версія для друку

Громадянська Освіта, 1999,  №06
Різне, Релігія і школа

Рекомендация № R(85)7 Кабинета Министров стран-членов " О преподавании и обучении правам человека в школах" (Принята Комитетом Министров 14 мая 1985 г.)

30.03.2004
Рада Європи Неофіційний

Комітет Міністрів переклад

Рекомендація № R (85)7 Комітету Міністрів держав-членів про викладання та вивчення прав людини в школах

(прийнята Комітетом Міністрів 14 травня 1985 р.)

Комітет Міністрів, виходячи з положень статті 15.6 Статуту Ради Європи,

Вважаючи, що метою Ради Європи є забезпечення більш тісної єдності між його членами для збереження і здійснення ідеалів та принципів, що є їхнім спільним надбанням,

Підтверджуючи зобов’язання в галузі прав людини, що містяться в Загальній декларації прав людини ООН, Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також у Європейській соціальній хартії,

Враховуючи Зобов’язання держав-членів у галузі вивчення прав людини, що були прийняті за останні десять років на міжнародних та європейських конференціях,

Нагадуючи про:

- свою власну Резолюцію (78) 41 "Про викладання прав людини",

- свою Декларацію "Нетерпимість: загроза демократії" від 14 травня 1981 року,

- свою Рекомендацію № R (83) 13 про "Роль середньої школи в підготовці молоді до життя";

Зазначаючи Рекомендацію 963 (1983) Консультативної Асамблеї Ради Європи "Про культурні та освітні аспекти щодо зменшення насильства";

Створюючи необхідність підтвердження демократичних цінностей перед лицем:

- нетерпимості, актів насильства і тероризму;

- відновлення привселюдного вираження расистських та ксенофобських поглядів ;

- розчарування молодого покоління європейців, викликаного економічним спадом та існуючої бідності й нерівності в світі;

Саме тому вірячі, що протягом їх навчання в школі підростаюче покоління повинно вивчати права людини як частину їхньої підготовки до життя в умовах плюралістичної демократії;

Вважаючи, що школи є певною спільнотою, яка може і повинна бути прикладом демонстрації багатоманітності особистостей, поваги їхньої гідності, терпимості й рівності можливостей,

1. Рекомендує, щоб уряди держав-членів, беручи до уваги їх національні освітні системи та правову базу:

а) заохочували викладання й вивчення прав людини в школах у відповідності до пропозицій, що містяться в додатку ;

б) привертали увагу осіб та організацій, що пов’язані з шкільною освітою, до тексту цих Рекомендацій;

2. Доручає Генеральному Секретареві передачу цих Рекомендацій урядам країн-учасниць Європейської культурної конвенції, які не є членами Ради Європи.

Додаток до Рекомендації № R (85)7

Пропозиції щодо викладання прав людини в школі

1. ПРАВА ЛЮДИНИ В ШКІЛЬНИХ ПРОГРАМАХ

1.1. Розуміння прав людини і досвід у цій галузі є для молоді важливим елементом підготовки до життя в демократичному і плюралістичному суспільстві. Це є частиною соціальної й політичної освіти, що включає взаєморозуміння між народами й культурами.

1.2. Поняття, пов’язані з правами людини, можуть і повинні закріплюватися у свідомості якомога раніше. Так, наприклад, діти, які відвідують дитячий садочок або навчаються в початковій школі, можуть уже набути досвіду ненасильницького врегулювання конфліктів й поваги до іншої людини.

1.3. Ознайомлення підростаючого покоління з більш абстрактними поняттями прав людини, такими, що передбачають розуміння філософських, політичних та юридичних концепцій, може здійснюватися на рівні середньої школи при вивченні таких предметів як історія, географія, соціальні науки, курси морально-релігійного циклу, мови та літератури, економіки.

1.4. Оскільки права людини неминуче пов’язані з

політикою, викладач повинен завжди виходити з міжнародних пактів та угод і намагатися уникати нав’язування своїх власних переконань учням та не втягувати їх в ідеологічну боротьбу.

2. НАВИЧКИ

Навички, необхідні для розуміння й сприяння правам людини, є такими:

а) інтелектуальні навички, зокрема:

- навички пов’язувати письмове й усне висловлювання, включаючи здатність сформулювати свою думку, обговорювати й захищати її;

- навички, що вимагають уміння давати оцінку, такі як: збір та перевірка матеріалів із різних джерел, включаючи засоби масової інформації, здатність аналізувати їх і доходити до справедливих і виважених висновків ;

- навички у визначенні упередженості, забобонів, стереотипів та дискримінації;

б) соціальні навички, зокрема:

- визнавати та враховувати відмінності;

- встановлювати позитивні стосунки без особистісних утисків ;

- вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом;

- брати відповідальність;

- брати участь у прийнятті рішень;

- розуміти використання механізмів захисту прав людини на локальному, регіональному, європейському та світовому рівнях.

3. ЗНАННЯ, ЯКИХ НАБУВАЮТЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ.

3.1. Вивчення прав людини в школах може здійснюватися різними шляхами, враховуючи вік, свідомість школярів, конкретні ситуації в школах та систему освіти. Теми вивчення прав людини можуть включати:

а) основні види прав людини, обов’язків, зобов’язань, відповідальності;

б) різні форми несправедливості, нерівності й дискримінації, включаючи нерівність статей та расизм;

в) відомих людей, рухи й події, успіхи й поразки в історії та триваючій нині боротьбі за права людини;

г) основні міжнародні декларації та конвенції про права людини, такі як Загальна декларація прав людини та Конвенція захисту прав людини й основних свобод.

3.2. Викладання і вивчення прав людини повинно бути позитивно орієнтованим. Оскільки численні приклади порушення прав людини можуть викликати в учнів відчуття безпорадності й відчаю, необхідно демонструвати їм також приклади успіхів і прогресу.

3.3. Викладання й вивчення прав людини в школі повинно мати за мету домагатися від учнів розуміння й сприйняття понять справедливості, рівності, свободи, миру, гідності та демократії. Це розуміння повинно бути одночасно раціональним і таким, що грунтується на досвіді та почуттях. Тому важливо, щоб школи надавали можливості учням відчувати емоційну причетність до прав людини й виражати свої почуття через театралізовані вистави, живопис, музику, творчі письмові роботи та аудіовізуальні засоби.

4. УМОВИ

4.1. Демократії найкраще можна навчитися в демократичній атмосфері, де заохочується участь, де можна відверто висловлювати й обговорювати думки, де гарантована свобода висловлювань і для учнів, і для вчителів, де панують чесність і справедливість. Таким чином це є необхідною умовою ефективності вивчення прав людини.

4.2. Школи повинні заохочувати участь у своїй діяльності батьків та рідних. Це може бути участь шкіл у роботі недержавних організацій, що можуть збирати інформацію, вивчати ситуацію та мати безпосередній досвід успішної боротьби за права й гідність людини.

4.3. Школи й учителі повинні намагатися бути позитивними стосовно всіх учнів, і визнавати, що всі вони та їх досягнення є важливими - чи це успіхи в навчанні, в акторській майстерності на сцені, в музиці, в спорті чи якісь інші.

5. НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ

5.1. Початкове навчання вчителів повинно давати підготовку до майбутніх умов викладання прав людини в школах. Наприклад, майбутні вчителі повинні:

а) цікавитися внутрішньою та зовнішньою політикою своєї країни та в світі;

б) мати можливість навчатися чи працювати за кордоном, до того ж у різних системах освіти;

в) розуміти й боротися з усіма формами дискримінації в школі і в суспільстві, заохочувати таку боротьбу й працювати над подоланням забобонів, у тому числі і своїх власних.

5.2. Майбутні й нинішні вчителі повинні самі познайомитися з:

а) основними міжнародними деклараціями й конвенціями в галузі прав людини;

6) роботою й досягненнями міжнародних організацій, що займаються захистом і пропагуванням прав людини, наприклад, через візити й навчальні заходи.

5.3. Усі викладачі потребують того, щоб їм була надана можливість вивчати нові методи й поновлювати свої знання через підвищення своєї кваліфікації. Таке підвищення кваліфікації, може включати вивчення ефективних методів викладання прав людини, а також розробку відповідних методів і посібників.

6. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ.

Необхідно заохочувати, щоб у школах і навчальних закладах з підготовки вчителів відзначався Міжнародний день прав людини 10 грудня.

Переклад Ніни Залімської, ХМА "ОЦПЛ"

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль