версія для друку

Урок 3 Чого дізналися батьки-засновники про республіканське правління з античного світу?

30.12.1999

(МИ, НАРОД... ГРОМАДЯНИН І КОНСТИТУЦІЯ
Центр громадянської освіти, Calabasas, USA, 1995 )

Мета уроку

У цьому уроці ви дізнаєтеся про вплив на батьків-засновників ідей класичного республіканізму, про велич Римської республіки і моральний ідеал громадянської чесноти. Ви розглянете вплив цих ідей на їхні роздуми щодо форми правління, яку вони бажали створити для Сполучених Штатів.

По закінченні цього уроку ви повинні розуміти не лише принципи класичного республіканізму, а й складнощі, які спіткали батьків-засновників у їхніх спробах застосувати ці принципи до нової американської держави. Ви повинні також розуміти, чим відрізняється класичний республіканізм від філософії природного права у поглядах на людську природу та особисті права. Вміти пояснити, як Джеймсу Медисону вдалося пристосувати ідеї класичного республіканізму, демократії і громадянської чесноти до американських умов.

Терміни, які треба знати
громадянська чеснота
класичний республіканізм
загальне добро
офіційна релігія
фракції
представницька демократія

Які ідеї щодо форми правління знайшли батьки-засновники в класичному республіканізмі?

Більшість громадських споруд і пам’яток у Вашингтоні, а також будівлі конгресів штатів у цілому краю побудовано в „класичному“ стилі. Ця архітектурна традиція символізує вдячність нашого народу світові античних Греції і Риму, зокрема, за їхні ідеї щодо форми правління.

Батьки-засновники вивчали історію класичної доби давніх Греції і Риму. Суспільством, яке справило найбільший вплив на їхні ідеї, була Римська республіка, що проіснувала майже 500 років, від 509 р. до Р.Х. до 27 р. до Р.Х. Чимало філософів та істориків вважали, що Римська республіка надавала своїм громадянам більшої свободи, ніж будь-який уряд у світі. Також була поширена думка, нібито Римська республіка сприяла загальному добру, тобто кращому для суспільства у цілому. Теорія, заснована на цій формі суспільства, стала відомою на назву класичний республіканізм.

Класичний республіканізм являє собою теорію, згідно з якою найкращим видом суспільства є такий, що сприяє загальному добру, а не інтересам окремого класу громадян. У класичній республіці громадяни та уряд співпрацюють заради досягнення загального добра, а не своїх особистих або себелюбних інтересів. Римську республіку вважали одним із кращих взірців подібного суспільства. Американці XVIII століття поділяли думку, що громадяни повинні сприяти загальному добру. Вони вважали також, що ця форма правління і суспільства найпевніше сприятиме загальному добру, але можлива лише за умови, що суспільство і громадяни задовольняють таким вимогам:

* громадянська чеснота

* моральна освіта

* невеликі, однорідні громади.

Громадянська чеснота. Класичні республіки вимагали від своїх громадян високого ступеня громадянської чесноти. Доброчесний громадянин мав нехтувати особисті інтереси задля сприяння загальному добру. Сьогодні ми можемо визначити це як „громадську настанову“.

Від громадян очікували активної участі у правлінні заради сприяння загальному добру. Їм не дозволяли присвятити себе задоволенню лише особистих інтересів. Громадян заохочували віддавати якомога менше часу таким справам, як заробіток грошей чи турбота про власні родини. Їх знеохочували до мандрувань або читання книжок і роздумів про речі, далекі від урядових справ. Побоювалися, що коли громадянам буде вільно робити будь-що заманеться, то вони вже не будуть надійними і цілком відданими загальному добру.

Щоб забезпечити участь громадян у правлінні, класичні республіки часто вдавалися до суворих обмежень особистих прав. Вони мало дбали про захист приватного життя особи, свободи вірувань чи релігії або не пов’язаних з політикою промов і самовираження.

Проте певні права конечні для участі громадян у самоврядуванні. То були політичні права на кшталт права голосувати, висловлювати свої думки і висновки щодо уряду, а також право обіймати державні посади.

Моральна освіта. Провідники класичного республіканізму були переконані, що громадянська чеснота не з’явиться у людей самохіть. Громадян треба навчати доброчесності завдяки моральній освіті на засадах громадянської релігії, що передбачала існування божеств і відповідних ритуалів.

Класичні республіканці вірили, що молодих громадян треба виховувати так, щоб розвинути в них добрі звички. Вони повинні навчатися шанування доброчесних громадян, оспіваних у літературі, поезії і музиці. Самі батьки-засновники захоплювалися такими героями античності, як римський патріот та оратор Катон і вояк-громадянин Цинциннат. На думку батьків-засновників, вони становили приклади громадянської чесноти, яким мали наслідувати американці. Тогочасні американці захоплювалися Джорджем Вашингтоном як новітнім Цинциннатом, бо він зрікся особистих прагнень, щоб очолити націю у дні війни і миру. Джорджа Вашингтона часто називали „нашим Цинциннатом“, адже його краяни вірили, що він є прикладом громадянської чесноти, яку повинні мати усі громадяни.

На думку класичних республіканців, дітей і дорослих треба заохочувати – почасти вірою у пильних богів і богинь - виявляти чесноти, як-от щедрість, сміливість, самоконтроль і справедливість. Вони повинні дізнатися про значущість участі у політичних дебатах і військовій службі. Вся громада повинна пильно стежити за вихованням майбутніх громадян і приділяти увагу поведінці людей у буденному житті.

Невеликі, однорідні громади. Класичні республіканці вважали, що республіканське правління ефективне лише у невеликій громаді. Невелика громада конечна, бо люди мають знати і дбати один про одного та своє загальне добро. До того, люди мають бути подібними один до одного. Велике розмаїття не бажане. Республіканці вважали, що люди мають не надто відрізнятися статками, релігійними чи моральними переконаннями, а також способом життя.

Адже якщо коли люди дуже відрізняються, вони діляться на фракції або групи за інтересами, а не працюють разом задля загального добра. Щоб запобігти цьому, громадян треба заохочувати, через освіту та особистий приклад, уникати посилення відмінностей у статках, релігії і способі життя. Щоб запобігти розмаїттю у релігійних віруваннях і способах життя, на їхню думку, громада повинна мати єдину офіційну релігію і систему моральних і сімейних норм, до яких усі мають пристосовуватися.

Велика нерівність у статках неодмінно призведе до корупції і поділу на фракції чи групи за інтересами. Люди більше дбатимуть про власні інтереси, ніж про інтереси громади. Острах великої економічної нерівності і згубного впливу розкошів примушував класичних республіканців з підозрою ставитися до нагромадження грошей та економічного поступу. Подібний економічний поступ, на їхню думку, породжує велику економічну нерівність, несумісну з цілями республіканізму.

Як ви вважаєте?

1. Назвіть когось із сучасників, хто виявляє, на вашу думку, громадянську чесноту. Поясніть підстави свого вибору.

2. Що має бути, на думку класичних республіканців, метою освіти? Чи згодні ви з цим? Чому так або чому ні?

3. Яку громадянську чесноту треба плекати молоді сьогодні і чому?

4. Які подібності і розбіжності існують між вашими уявленнями про права та уявленнями про них у класичному світі?

Вправа на розвиток критичного мислення

РОЗУМІННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ МІЖ ФІЛОСОФІЄЮ ПРИРОДНОГО ПРАВА І КЛАСИЧНИМ РЕСПУБЛІКАНІЗМОМ

Ви може працювати самостійно, парами чи невеликими групами, щоб дати відповідь на наступні запитання. Підготуйтеся поділитися своїми відповідями з класом.

1. Класична республіканська ідея громадянської чесноти суперечить вірі батьків-засновників у природні права та їхньому розумінню людської природи, як її визначив Джон Локк. Накресліть таблицю на кшталт наведеної далі, яка покаже відмінності між філософією природного права і класичним республіканізмом. Для цього вам, можливо, треба переглянути деякі ідеї, подані в уроці 1.

Філософія природного права

Класичний республіканізм

1. Наголос на особистих правах на життя, свободу і власність

2.

3.

1. Наголос на сприянні загальному добру понад особисті права

2.

3.

2. Уявімо, що вас, поміж іншими батьками-засновниками, обрано взяти участь у складанні конституції. Як узгодити відмінності між філософією природного права і класичним республіканізмом? На яких ідеях ви наголосите? Чому?

3. На які проблеми ви маєте зважати у перенесенні деяких ідей класичного республіканізму на американське суспільство? Як ви розв’яжете ці проблеми?

Як, на думку батьків-засновників, треба організувати уряд, щоб він сприяв загальному добру?

Окрім прикладу античної Римської республіки, батьки-засновники дізнавалися про республіканську форму правління і від тогочасних авторів. Одним з найвидатніших серед них був барон де Монтеск’є (1689-1755), французький письменник, яким захоплювалося чимало американців.

Монтеск’є обстоював систему, що врівноважувала і поділяла владу уряду поміж класами. Це, на його думку, становило найкращий засіб убезпечити уряд від панування окремого суспільного класу і сприяло посиленню загального добра.

Він високо цінував Римську республіку за представницьке правління, що поєднувало елементи трьох основних форм правління: монархії, аристократії і демократії. А що влада поділено між усіма класами, ця форма правління начебто найкраще слугувала загальному добру.

Попри те, що Британія була монархією, Монтеск’є захоплювався британською конституцією. Він вважав, що вона втілює ідею мішаної форми правління, за якої владу поділено між різними класами британського суспільства.

Які проблеми спіткали батьків-засновників у перенесенні ідей класичного республіканізму в Америку XVIII століття?

Батьки-засновники були подекуди некритичними шанувальниками античності, зокрема Римської республіки. Вони були схильні перебільшувати ступінь представництва цими державами інтересів цілого суспільства, а не лише інтересів вищих верств. Вони також не помічали того факту, що античні республіки залежали від інституту рабства. Їхнє захоплення класичним республіканізмом грунтувалося на дещо ідеалізованому сприйнятті античності.

Батьки-засновники були свідомі складнощів у щепленні ідеалів класичного республіканізму до нових незалежних американських штатів. Вони по-різному оцінювали шанси сприйняття цих ідеалів. Адже класичний республіканізм античності розквітав лише у невеликих однорідних громадах.

Для засновників нової американської держави проблему становили такі сподівання класичного республіканізму:

* турбота один про одного і загальне добро у невеликих громадах

* віра в те, що люди мають бути дуже подібні між собою

* нагляд за громадянами з метою уникнути великих відмінностей між ними у статках, релігії і способі життя

* переконання, що велика економічна нерівність є згубною для загального добра

* наявність єдиної „офіційної“ релігії і єдиних сімейних і моральних норм, яких кожен має додержуватися.

Як політичний ідеал, реальний для малих, щільно споєних громад, можна було пристосувати до такої величезної нової країни, як Сполучені Штати, що об’єднали людей різноманітних культурних традицій, економічних статків і релігійних переконань?

Класична республіканська ідея громадянської чесноти суперечила вірі батьків-засновників у природні права та їхньому розумінню людської природи, як її визначали Локк та інші філософи природного права. Філософія природного права вважала особисті права першорядними. Держава існує, щоб служити особистим інтересам, а не навпаки. Згідно з класичним республіканізмом, наперед виступають інтереси громади в цілому.

Американці доби заснування держави вважали людську природу, описану у філософії природного права, більш типовою за ідеал очікуваної громадянської чесноти класичного республіканізму. Вони та їхні предки приїхали до нового краю скористатися з наданих їм нагод. Такий невгамовний, розмаїтий та амбітний народ погано сприймав ідеали самопосвяти і підпорядкування, притаманні класичному республіканізму.

Як Джеймс Медисон удосконалив ідеї класичного республіканізму?

Джеймс Медисон був одним з найвидатніших батьків-засновників, причетних до творення американської конституції. Його часто називають „батьком Конституції“. Він справив неабиякий вплив на тлумачення ідей класичного республіканізму, що зробило їх здійсненними у новій американській республіці.

Медисон так визначив розбіжність між демократіями і республіками:

* за демократії народ сам керує урядом. Такі „прямі демократії“ мусять обмежуватися невеликими громадами на кшталт античних полісів у Греції.

* за республіки урядом керують представники народу, що дозволяє їй поширитися на далеко більші терени.

Отже, Медисон вважав, що Америка може і повинна мати республіканську форму правління. Закони будуть ухвалюватися і виконуватися виборними представниками народу. Медисон сприйняв і деякі принципи демократії. Він наполягав, щоб усіх членів уряду обирала більшість народу, а не купка громадян чи спеціально уповноважена на це група. Така форма правління була демократією у тому розумінні, що одержувала свою владу, тобто право урядувати, від народу в цілому. Отже, нове визначення Медисоном республіканського правління можна було описати і як представницьку демократію. Цим обидві класичні ідеї, республіки і демократії, було пристосовано до нової форми правління, створеної батьками-засновниками.

Як батьки-засновники пристосували до американської республіки ідеал громадянської чесноти?

Подібно до інших батьків-засновників, Медисон розумів значущість обізнаних і свідомих громадян для нової форми правління. Він мусив змінити класичне визначення громадянської чесноти, щоб зробити його здійсненним за геть відмінних американських умов. Він сприйняв погляди філософів природного права на людську природу: рушієм людських вчинків є переважно егоїзм. Він вважав, що прагнення власних інтересів може на свій копил сприяти загальному добру. Наприклад, жага урядовця домогтися слави і пошани від інших може спонукати його виказати громадянську чесноту. Чиєсь прагнення збагатитися також може послужити загальному добру. Кожен тоді робитиме свій внесок до загального процвітання.

Медисон також усвідомлював, що люди, які прагнуть власних інтересів, іноді діятимуть всупереч інтересам інших або загальному добру. Кожен розумний уряд мусить зважати на це. За словами Медисона, якби всі люди були янголами, уряд був би не потрібен. Він обстоював створення уряду, який надихає людей діяти, наче добрі громадяни республіки, яким питома громадянська чеснота. Водночас цей уряд мав запобігати наслідкам браку такої чесноти. Ось чому Медисон надавав перевагу конституції, що обмежувала уряд в такі способи:

* розподіл влади

* система взаємного контролю гілок влади

Тому американська версія принципів класичного республіканізму була певним компромісом. Батьки-засновники створили форму правління, яку назвали республіканською, попри всі її відмінності від античних взірців республіканізму.

Вони вважали, що громадянам треба мати громадянську чесноту. Проте не можна покладатися тільки на неї. Отже, належна організація уряду, забезпечена представницькою системою з розподілом влади і взаємним контролем її гілок, також необхідна для захисту загального добра.

Як ви вважаєте?

1. Що повинні, на вашу думку, робити урядовці, якщо за республіканської форми правління погляди виборних урядовців на загальне добро суперечать поглядам їхніх виборців? Чому?

2. Чи має конгресмен голосувати проти законів про заборону паління, які мають за мету захист здоров’я цілої людності, якщо це зашкодить економіці його штату і позбавить роботи чимало людей у його штаті?

3. Якою мірою, на вашу думку, загальне добро в сучасній Америці залежить від класичного республіканського ідеалу громадянської чесноти, а якою мірою - від ідеї філософії природного права про те, що кожна людина прагне власних інтересів? Наведіть приклади на підтримку своєї думки.

Перевірка і використання уроку

1. Що означає „загальне добро“? Наведіть приклад правила чи закону, який, на вашу думку, сприяє загальному добру.

2. Що означає вираз „громадянська чеснота“? Наведіть приклад ситуації, коли від когось очікують прояву громадянської чесноти.

3. Що, на думку класичних республіканців, має бути метою уряду? Які істотні ознаки повинні мати суспільство і громадяни, щоб вдіяла класична республіканська форма правління? Чому ці ознаки важливі? Як ці ознаки можна встановити і зберегти?

4. Чому невеликі однорідні громади живлять громадянську чесноту радше за великі і розмаїті?

5. Як ви опишете відмінності між філософією природного права і класичним республіканізмом?

6. Як Джеймс Медисон пристосував ідеали класичного республіканізму до великої, розмаїтої групи колоній, яка перетворилася на Сполучені Штати? Як він намагався відшкодувати або врівноважити брак громадянської чесноти?

7. У чому полягає відмінність між демократією і республікою? Які ознаки системи правління в Сполучених Штатах вказують, що це демократія? Які ознаки вказують, що це республіка?

8. Здійсніть ширшу розвідку політичної філософії барона Монтеск’є. Що захоплювало його у мішаних формах правління? Який вплив справили його ідеї на батьків-засновників?

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль