номер видання.

Види доказів:

1. Висловлювання та думки.

2. Факти і статистика.

3. Огляди та приклади.

Слухаючи опонентів завжди довідайтесь, хто відстоює цю точку зору чи стверджує певне положення і чи є він/вона фахівцем в даній галузі.

Досліджуйте також суть доказу опонента, чи базується він на статистиці чи представляє суб’єктивну думку автора. Також слід звернути увагу чи є ці докази відносно новими.

"Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава" - стаття 1 Розділу "Загальні засади" Конституції України, прийнята 28 червня 1996 р. - К., Видавництво Юрінком,1996.

"Всім громадянам Української РСР гарантуються права і свободи, які передбачені Конституцією Української РСР і нормами міжнародного права, визнаними Українською РСР" - п.3 розділу IV Громадянство Української РСР Декларації про державний суверенітет України - Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. Каучуренко,- 2-е вид. - К., Юрінформ, 1992.

"Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини ..." - стаття 1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" - правова комп’ютерна база "Ліга".

Для характеристики сучасного становища на ринку зайнятості можна привести як приклад дану проблему на Закарпатті: "У 1989 році в Закарпатті нараховувалося 606,5 тис. робочих місць, сьогодні в основних промислових галузях зайнято 80 тис. чоловік" - стаття "До концепції соціально-економічного розвитку Закарпатської області (Зайнятість і безробіття) - проф. В. Химинець; П. Гецко, голова ГО "Зайнятість" - РІО, 9 січня 1999 р., стор. 5 "

4. Спростування аргументів протилежної сторони.

Кожна команда несе тягар доказування помилковості аргументації протилежної сторони. Тому їй необхідно вказати на всі слабкості в аргументації опонентів, показати в чому саме їх аргументація не підтримує твердження і доказати своїми власними аргументами і доказами правильність власної позиції. Таким чином другим завданням гравців, що проголошують розвиваючі промови, є спростування аргументації опонентів. Це означає, що коли протилежна команда висунула аргумент, він залишається в силі, поки не заперечений командою опонентів. Якщо цього не буде зроблено, то арбітри будуть вважати, що команда опонентів погоджується з цим аргументом.

При заперечені аргументації слід зазначати, який саме аргумент ви спростовуєте. Наприклад: "своїм другим аргументом наші опоненти стверджують .......... з чим ми не можемо погодитись і відповідаємо: ........".

Для того щоб ефективно спростовувати аргументацію опонентів бажано розглядати її як піраміду. Вершину аргументації складають твердження (дефініції) висунені на початку гри. Їх заперечення і встановлення меж дебатів відбувається на 1 етапі гри. На другому рівні атаки є спростування висунених опонентами аргументів. Як зазначалося, аргументи представляються першими гравцями команд і є заявами, що підтримують висунені командою твердження, які доводять чи спростовують тему гри. При спростуванні аргументів опоненти повинні відповідати на кожну заяву в тому порядку, в якому вони представлені. Їх мета послабити аргумент до того ступеня, коли він вже більше чітко не доводить твердження.

5. Запитання - відповіді.

Цей етап гри ставить перед командами наступні завдання:

1) спростування доказів і інших обгрунтувань аргументів: члени команд (всі) мають можливість задати запитання опонентам і спростувати чи послабити їхні докази;

2) довести вірність своїх доказів і тверджень.

Кожний член команди має право задати не більше 2-ох питань для спростування аргументації опонента. Не можна користуватися першоджерелами при відповіді на питання, а тільки виписками.

На цьому етапі використовуються всі можливі засоби для спростування доказів опонентів. Доводиться, що даний доказ або не обгрунтовує даний аргумент, або обґрунтовує новий аргумент, що забороняється. Або докази походять з ненадійного джерела, наприклад автор не є фахівцем в даній галузі (відсутність наукового ступеня, вагомих наукових публікацій і інше). Або, наприклад, докази є неправильними за суттю або їх можна заперечити набагато вагомішими і кращими доказами.

6. Підсумовуючі промови.

Ці промови виголошують останні три члени команд. Ці промови повинні висвітлювати головні моменти суперечки і пояснювати, чому саме перемогла сторона заперечень чи ствердження . Корисно дивитись на ці промови, як на підсумок дебатів. В цих промовах гравцям необхідно роз’яснити хід дебатів і зазначити чи вдалося команді довести власну позицію. Таким чином, гравці підсумовують свою загальну позицію, наголошують на основні моменти суперечки, показуючи таким чином свою перевагу і пояснюючи, чому саме перемога повинна бути за ними. В цих промовах заборонено подавати нові аргументи, докази і обгрунтування.

Підведення підсумків арбітрами гри

Арбітри оцінюють доведення і спростування аргументів. Виносять рішення на основі власного переконання та об’єктивності.

Дебати розроблені за методикою форми дебатів, запропонованих К.Поппером

Інші теми, які пропонуються для дебатів:

Права людини в Україні захищені.

Краще залишити злочин непокараним, ніж засудити невинного.

Батьки не несуть відповідальності за своїх дітей.

Використовуючи своє право ти нікому не шкодиш.

Кожна дитина має право на свою родину.

Кожний може відмовитись від права, яке встановлене на його користь.

Презумпцію невинуватості потрібно відмінити.

Рівність людей - це фікція.

Твоя свобода не може обмежувати свободу інших.

Підготували і розробили: Навроцька О.В., студентка юридичного факультету УжДУ Навроцька Є.М., вчитель ЗОШ № 8 м. Ужгород

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль