версія для друку

Громадянська Освіта, 2003,  №06
Різне, Релігія і школа

ОГОЛОШЕННЯ

07.12.2003
Всеукраїнський семiнар з екологiчної освiти для вчителiв (Ужгород, 1-5 травня 2003 року)

Регiональне молодiжне екологiчне об’єднання "Екосфера" проводить Всеукраїнський семiнар з екологiчної освiти для вчителiв, який працюватиме за еколого-освiтньою програмою "Школа у природi". Програма "Школа у природi" базується на принципах сталого розвитку та проводиться виключно у природних умовах.

Учасники семiнару зможуть пiдвищити свiй рiвень квалiфiкацiї, матимуть можливiсть на своєму робочому мiсцi впровадити сучаснi перспективнi методи екологiчної освiти.

Органiзатори семiнару покривають усi витрати учасникiв (проживання, харчування та проїзд).

Для участi у семiнарi необхiдно надiслати такi матерiали:

- коротке резюме з описом свого професiйного досвiду у природоохороннiй дiяльностi;

- коротке есе на тему "Чому я хочу стати тренером за програмою "Школа у природi" i "Як я буду використовувати набутi пiд час Школи вмiння i навички?";

- висловити свою позицiю щодо подальшої дiяльностi i тiсного спiлкування з колегами у Всеукраїнському Клубi "Тренер-Еколог", що дiє при Регiональному молодiжному екологiчному об’єднаннi "Екосфера".

Остання дата подання заявок - 15 квiтня 2003 року.

КОНТАКТИ: Регiональне молодiжне екологiчне об’єднання "Екосфера": 88015, Ужгород, вул. 8-го Березня, 46. Тел.: (0312) 61 96 22. Електронна пошта: [email protected]

Контактнi особи: Катерина Коваль або Антонiна Сiкура

* * *

Новi видання Інституту громадянського суспiльства

Ресурсний центр "Гурт" пропонує до Вашої уваги посiбники Iнституту громадянського суспiльства, що видано у рамках проекту "Пiдтримка мережi громадських iнформацiйно-консультативних послуг".

Видання розповсюджуються безкоштовно у необхiднiй для органiзацiй кiлькостi. Книги можна отримати в офiсi Ресурсного центру "Гурт" за адресою: вул. Попудренка, 52, кiм. 904, м. Київ

1. Права особи при затриманнi, арештi, обшуку. Київ, 2003.

У посiбнику висвiтлено найголовнiшi права i свободи людини, гарантованi Конституцiєю України, та необхiдну iнформацiю, яка може стати корисною у разi порушення Ваших прав працiвниками правоохоронних органiв пiд час арешту, обшуку, допиту.

2. Кримiнальне переслiдування: досудова стадiя. Київ, 2003.

У виданнi подано корисну iнформацiю про те, як можна запобiгти неправомiрним дiям слiдчих органiв чи органiв дiзнання.

3. Якщо тобi немає 18-ти. Права неповнолiтнiх. Київ, 2003.

Прочитавши посiбник, молода людина знайде вiдповiдi на актуальнi запитання: права неповнолiтнiх у вiцi вiд 15-ти до 18-ти рокiв, як одержати гарну освiту, законодавство про соцiальний захист учнiв (вихованцiв), що потрiбно пам’ятати при прийняттi рiшення про створення власного бiзнесу, як влаштуватися на роботу, що таке молодiжнi та громадськi органiзацiї, злочин та покарання, вiйськовий обов’язок, державна полiтика щодо молодi в Українi.

4. Права споживачiв та їхнiй захист. Київ, 2003.

У брошурi висвiтлено найактуальнiшi питання, що виникають у сферi надання послуг, подано необхiдну для споживача iнформацiю про захист його прав i можливi шляхи вирiшення конфлiктних ситуацiй.

5. Iнвалiднiсть. Як оформити пенсiю. Київ, 2003.

У виданнi подано необхiдну iнформацiю для людей iз вадами здоров’я: встановлення iнвалiдностi, якi групи iнвалiдностi можуть бути призначенi i за яких умов, хто уповноважений визначати ступiнь втрати працездатностi i встановлювати групи iнвалiдностi, якi документи необхiднi для огляду у медико-соцiальнiй експертнiй комiсiї, розмiри пенсiй, встановлення iнвалiдностi для дiтей.

Просимо органiзацiї, що не мають змоги отримати книги у Києвi, надсилати листи-запити на адресу: [email protected] (з примiткою "publications"), i ми повiдомимо про можливiсть отримання книг в органiзацiй - партнерiв Ресурсного центру "Гурт" у регiонах.

КОНТАКТИ: Ольга Полонська; Ресурсний центр "Гурт"; тел./факс: (044) 552 1052; [email protected]

Iнтернет-сайт: http://www.gurt.org.ua

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль