версія для друку

Урок 2 Як уряд убезпечує природні права?

30.12.1999

(МИ, НАРОД... ГРОМАДЯНИН І КОНСТИТУЦІЯ
Центр громадянської освіти, Calabasas, USA, 1995 )

Мета уроку

У цьому уроці ви ознайомитеся з деякими основними ідеями батьків-засновників, використаними для створення форми правління, яка, на їхню думку, якнайкраще захищатиме природні права кожної особи і сприятиме загальному добру.

По закінченні цього уроку ви повинні розуміти відмінності між обмеженим і необмеженим правлінням., між писаною і неписаною конституцією, а також використання американцями терміну „конституційне правління“. Вмійте пояснити, чому уряд з конституцією не завжди означає конституційне правління, і вміти визначати альтернативні моделі правління, поміж якими мусили вибирати батьки-засновники.

Терміни, які треба знати
самовладдя
кантон
взаємний контроль
місто-держава
загальне добро
конституційне правління
делегат
передані повноваження
демократія
диктатура
рівний захист
найвищий закон
обмежене правління
приватне життя
республіка
поділ влади
тоталітаризм
тиранія
неписана конституція
писана конституція

Вправа на розвиток критичного мислення

РОЗГЛЯД ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ ПРАВ НАРОДУ З БОКУ УРЯДУ

Припустімо, ви не задоволені життям за природного стану. Ви та інші погодилися укласти суспільний договір і створити уряд для захисту своїх природних прав. Ви повинні визначити, який саме уряд вам потрібний, та й установити його. Локк, Джеферсон та інші знали, що це нелегке завдання. Протягом історії людства уряди радше позбавляли людей прав, ніж захищали їх. Вам треба встановити уряд, який робитиме те, чого ви хочете, тобто захищатиме ваші природні права. Це означає також забезпечення рівного захисту прав кожного.

За цього уявного природного стану ви і решта людей погодилися коритися певному урядові. Ви маєте відповісти на деякі питання, вирішуючи, який саме уряд треба створити. Для обговорення можливих відповідей вчитель має поділити клас на невеликі групи. Потім порівняйте свої відповіді з відповідями Джона Локка і поясніть, чому ви згодні чи незгодні з Локком.

1. Що є, на вашу думку, головною метою уряду?

2. Як уряд має одержати владу або право ухвалювати закони, які приписують людям, чого їм можна, а чого не можна робити?

3. Яке право має належати народові, якщо уряд не служить тим цілям, заради яких його було створено? Чому народ повинен мати таке право?

Як порівняти ваші відповіді з відповідями Локка?

1. Локк та інші філософи природного права казали, що метою уряду є захист природних прав. Томас Джеферсон погоджувався з ними, і твердив у Декларації незалежності, що захист прав є основною метою уряду.

2. Іншою ідеєю Локка, висловленою Джеферсоном у Декларації незалежності, є та, що уряд здобуває право правити зі згоди народу. Повноваження надаються уряду підлеглими.

Народ дає свою згоду кількома способами. Народ може давати явну згоду через

* договір про створення суспільства, члени якого потім встановлюють уряд та обирають урядовців

* приєднання до суспільства, яке вже створено.

Народ дає неявну згоду, яку називають також мовчазною, через прийняття законів і послуг уряду і держави свого народження.

3. На думку Локка, якщо народ надає владу урядові, йому належить право забрати її, коли уряд не служить цілям, заради яких його було встановлено. Тоді народ може створити новий уряд. Локк твердив, а батьки-засновники з ним погоджувалися, що коли уряд неспроможний захистити права народу, народ має право на революцію.

Хто має робити висновок щодо неспроможності уряду? Локк і батьки-засновники казали, що право приймати це рішення належить народові. Цю думку висловлено у Декларації незалежності так: „у кожному випадку, коли якась форма правління стає згубною для такої мети, народ має право змінити або скасувати її і встановити новий уряд...

Проте революція є крайнім заходом до усунення поганого уряду. Сам уряд треба замислити і створити так, щоб його повноваження було обмежено задля захисту особистих прав, і цим скоротити потребу в цих крайніх заходах.

Як американці висловлюють згоду на свій уряд?

Американці, які ратифікували 1787 року нашу Конституцію, дали явну згоду на свій новий уряд. Так вчинили і численні імігранти, які приїздили до Америки шукати кращої долі. Народжені тут виражають неявну згоду тим, що залишаються в Америці і коряться її законам.

Кожен американець за народженням, коли стане повнолітнім, може вирішити домагатися громадянства іншої країни. Якщо ви залишаєтеся в Америці, приймаєте її закони і користуєтеся її вигодами, ви даєте неявну згоду підпорядковуватися федеральному уряду, урядові свого штату та органам місцевого самоврядування. Ви також підтверджуєте свою згоду щоразу, коли складаєте присягу на вірність, берете участь у виборах або залучаєтеся до інших громадських дій.

Що таке конституційне правління?

За обмеженого правління уряди встановлюють і поважають обмеження своїх повноважень, обмеження на кшталт законів та вільних і періодичних виборів. Протилежним йому є необмежене правління, за якого можновладці вільно чинять на свій розсуд, не обмежені ні законами, ні виборами. Щодо необмеженого правління вживають такі рівнозначники, як тиранія, диктатура, самовладдя і тоталітаризм.

Яка форма правління була найпридатнішою до запобігання зловживанню владою у нових незалежних американських штатах? Завдяки читанкам з історії і творам філософів природного права, батьки-засновники пристали на думку, що кожна форма правління, яке служитиме належним цілям, має бути обмеженим або конституційним правлінням.

За конституційного правління повноваження особи чи групи, що контролює уряд, обмежені зведенням законів або звичаїв, на назву конституція.

Що таке конституція?

Конституція є зведенням звичаїв, традицій, правил і законів, що творять загальний тип уряду і визначають засади його організації і діяльності. Більшість конституцій писані, деякі почасти писані, а почасти неписані, деякі ж є неписаними взагалі.

Зауважимо, що за означенням кожна держава має власну конституцію. Конституції можуть мати і добрі, і погані уряди. Деякі з найгірших урядів мали конституції, які містили перелік основних прав громадян. Колишній Радянський Союз мав одну з найдокладніших конституцій в історії, проте фактично громадяни користувалися лише незначною часткою гарантованих нею прав.

Якщо ви вивчите конституцію певного уряду, ви зможете відповісти на наступні запитання щодо відносин між урядом та його громадянами:

* які цілі має уряд?

* як організовано уряд?

* як уряд має виконувати свої обов’язки?

* кого вважають громадянином?

*чи громадянам насправді належить якась влада або контроль за власним урядом? Коли так, як їх мають здійснювати?

* які права та обов’язки, коли так, насправді належать громадянам?

Дуже важливо зрозуміти, що наявність конституції ще не означає, нібито держава має конституційне правління. Якщо конституція уможливлює необмежене здійснення політичної влади - однією, кількома ба навіть багатьма особами, - така конституція не є основою конституційного правління. Якщо конституція забезпечує обмеженість влади уряду, але не містить засобів до додержання цих обмежень, вона не є основою для конституційного правління. За конституційного правління конституція є формою найвищого або основного закону, якому повинні коритися всі, також і можновладці.

Як батьки-засновники визначали найвищий закон?

На думку батьків-засновників, конституція, або основний закон, повинна мати такі ознаки:

* визначає основні права громадян на життя, свободу і власність

* встановлює обов’язок уряду захищати ці права

* накладає обмеження на використання можновладцями своїх повноважень стосовно

* прав та обов’язків громадян

* розподілу ресурсів

* залагодження конфліктів.

* встановлює принцип приватного життя, який означає, що існують такі царини життя громадян, які не стосуються уряду і в які уряд не може втручатися.

* може змінюватися тільки за загальною згодою громадян і відповідно до усталених і добре відомих процедур. Це відрізняє основний закон від звичайних законів, які уряди постійно ухвалюють і виконують.

Як ви вважаєте?

1. Однією з цілей обмежень, що їх накладає конституційне правління, є контроль за владою більшості. Як це можна виправдати за політичної системи, яку вважають демократичною?

2. Які основні переваги, на вашу думку, має обмежене правління? Які його головні недоліки?

3. Які переваги має необмежене правління? Коли так, у чому саме вони полягають?

Як конституційне правління захищає природні права?

Конституційне правління забезпечує права своїх громадян двома основними способами:

* встановлює обмеження влади уряду, щоб запобігти порушенню ним природних прав.

* стверджує, що уряд треба організувати, а його владу поділити так, щоб піднести можливу дійовість таких обмежень.

Перший спосіб означає суто правовий захист свободи громадян. Другий є організаційним захистом, який стосується способу дії власне уряду.

Як треба організовувати конституційні уряди, щоб запобігти зловживанню владою?

У конституційних урядах повноваження зазвичай поділені і розподілені між кількома гілками влади. Такий поділ і розподіл влади зменшує імовірність зловживання окремою гілкою своїми повноваженнями. Також зменшується імовірність того, що якась група дістане таку владу, що зможе знехтувати обмеженнями, накладеними на неї конституцією.

Щоб запобігти зловживанню нашим урядом своїми повноваженнями, батьки конституції запровадили поділ і розподіл повноважень поміж трьома гілками федерального уряду. Кожна гілка несе основну відповідальність за виконання певних функцій, але вона також поділяє ці функції і повноваження з іншими. Наприклад:

* Конгрес може ухвалювати закони, але президент може накладати на них вето

* президент призначає окремих державних урядовців, але Сенат має затвердити їх на посаді

* Конгрес може ухвалювати закони, але Верховний Суд має право оголосити їх неконституційними.

Саме система поділених і розподілених повноважень творить основу взаємного контролю. Хоча кожна влада має окремі повноваження, чимало з них можна „блокувати“ через поділ повноважень з іншими групами.

Складність організації конституційних урядів часто означає повільність виконання рішень. Може видатися дивним, але батьки конституції вважали подібну „неефективність“ перевагою. На їхню думку, ці труднощі допоможуть запобігти зловживанню владою і дадуть певні гарантії, що ухвалене, зрештою, рішення буде добрим.

Вправа на розвиток критичного мислення

РОЗГЛЯД ПРИЧИН ПОБОЮВАНЬ БАТЬКІВ-ЗАСНОВНИКІВ ЩОДО ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ З БОКУ УРЯДУ

З огляду на знання історії і власний досвід з британським урядом, не дивно, що батьки-засновники дуже побоювалися можливого зловживання владою з боку уряду. Прочитайте, наприклад, уривки з деяких їхніх творів. Потім обговоріть з класом свої відповіді на питання, наведені далі.

Надайте усю владу багатьом, і вони утискатимуть небагатьох. Надайте всю владу небагатьом, і вони утискатимуть багатьох.

Александер Гамілтон, 1787 рік

Є дві пристрасті, що мають потужний вплив на людські справи. Це марнославство і захланність, любов до влади і любов до грошей.

Бенджамін Франклін, 1787 рік

Через людську природу ми можемо бути певні, що можновладці... завжди, принагідно... будуть збільшувати свою владу.

Джордж Мейсон, 1787 рік.

1. Поясніть погляд на людську природу, виражений у кожному з цих посилань.

2. Якщо ви згодні з поглядами на людську природу, вираженими у цих посиланнях, які саме запобіжники проти зловживання владою з боку уряду ви передбачите у власному уряді?

3. Чи вважаєте ви, що острах батьків-засновників перед урядом сьогодні не менш слушний, ніж у XVIII столітті? Поясніть свою відповідь.

Які види урядів можуть бути конституційними?

Батьки-засновники знали, що конституційне правління може набирати численних форм. Конституційне правління можна мати за єдиного правителя, групи правителів або верховенства народу в цілому, доки можновладці коряться обмеженням, накладеним на них „основним законом“, або конституцією. Історично конституційні уряди включали монархії, республіки, демократії та різноманітні поєднання цих форм правління.

Проте історія засвідчила, що неодмінно постають проблеми, якщо конституційний уряд очолює єдина особа або невеличка група людей. Якщо всю владу надано кільком обраним, то тяжко забезпечити підкорення обмеженням, накладеним на них конституцією. Правителі в таких країнах контролюють збройні сили і правоохоронні органи. Як громадянам примусити правителів коритися власній конституції?

Монархія, правління короля чи королеви, була у XVIII столітті далеко звичайнішою формою правління. Але батьки-засновники надали перевагу уряду, який ширше представляв інтереси нації в цілому.

Поміж якими альтернативними формами правління могли обирати батьки-засновники?

Найочевиднішою альтернативою монархії була республіка, форма правління, відома батькам-засновникам завдяки знанню античної історії. Вони захоплювалися республіками давніх Греції і Риму. Вивчалися й нещодавні приклади республіканського правління, як-от італійські міста-держави доби Відродження і швейцарські кантони.

Батьки-засновники мали розбіжності в думках щодо точного змісту республіканського правління. Загалом воно означало форму правління,

* покликану сприяти загальному добру, res publicae, що означає латиною „річ народу“

* за якої політичну владу поділено між усіма або більшістю громадян, а не надано спадковому монарху

* за якої політичну владу здійснюють виборні представники громади в уряді.

Сьогодні ми майже ототожнюємо республіканське і демократичне правління. Ми вважаємо, що Сполучені Штати є водночас республікою і демократією. Проте батьки-засновники чітко розрізняли ці форми правління.

Демократія традиційно означала форму правління, за якої верховна влада грунтується на волі більшості. Цю більшість зазвичай складають суспільні класи, що мають найбільшу кількість членів - вона походить від грецького слова demos, тобто народ. Такі класи переважно об’єднують менш заможних людей.

У чистому вигляді демократія означає також правління, за якого громадяни беруть в урядуванні пряму участь замість участі через представників.

Батьки-засновники були обізнані з демократичними інститутами. Протягом життя кількох поколінь місцеве самоврядування в багатьох колоніях було переважно демократичним. Одним із прикладів цього є „міські збори“ у Новій Англії. Але на підставі історичних знань і власного досвіду батьки-засновники утрималися обрати демократію за модель штатного або центрального уряду. Надання ними переваги республіканській формі правління як протилежній демократичній моделі позначилося на складанні Конституції.

Як ви вважаєте?

1. Як ви організуєте уряд, щоб його можна було доволі легко усунути і замінити чиновників, які не виконують належно своїх обов’язків?

2. Що може статися з урядом, який не має узгоджених або мирних засобів усунути окремих чиновників? Наведіть сучасний приклад на підтримку своєї відповіді.

3. Як батьки-засновники описували відмінність республіканської і демократичної форм правління? Чому, на вашу думку, батьки конституції більше схилялися до першої, ніж до другої?

Перевірка і використання уроку

1. Як ви поясните відмінність між обмеженим і необмеженим правлінням? Чи вважаєте ви цю відмінність важливою? Чому так або чому ні?

2. Теоретично, уряд Сполучених Штатів виводить свою владу зі згоди народу. Які докази ви можете навести на користь того, що народ справді дав згоду, щоб ним правив уряд Сполучених Штатів?

3. Що означає твердження, ніби народові належить „право на революцію“? Які аргументи ви можете навести на підтримку твердження, що таке право існує або не існує?

4. Що таке конституція? У чому полягає відмінність між конституцією, яка встановлює конституційне правління, і конституцією, яка його не встановлює?

5. Чому батьки конституції створили уряд з окремих гілок, що поділяють і розподіляють повноваження? Наведіть приклади поділу і розподілу влади уряду. Чому іноді це називають системою „взаємного контролю“?

6. Знайдіть країну, писана конституція якої не захищає права народу. Чому писана конституція не встановила конституційне правління в цій країні? Які істотні речі було опущено?

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль