версія для друку

Громадянська Освіта, 2004,  №18
Різне, Релігія і школа

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯНСТВА У ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-ФОРУМІВ

15.09.2004
автор: Ганна Цимбаленко, Володимир Щербаченко (м. Луганськ)

Останнім часом в Україні активно впроваджуються інформаційні технології в освітньо-виховний процес. Це проходить на фоні того, що досить багато учнів (суб’єктів освітньої системи) мають ще й інші, додаткові можливості використання новітніх інформаційних технологій для саморозвитку. Існує досить багато Інтернет-ресурсів для  учнівської молоді, але часом важко визначити ступінь корисності знайденої інформації. Дуже важливо зорієнтувати дітей у пошуках тих інформаційних ресурсів, що можуть бути корисними як їм зокрема, так і суспільству в цілому. Проте ніхто не координує і не направляє шукачів таким чином, щоб отримана ними інформація йшла саме для розвитку: їх інтелекту, громадянської позиції, загальнолюдських якостей. У певній мірі вищевказані ідеї реалізуються Мережею віртуальних центрів програми Розширення Доступу і Навчань в Інтернет (IATP) за допомогою форуму, що функціонує в рамках мережного проекту „Віртуальний Учнівський Консультативний Центр».

Ідея проекту полягає у створенні в кожному центрі «Консультативних Рад», до складу яких входять тільки учні. Склад ради періодично переобирається. Доцільно включати до складу Консультативної Ради учнів, які є членами місцевих комітетів шкільного самоврядування. Підвищенню відповідальності членів Ради сприяє те, що списки  Рад з фотографіями викладаються на веб-сторінці проекту. Учні, які входять до складу Ради, повинні  надавати консультації, поради, рекомендації з тих чи інших питань на сторінках форуму. Відповідний матеріал надається вчителями, учнями, фахівцями з окремих питань (це можуть бути, наприклад, директор міськводоканалу, шкільний лікар тощо). 

Форум, про який йде мова, є модерованим. Модератор підбирає питання з різних предметних ґалузей, користуючись Банком Питань, що постійно поповнюється. Для формування Банку Питань доцільно відбирати проблемний матеріал, що розширює світогляд учнів, допомагає їм глибше розуміти соціальні механізми розвитку суспільства.  Обговорення двох-трьох запропонованих тем триває близько місяця, після чого авторами питань визначаються кращі, на їх погляд, відповіді.  Звичайно, відповіді на запитання, будуть носити характер роздумів, пропозицій і, тому не можуть мати 100% однозначної відповіді. Тому, при проведенні оцінки відповіді повинні враховуватись напрямок думок учнів, підмічатись глибина їх роздумів. При визначенні переможця слушно звертати увагу на актуальність, пізнавальність, науковість, достовірність, послідовність, системність і доступність думок, що містяться у відповідях. Про результати своєї участі у форумі, а також про оцінку викладених відповідей учасники можуть дізнатися на окремій веб-сторінці проекту. Як проводити оцінювання, кожний Центр вирішує самостійно. Деякі Центри мають тісний зв’язок з дебат-клубами і використовують технологію дебатів для формування колективної думки щодо відповідей, отриманих на питання своїх відвідувачів. Інші віддають право визначити „переможця» безпосередньо автору питань. У будь якому випадку, всі з нетерпінням чекають аргументованого визначення кращої відповіді  , погоджуючись або не погоджуючись з оцінювачем. 

Керівниками проекту відмічаються галузі, обговорення тематики яких є найбільш популярними в учнів. Представник Чернігівського Віртуального Центру Мережі Олександр Мокрогуз провів цікаве дослідження. Він проаналізував зміст питань для обговорення, що складають відповідний Банк, і прийшов до висновку, що 46% присвячені проблемам, пов’язаним із життям школи, країни та світу в контексті демократизації суспільних процесів. 10% питань стосуються тих чи інших сторін, пов’язаних із захистом особистих прав школярів. 19% - це питання, що лежать в парадигмі „Я і світ оточуючих мене людей. Я і світ дорослих. Взаємовідносини між однолітками, з дорослими. Ціннісні  орієнтації». Проблеми екології зачіпають 6% питань виставлених, або тих, що будуть виставлені на форумі Учнівських Консультаційних Рад.

За думкою О.Мокрогуза, учнівський форум є певною новацією, що поєднує сучасні комунікативні технології з прагненнями демократизації нашого суспільства. Учнів хвилюють, в першу чергу, питання про демократизацію школи. Проявляється тенденція отримати відповідь на складні питання взаємовідносин між учнями і вчителями. У питаннях учні демонструють власну громадянську позицію щодо життя українського суспільства. Інколи учнівські питання видаються дуже простими, але це тільки на перший погляд. Насправді виховання громадянина починається з відповіді на прості запитання. Водночас учнів хвилюють і глобальні проблеми життя України („Яка політична сила виведе Україну до кращого життя?»). Відповіді учнів дуже щирі і не закомплексовані. Не відчувається зангажованості. Більшість відповідей є аргументованими. Позитивним моментом можна вважати і те, що учні не тільки пишуть власні відповіді, а й читають відповіді інших центрів, і інколи, полемізують з іншими центрами. Взагалі слід відзначити, що сучасні інформаційні технології сприяють розвитку демократичності у висловленні учнями своїх думок.

Що стосується технічної реалізації проекту, - спочатку то була найпростіша версія форуму, де для подання власної думки було достатньо ввести своє ім’я. Через півроку, після того, як всі добре навчилися переглядати повідомлення та викладати відповіді за структурою форуму,  учасникам проекту запропонували більш сучасну версію форуму. Відтепер, щоб продовжувати свою роботу, відвідувачу треба було пройти реєстрацію. А це вже знайомство з елементами захисту інтелектуальної власності, - питання, що набуло актуальності у наш час. Технічна модернізація форуму надала дітям і дорослим,  які беруть участь в обговоренні та викладають нові й нові питання, можливість „бачити» один одного шляхом подання своєї фотографії чи аватару – за смаком бажаючих – біля кожного свого повідомлення. А невелика анкета в „особистому профілі» дозволяє розповісти про свої інтереси і дізнатися більше про тих, хто бере участь у  обговоренні поруч.

Для успішної реалізації проекту „Учнівський консультативний Центр» керівництвом Мережі Віртуальних Центрів було рекомендовано проведення тренінгу для членів Консультативної ради по роботі з форумом.  Самі матеріали можуть бути  використані, зокрема, на уроках інформатики при вивчені ресурсів Інтернет і уроках основ держави і права та інших предметів, де розглядаються питання з громадянської освіти.

Досвід одного з авторів статті, який є головою Східноукраїнського  центру громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії", свідчить, що співпраця неурядових організацій з Форумом Учнівських Консультативних Рад може бути досить плідною, особливо в сфері громадянської освіти.

Наша громадська організація, Східноукраїнський центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії"[1], зверталася до Форуму Учнівських консультативних Рад двічі.  Уперше - у серпні 2003 року з питаннями, що стосуються порушення прав дітей в Україні. Ми запропонували до обговорення питання і отримали понад 20 відповідей із Дрогобича, Івано-Франківська, Комсомольська, Луганська, Марганцю, Рівного, Чернігова, Ялти. У відповідях діти висловлювали своє ставлення до обговорюваної проблеми, наводили  приклади порушень прав дитини відомі їм із їх життєвої практики. Важливо, що молоді учасники Форуму у своїх відповідях пропонували конкретні дії, спрямовані на  зменшення  кількості порушень прав дитини та запобіганню таким порушенням у нашій країні. Експерти нашої організації також мали можливість висловити і свій погляд на висловлені дітьми думки. Разом із питаннями та відповідями дітей ці матеріали були розміщені  на Форумі.

Зібрані матеріали як узагальнену думку зацікавлених осіб наша організація використала у Дев’ятій Європейській Конференції, присвяченій проблемі зловживання дітьми «Міждисциплінарна допомога дітям, які піддані зловживанню» (цей захід відбувся 29-30 серпня 2003 року у Варшаві, Польща, під егідою Міжнародної організації із профілактики насилля над дітьми та нехтування їх потребами (ISPCAN)).

Іншого разу ми  звернулися до Форуму у листопаді 2003 року із питаннями, які б допомогли нам з’ясувати ситуацію щодо використання фізичної праці учнівської молоді в школах нашої країни. Із допомогою низки запитань ми хотіли дізнатись як юні учасники Форуму оцінюють використання фізичної праці дітей у школі (чи вважають діти таку роботу недобровільною,  чи вбачають у ній порушення власних прав, або, можливо, розглядають її як важливий елемент навчання і виховання). Також ми просили учасників Форуму навести відомі їм приклади використання дитячої праці у навчальних закладах, описати те, як складаються  відносини вчителів (адміністрації ВНЗ) та учнів, у тому випадку, коли останні відмовляються виконувати певні види робіт.

Друге звернення нашої НУО до Форуму так само порадувало нас географією та кількістю відповідей. Не гіршою виявилась і якість: молоді люди продемонстрували неабияку обізнаність із нормами українського і міжнародного законодавства. Приємно вразила повнота та обґрунтованість багатьох відповідей. Особливо хочеться відзначити, що чимало учасників Форуму ВІДВЕРТО висловлювались щодо  далеко неоднозначної проблеми використання дитячої праці у навчальних закладах та конкретних випадків такого використання у власних школах. Переконаний, що така відвертість молодої людини у висловленні обґрунтованої позиції  щодо певної проблеми у власній школі вимагала від дівчини чи хлопця значно більших духовних зусиль аніж публічне розмірковування щодо інших, більш відсторонених, проблем (таких, наприклад як особливості функціонування системи влади у нашій державі).

Надзвичайно приємно було дізнатись, що тема запропонована нашою НУО для обговорення викликала навіть дещо ширшу реакцію аніж звичайне обговорення  проблеми. Так, учні  ЗОШ №15 м. Рівне провели дебати  з обговорюваної теми (за що окрема подяка пані Олені Франчук, без участі якої цей захід був би не можливий).

Після отримання думок молодих учасників Форуму фахівці Східноукраїнського центру громадських ініціатив зробили певний юридичний аналіз проблеми використання примусової праці в навчальних закладах України, який і зараз доступний на Форумі Учнівських консультативних Рад. Знов таки, разом із загальним аналізом проблеми ми висловили своє бачення і щодо проблем, порушених окремими учасники Форуму.

Використання Форуму виявилось надзвичайно корисним із професійної точки зору для нашої НУО. Витративши лише власний час і не занадто багато зусиль ми змогли оперативно зробити широкий зріз думок молодих людей із усіх куточків України щодо проблеми, яка  цікавить нашу НУО (одним з пріоритетів діяльності СЦГІ є сприяння дотриманню права на свободу від примусової праці в розумінні ст. 4 Конвенції про захист прав людини і основних свобод). Хоча таке обговорення  проблеми на Форумі не можна назвати повноцінним моніторингом, проте  реальна свобода висловлювань дозволила познайомитись із справді широким колом думок, чіткіше з’ясувати можливі підходи до проблеми, виявити не враховані нюанси. Все це разом допомогло краще спланувати подальшу проектну діяльність нашої організації  в справі оборони дотримання права на свободу від примусової праці.

Вірю що дискутування на Форумі проблеми використання праці неповнолітніх у навчальних закладах принесло користь не лише нашій організації. Участь дітей в обговоренні неодмінно мала залишити позитивний слід у свідомості молодих громадян, принаймні, допомогти їм чіткіше визначити власну громадянську позицію з цього питання. Участь вчителів в обговоренні пропонованої теми також показує, що і педагоги не лишились байдужими до питання використання у школах дитячої праці. Напевно, серед тих хто ознайомився із матеріалами Форуму, знайшлися і ті педагоги, які щонайменше задумались над необхідністю корегування способів, форм та методів залучення дітей до робіт у власних школах а також над видами робіт до яких можна залучати учнів.

Дало обговорення на Форумі і певні наукові результати. Аналіз відповідей дітей та коментарів педагогів був включений мною, поруч із результатами інших досліджень, до обґрунтування науково-практичного проекту «За освіту без рабської праці!» (модельний проект викорінення практики використання примусової праці учнів у державних навчальних закладах України).  Дана робота у березні 2004 року була успішна захищена на підсумковій сесії Другого вищого міжнародного курсу прав людини, який реалізовує Гельсінський фонд прав людини (Варшава).

Підводячи підсумки опису досвід нашої співпраці із Форумом Учнівських консультативних Рад підкреслю наступне: Форум є надзвичайно зручним і корисним інструментом у здійснені різних аспектів діяльності широкого кола інституцій (навчальних закладів, НУО тощо) та окремих особистостей, чия діяльність пов’язана із справою громадянського виховання. Форум дозволяє не лише дискутувати певні проблеми, пропагувати ідеї але й обмінюватись свіжими ідеями, провадити дослідження. Що стосується технічної сторони функціонування Форуму, то, наразі, видається, що навряд чи можна було щось покращити у цій сфері. Напевно основним напрямком розвитку Форуму може стати PR-діяльність із пропагування сервісів Форуму та налагодження ділових контактів із ширшим колом  потенційних користувачів (зокрема і неурядовими організаціями), які б могли із користю для суспільства та себе скористатись широким колом можливостей.

Приємно відзначити, що обговорення гострих тем на електронних сторінках форуму знаходить своє продовження у шкільних акціях. В якості прикладу можна навести проведення серії заходів, ініційованих членами Учнівської Ради віртуального центру м. Рівне (бесіди з учнями молодших класів, конкурси екологічного плакату і на краще звернення до громадян міста із закликом зробити рідне місто ще чистішим) після бурхливого обговорення питання "Як назавжди знищити смітник  біля  школи?", заданого вчителем СШ №5 м. Луганська.

Даний проект може також сприяти вчителям у справі професійної орієнтації учнів (особливо старшокласників). Крім того з’являється можливість більш зацікавлено і поглиблено вивчати шкільні предмети, зокрема, через написання невеликих реферативних дослідницьких робіт.

Запрошуємо до співпраці всіх, для кого є цікавим наш досвід!

Потрапити на форум мережного проекту „Віртуаль­ний Учнівський Консультативний Центр» можна з головної сторінки веб-сайту http://cen.iatp.org.ua Мережі віртуальних центрів програми Розширення Доступу і Навчань в Інтернет (IATP) або за адресою:
http://cen.iatp.org.ua/virtual/job/new_boardua/index.php.


[1] www.totalaction.iatp.org.ua

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль