версія для друку

Громадянська Освіта, 2004,  №21
Різне, Релігія і школа

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

19.10.2004

Для того, щоб спланувати та втілити в життя вдалу кампанію громадянського представництва, слід добре розумітися на процесі прийняття рішень і знати, якими засобами впливу можна користуватися.

Вплив на Верховну Раду найбільш доступний та реальний для широкої громадськості, виходячи з самої природи цього органу, що формується шляхом виборів. Народні депутати, яким повноваження приймати закони делеговані народом, зобов’язані прислухатися до наказів виборців.

Фактично, закони приймаються Верховною Радою України в п’ять етапів:

- реєстрація законопроекту;

- прийняття законопроекту за основу в першому читанні;

- прийняття в другому читанні;

- прийняття в цілому;

- підписання Президентом України закону або застосування права вето.

Лобіювання краще розпочинати на найбільш ранніх стадіях роботи над проектом закону. Найкраще це зробити ще на етапі підготовки тексту законопроекту, коли його ще не зареєстровано у ВРУ. На цьому етапі можна істотно вплинути на зміст законопроекту шляхом участі в його написанні. Важливо пам’ятати, що зробити подання і зареєструвати законопроект можуть лише народні депутати, Президент України, Кабінет Міністрів України та Національний банк України.

Після того, як законопроект зареєстровано згідно з процедурою, яка визначається Регламентом Верховної Ради, він передається на попередній розгляд до комітетів ВРУ. На цьому етапі робиться висновок про доцільність такого законопроекту. Завершується цей етап рішенням Верховної Ради щодо включення законопроекту до порядку денного сесії та про порядок роботи над ним.

На другому етапі законопроект готується до першого читання. Це відбувається у профільному комітеті Верховної Ради України. На наступному етапі після прийняття законопроекту за основу і перед другим читанням найбільш впливовим об’єктом впливу стає профільний комітет ВР, який розглядає відповідний законопроект, бо саме до нього надходять всі зауваження і пропозиції народних депутатів, працюють робочі групи, формується редакція законопроекту, яку буде рекомендовано для розгляду у сесійній залі. Цей етап, фактично, найбільш важливий у процесі просування законопроекту у Верховній Раді.

Четвертий етап настає після прийняття законопроекту у другому читанні перед прийняттям його в цілому. На цьому етапі суттєві зміни вже не можливі. Цей етап практично завжди найкоротший, а за більшістю законопроектів є практика прийняття їх у цілому одночасно с другим читанням. Лише при розгляді найбільш спірних або політично важливих законопроектів чи великих за обсягом цей етап може бути тривалим.

На п’ятому етапі Президент України підписує закон або застосовує право вето. Планувати кампанію щодо застосування права вето має сенс тоді, коли всі дії на попередніх етапах не призвели до бажаного результату і в тому випадку, коли проблема насправді дуже важлива. Можна сказати, що з точки зору лобіювання цей етап найскладніший.

Після того, як закон підписано Президентом України, він набуває чинності або після офіційного оприлюднення, або, згідно з нормами самого закону, від певної, визначеної в ньому дати.

(За матеріалами бюлетеня "Світ громадянського представництва", №2, 2004, www.advocacy.org.ua)

ШЛЯХ ПРОХОДЖЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ

Відповідно до глави 6.2 та глави 6.4 Регламенту Верховної Ради, якщо законопроект відповідає вимогам Регламенту та положенням про порядок розробки проектів законів, то:

* законопроект у семиденний термін розповсюджується серед депутатів, інших осіб, органів, які мають право законодавчої ініціативи;

* керівництво Верховної Ради направляє поданий законопроект до відповідного профільного комітету ВРУ, а в разі необхідності до Кабінету Міністрів та інших органів державної влади;

* профільний комітет розглядає законопроект і готує висновок про доцільність його розгляду на пленарному засіданні;

* на підставі висновку профільного комітету ВРУ голосуванням приймає рішення про внесення законопроекту до порядку денного сесії;

* під час розгляду законопроекту у першому читанні на пленарному засіданні депутат, який ініціював законопроект, робить доповідь з роз’ясненням концептуальних засад проекту;

* після загальних дебатів голосуванням приймається рішення про прийняття (або відхилення) тексту за основу для подальшого доопрацювання;

* наступний крок: всі суб’єкти законодавчої ініціативи у двотижневий термін подають до профільного комітету тексти своїх поправок до статей;

* Комітет розглядає поправки і приймає рішення про їх прийняття або відхилення;

* після розгляду поправок комітет, а не депутат, який ініціював законопроект, готує законопроект у вигляді порівняльної таблиці з чотирьох граф:

1) текст статей першого читання,

2) поправки до статей (з зазначенням номера

поправки і автора),

3) висновки комітету щодо кожної поправки,

4) остаточний текст статей з урахуванням поправок;

* після такої підготовки законопроекту Верховна Рада на пленарному засіданні шляхом постатейного голосування визначає текст кожної статті і голосує за закон (друге читання);

* якщо під час постатейного голосування буде внесено значну кількість поправок, то може проводитися третє, четверте і більше читань;

* після прийняття закону профільний комітет, враховуючи порівняльну таблицю, протокол і стенограму, готує остаточну редакцію закону;

* остаточну редакцію закону, прийняту Верховною Радою, після візування юридичного, редакційного і протокольного відділів Секретаріату, в п’ятиденний термін підписує Голова Верховної Ради;

* після чого закони передають на підпис Президенту України;

* закон, переданий Президенту України, має бути підписаний ним протягом 10 днів з дня отримання і не пізніше 24 годин направлений до Президії Верховної Ради України для реєстрації й опублікування;

* підписані Президентом закони, публікуються державною та російською мовами у „Відомостях Верховної Ради України" протягом 30 днів, а також в газеті „Голос України" протягом 5 днів і є офіційною публікацією;

* Закон України набирає чинності відповідно до положень, визначених Конституцією України.

(За матеріалами Інформаційно-аналітичного

порталу "Депутат" http://www.deputat.org.ua )

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль