Реєстрація громадської організації. Маленькі кроки до успішного результату

22.02.2017
автор: Громадський простір
джерело: www.prostir.ua

Як відомо, Громадський Простір на розбудову Бази Знань НУО радо співпрацює з експертами, представниками НУО, які не просто здійснюють проектну роботу в рамках своїх організацій, але  й зацікавлені ділитися корисними практиками, знаннями та інструментами з третім сектором – нас з Вами, початківцями і не тільки. З початку нового року Громадський Простір фіксує нову хвилю запитів щодо реєстрації громадських організацій – різного рівня обізнаності щодо цього процесу: з чого почати і чи щось змінилося… Тож разом з Соломією Старосольською, експерткою з питань реєстрації громадських об’єднань проекту “Громадяни в дії”,  пропонуємо Вам покроківку “актуальної реєстрації” ГО.

  ⇒ З якими законодавчими актами слід ознайомитися


Процес державної реєстрації громадських об’єднань визначається положеннями Закону України «Про громадські об’єднання» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Поряд з цим, громадському активісту не слід забувати про підзаконні нормативно-правові акти, якими деталізуються норми вищевказаних законодавчих актів, серед яких особливу увагу звертаємо на наступні:

  ⇒ Який вид організації обрати?


На сьогодні законодавством визначено дві основні організаційно-правові форми громадського об’єднання: громадська організація та громадська спілка. При цьому, ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» визначено, що останні можуть створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без такого.

На моє переконання, якщо активісти все ж бажають зареєструвати громадське об’єднання і діяти не як ініціативна група, слід реєструвати громадське об’єднання саме зі статусом юридичної особи. Адже тут ми говоримо про розширене коло повноважень, якими наділяється такий суб’єкт приватного права, а саме право:

- бути учасником цивільно-правових відносин; здійснювати підприємницьку діяльність;

- засновувати засоби масової інформації;

- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики;

- брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів;

- бути виконавцем державного замовлення;

- створювати відокремлені підрозділи тощо.

Навіть, якщо громадське об’єднання без статусу юридичної особи Ви зареєструєте, Ви не зможете здійснювати фінансову діяльність, мати зареєстровану символіку, орендувати офіс, мати банківський рахунок, наймати співробітників і т.д. Більше того, така організація може реалізувати право на захист своїх прав лише через фізичних осіб, а не безпосередньо. А тому, чи можна тут говорити про «повноцінного» суб’єкта права – питання відкрите.

Обрати громадську організацію чи громадську спілку – персональний вибір кожного, залежно від об’єктивних обставин.

Громадська організація характеризується тим, що її засновниками та учасниками є виключно фізичні особи.

Громадська спілка – засновниками є юридичні особи приватного права (ті, що створені фізичними особами чи юридичними особами приватного права, а не органами державної чи комунальної власності), а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

  ⇒ Які етапи державної реєстрації громадської організації?


Враховуючи дані статистики, які свідчать про надання переваги реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи, вважаю за необхідне зупинитися на детальному описі процесу реєстрації саме такого виду громадського об’єднання.

Здійснивши детальний аналіз положень чинного законодавства, нами виділено 5 основних кроків до досягнення успішного результату державної реєстрації такого громадського об’єднання. Це:

 1. Підготувати статут організації, враховуючи положення ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання» та ст. 133.4 Податкового кодексу України. Типовий статут громадської організації зі статусом юридичної особи та зразки протоколу установчих зборів, реєстру осіб (учасників) установчих зборів, відомостей про керівні органи, особу, яка уповноважена на вчинення реєстраційних дій, були розроблені Українським незалежним центром політичних досліджень та затвердженні рішенням Робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства України в частині державної реєстрації громадських формувань 2 лютого 2017 року (завантажити).  Але варто пам’ятати, що текст документу, який подається на реєстрацію, в будь-якому випадку аналізуватиметься спеціалістом при прийнятті рішення, “невеличкі, але суттєві зміни”, що суперечать вимогам законодавства, не пройдуть! ))

Враховуючи те, що до 1 липня 2017 року продовжено термін приведення у відповідність податковому законодавству положень статутних документів неприбуткових організацій, хочу звернути увагу на ключові пункти, які повинні міститися у них, та ті розділи, де пропонується визначати відповідні положення:

Розділ статуту щодо коштів та майна організації:

 • Доходи (прибутки) та майно Організації або їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
 • Доходи (прибутки) та майно Організації або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Розділ статуту щодо припинення діяльності організації:

 • У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

2. Провести установчі збори засновників.

Згідно законодавства – засновниками громадської організації зі статусом юридичної особи повинно бути не менше 2 осіб, які відповідають наступним вимогам:

1)      громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах

2)      особи, які досягли 18 років (для молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років).

Не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

Під час зборів потрібно оформляти протокол, вимоги якого передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання», серед яких особливу увагу слід звернути на визначення найменування. Ключові вимоги до нього наступні:

 • складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання (“громадська організація”, “громадська спілка”);
 • викладається державною мовою. Громадське об’єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини;
 • власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань. Для уникнення збігів, рекомендую перевірити інформацію Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Протокол установчих зборів підписується головуючим (не обовязково обраним головою організації) та секретарем зборів. Документи державному реєстратору треба подати протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

 3. Підготувати пакет документів.

Чіткий перелік документів, які потрібно подати державному реєстратору для проведення державної реєстрації громадської організації зі статусом юридичної особи визначено ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Це:

1)      заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2)      відомості про керівні органи громадської організації;

3)      статут організації (прошитий, пронумерований та підписаний засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами);

4)      протокол установчих зборів разом з реєстром учасників;

5)   заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства – за бажанням заявника.

 4. Як і кому подати документи?

Сьогодні документи на державну реєстрацію громадських організацій зі статусом юридичної особи Ви можете подати до:

 • головних територіальних управлінь юстиції за місцем знаходження організації,
 • місцевих центрів надання адміністративних послуг,
 • місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Здійснити подачу документів можна:

 • особисто або через уповноваженого представника (подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження);
 • поштою (справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена);
 • он-лайн (програмне забезпечення досі не створено).

Хочу звернути увагу активістів на те, що державний реєстратор чи адміністратор при прийомі документів зобов’язані видати Вам опис, де зазначено код доступу до ЄДР. Статут у паперовій формі з печаткою державного реєстратора не видається. Якщо Ви бажаєте отримати виписку у паперовій формі, то для цього потрібно здійснити відмітку у заяві. Крім того, слід пам’ятати, що така видається лише у разі подання заяви у паперовій формі.

Державна реєстрація громадської організації зі статусом юридичної особи є безкоштовною та повинна тривати не більше 3 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

5. Отримати відповідь

Через портал електронних сервісів за кодом-доступу, зазначеному в  описі документів. Тут можна отримати виписку та установчі документи громадської організації.

При розгляді документів, поданих на реєстрацію, може бути прийняте одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію
 • про зупинення розгляду документів
 • про відмову в державній реєстрації

 

Якщо Ви діятимете відповідно до цих кроків, отримаєте успішний результат. Виникатимуть питання, звертайтеся на гарячу лінію Проекту “Громадяни в дії”: (063) 234-7-440

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль