Студентське самоврядування

06.10.2005

ЯК СТВОРИТИ СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

З матеріалів сайту http://www.universitas.org.ua/index.php ( Фонд сприяння розвитку студентського самоврядування "Універсітас")

Якщо Ви бажаєте створити у своєму вищому навчальному закладі (далі – ВНЗ) студентське самоврядування (далі – СС), знаєте що це таке, знаєте функції та повноваження СС, можете зацікавити адміністрацію Вашого ВНЗ (чи принаймні студентів Вашого факультету (чи ВНЗ)) – вперед! Маємо надію, що ці поради допоможуть Вам зробити все швидко, якісно, безконфліктно і юридично грамотно. Успішне вирішення даного питання залежить лише від того, наскільки Ви дійсно відчуваєте себе лідером і є ним насправді. Отож, до справи!

Для того, щоб створити СС у Вашому ВНЗ необхідно провести Установчу конференцію студентів ВНЗ (факультету, відділення), на якій:

1) визначити структуру органів студентського самоврядування, повноваження та порядок обрання виконавчих органів СС;

2) ухвалити Положення про СС у ВНЗ;

3) обрати виконавчі органи СС.

І. Попередні дії

1. Спочатку варто визначитися з питанням: організовувати СС в усьому ВНЗ, чи в окремому структурному підрозділі (в гуртожитку, на факультеті, відділенні тощо)? Далі ми будемо розповідати про створення СС в межах всього ВНЗ, але всі ці поради можна застосовувати і для створення СС в межах структурного підрозділу (зрозуміло, з певними поправками), оскільки принципи створення СС не змінюються.

2. Оскільки одній людині організувати Установчу конференцію досить важко, ми б порадили Вам створити Ініціативну групу з кількох студентів (від 3 до ...; це можуть бути, наприклад, старости академічних груп, або просто Ваші друзі-однодумці; але краще за все, щоб члени ініціативної групи були з різних факультетів (курсів). В цьому випадку Вам було б легше швидко доводити потрібну інформацію до студентів цих факультетів і знаходити з ними спільну мову). Члени Ініціативної групи будуть допомагати Вам створювати СС у ВНЗ і в подальшому можуть ввійти до складу виконавчих органів СС, як найбільш ініціативні студенти і представники відповідного факультету.

3. Для проведення Установчої конференції Вам необхідно визначитися де і коли Ви будете її проводити. Для цього Вам необхідно домовитися з керівництвом ВНЗ (ректором, деканом) про час і місце проведення Установчої конференції студентського самоврядування. Якщо ректор (декан) не проти утворення студентського самоврядування у ВНЗ (на факультеті) або, навіть, сам ініціює його створення, то проблем взагалі ніяких не виникає з цим питанням. Якщо ж адміністрація створює перешкоди, варто діяти наступним чином:

1) зробити все для того, щоб переконати і зацікавити керівництво у практичній необхідності створення студентського самоврядування саме у Вашому ВНЗ. Тут може бути багато переконливих аргументів, наприклад:

– навести дані, які свідчать про кількість ВНЗ, у яких вже створене і ефективно діє студентське самоврядування;

– подати матеріали, що показують діяльність СС у ВНЗ Польщі та Європейського Союзу;

– надати інформацію про діяльність Студентських рад при Президентові України, при Голові Верховної Ради України, при Кабінеті Міністрів України, при Міністерстві освіти і науки України, при Київському міському голові тощо та довести до керівництва інформацію про те, що студентська громада кожного ВНЗ України повинна мати свого представника при кожному з цих органів;

– подати витяги з нормативно-правових актів України, які врегульовують питання діяльності СС у ВНЗ України (в тому числі п. 2 Наказу Міністерства освіти і науки України від 3 квітня 2001 року № 166, де є прямий наказ “ректорам (директорам) вищих навчальних закладів освіти забезпечити впровадження студентського самоврядування в практику виховної роботи навчального закладу” згідно Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах, яке затверджене цим Наказом).

Після того, як ректор (декан) погодився з Вашими переконливими доводами (маємо надію, що так воно і буде), Ви домовляєтеся з ним про конкретні місце і час проведення Установчої конференції;

2) якщо ж Вам не вдалося переконати ректора (декана) у необхідності діяльності СС у Вашому ВНЗ, то радимо зв’язатися з нами - Фондом сприяння розвитку студентського самоврядування “Універсітас” (зокрема, з його директором Іваном Слободяником), де при безпосередній розмові з’ясувати всі подальші кроки у Ваших та наших діях (тел.: (044) 278-24-18;e-mail: [email protected]).

4. Після вирішення даного питання Вам необхідно з’ясувати – скільки академічних груп у Вашому ВНЗ (враховуючи академічні групи всіх курсів на всіх факультетах) і скільки студентів Ви зможете зібрати у виділеному Вам приміщенні (актовому залі, аудиторіїтощо). Це необхідно для того, щоб встановити: скільки представників від кожної академічної групи запрошувати на Установчу конференцію. Тобто, залежно від кількості академічних груп Ви визначаєте – чи запрошувати по одному представнику від кожної академгрупи, чи по три представника, чи по одному представнику від курсу тощо. Але у будь-якому випадку Ви повинні чітко знати, скільки представників планується зібрати на Установчій конференції (оскільки відповідно до цієї кількості Ви будете потім вираховувати кворум).

5. Коли Ви з’ясували всі вищезазначені питання, можете приступити до повідомлення студентів про заплановану Установчу конференцію. Це можна зробити через старост груп, які доведуть відповідну інформацію до студентів своєї групи і (або) за допомогою Оголошення. У будь-якому випадку це слід зробити як мінімум за тиждень до проведення Установчої конференції для того, щоб студенти встигли обрати своїх представників. До засідання Установчої конференції бажано поспілкуватися безпосередню з кожним представником академгрупи (щось пояснити, відповісти на питання, ознайомити з Проектом Положення про студентське самоврядування тощо, роз’яснити структуру органів СС (хоча останнє можна зробити і безпосередньо на Установчій конференції), довести Порядок денний Установчої конференції (тобто, перелік тих питань, які будуть обговорюватись на ній) тощо). Після вирішення всіх цих питань залишилось лише провести Установчу конференцію у запланований Вами день і час.

Зразок оголошення:

СТУДЕНТИ!

Ініціативна група створення студентського самоврядування ______
(назва вищого навчального закладу)

доводить до Вашого відома, що в нашому ВНЗ планується створити студентське самоврядування, основними завданнями якого є:

·           створення сприятливої атмосфери для спілкування студентів з викладачами, адміністрацією та керівництвом ВНЗ;

·           забезпечення і захист (відстоювання) прав та інтересів студентів перед керівництвом, адміністрацією та викладачами ВНЗ, зокрема стосовно організації навчального процесу, а також перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування України тощо;

·           сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

·           сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

·           сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

·           організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

·           сприяння працевлаштуванню студентів;

·           участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

·           забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.

 

Установчу конференцію студентського самоврядування планується провести “___” ___ 200__ року о ___ год.

в ___
                                                 (місце проведення Установчої конференції)


 Порядок денний установчої конференції:

1) виступ ініціативної групи щодо історії та перспектив розвитку студентського самоврядування в Україні, його позитивного впливу на формування у студентів навичок, які необхідні громадянину у демократичному суспільстві;

2) визначення структури, повноважень та порядку обрання Голови та виконавчих органів студентського самоврядування;

3) ухвалення Положення про студентське самоврядування;

4) обрання Голови та членів виконавчих органів студентського самоврядування.

На установчу конференцію запрошуються:

– один офіційний представник від кожної академічної групи ВНЗ (наприклад, староста), якому надається право голосу;

– всі студенти, які небайдужі до студентського життя;

– представники ВНЗ (ректор, декани, викладачі).

Якщо Ви хочете, щоб думка Вашої групи завжди була врахована в діяльності студентського самоврядування, радимо проявити активність, обравши на засіданні Вашої групи представника на Установчу конференцію, який повинен перед її проведен­ням зареєструватися як представник Вашої групи. Для підтверд­ження своїх повноважень представник надає Ініціативній групі список своєї групи з підписами не менше 2/3 одногрупників.

Установча конференція вважається правочинною (тобто, має право приймати передбачені вище рішення) за умови наявності представників 2/3 від загальної кількості академічних груп ВНЗ.

З повагою, 

Ініціативна група створення студентського самоврядування

 

ІІ. Створення студентського самоврядування

Як організувати проведення Установчої конференції?

1) до початку засідання Установчої конференції Ви повинні мати:

- бланк протоколу Установчої конференції студентського самоврядування;

- оригінали списків академічних груп з не менш як 2/3 підписів членів груп, якими підтверджуються повноваження представників від академічних груп;

- список представників академічних груп.

2) за 1 годину до початку проведення Установчої конференції член Ініціативної групи починає реєстрацію представників від академічних груп (кожен представник, який прибув на Установчу конференцію, віддає реєстратору список своєї групи і розписується в списку представників академічних груп) та видає їм мандати;

3) за 5 хвилин до початку засідання Установчої конференції підраховуються підписи в списку представників і встановлюється наявність кворуму, тобто така кількість представників, яка робить проведення засідання Установчої конференції легітимним (законним), і дає право приймати всі, в тому числі передбачені в Порядку денному, рішення від імені всіх студентів ВНЗ.

Процедура голосування на Установчій конференції

Всі рішення Установчої конференції, в тому числі передбачені Порядком денним, приймаються відкритим голосуванням, в якому беруть участь лише уповноважені представники академічних груп. Після того, як на розгляд Установчої конференції винесено конкретне питання, головуючий запитує “хто за прийняття даного рішення”. Якщо представник академічної групи приймає позитивне рішення, він піднімає догори свій мандат. Лічильна комісія рахує кількість мандатів, піднятих догори. Потім головуючий запитує “хто проти?”... “Хто утримався?”...

Як провести Установчу конференцію?

1. У встановлений Вами час оголошуєте засідання Установчої конференції студентського самоврядування відкритим і легітимним, оскільки на засіданні присутня достатня кількість студентів (представників академічних груп), що дає можливість на законних підставах приймати всі рішення від імені всіх студентів ВНЗ, в тому числі і рішення, передбачені Порядком денним.

Після цього бажано, щоб виступив найдосвідченіший у питаннях студентського самоврядування студент, який розказав би про історію виникнення та перспективи розвитку студентського самоврядування в Україні, його діяльність, функції, позитивний вплив на формування у студентів навичок майбутнього організатора і керівника тощо.

2. Після виступу потрібно провести вибори головуючого на засіданні. Але студенти повинні чітко розуміти (і Вам слід донести це до них), що вибори головуючого на засіданні ще не є виборами Голови студентського самоврядування.

На будь-якому засіданні обирається головуючий, який керує цим засіданням: виносить питання на голосування, підводить підсумки, оголошує результати тощо. Зрозуміло, що головуючим на засіданні краще обирати особу, яка вже знає як вести засідання, як ставити питання на голосування, вміє доносити і розкривати інформацію тощо.

Для обрання головуючого будь-яка особа (член Ініціативної групи, представник академічної групи) пропонує обрати таку-то особу (наприклад, Вас) головуючим на засіданні Установчої конференції. Проходить голосування.

3. Так само проходять вибори секретаря Установчої конференції. Секретар повинен вести Протокол засідання Установчої конференції студентського самоврядування, який підписується ним і головуючим після її закриття.

4. Наступним кроком є вибори лічильної комісії, функціями якої є рахування голосів представників академічних груп по кожному з питань, яке виноситься на голосування. До складу лічильної комісії обираються три особи (бажано студенти різних факультетів).

5. Головуючий оголошує Порядок денний Установчої конференції, визначений у відповідному Оголошенні про проведення Установчої конференції. Якщо до проведення засідання Установчої конференції студентами, представниками академічних груп чи адміністрацією (керівництвом) ВНЗ було запропоновано розглянути і інші питання, окрім запланованих Вами, то головуючий виносить їх на голосування. Якщо по цих питаннях приймається позитивне рішення, воно вноситься до Порядку денного, якщо негативне – питання не розглядається.

6. Винесення на голосування рішення Установчої конференції про утворення студентського самоврядування у Вашому ВНЗ. Голосування.

7. Розповідь компетентної особи (голови чи члена Ініціативної групи) про структуру, повноваження та порядок обрання Голови та виконавчих органів студентського самоврядування. Обговорення питань щодо принципів обрання та кількості членів виконавчих органів. Внесення пропозицій від представників. Обговорення цих питань тощо.

Якщо були висловлені пропозиції, які не співпадають з положеннями Проекту Положення про студентське самоврядування, по кожній з цих пропозицій проводиться голосування.

8. Головуючим виноситься на затвердження Проект Положення студентського самоврядування у Вашому ВНЗ (з доповненнями, які були запропоновані раніше). Голосування.

9. Вибори Голови студентського самоврядування ВНЗ.

Один з членів Ініціативної групи може звернутися до учасників Установчої конференції з промовою про те, що така-то особа була ініціатором створення студентського самоврядування, стала головою Ініціативної групи, доклала багато зусиль, щоб дана конференція взагалі відбулася і тому вона (особа) заслуговує на те, щоб обрати її Головою студентського самоврядування ВНЗ терміном на 1 рік (як це передбачено затвердженим Положенням про студентське самоврядування у Вашому ВНЗ). Є надія, що дана особа проявить ще більше зусиль до швидкого розвитку студентського самоврядування (в тому числі його структури) і буде дійсним і дієвим захисником прав та інтересів студентів у стосунках з викладачами, адміністрацією та керівництвом ВНЗ, органами виконавчої влади та органами студентського самоврядування тощо. Проходить голосування.

10. Вибори членів виконавчого органу ВНЗ.

До складу виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ повинні входити представники від кожного (бажано) факультету ВНЗ. Варто, щоб учасники Установчої конференції, які є представниками академічних груп одного факультету, вибрали між собою шляхом голосування одного представника і запропонували його до центрального виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ.

Після цього склад центрального виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ затверджується рішенням Установчої конференції. Члени даного органу обираються строком на 1 рік.

11. Установча конференція студентського самоврядування оголошується закритою. І всі вітають один одного з успішним створенням і початком функціонування студентського самоврядування.

Можна також приймати і інші рішення на Установчій конференції (наприклад, обрання заступників Голови студентського самоврядування та ін.).

* * *

На сайті http://www.universitas.org.ua/stud.php (Фонд сприяння розвитку студентського самоврядування "Універсітас") наведені також форми, документи та інші матеріали, що можуть стати в нагоді ініціативній групі.

Наприкінці автори рекомендацій зауважують: Будь-які звернення, поправки, уточнення з радістю будуть прийняті та проаналізовані. Чекаємо Ваших побажань щодо розробки та удосконалення документів. Щасти Вам!

Директор Фонду Іван Слободяник - Телефон: (050) 462-21-51, e-mail: [email protected]

Керівник освітніх проектів Юлія Кравченко - Телефон (066) 287-53-91 e-mail: [email protected]

 


 

ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАД

ВОО "Українська Народна Молодь" і "Студентське Братство Луцька" реалізовують на Волині проект ВМГО "Молодий Рух", що отримав назву "Всеукраїнська мережа студентських громад".

Основним завданням проекту є допомога студентам самореалізуватися, аби відстояти свої права через органи студентського самоврядування.

2005-2006 навчальний рік повинен стати ключовим у розбудові органів студентського самоврядування (надалі ОСС) в Україні. Адже євроінтеграційний курс, проголошений новою владою не може оминути вітчизняну систему освіти. В даному випадку мова йде саме про реформування вищої школи. До останнього часу переважна більшість наших ВУЗів працювала за закладеними ще у радянські часи авторитарними принципами. Роль ВНЗ зводилася суто до того, щоб надати студентам певний багаж знань, а засоби досягнення цієї мети монополізували адміністрації вузів. Проте не варто звинувачувати у цьому керівництво певних ВУЗів, адже стара законодавча база, стосовно системи освіти передбачала саме такий стан справ у ВНЗ.

Невід’ємним складником будь-якого серйозного ВУЗу має бути потужний, незалежний і дієвий орган студентського самоврядування.

Такої мети в українських ВУЗах найближчим часом досягнути буде вкрай нелегко, проте об’єднані зусилля влади, яка повинна створити серйозне економічне підґрунтя, адміністрацій вузів, котрі зобов’язані сприяти створенню ОСС у своїх ВУЗах, і найголовніше студентства, яке повинно усвідомити усю значущість процесу, не бути байдужими до створення ОСС, адже вони покладені захищати їхні права, у підсумку повинні дати очікуваний результат.

Аби допомогти у досягненні вищезгаданого результату ВМГО “Молодий Рух” реалізовує проект “Всеукраїнська мережа студентських громад”. В рамках проекту уже були проведені семінари-тренінги по студентському самоврядуванню по обласних і районних центрах усієї України, окрім того зібрані підписи до Президента та Парламенту в підтримку прийняття змін в законодавства щодо студентського самоврядування, розроблено спеціальний сайт: www.mr.org.ua.

Найближчим часом буде видано посібник для активістів студентського самоврядування, зацікавленим буде надаватися методична допомога по створенню і розвитку ОСС, окрім того буде забезпечуватися інформаційна підтримка ОСС. Передбачається проведення школи-семіна­ру.

Громадські організації уже допомагають будувати дієві ОСС, надають консультації, забезпечують відповідною літературою. Незабаром у луцьких ВУЗах за участю студентських лідерів, задіяних в розбудові ОСС, представників адміністрацій вузів і органів влади будуть проводитись круглі столи, наради.

ВОО “Українська Народна Молодь” і “Студентське Братство Луцька” будуть проводити системний моніторинг усіх ОСС у ВУЗах Волині, будуть розроблені відповідні списки “білі” і “чорні” ВУЗів в залежності від того на яких принципах створені і як працюють ОСС.

В подальшому планується проведення конкурсу на кращий орган студентського самоврядування серед ВНЗ на Волині.

Усі, хто зацікавлений в розбудові ОСС у волинських ВУЗах, має бажання займатися студентським самоврядуванням у своєму ВУЗі, хоче долучитися до проекту “Всеукраїнска мережа студентських громад”, звертайтеся за адресою: м. Луцьк, проспект Перемоги 1. Контактні телефони: 77-00-78, моб. 8(066)4688653, запитувати Олега Князя. E-mail: [email protected].

Координатор проекту “Всеукраїнська мережа студентських громад” у Волинській області, Голова ВОО ВМГО “Українська Народна Молодь” Олег Князь

Портал "Громадський простір" (http://www.civicua.org)

 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ

Експерти Гельсінкського фонду з прав людини (Варшава) відносять студентські гуртожитки до категорії напівзакритих закладів. Мабуть, у цьому є певна логіка, адже об’єктивну інформацію про реально існуючу ситуацію в гуртожитках із дотриманням прав і свобод людини та умови проживання не кожен бажаючий може отримати.

Стан гуртожитків та умови проживання в них традиційно залишаються і поза увагою органів студентського самоврядування у ВНЗ. Органи студентського самоврядування в студентських гуртожитках м. Луганська реально не функціонують, вони не опікуються проблемами студентів, які мешкають в них, існує лише формальний перелік обов’язків, що нав’язується представниками адміністрацій ВНЗ, і призначене коло осіб, що несуть відповідальність за їх здійснення.

Що ж стосується представників адміністрацій ВНЗ та їхнього відношення і прямого і опосередкованого до гуртожитків, то, здається, що лише порядок в студентських оселях для них становить вихідний пункт виховної діяльності. Періодичні перевірки кімнат студентів переважно у вихідні або на свята здійснюються саме під формальним приводом нагляду за їхньою дисципліною та збереженням загального порядку. Ці дії, за словами самих „перевіряльників,” здійснюються виключно в інтересах студентства. Може й так, але подібні дії в інтересах студентства на початку 90-х років, за розповідями очевидців, викликали шквал протестів та скаржень з боку самих студентів, в той час, як тепер візити представників керівництва ВНЗ сприймаються як невід’ємний атрибут сучасного життя студентської молоді.

Студентська кореспонденція для вахтерів та комендантів гуртожитків стала певною розвагою в роботі, адже іноді вдається переглянути зміст цікавих записочок та листів, що не запечатані належним чином і передані на „надійне зберігання”. З цього приводу знов пригадуються слова вахтера „як не соромно ходити на мітинги”, що пролунали після перегляду особистої записки від подруги із повідомленням про час та місце пікету „помаранчових”. Може, цей принижуючий гідність випадок із власного життя і був єдиний в своєму прояві, але як бути із постійними втручаннями та зауваженнями представників адміністрацій ВНЗ на зміст плакатів ідеологічного або дискредитуючого владу характеру, що вивішуються в кімнатах самими студентами? Як завжди, запитань більше, аніж відповідей...

Візит до друзів чи знайомих, що мешкають в гуртожитках ВНЗ м. Луганська, також може перетворитися у довготривалу процедуру по перевірці документів гостя та отриманню дозволу на відвідання від вахтера. Окрім цього, час відвідувань має точно співпадати із дозволеними годинами відвідання, не припадати на вихідні, канікули і багаточисельні карантини, під час яких поспілкуватися з мешканцями гуртожитків не так вже й легко, а іноді й взагалі неможливо.

До речі, про реальні причини призначення карантинів в гуртожитках можна лише здогадуватися, адже чи то випадково, чи закономірно вони припадають саме на періоди сплесків масової активності громадян в державі: акції протестів, мітингів та пікетів.

Проблеми забезпечення елементарними безпечними санітарно-гігієнічними умовами для проживання та гармонійного розвитку в гуртожитках вже не так турбують мешканців. Заселення до шести осіб в кімнати, що призначені для 3-х осіб, відсутність гарячої води, незадовільний стан санвузлів загального користування, вкрай небезпечний технічний стан приміщень гуртожитків сприймаються як належне і студентами, і адміністраціями ВНЗ. Короткотривалі ремонти, що здійснюються переважно протягом навчального року, істотно не впливають на загальне покращення умов, але допомагають звітуватись керівним органам про поступове наближення до загальноєвропейських стандартів вищої освіти в луганських ВНЗ.

Гучні фрази про необхідність виховання критичного мислення, почуття відповідальності за власні вчинки та вміння самостійно приймати доленосні рішення, що систематично лунають в лекційних аудиторіях Альма матер, яскраво доповнюються „порядком”, що твориться в гуртожитках виключно силами представників адміністрацій ВНЗ... Шкода лише, що порядок для адміністративного апарату луганських ВНЗ означає лише всеохоплюючий контроль за поведінкою студентів та її передбачуваність.

Юлія Ращупкіна,
Східноукраїнський центр громадських ініціатив

З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ В ОРГАНАХ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Маючи досвід роботи в студраді Східноукранського національного університету імені В.Даля (Луганськ), я мав „задоволення” „плідно” співпрацювати з профспілкою в умовах прихованого протистояння двох структур...

Адміністрації ВНЗ сильне студентське самоврядування не потрібно в принципі, оскільки є потенційною загрозою. Будь-яка влада прагне експансії, і опозиція їй не потрібна. Тому деканати та ректорати сприяють деградації студетського самоврядуваня до рівня свого виконавчоо органу. А це не є важкою справою, оскільки зв’язані по руках і ногах ОСС отримують славу бездіяльних органів і втрачають підтримку студентів. Молодь не хоче брати участь у такому самврядуванні. І деканати просто призначають на посади в органи студентського самоврядування своїх людей...

Ситуація не була б такою скрутною, якби ОСС активно контактували між собою. Проте з боку адміністрації робиться все, щоб це не відбувалось. Для цого навіть створюються загальноуніверситетські та регіональні їх об’єднання. Ні, парадоксу тут нема: коли ці утворення формуються „згори”, ними легко контролювати...

(Як приклад – Східноукраїнський університет. Де-юре існує студентська Координаційна рада при ректорі університету, до якої входять голови студрад факультетів, які почергово головують на її засіданнях. Рада має консультативний характер. Де-факто ж Рада не має ніякої ваги, головує  на них постійно проректор з виховної роботи... Демократія!)

Студентство сьогодні має нагальну потребу в захисті своїх прав. І в решті решт воно само виробить відповідні механізми, якщо чинні структури з цим не справляються. Студенти шукають; і незалежні профспілки, створені студентами Луганська, Рівного, Сум – лише початок цього великого пошуку

Д.Сіпягін (м.Луганськ)

СТВОРЕНА НЕЗАЛЕЖНА СТУДЕНТСЬКА ПРОФСПІЛКА

До організацій та установ, які можуть допомогти студентам, належать студентські профспілки (СПС). Але що робити зі словом „можуть”, якщо ці СПС повинні представляти інтереси студентів у стосунках із адміністрацією та захищати їх права. На жаль, більшість профспілок, унікальні гарантії яких закріплені законом, неефективно „піклуються” про своїх студентів. У своїй більшості вони діють узгоджено з адміністрацією ВНЗ, проводячи спільну політику. Як наслідок, ніхто не захищає права студентів. „Невідомо звідки” з`являється  і накопичується значний обсяг невирішених економічних, соціальних (у тому числі велика увага звернена на гостре питання проживання у гуртожитках) проблем, а з досвіду минулих виборів – незахищеність політичних прав. Все це викликало реакцію студентської громади на потребу захисту своїх прав, для вирішення найактуальніших проблем студентів у ВНЗ та розробки і впровадження перспективних планів на майбутнє. Як наслідок – відбулося створення Луганської місцевої незалежної профспілки Студентська спілка.

 Ідея  народилась на „круглому столі” 14 квітня 2005 року, її підтримали п`ять молодіжних організацій  міста Луганська. Ці організації об`єднали зусилля для створення структури, яка б реально захищала і забезпечувала права та інтереси студентів, сприяла у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів, працевлаштуванню випускників, організовувала співробітництво  зі студентами інших ВНЗ освіти і молодіжними  організаціями, приймала участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентів, забезпечувала  інформаційно-молодіжну, правову, психологічну, фінансову допомогу студентам та багато чого іншого, що зможе і захистить права та свободи кожного студента, який того потребує.

 В серпні цю ідею вже підтримали десять організацій. Створено первинні організації в ВНЗ міста Луганська: в Східноукраїнському національному університеті імені В.Даля, Луганському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченко. Тому з людським ресурсом проблем немає. Правління Студентської Спілки – це студенти, що мають значний обсяг роботи в громадській сфері, інші члени охоче беруть участь в заходах організації, оскільки проблематика, яку вони піднімають, є для них актуальною.

Хоча організація зараз знаходиться в стані реєстрації, Студентська спілка розвиває свою структуру й активно налагоджує зв`язки з іншими громадськими організаціями України. Зокрема зараз профспілка співпрацює з деякими молодіжними організаціями міста Луганська в рамках реалізації проекту з моніторингу на тему проблем студентів, пов`язаних з гуртожитками. А це особливо болюча тема. Адже саме в гуртожитках права студентів дуже часто порушуються. Це стосується і внутрішнього розпорядку (час входу та виходу самих студентів та гостей), індивідуальних, побутових питань (гігієнічні норми, наявність санвузлів, душових кімнат), навіть політичних (особливо під час виборів). А взагалі список студентських проблем є набагато довшим. Та чи не нам, студентам, знати ці порушення і робити все можливе, щоб запобігти та уникнути проблем, котрі стають на шляху людей, громаду яких гордо називають „Студентство”. А це є покликанням всіх правозахисних організацій, а особливо Студентської спілки.

Щодо відносин зі „старими” структурами спілка буде шукати шляхи до співпраці з ними. Її члени з цього приводу відзначають: ”Ми рівні структури, якби це не було, ціль у нас одна. Якщо вони будуть ініціаторами корисних змін, ми не зможемо їх не підтримати. У всіх заходах, ціллю яких є покращення життя студентів, ми з ними єдині і ніколи не зрадимо своїм ідеалам.”

Члени профспілки певні, що єдиний спосіб залучення студентів до своїх рядів – це робота. Треба брати проблему та вирішувати її, треба показати студентам, що вирішення їх проблем можливе. Коли вони повірять у свої сили, їх буде набагато легше підняти на боротьбу за свої права.

Ольга Соломаха (м. Луганськ)

 


 

СТАРТ ДЛЯ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАД

Із 1 серпня 2004 року по 31 травня 2005 року Східноукраїнський центр громадських ініціатив “Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії”[2] здійснював проект “Старт для розвитку студентських громад”. Даний проект є комплексною десятимісячною програмою розвитку та підтримки молодіжного правозахисного руху на захист громадських інтересів в студентських громадах п’яти найбільших ВНЗ Луганська.

В рамках проекту :

1. Проведено цикл навчальних занять двох рівнів складності для 75 студентських лідерів Луганська (вересень - грудень 2004 р.). Під час занять використовувались інтерактивні методики навчання.

Програма занять включала вивчення: основ концепції прав людини; внутрішніх та міжнародних систем захисту прав людини; окремих матеріальних прав та їх меж, процесуальних прав; механізмів провадження дій на захист громадських інтересів

Заняття теоретичної частини курсу проводили тренери СЦГІ та залучені фахівці у певних галузях (науковці, діячі студентського профспілкового руху, відомі правозахисники, лідери НУО та успішних студентських самоврядувань) а також представники широкого спектру органів державної влади.

2. Учасники навчальних програм проекту взяли участь у конкурсі міні-грантів. Відтак проект фінансово та методично підтримав п’ять кращих студентських ініціатив просвітницького та правозахисного спрямування (березень-травень 2005 р.) Серед реалізованих студентських міні-проектів:

1) “Студент має право ” (3 правових семінари для 70 студентів у Східноукраїнському національному університеті та практичні дії щодо захисту порушених прав; випуск та поширення 100 правових буклетів; дослідження щодо порушень студентських прав у ВНЗ міста).

2) Луганський молодіжний табір для волонтерів “Правова школа тренерів” (5-тиденна тренерська майстерня для 15 студентів – волонтерів та 10 інформаційно-просвітницьких зустрічей у ВНЗ міста, які проводять учасники майстерні).

3) Етичний кодекс викладача і студента Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (ЛНПУ) – розробка та прийняття внутрішнього нормативно-правового акту університету. Розроблений та затверджений студентським парламентом університету кодекс має сприяти вирішенню конфліктних ситуацій між викладачами і студентами, які виникають при порушенні морально-етичних норм.

4) “Акт на підтримку студентського самоврядування” - проект розвитку органів студентського самоврядування у ВНЗ міста Луганська шляхом поширення іноземного досвіду студентського самоврядування. В рамках проекту проведено семінар із обміну досвідом студентських лідерів ВНЗ Луганська; створено та поширено 200 посібників “Студентське самоврядування: як його зробити дієвим та ефективним”.

5) “Студент – не значить пішка” (проект створення та поширення посібника студентського правозахисника). Проведено круглий стіл студентського активу ЛНПУ імені Тараса Шевченка, серед студентів –лідерів поширено 500 примірників посібника.

3. У формі веб-ресурсу створено та функціонує спеціалізований віртуальний інформаційно-методичного центр для активістів студентського руху ВНЗ Луганська. Створено та підтримується спеціалізована розсилка для лідерів студентських громад Луганщини: [email protected]

Реалізація проекту відбувалася в рамках програми малих проектів Посольства Королівства Нідерландів (Матра КАП).

 

Докладніше про студентські ініціативи, підтримані  рамках проекту “Старт для розвитку студентських громад”:

Проект «Акт на підтримку студентського самоврядування»

Студентські самоврядування ВНЗ Луганська характеризуються недостатнім рівнем розвитку. Це найбільше проявляється в бездіяльності обраних представників, в недосконалому механізмі проведення виборів, у відсутності досвіду роботи студентських лідерів у структурі самоврядування та в недосконалості традиційної системи самоврядування.

Мета проекту: підвищити рівень розвитку органів студентського самоврядування шляхом створення методичного посібника для студентських лідерів ВНЗ Луганська.

Заходи в межах проекту. Круглий стіл на тему “Актуальні проблеми студентського самоврядування та шляхи їх вирішення”( 01.04.2005). Випуск та поширення посібника «Як зробити ваше студентське самоврядування дієвим та ефективним» серед університетських бібліотек, бібліотек міста та студентських організацій (квітень 2005).

Завдання: Обговорити актуальні проблеми для студентських самоврядувань ВНЗ Луганська та шляхи їх вирішення Організувати обмін досвідом між студентськими лідерами ВНЗ Луганська. Познайомити з польським, американським та голландським досвідом діяльності органів студентського самоврядування. Надати студентським лідерам методичних рекомендацій задля підвищення ефективності роботи органів студентського самоврядування.

Цільовою групою нашого проекту є активна студентська молодь ВНЗ Луганська.

Координатори проекту: Безбородова Юлія – студентка четвертого курсу факультету української філології ЛНПУ ім. Т.Шевченка; Данильченко Максим – студент третього курсу факультету історії і політології СНУ ім. В.Даля

Проект «Студент має право»

Проект орієнтовано на студентів Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (СНУ) та спрямовано на підвищення рівня правової культури та правової освіти молоді.

Мета проекту: підвищити рівень обізнаності студентів СНУ про свої права та механізми захисту цих прав шляхом проведення інформаційних та просвітніх заходів.

Завдання: Вивчити ситуацію щодо поінформованості студентів про їх права та дослідити, які з прав студентів найчастіше порушуються у ВНЗ.  Поінформувати студентів СНУ з питань захисту прав студентів та надати контактну інформацію місцевих правозахисних організацій. Ознайомити першокурсників факультету управління СНУ з їх правами та обов’язками на підставі Статуту ВНЗ та механізмами захисту цих прав. Надати знання та навички відстоювання своїх прав 25 активним студентам СНУ. Створити вільний обмін правовою інформацією серед студентів СНУ.

Заходи в рамках проекту: Проведення анкетування серед 200 студентів чотирьох ВНЗ Луганську (СНУ, ЛНАУ, ЛДМУ, ЛНПУ). Видання та поширення серед студентів інформаційних буклетів з правової тематики із зазначенням координат установ і організацій, які надають правову допомогу. Проведення лекції для 100 студентів першокурсників факультету управління СНУ. Проведення трьох освітніх тренінгових занять для 25 активних студентів СНУ. Під час яких будуть надані знання та навички відстоювання своїх прав. Створення у кабінеті студради факультету управління дошки правових порад.

Керівник проекту: Давидова Варвара - студентка IV курсу факультету управління СНУ. Заступник керівника: Дацко Софія – студентка II курсу, соціологія, СНУ.

Проект “Етичний кодекс викладача та студента Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка”

За результатами опитування проведеного ініціативною групою студентів ЛНПУ, і студенти, і викладачі визнали, що найчастіше права порушуються під час складання заліків та іспитів. Отже - необхідно сприяти зменшенню кількості ситуацій, в яких порушуються права студентів чи викладачів.

Мета проекту: вирішення проблеми порушення прав людини під час реалізації навчального процесу у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка (ЛНПУ) у взаємовідносинах студент – викладач шляхом створення Етичного кодексу як збірника правил поведінки.

Завдання: Виявити права людини, які найчастіше порушуються під час реалізації навчального процесу у взаємовідносинах між студентами і викладачами. Виробити основні правила поведінки та спілкування викладачів та студентів. Створити Етичний кодекс викладача та студента ЛНПУ.

Заходи в рамках проекту: Проведення анкетування серед 600 студентів та викладачів ЛНПУ. Проведення круглого столу з обговорення проекту Кодексу за участю проректора з виховної роботи та соціальних питань ЛНПУ, представників не менш як з трьох ВНЗ м. Луганська (викладачі, студенти різних курсів) та фахівці Головного управління освіти і науки облдержадміністрації. Поширення 500 примірників Кодексу серед студентів та викладачів ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Затвердження Кодексу під час наради студентського парламенту та вченої ради ЛНПУ. Кодекс має стати внутрішнім нормативним актом ЛНПУ, що регулюватиме взаємовідносини викладач – студент.

Керівник проекту: Луньова Олена – студентка третього курсу психолого-педагогічного факультету.

Проект “Я – студент, і я маю права!”

Проект спрямований на вирішення проблеми тиску адміністрації ВНЗ на студентів, примус їх до конкретних дій, незнання студентами своїх прав.

Мета проекту: шляхом видання збірнику прав студентів покращити поінформованість студентських лідерів про їх права та механізми захисту цих прав, відтак зменшити можливості протиправного тиску адміністрації ВНЗ на студентів.

Завдання: Обговорення із старостами курсів усіх факультетів ЛНПУ проблем студентів, які виникають в результаті адміністративного тиску керівництва ВНЗ. Створення збірки, яка відповідатиме потребам студентів для захисту своїх прав. Надання студентам п’яти ВНЗ Луганська можливості вільного користування збірником прав студентів.

Цільова аудиторія проекту: абітурієнти, студенти та старости курсів ЛНПУ, студенти п’яти ВНЗ Луганська.

Заходи в рамках проекту: Проведення круглого столу за участю старост курсів усіх факультетів. Видання збірнику прав студентів. Поширення збірнику серед 3000 абітурієнтів факультету довузівської підготовки та студентів п’яти ВНЗ Луганська.

Керівник проекту: Мартинов Антон – студент першого курсу історичного факультету ЛНПУ ім. Т. Шевченка.

Луганський молодіжний табір для волонтерів

“Правова школа тренерів”

З 2 по 5 травня 2005 року на Базі відпочинку в селищі “Зелений Гай” проходив Луганський молодіжний табір з підготовки тренерів-волонтерів за правовою спеціалізацією “Правова школа тренерів”.

По закінченні табору кожен із підготовлених тренерів-волонтерів провів інформаційно-просвітницький тренінг серед студентів 1-2 курсів свого навчального закладу або серед потенційних абітурієнтів (учнів 11 класів шкіл міста) щодо інформування про їх права та механізми їх захисту.

Цільова група проекту - студенти 1- 4 курсів ЛНПУ, СНУ, ЛНАУ, ЛМУ, ЛІКМ, Коледж СНУ ім. В. Даля.

Мета проекту – інформування студентів та потенційних абітурієнтів про їх права та механізми їх захисту, через створення ефективної команди тренерів-волонтерів, які оволодіють теоретичними, практичними знаннями та навичками інтерактивного навчання, виховання, навичкам групової роботи за правовою спеціалізацією.

Результати проекту: привернута увага студентів до проблеми порушень їх прав; проведено Луганський молодіжний табір для волонтерів “Правова школа тренерів” та створено кваліфіковану команду тренерів-волонтерів за правовою спеціалізацією у кількості 15 осіб; розвинено у тренерів-волонтерів якості ефективного та успішного лідерства, надано теоретичні і практичні знання та навички інтерактивного навчання, виховання, навички групової роботи з молоддю за правовою спеціалізацією; проведено командою тренерів-волонтерів 10 інформаційно-просвіт­ницьких тренінгів щодо інформування студентів та абітурієнтів про їх права та механізми їх захисту, кількість залучених учасників 150 осіб; налагоджена співпраця студентських громад з громадськими організаціями міста Луганська; підвищено освіченість студентської та учнівської молоді щодо їхніх прав та механізмів їх захисту.

Керівник проекту: – Бережна Ольга, студентка п’ятого курсу історичного факультету ЛНПУ ім. Т. Шевченка.[1] З матеріалів сайту http://www.universitas.org.ua/index.php (Фонд сприяння розвитку студентського самоврядування "Універсітас")

[2] Східноукраїнський центр громадських ініціатив “Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії”. Адреса: вул. Димитрова, 17, 91024 м. Луганськ. Тел. (0642) 46-68-16, 57-42-61.
Е-пошта: [email protected]  Веб: http://totalaction.iatp.org.ua/

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль