версія для друку

Громадянська Освіта, 1999,  №06
Різне, Релігія і школа

МИ, НАРОД... ГРОМАДЯНИН І КОНСТИТУЦІЯ

30.12.1999
Центром громадянської освіти, США (Center for Civic Education), видається серія чудових книжок. Переклад однієї з них - "Національні стандарти основ громадянських прав і держави" - був підготовлений і виданий Харківською правозахисною групою та харківським видавництвом "Фоліо" у 1998 році. У кінці цього року нами планується до виходу в світ переклад другої книжки з цієї серії - "Ми, народ... Громадянин і Конституція". Цей навчальний курс з громадянської освіти, що містить розробки 40 уроків, може допомогти у створенні аналогічного курсу для нашого юнацтва. Пропонуємо Вашій увазі уривок з книги, який, на нашу думку, дає уявлення про методологічну майстерність американських колег.

УРОК 1. Яким було б життя за природного стану?

Мета уроку:


У цьому уроці ви ознайомитеся з деякими постулатами філософії природного права і теоріями правління, які мали величезне значення для розвитку нашої системи правління.

Серед цих постулатів - природний стан, закон природи, природні права, згода і суспільний договір. Ви дізнаєтеся про ці поняття у викладі їх англійським філософом Джоном Локком (1632-1704).

По закінченні цього уроку ви повинні вміти описати, як і чому теоретики природного права вдавалися до уявного природного стану у роздумах про основні проблеми форми правління. Ви повинні вміти пояснити деякі постулати філософії природного права.

Нарешті, ви повинні вміти пояснити, що метою уряду, який грунтується на філософії природного права, є збереження наших природних прав на життя, свободу і власність.

Терміни, які треба знати: громадянські права; згода; людська природа; закон природи; законний; природні права; політичні права; суспільний договір; природний стан; невідбірні (права).

Що таке філософія природного права?


Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належать життя, свобода і прагнення щастя; що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить із згоди тих, ким вони управляють; що в кожному випадку, коли якась форма правління стає згубною для такої мети, народ має право змінити або скасувати її і встановити новий уряд...

Декларація незалежності, 1776 рік

Цей уривок з Декларації незалежності містить деякі найважливіші філософські підвалини нашої форми правління. Вони були знайомі майже всім колоністам задовго до Війни за незалежність.

Ці ідеї проповідували у церквах, проголошували в памфлетах, обговорювали прилюдно і віч-на-віч. Їх розвивали та уточнювали такі політичні філософи, як англієць Джон Локк (1632-1704) та інші. Саме Локк справив найбільший вплив на мислення Батьків-засновників під час Війни за незалежність. Політичну філософію Локка часто називають філософією природного права.

Філософія природного права грунтується на уявленні, яким було б життя за відсутності будь-якого уряду. Локк та інші називали цей уявний стан природним станом. Локк ніяк не мав на увазі життя людей у якомусь закутні. Природний стан є станом, за якого не буде уряду. Наприклад, попри існування ООН, міжнародні відносини між окремими державами і досі здійснюються за природного стану. Над цими державами нема вищої влади, здатної діяти не менш ефективно за їхні уряди.

Роздуми над тим, яким було б життя без будь-якого уряду, стали у великій пригоді філософам на кшталт Локка і виявилися у їхній відповіді на такі запитання:

* що таке людська природа? Тобто які риси особистості і вдачі, коли так, питомі всім людям? Наприклад, чи всі люди себелюбні чи вони схильні дбати про добро інших?

* якою має бути мета уряду?

* як можновладці здобувають право правити?

* якою має бути структура уряду?

* які форми правління треба поважати і підтримувати?

* яким формам правління треба опиратися, ба навіть поборювати їх?

Відповіді філософів природного права на ці питання дали підставу для численних аргументів, наведених Батьками-засновниками для пояснення і виправдання свого рішення відокремитися від Британії. Вони також використали ці ідеї для написання конституцій окремих штатів після Війни за незалежність, а згодом для написання Конституції Сполучених Штатів і Біллю про права.

Вправа на розвиток критичного мислення


ОБРАННЯ ПОЗИЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ФІЛОСОФА

Щоб зрозуміти філософію природного права, ви повинні усвідомити, які питання вона розглядає. Деякі з них містяться в наступній вправі. Клас треба поділити на невеликі групи для обговорення. Члени вашої групи ніяк не повинні погоджуватися з наведеними відповідями. Треба знати, що в різні історичні часи люди мали геть неоднакові погляди на однакові питання.

Уявіть, що всіх учнів вашої школи перевезли у місце, де досить природних ресурсів для доброго життя, але раніше там ніхто не жив. По приїзді ви залишилися без засобів спілкування з рештою світу. Пам’ятаючи про цю уявну ситуацію, дайте відповіді на наступні запитання. Обговоріть відповіді, а потім порівняйте їх з відповідями Джона Локка, наведеними у наступному параграфі.

1. Чи буде по вашому приїзді якийсь уряд чи закон контролювати, як ви живете, якими правами і свободами користуєтеся або якою власністю володієте? Чому?

2. Чи матиме хтось право правити вами? Чи матимете ви право правити кимсь іншим? Чому?

3. Чи матимете ви якісь права? Якими вони будуть?

4. Що можуть спробувати зробити люди, сильніші або спритніші за інших? Чому?

5. Що можуть спробувати зробити слабші чи менш спритні люди? Чому?

6. Яким може виявитися життя для кожного?

Як порівнювати свої відповіді з відповідями Джона Локка?


Ваші відповіді можуть збігатися з висновками Джона Локка або відрізнятися від них. У цьому уроці ми зосередимо увагу на розумінні відповідей Локка, бо вони поділялися багатьма американцями, які жили у XVIII столітті. Ці відповіді відіграли величезну роль у формуванні нашої системи правління.

1. Локк вважав, що за природного стану існують певні правила. Він називав ці правила природним законом або законом природи. Він казав: "Природний стан керується природним законом, якому кориться кожен... Ніхто не має завдавати шкоди іншому щодо його життя, здоров’я, свободи або статків...".

Такі були "Закони природи і закони Бога природи", як назвав їх Томас Джеферсон у Декларації незалежності. Джеферсон вірив, що ці закони встановлено Верховною істотою для добра людей.

На думку Локка, більшість людей розуміє цей закон природи завдяки власному розуму і додержується його за наказом сумління. Проте не всі люди відповідальні чи добрі. Вони навіть можуть по-різному уявляти ці "закони природи". Якщо не буде уряду, нікому не належатиме право тлумачити або забезпечувати виконання цих законів.

За Локком, за природного стану нема уряду, бо жоден уряд не може існувати, доки його не створять. Законний уряд не може існувати, доки народ не висловить своєї згоди підкорятися йому. Томас Джеферсон вмістив цю ідею у текст Декларації, коли писав, що "уряди встановлюються між людьми, а влада урядів походить із згоди тих, ким вони управляють ...".

2. Ніхто не має права правити вами, так саме і ви не маєте права правити кимсь іншим. За Локком, єдиний спосіб здобути право правити кимсь іншим - дістати згоду на те цієї особи. Якщо підлеглі не погоджуються на створення уряду, то законного уряду немає.

3. У намаганнях визначити, які права забезпечені завдяки закону природи, Локк запитував себе: "Чого завжди потребують і прагнуть усі люди, у що б вони не вірили, де і коли не жили б?". У його відповіді визначено такі права:

* право на життя. Люди прагнуть вижити і хочуть жити якомога вільно від загроз власній безпеці.

* право на свободу. Люди хочуть бути якомога вільними від панування інших, мати змогу самостійно вирішувати все і жити на власний розсуд.

* право на власність. Люди хочуть вільно працювати і одержувати економічні блага, зокрема землю, будівлі, обладнання і гроші, потрібні для прожитку.

Ці права дістали назву природних прав, і ви маєте право захищати їх, якщо інші люди загрожують позбавити вас цих прав.

4. Локк вважав людей загалом розумними і приязними істотами, але себелюбними. Доки єдиною гарантією захисту людьми своїх природних прав буде їхня сила чи підступність, сильніші й хитріші часто намагатимуться відібрати життя, свободу і власність слабших.

5. Слабші чи менш спритні люди можуть намагатися захистити себе, згуртовуючись проти сильних.

6. Оскільки не буде жодних законів, на які всі погодяться, та уряду, щоб забезпечувати виконання цих законів, права кожної людини постійно наражатимуться на небезпеку.

Як ви вважаєте?


1. Наведіть приклади проблем, які можуть постати, якщо чиїсь права на життя, свободу і власність зіткнуться з правами інших осіб. На яких підставах можна розв’язати цей конфлікт?

2. Чи треба захищати окремі права більше за решту? Чому? Наведіть приклади.

3. Філософія природного права твердить, що правління грунтується на згоді. Як ми даємо свою згоду і як її спростовуємо?

4. Сьогодні чимало людей вважають, що права на життя, свободу і власність включають також права на державну освіту та охорону здоров’я. Чи погодилися б з цим батьки-засновники? Чи згодні з цим ви? Чому?

Чому важливе визначення Локком природних прав на життя, свободу і власність?


Щоденні новини рясніють посиланнями на "права людини", "політичні та економічні права", "права студентів", "права споживачів", "права батьків" та іншими виразами, в яких міститься це слово. Ви вже знайомі зі словом "права". Ми вже так звикли до нього, що часто навіть не замислюємося, а що ж воно означає.

Право можна описати як вимогу мати або одержати щось чи діяти у спосіб, виправданий правно і морально. Наприклад, ви можете вимагати права сповідувати свою релігію і виправдовувати цю вимогу посиланням на Першу поправку до Конституції. Зрозуміло, це не єдина підстава, яку ви можете навести.

Описуючи концепцію природних прав, філософи на кшталт Джона Локка сміливо вдавалися до нових тлумачень попереднього змісту слова "права". До часів Локка та інших філософів природного права концепція прав застосовувалася дуже обмежено й вибірково. Права радше вважали особливими привілеями, з яких користалися тільки окремі групи, класи або нації. Ці права були винятковими, тобто поза цією групою ними не можна було користатися.

Філософи природного права не погодилися з таким тлумаченням. На їхню думку, можливості людей не повинні обмежуватися обставинами або групою, в якій вони народилися. Ці філософи вважали за головну соціальну одиницю саме особу, а не клас чи групу. Вони вбачали у суспільстві лише зібрання особистостей, кожній з яких належить однакове право прагнути власного добробуту.

Скажімо, Локк визначав природні права через поняття життя, свободи і власності, бо він вважав їх самою людською суттю. Саме вони перетворюють нас на людей і визначають нашу мету в житті. Ці права загальні, тобто належать кожній людині. Локк також вважав ці права за невідбірні - це слово вжив і Джеферсон у Декларації незалежності. Це означає, що ці права настільки притаманні людській природі, що їх не можна відібрати або зректися. "Священні права людства, - казав інший батько-засновник, Александер Гамілтон. - Вписано наче сонячним променем у цілу людську природу, рукою самого Бога, і жодній силі на землі їх не викреслити і не затьмарити".

Уряди і суспільства, що грунтуються на філософії природного права, гарантують окремі права задля збереження наших природних прав. За Конституцією США вам належать громадянські права, що забезпечують, скажімо, свободу сумління і приватного життя, і захищають вас від несправедливої дискримінації з боку уряду або інших осіб. Вам належать і певні політичні права, як-от право голосувати, балотуватися на державну посаду, які дозволяють вам контролювати власний уряд. Такі громадянські і політичні права служать справі захисту природних прав на життя, свободу і власність.

Що мав на увазі Локк виразом "суспільний договір"?


За ідеального природного стану має панувати закон природи. Ніхто не мав би права втручатися у ваше життя і свободу набувати і зберігати власність. Проте Локк усвідомлював, що не всі люди розумні й добрі, тому завжди будуть і такі, хто намагається порушити ваші права. А що немає жодного уряду, ви та інші люди змушені захищати свої права самотужки. Наслідком цього за природного стану буде цілковита неубезпеченість ваших прав та можливості їх здійснення. Ви постійно наражатиметеся на небезпеку втратити їх.

Велику проблему для Локка та інших філософів природного права становив пошук засобів до такого захисту природних прав кожної особи, щоб усі люди могли скористатися з цих прав і мирно жити разом. Локк казав, що найкращим розв’язанням цієї проблеми за природного стану є згода кожної людини з іншими створити уряд, коритися йому і надати право ухвалювати закони і забезпечувати їх виконання. Угода такого гатунку дістала назву суспільного договору.

Як у будь-якому договорі, щоб одержати щось, ви щось віддаєте. У суспільному договорі кожен обіцяє зректися абсолютного права робити будь-що з того, на що людині належало право за природного стану. Натомість кожен одержує безпеку, яку може гарантувати уряд. Кожен згоден коритися обмеженням, що накладають на нього створені урядом закони. Кожен мається у безпеці, свідомий, що його права на життя, свободу і власність захищаються.

Отже, уряд є кращою альтернативою недосконалому природному станові, за якого окремі люди не коряться законам природи. Метою уряду є захист природних прав, які особа неспроможна ефективно убезпечити за природного стану.

Як ви вважаєте?


1. Якщо метою уряду є убезпечення прав на життя, свободу і власність, за яких обставин, у такому випадку, уряд повинен мати змогу обмежувати ці права?

2. Які критерії треба застосовувати для визначення, за яких обставин уряд, коли так, повинен мати змогу обмежувати особисту свободу

* вірувати за власним вибором

* сповідувати власні вірування

* використовувати свою власність

* об’єднуватися з будь-ким за власним вибором

3. Уявіть, що ви мешкаєте у громаді, де нема жодного правопорядку. Скрізь панує насильство і беззаконня. Чи вважаєте ви будь-який уряд кращим за брак уряду взагалі? Поясніть свою відповідь.

4. Кажуть, якщо люди неоднакові за розумом і вдачею, то начебто несправедливо, що всім належать однакові права. Чи згодні ви з цим? Підготуйтеся обстоювати свою відповідь.

Перевірка і використання уроку


1. Поясніть, що означає кожен з цих постулатів Декларації незалежності:

* всіх людей створено рівними

* людям належать певні невідбірні права

* невідбірні права включають права на життя, свободу і прагнення щастя

* уряди встановлюються задля захисту цих прав

* уряди виводять свої справедливі повноваження зі згоди тих, ким вони управляють

* народ має право змінити або скасувати форму правління, якщо та стає згубною для мети, задля яких її було встановлено.

2. Що означає "закон природи" або "природний закон"? Як Локк намагався визначити або окреслити обмеження, накинуті цим законом на поведінку людини?

3. Як використав Локк ідею "природного стану" у намаганнях визначити або окреслити, якою має бути мета уряду?

4. Які були погляди Локка на людську природу? Як вони вплинули на його уявлення щодо найкращої форми правління?

5. Що означає вираз "суспільний договір"? Як він пов’язаний з думкою, що уряд виводить свою владу зі згоди підлеглих?

6. Вчиніть всебічний розбір Договору на "Мейфлавері". Поясніть, що це таке, чому його було укладено і як він відображає зв’язок між "суспільними договорами" і думкою, що уряд має грунтуватися на згоді.

 

* * *

Повний текст посібника - «МИ, НАРОД... ГРОМАДЯНИН І КОНСТИТУЦІЯ. Американський посібник: 40 уроків з громадянської освіти»

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль