версія для друку

Громадянська Освіта, 2008,  №36
Точка зору

Європейський суд з прав людини як регіональний механізм захисту прав людини

23.01.2009
автор: Мельченко Дар’я

ВСТУП

Ефективний захист прав людини є основною ознакою будь-якої правової держави. Однак держава Україна, яка лише 17 років тому була проголошена незалежною і тільки проходить шлях становлення стабільної правової системи, розуміє поняття «правова система» лише як вектор свого поступального розвитку, тому недосконалість національної судової системи є очевидним фактом. Існування наднаціональних механізмів захисту прав людини, таких як Європейський суд з прав людини, може не тільки певним чином вирішити дану проблему, але й вплинути на розвиток судової системи України як такої.

Актуальність даної роботи полягає у тому, що кількість скарг, поданих до Європейського суду з прав людини проти України, постійно збільшується. Це свідчить як про інтенсивність процесів становлення демократії, так і про низьку ефективність національної судової системи у захисті прав і свобод людини і громадянина. Робота, на нашу думку, сприятиме підвищенню рівня правової культури певних груп населення через досягнення поставлених завдань та розробку рекомендацій щодо механізму та процедур захисту прав людини на регіональному рівні.

Через дослідження та аналіз діяльності саме Європейського суду з прав людини, темою роботи є «Європейський суд з прав людини як регіональний механізм захисту прав людини». Головна мета даної роботи – дослідити практику прийняття і виконання рішень Європейським судом як одним з механізмів захисту прав людини. Задачі полягають тому, щоб зібрати, систематизувати та проаналізувати необхідну літературу, ознайомитись з окремими рішеннями Європейського суду, а також провести інтерв’ювання фахівців і виявити шляхом порівняння сильні та слабкі сторони діяльності Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

ЗМІСТ РОБОТИ [1]:

Розділ 1. ЄСПЛ як регіональний механізм захисту прав людини

1.1. Регіональні механізми і системи захисту прав людини

1.2. Структура і склад ЄСПЛ

1.3. Юрисдикція ЄСПЛ

1.4. Процедура звернення до ЄСПЛ та процедура розгляду звернень

Розділ 2. Проблеми застосування рішень ЄСПЛ національними судами України

2.1. Загальний порядок виконання рішень ЄСПЛ

2.2. Окремі проблеми імплементації рішень ЄСПЛ

2.3. Рішення, винесені ЄСПЛ проти держави Україна

Розділ 3 Ефективність діяльності ЄСПЛ

3.1. Виявлення рівня поінформованості про ЄСПЛ шляхом анкетування

3.2 Існування наднаціональної судової інстанції: за і проти

Висновки.

Список використаної літератури та інтернет-джерел.

Додатки: Формуляр заяви. Кількість рішень проти України. Діаграма „Кількість порушень Україною Європейської конвенції та протоколів до неї. Анкета. Результати анкетування. Схема процедури розгляду петицій[1] Повний текст роботи можна скачати тут - zip-file (67.798 kb)

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль