версія для друку

Громадянська Освіта, 2003,  №18
Різне, Релігія і школа

ПРАКТИЧНЕ ПРАВО

07.12.2003
З посібника: Суслова О., Семіколенова О., Пометун О. Кроки до права. - К., А.П.Н., 2001. - Методичний посібник для державних соціальних служб та громадських організацій, до працюють з підлітками та для підліткив. Продовження. Початок публікації - у випусках 30, 33, 36 (жовтень-грудень 2002), 9-12(березень-квітень 2003). З питань придбання шкільних підручників "Практичне право"; підготовки для викладання курсу "Практичне право"; навчання інтерактивним технологіям для їхнього використання у викладанні інших предметів; створення шкільних соціальних проектів та навчання соціальному проектуванню - можна звертатися за адресою: 01133, Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 819, "Вчителі за демократію та партнерство". тел./факс (044) 295 43 37.

Ел. пошта: [email protected]

ЗАНЯТТЯ 1. ВСТУП ДО КУРСУ "КРОКИ ДО ПРАВА"

Очікувані результати

Після цього заняття учасники й учасниці зможуть:

- пояснювати, якими є правила групової роботи, що таке активне слухання;

- брати участь у "мозковому штурмі", груповій дискусії, працювати в парах;

- отримати навички активного слухання;

- виробити власне ставлення до випадків порушення правил активного слухання.

Приблизний план заняття (1,5 год.)

1. Представлення теми й очікуваних результатів заняття - 3-5 хв.

2. Прийняття правил ("внутрішньої конституції") - 10-15 хв.

3. Знайомство - 10-15 хв.

4. Очікування - 7-10 хв.

5. Вправа 1: "Я пишаюсь" - 10-15 хв.

6. Рухавка -5-10 хв.

7. Вправа 2: "Слухати і чути" - 25-30 хв.

8. Підсумки - 7-10 хв.

9. Оцінка - 5 хв.

Хід заняття

1. Почніть це заняття з представлення мети і завдань курсу "Кроки до права" та програми "Практичне право". Запитайте: як учасники й учасниці розуміють словосполучення "кроки до права", що таке право, права, закон, чи важливо знати закони, чому.

Не коментуйте відповіді, тільки зазначте, що всі ці поняття при вивченні курсу будуть наповнюватись новим, більш науковим, суттєвим змістом. Розкажіть, якими є мета і завдання курсу, як і коли будуть проходити заняття, в чому полягають їх відмінності від традиційних уроків у школі. Поясніть, що сьогодні ми тільки вступаємо до цього курсу, саме тому наше заняття так і називається.

Заздалегідь напишіть на окремому аркуші тему й очікувані результати уроку. Поясніть аудиторії, що протягом заняття ви разом намагатиметесь досягти таких результатів, а наприкінці з’ясуєте, чи вдалося це вам.

2. На цьому занятті вправа "Основні правила" виконується в тому варіанті, як її наведено в розділі 1.3.

3. Оберіть один із варіантів знайомства, наведених у розділі 1.3, наприклад: назвати своє ім’я та позитивну рису (характеристику), що починається з тієї самої літери. Після виконання вправи запитайте, що відчувають учасники та учасниці, що дала їм ця вправа.

4. Запропонуйте учасникам та учасницям висловитись по колу, починаючи зі слів: "від занять з цього курсу я очікую...". Запитайте їх: що вони помітили, чи є очікування більшості різними, однаковими, чому так сталося, навіщо ми робили цю вправу.

5. Запропонуйте учасникам та учасницям висловитись по колу: починаючи зі слів: "я пишаюсь..." назвати будь-яку подію свого життя, яка є їх власним (може, і невеличким) досягненням на цей час. Після виконання запитайте: чи легко було їм виконувати цю вправу, як значення має для життя вміння говорити про себе позитивно, де воно може стати в пригоді.

6. Запропонуйте групі порухатись за допомогою будь-якої невеличкої рухливої гри. Наприкінці запитайте: що вони зараз відчувають?

7. Вправа "Слухати і чути" є складною за структурою і передбачає кілька етапів:

А. Запитайте в групи, які існують ознаки доброго слухання (коли Ви можете сказати, що вас слухають; не слухають; чи завжди Ви "добре" слухаєте своїх друзів, чого можна досягти шляхом "доброго" або активного слухання тощо)? Запропонуйте групі відповісти на такі запитання:

- Чому люди не слухають один одного?

- Як реагує людина, якщо вона відчуває, що її не слухають?

- Згадайте випадок, коли Ви зрозуміли, що Вас не чують. Що Ви відчули? Що Ви зробили?

Б. Ознайомте групу з правилами техніки "Мозковий штурм".

В. За допомогою "мозкового штурму" визначте основні принципи активного слухання і порівняйте з наведеними в роздатковому матеріалі:

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АКТИВНОГО СЛУХАННЯ

- Мова тіла. Сідайте обличчям до того, з ким говорите, нахиляйтеся вперед, установіть контакт очима.

- Звуки та жести заохочення. Кивок головою, доброзичлива посмішка, "так-так", "м-м-м...".

- Уточнюючі запитання. Ставте запитання, які допомагають прояснити ситуацію, уточнити дещо з того, що вже відомо. Наприклад, "Ви маєте на увазі, що...?", "Я не зрозуміла щодо...". (Останній принцип слід застосовувати обережно: коли людина дуже схвильована або роздратована, слід утриматися від будь-яких розмов включно з запитаннями уточнення.)

ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ ПІД ЧАС АКТИВНОГО СЛУХАННЯ?

- давати поради;

- змінювати тему розмови;

- давати оцінки людині, яка говорить;

- перебивати;

- розповідати про власний досвід.


Г. Розбийте, групу на пари. Дайте завдання:

Кожна учасниця і кожний учасник говорить впродовж двох хвилин на тему "Мій найкращий спогад про останні канікули". Слід пам’ятати про основні правила й не говорити про себе погано або критикувати чи вносити елементи недосконалості, непевності.

Потім той чи та, хто слухав чи слухала, протягом 1-2 хв. переповідає почуте. З’ясовується, наскільки уважно й правильно було вислухано оповідання і наскільки точно передане. Занотовувати під час розповіді не дозволяється. Слухайте уважно, не розмовляючи. Якщо Вам говорять про себе щось погане, можна перервати для нагадування про правила.

Якщо теми вичерпалися до завершення часу на вправу, партнери мовчки очікують, поки з’явиться думка щодо теми розмови. Потім міняються місцями.

Д. Проведіть обговорення вправи. Запитайте про враження та відчуття від проведеної вправи.

- Що було легко, а що складно?

- Чи допомагав Вам партнер розповідати, а Ви йому (їй)?

- Над якими навичками Вам потрібно попрацювати?

8. Підсумки заняття підбиваємо, користуючись запитаннями:

- як Ви розумієте завдання курсу "Кроки до права"?

- якими методами досягаються ці завдання? Чи були вони цікавими для Вас?

- як Ви можете пояснити, що таке бути гарним слухачем?

- в яких ситуаціях життя Вам потрібні ці навички?

- чи будете Ви намагатися їх удосконалювати в собі? Чому?

- чи помітили Ви відмінності заняття від шкільного уроку, які?

9. Оцінку заняття можна зробити за допомогою незакінченого речення: "Сьогодні на занятті мені найбільше сподобалось..." ("було приємно тому, що...").


ЗАНЯТТЯ 2. НЕ ЗІШТОВХНУТИСЯ З КОНФЛІКТОМ

Очікувані результати

Після цього заняття учасники й учасниці зможуть:

- пояснювати, що таке конфлікт, у чому його причини, що таке сторони конфлікту, якими можуть бути його наслідки;

- аналізувати та наочно уявляти конфлікт з точки зору його причин, позицій та інтересів сторін, використовуючи асоціації з айсбергом;

- отримати навички переформулювання думок інших;

- виробити власне ставлення до конфліктів у житті.

План заняття

1. Представлення теми й очікуваних результатів заняття -5 хв.

2. Правила - 10-15 хв.

3. Знайомство - 15-20 хв.

4. Очікування -10-15 хв.

5. Вправа 1. Переформулювання - 15-20 хв.

6. Рухавка - 5-10 хв.

7. Вправа 2. Не зіштовхнутися з конфліктом - 20-25 хв.

8. Підсумки - 10-15 хв.

9. Оцінка - 10 хв.

Хід заняття

1. На початку заняття запитайте в учнів та учениць, чи доводилося їм стикатися в житті з конфліктами, якими саме, що таке конфлікт, з чого він починається, як виглядає ззовні, як вони ставляться до конфліктів у своєму житті. Потім представте тему та результати заняття. Наголосіть, що на цьому занятті ми ще не будемо говорити, як розв’язувати конфлікти, а зосередимо увагу тільки на всебічному вивченні самого конфлікту як явища людського спілкування.

2. Учасники та учасниці вже прийняли правила, тому запропонуйте їм пригадати правила по черзі й пояснити зміст кожного з них. Запитайте, чи вважають кожен і кожна важливим для себе дотримуватись цих правил, чому, навіщо ми виконували цю вправу сьогодні.

3. Знов проведіть знайомство з групою, використавши один з відомих Вам варіантів. Наголосіть, чому ця вправа є важливою, чому ми знов починаємо заняття з цієї вправи.

4. Запропонуйте групі сформулювати свої очікування від заняття методом незакінченого речення: "від сьогоднішнього заняття я очікую...". Запишіть усі очікування групи на папері або на дошці. Запитайте, які думки та почуття викликає в учасників і учасниць цей перелік? Що дала їм ця вправа?

5. "Переформулювання" ("Зіпсований телефон")

Почніть із того, що дотримання принципу переформулювання дуже важливе в конфліктних ситуаціях. Наприклад, саме від правильного переформулювання інколи залежить результат спроби розв’язати конфлікт.

А. Об’єднайте учасників і учасниць у малі групи по 4-6 осіб.

Б. Роздайте кожній групі однакові речення (прислів’я, уривок з пісні тощо), написані зверху на аркуші паперу. Наприклад: "Незнання законів не звільняє від відповідальності".

В. Попросіть переформулювати речення своїми словами.

Це мають зробити по черзі всі учасниці й учасники групи, перефор-мульовуючи останню переформульовану фразу. Кожному учаснику абоучасниці для цієї роботи надається по 1 хв.

Г. Прочитайте задане речення і те, що "створила" група.

Д. Обговоріть результати вправи.

Запитайте, який висновок можна зробити після цієї вправи? Що може статися внаслідок неправильного передання інформації? Як можна запобігти цьому? В яких ситуаціях дуже важливим є правильне перефор-мулювання?

Запитайте, в чому можуть полягати принципи правильного пере-формулювання. Якщо є потреба, можна запропонувати групі відпрацювання навичок переформулювання.

Можна розбитися на пари і виконати вправу з переформулювання. Нехай кожна учасниця та кожний учасник говорить протягом 3-5 хв., а його партнер чи партнерка відпрацьовує переформулювання.

Поміняйтеся ролями та повторіть вправу.

Підсумуйте виконання вправи.

6. Запропонуйте групі порухатись за допомогою будь-якої невеличкої рухливої гри.

7. "Не наразитися на конфлікт" ("Айсберг").У вправі вирізняють декілька етапів:

А. "Мозковий штурм"

(Додаткову інформацію щодо використання методу "Мозковий штурм" див. у розділі 1.2.).

Намалюйте на великому аркуші паперу айсберг, співвідношення надводної та підводної частин якого 1:10.

Попросіть присутніх за допомогою "мозкового штурму" назвати головні характеристики айсберга. Запишіть їх на дошці або папері.

Б. Проаналізуйте, чи можна віднести ці характеристики до конфлікту, чи подібний конфлікт до айсберга, чому?

В. Запитайте, як можна уникнути небезпеки від зіткнення з підводною частиною айсберга. (Можливі варіанти відповідей: обійти, розтопити, розколоти, відтранспортувати в тихе місце, підняти з води тощо.) Зверніть увагу на те, що будь-який з цих варіантів може бути безпечним тільки за умови вивчення підводної частини айсберга (її форми, розмірів, швидкості і напряму руху).

Поставте питання: чи можна порівняти ці варіанти з конфліктною ситуацією? Чи можна, "вивчаючи підводну частину конфлікту", допомогти розв’язати проблему? Обговоріть, що приховується в цій частині (позиції сторін, їх реальні інтереси та потреби, емоції, причини та наслідки конфлікту).

Д. Обговоріть вправу.

Що нового Ви дізнались про конфлікти у вправі "Айсберг"? Чи можете Ви використовувати ці знання в житті, як саме?

8. Підбиваючи підсумки заняття, запропонуйте обговорити враження від процесу переформулювання. Попросіть навести приклади переформулювань. Поставте запитання: чи допомогла Вам асоціація з айсбергом зрозуміти суть конфлікту? Як саме? Чи змінилося Ваше ставлення до конфліктів, як?

9. Проведіть один з варіантів вправи "Оцінка", наприклад, намалюйте на дошці або папері велику кишеню і "покладіть" туди враження учасників і учасниць від заняття.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль