версія для друку

Громадянська Освіта, 1999,  №21
Різне, Релігія і школа

ВИКЛАДАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

30.12.1999
Говорячи про методику викладання предметного курсу прав людини, звичайно, недоречно шукати якийсь єдиний вірний рецепт для всіх. Кожен учитель самостійно добирає те, що є найбільш вдалим для роботи саме з цими учнями, а не з іншими. Хочу навести приклад такої роботи з учнями різних класів (9-10-11) на заняттях факультативу "Права людини сьогодні".

Так, розглядаючи таке питання як проблема смертної кари, пропоную учням 9-10 класу (вік 15-16 р.) написати есе на тему "Моє ставлення до смертної кари" (чи обравши свою назву з цієї теми), користуючись такою схемою побудови творчої роботи:

1. Ваша теза.

2. Аргументи, що її обгрунтовують та доводять.

3. Факти або приклади, що підтримують ідею.

При цьому зазначаю, як вибирається головна ідея, подається той чи інший погляд, уникаючи при цьому однобічності.

Як можна впізнати однобічність?

Дізнатися, звідки надходить інформація. Підшукати ключі: емоційно насичені слова, надмірності, тільки один погляд на конверсійне питання. Після цього можна починати писати есе.

Як його писати? Для того, щоб учні зрозуміли суть короткого викладу своїх думок у формі есе, можна його порівняти з параграфом. Адже це вже їм достатньо відоме. Параграф - це об’єднання речень, які виявляють одну головну ідею. Перше речення подає та пояснює ідею. Наступні - подають приклади, підтримують або поширюють ідею.

Окремі заняття на факультативі доречно провести як обговорення творів-есе у формі, запропонованій учнями (політичний клуб, аудиторія, дискусія, дебати і т.д.). Учні 11 класу в цей час одержують завдання підібрати за матеріалами преси фактичне підтвердження думок "Смертна кара. Так! Ні!", спробувати дати свою оцінку.

Таким чином, форми роботи активізують діяльність учнів, дають можливість відчути вагомість своєї особистості, необхідність самостійно мислити, мати свою позицію, при цьому завжди пам’ятати про права інших.

І завершуючи свої думки з проблем, які зараз висвітлювала, хочу зазначити важливість вирішення питання учнівського самоврядування для формування шкільної общини через призму знань прав людини. Учні повинні на практиці відчути, хоча б у своєму шкільному житті, функціонування механізмів захисту прав людини. Тому я і пропоную тут документ, складений нашими школярами весною 1998 року, який жваво обговорений у школі і прийнятий для запровадження в життя школи з вересня цього навчального року. Сьогодні можу сказати, що "Хартія прав учнів школи №80", хоча ще за віком - немовля, але вже живе і діє та розпочинає відігравати помітну роль у шкільному житті.

Хартія прав учнів СШ №80 м. Львова

1. Кожен учень повинен мати всі права і виконувати обов’язки, що зазначені в цій ординації, незалежно від раси, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового або іншого становища.

2. Кожен учень має право на свою думку та її вираження, навіть якщо вона не співпадає з думками і твердженнями інших учнів та вчителів. Тобто кожен учень має право на свободу переконань та вільне їх вираження. За виражені судження учні не переслідуються. Висловлюючи свою думку, не можна принижувати гідність та порушувати права інших.

3. Рішення стосовно учнів не може бути прийнятим за їх відсутності.

4. Ніхто не повинен піддаватися ні психологічному, ні моральному, ні фізичному насильству, як з боку учня, так і з боку вчителів.

5. Фізичне насильство не застосовується, як покарання за проступки. Будь-які суперечливі питання вирішуються демократично, враховуючи права людини.

6. Кожному учневі гарантується захист та сприятливі умови, які б дозволили йому розвиватися фізично, розумово, морально, духовно і в соціальному аспекті, здоровим, нормальним шляхом та в умовах свободи та гідності.

7. Ніхто не може втручатись в особисте життя учня, посягати на його честь та гідність.

8. Кожен учень має право одягатися відповідно до свого смаку. Одяг повинен бути акуратним і мати естетичний вигляд.

9. Кожен учень має право на одержання основної базової освіти, яка б сприяла його культурному розвитку і завдяки якій він міг би розвивати свої здібності, власні судження, а також усвідомлення моральної та соціальної відповідальності. Кожен учень має право навчання в школі до досягнення шістнадцяти років.

10. Заздалегідь, подавши прохання письмово на ім’я директора школи та одержавши згоду, кожен учень має право вибору відвідування уроку за згодою педагогічної ради, кожен учень має право вивчати і здавати всі чи деякі предмети екстерном.

11. Беручи участь в обговоренні проекту навчального плану, кожен учень має право впливати на його складення.

12. Ніхто не має права заважати іншим учням одержувати знання на уроках, заважати вчителям у роботі. Учні, що постійно заважають роботі учнів та вчителів, можуть бути покарані, аж до виключення із школи. Але ніяке покарання не повинне принижувати гідності людини.

13. Учні 10-11 класів мають право вибирати рівень навчання, пристосовуючи його до навчального плану.

14. Кожен учень має право не писати більше 2-х контрольних робіт під час одного навчального дня. Про контрольну роботу учнів слід повідомити заздалегідь. Письмове опитування за змістом одного уроку не вважається контрольною роботою.

15. Кожний учень має право дізнатись про одержану оцінку на уроці (якщо його робота оцінюється), а результат контрольної роботи за час одного календарного тижня, якщо не має іншої домовленості зі вчителем.

16. Кожен учень має право на об’єктивну оцінку своєї праці. Основою оцінки не може бути принцип особистої симпатії чи антипатії вчителя.

17. Кожен учень несе відповідальність за збереження підручників, шкільного інвентаря, повинен дотримуватись бережливого ставлення до них.

18. Обов’язок кожного учня - відновити пошкоджене приладдя та інвентар, якщо це неможливо - відшкодувати матеріальні збитки.

19. Кожен учень має право обирати і бути обраним старостою класу, членом Ради Учнів, Козацької Ради Школи та інших демократичних інституцій школи за принципами встановлених законів демократичних виборів.

20. Кожен учень має право вибору участі в будь-якій ділянці позакласної роботи за своїми здібностями та вподобаннями. Ніхто не має права примушувати учня займатися позакласною роботою проти його волі.

21. Кожен учень, сам чи з друзями, має право організувати позакласний захід. Відповідальність за порядок під час заходів повністю покладається на нього.

22. Кожен учень має право вносити поправки в процедуру, доповнення та зміни до Хартії.

Львів. Вересень 1998 р.

Порядок вступу Хартії в силу

1. Хартію розглядають Рада учнів, Рада вчителів, Рада школи - і затверджується Головою (Отаманом) учнівської Ради, Директором школи, представником Ради школи.

2. Доповнення і поправки положень Хартії вступають в силу, коли їх затвердили 1/2 Ради учнів, Ради вчителів, членів Ради школи.

3. З метою нагляду і контролю за виконанням положень Хартії утворюється Шкільний Наглядовий Комітет.

Шкільний Наглядовий Комітет

1. Шкільний наглядовий Комітет (далі Комітет) розглядає письмові скарги учнів, учителів та батьків про порушення Хартії в школі і пропонує компетентним інституціям школи способи вирішення та усунення порушень. Комітет може пропонувати зміни чи доповнення до положень Хартії. В окремих випадках Комітет розглядає скарги і без письмового прохання потерпілого.

2. Комітет складається з 7 членів із доброю репутацією, яких обирають на 1 навчальний рік в місяці вересні. Новий Комітет починає свою роботу кожного календарного року 1 жовтня. Перший Комітет повинен бути обраний протягом місяця з дня підписання Хартії.

3. Трьох членів Комітету вибирає Рада учнів, двох - Рада вчителів, двох батьків - Рада школи.

4. Комітет обирає Голову Комітету та Секретаря, відповідального за документацію.

5. Засідання Комітету є правомочними, якщо беруть участь не менше п’яти членів.

6. Рішення Комітету є правомочним, коли за нього голосує половина членів Комітету, що беруть участь у засіданні.

7. Засідання Комітету є відкритим, гласним, якщо Комітет не вирішує інакше.

Галина Цибко, вчитель-методист СШ №80 м.Львова

(з матеріалу, підготовленого до Всеукраїнської конференції, Київ, 29-30 березня 1999 р.)

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль