версія для друку

Громадянська Освіта, 2008,  №36
Оголошення та повідомлення

Тендер за напрямом “Право та освіта”

25.12.2008
джерело: www.civicua.org

Міжнародний фонд “Відродження” оголошує тендер за напрямом “Право та освіта” (Повна назва: «Імплементація принципів "Верховенства права" в системі освіти України»).

Мета тендеру — залучення професійної освітянської спільноти, громадськості та експертів до реформування освітнього законодавства, посилення їхнього впливу на реформування освіти, встановлення влади закону в освітній сфері, поширення правових знань і правової культури в освітянській спільноті.

Метою ініціативи “Право та освіта” є – створення правових та організаційних умов для утвердження та реалізації принципів верховенства права у системі освіти.

МІСІЯ ФОНДУ – фінансово та організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки важливих для його розвитку громадських ініціатив. Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) нині фінансово підтримує проекти і програми, що посилюють вплив громадянського суспільства в Україні, зокрема, сприяють становленню верховенства права, розвиткові незалежних засобів масової інформації, інформаційних ресурсів для відкритого суспільства, освіті, перекладу творів світової суспільно-гуманітарної думки, реформам у сфері охорони здоров’я, розвиткові національних меншин та їх інтеграції в суспільство України.

Тематичні пріоритети тендеру:

* аналіз законодавства України про освіту з метою його впорядкування та наближення до європейських стандартів;
* розробка і обговорення пропозицій щодо змін в законах України про освіту та їхньої гармонізації з законодавством в дотичних сферах (трудових відносин, власності, соціального забезпечення тощо);
* створення аналітично-експертних груп з питань забезпечення й вдосконалення освітньо-навчального процесу;
* розробка навчальних курсів та програм з освітнього права у вищих навчальних закладах.

Учасники тендеру: неурядові та професійні організації, які мають досвід роботи в освітньому секторі, аналітичні центри.

Проектна пропозиція має передбачати:

* конкретні пропозиції щодо організації експертно-аналітичної діяльності згідно з тематичними пріоритетами;
* аналіз існуючої практики з розв’язання визначених організацією-виконавцем проблем;
* опис способів і шляхів впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій;
* стратегію висвітлення діяльності за проектом у ЗМІ, видання та поширення друкованих матеріалів за підсумками реалізації проекту або його етапів;
* проведення просвітницьких заходів з проблематики проекту.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 40 000 доларів США.

Останній термін подання проектів — 23 січня 2009 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до – 20 лютого 2009 року.

Критерії оцінки проектів за Освітньою програмою:

* відповідність меті й пріоритетним напрямам ініціативи;
* прогнозований вплив проекту на зміни у сфері освіти, його просвітницький вплив на суспільство;
* залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до освітніх реформ;
* практична спрямованість результатів проектів;
* реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
* зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!:

* Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
* Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
* Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
* Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.
* Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
* Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
* Рішення Програмної ради МФВ з освіти щодо проекту є остаточним і перегляду не підлягає.
* Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду.

Оригінал проекту та сім копій подаються або надсилаються поштою на адресу:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: [email protected]

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

Проектні форми можна отримати:

* Звичайною поштою, попередньо надіславши запит за адресою: Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;
* На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua;
* У регіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на веб-сторінці МФВ у рубриці “Контакти”).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Георгій Касьянов, директор програми
Електронна пошта: [email protected]

Маркіян Дулеба, менеджер програми
Електронна пошта: [email protected]

Олена Луцишина, асистент програми
Електронна пошта: [email protected]

Телефон: (380 44) 461 95 00
Факс: (380 44) 486 01 66

Поштова адреса:
Міжнародний фонд "Відродження",
вул. Артема, 46, Київ, 04053

Джерело : Міжнародний фонд "Відродження"

Додатки : Аплікаційна форма – doc-file (175.616 kb)

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль