версія для друку

Громадянська Освіта, 2002,  №36
Різне, Релігія і школа

ПРАКТИЧНЕ ПРАВО.

06.12.2002

Продовження. Початок публікації - у випусках 30, 33 (жовтень-листопад 2002). З питань придбання шкільних підручників "Практичне право"; підготовки для викладання курсу "Практичне право"; навчання інтерактивним технологіям для їхнього використання у викладанні інших предметів; створення шкільних соціальних проектів та навчання соціальному проектуванню - можна звертатися за адресою: 01133, Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 819, "Вчителі за демократію та партнерство". Тел./факс (044) 295 43 37. Ел. пошта: [email protected]

ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ З КУРСУ "КРОКИ ДО ПРАВА" (З посібника: Суслова О., Семіколенова О., Пометун О. Кроки до права. - К., А.П.Н., 2001. )

УСПІШНІ КОМУНІКАЦІЇ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОНФЛІКТІВ

1. Вступ до курсу "Кроки до права"

2. Не зіштовхнутися з конфліктом

3. Позитивне розв’язання конфлікту

4. П’ять кроків ровесників назустріч: медіація

СВІТ ПРАВА

5. Що таке правила?

6. Як і навіщо створюються закони?

7. Про що ти можеш запитати правника?

8. Права дитини

9. Неповнолітні: взаємозв’язок прав та відповідальності

10. Визначення ролі громадян у законодавчому процесі

11. Відповідальність батьків перед дитиною

12. Чи вмієш ти користуватися своїми правами споживача?

13. Що робити, якщо я хочу працювати сьогодні?

14. Як ми вміємо застосовувати закони, які створюємо

15. Злочин та його наслідки

ЗАНЯТТЯ 5. ЩО ТАКЕ ПРАВИЛА?

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. Після цього заняття учасники й учасниці зможуть: пояснювати, навіщо потрібні правила в житті, якими мають бути правила; якою є роль правил і законів у нашому житті; визначати поняття "правила", "закон", різницю між правилами і законами; отримати навички створювати й оцінювати свої власні правила; визначати власне ставлення до ролі правил і законів у спільному житті людей, у суспільстві.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Представлення теми й очікуваних

результатів заняття  3-5 хв.

2. Правила  5-7 хв.

3. Знайомство  7-10 хв.

4. Очікування  5-7 хв.

5. Вправа 1: "Нема правил"  10-15 хв.

6. Вправа 2: Правила 10-15 хв.

7. Рухавка 5 хв.

8. Вправа 3: В чому полягає різниця

між правилами і законом? 10-15 хв.

9. Вправа 4: Закони навколо нас 25-35 хв.

10. Підсумки 7-10 хв.

11. Оцінка 5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Починаючи заняття, зосередьте увагу учасників і учасниць на тому, що ми починаємо новий розділ курсу: "Світ права". Запитайте: як би вони визначили, що таке право? Чи має це слово щось спільне з правами? Зі словом правильний? Визначте, що право - це сукупність певних норм, що регулюють поведінку людей у державі, що існує різниця між такими нормами в різних державах. У кожній державі світу норми права відображені в її законах. Ми будемо знайомитися з правом і законами, що існують і діють в Україні. Акцентуйте увагу на тому, що норми - це правила, яких мають дотримуватись люди. Тому перш ніж знайомитися з нормами права, ми маємо чітко усвідомити, що таке правила і закон. Представте тему й очікувані результати заняття.

2. Запропонуйте учасникам та учасницям пригадати правила групової роботи. Запитайте, яку роль відіграють ці правила на заняттях, якими є їх функції (навіщо ми їх приймали й обговорювали)? Чи важливим є існування таких правил? Чому?

3. Зробіть з учасниками та учасницями вправу "знайомство", наповнюючи її правовим змістом. Запропонуйте їм після імені назвати один з законів, який вони знають, який вважають важливим, право, яким вони користуються тощо.

4. При проведенні вправи "очікування" з’ясуйте очікування присутніх відносно правових знань, які вони можуть отримати протягом занять.

5. ВПРАВА 1: ГРА "НЕМА ПРАВИЛ".

Ця вправа, відома також як гра з маркером, допомагає зрозуміти, що таке закон і для чого він необхідний, засвоїти мету правил, а також деякі основні ідеї щодо справедливості (тобто правила про правила). Гра може бути легко адаптована для конкретних потреб групи. Вона проводиться в кілька етапів:

А. Викладач говорить, що мета гри - вивчення практичного застосування законів.

Б. Викладач об’єднує учнів та учениць у групи чи команди різної кількості (від 5 до 7), просить групи вишикуватися у дві колони, дає маркер першому учневі чи учениці в кожній групі. Коли кожна група отримує маркер, він подає команду розпочати гру.

В. Очевидно, учні та учениці будуть у розпачі через відсутність вказівок, і дехто може почати обурюватися або сміятися. Після кількох секунд такої "гри" викладач, на вимогу учнів та учениць, "пояснює" гру, говорячи, що маркер треба спочатку передати в кінець колони, а потім повернути його тим, хто починав.

Г. Учні та учениці починають, а викладач знов їх зупиняє, говорячи, що вони порушили правила. Адже вони "забули", що маркер можна передавати лише через ліве плече. На це вони можуть почати скаржитися або обурюватися, що викладач нічого не сказав про такі правила. Не відповідаючи на ці скарги й обурення, викладач після чергового старту зупиняє їх знов, посилаючись на порушення правил, і додає якесь нове правило гри.

Д. Маркери мають повернутися до тих, хто почав гру, а учні або учениці повинні стартувати знов, бо маркери слід передавати правою рукою, а приймати лівою.

Е. Гра починається й продовжується до закінчення. Не забудьте про чіткий темп.

Є. Коли "переможці" оголошені, більшість учениць та учнів виглядають обуреними перебігом гри.

Ж. Після цього проводиться обговорення вправи. Розпочати його можуть такі запитання:

Що Ви відчуваєте щодо гри?

Що було справедливим? Що несправедливим?

Чому це було несправедливо?

Що було неправильно в грі?

Що може зробити гру справедливою?

6. ВПРАВА 2: "ПРАВИЛА" - ПЕРЕДБАЧАЄ ТАКІ ЕТАПИ:

А. Об’єднайте учнів та учениць у групи по три. Попросіть кожну групу протягом 3 хв. написати два правила для гри й пояснити, чому члени їх групи захотіли встановити ці правила. Нехай кожна група пояснить свої правила для всіх. Запишіть їх на дошці.

Б. Спитайте, за якими правилами вони хотіли б грати? Чи достатньо правил якоїсь одної групи? Чи їх треба поєднати? Чи не була би гра краще і веселіше зараз? Якщо так, то чому? Навіщо ми зробили цю вправу, чого вона нас вчить?

В. Попросіть учениць та учнів згадати місця чи ситуації в реальному житті (окрім ігор), коли наявність правил важлива. Викладач записує ці ідеї на дошці чи аркуші паперу. Учні та учениці мають обговорити також причини, з яких ці місця чи ситуації потребують правил.

СХЕМА ЗАПИСУ МОЖЕ БУТИ ТАКОЮ:

Де потрібні правила Чому потрібні правила?

Дім

Магазин

Школа

Вуличний рух

Парк (тощо)

Г. Запитайте, які думки викликає у них ця схема.

Д. Проведіть з учнями й ученицями "Мозковий штурм" з метою складання переліку правил про правила. Обговоріть кожне правило й зробіть підсумковий перелік.

Учні та учениці повинні порівняти цей перелік з тим, що викладений у роздатковому матеріалі до заняття 5, і обговорити відмінності. (Зміст картки: "Правила про правила", )

ПРАВИЛА ПРО ПРАВИЛА

Правила повинні:

1. Бути здійсненними

2. Бути зрозумілими

3. Ніколи не суперечити одне одному

4. Бути чітко сформульованими

5. Передбачати адекватне покарання за порушення

6. Надавати можливість для перевірки їх виконання

7. Бути відомими людям, які мають їх дотримуватися

Е. Попросіть учнів та учениць заповнити роздатковий матеріал до заняття 5 "Правила" з папки та обговоріть їхні відповіді. (Варіанти відповідей наведені в лапках для викладача.)

Визначте, що неправильно в правилах, поданих нижче, використовуючи перелік "Правил про правила". Напишіть номер "Правил про правила", які порушені в наведеному зразку. Можливе більш ніж одне порушення на кожну позицію.

Не думати про бійку (1,6)

Ніхто звідси, дивись танець (4)

Танцювати на стелі лише після п’ятої години вечора (1, 2)

Написи в бібліотеці "Не розмовляти" та "Говорити тихо" (3)

Жувати гумку лише верхніми зубами (1, 2)

Бути другом і подругою кожному й кожній (1)

За посмішку - п’ять ударів палицею по п’ятах (5)

Починати роботу о 10-й годині (7)

Є. Обговоріть вправу: чого вона нас навчила, чи легко складати правила, чи є така навичка важливою, чому? Де вона може знадобитись у житті?

7. Запропонуйте групі порухатися за допомогою будь-якої невеличкої рухливої гри.

8. Вправа "В чому полягає різниця між правилами і законом?" проводиться за такими етапами:

А. Викладач нагадує учням та ученицям, що вони вже познайомилися з поняттям "Правила" і запитує: що таке правила? (норма, зразок поведінки або дії). Він каже, що тепер ми почнемо працювати з терміном "закон" і пропонує дати відповіді на запитання:

1) Чи є щось спільне між цими двома поняттями? (Варіант відповіді: закон - це також норма, правило поведінки);

2) Які існують відмінності між законом і правилами?

Якщо учні не можуть одразу визначити ці відмінності, треба поставити додаткові питання:

3) Для кого встановлюються будь-які правила, хто має їх дотримуватись? Для кого встановлюється закон?

4) Хто встановлює правила? Хто встановлює (створює) закони?

5) Яким чином карається недотримання правил? А невиконання закону?

Ці відмінності викладач має фіксувати на дошці за формою:

 Правило (ознаки) Закон (ознаки)

Хто встановлює, приймає?

Для кого встановлюється?

Як і ким карається невиконання?

Хто контролює дотримання?

Яким чином фіксується?

Б. На закінчення цієї роботи викладач пропонує учням та ученицям дати визначення, що таке закон, використовуючи наведені ознаки, і порівняти з визначеннями з роздаткового матеріалу до заняття 5.

Правила - це певні положення, норми, які відбивають еталон, взірець діяльності або поведінки людини. Правила встановлюються особою, яка має на це владні повноваження, для певного місця (наприклад батьки вдома, адміністратор в універмазі тощо).

Закон - це нормативно-правовий акт, який приймається законодавчим органом держави з додержанням особливої законодавчої процедури, регулює найважливіші суспільні відносини і має вищу юридичну силу. В Україні закони приймає Верховна Рада України. В окремих випадках закони приймаються всенародним голосуванням - референдумом.

Дія закону поширюється на всіх жителів країни. Держава контролює дотримання ними законів.

9. Вправа "Закони навколо нас" проводиться із застосуванням методу "Акваріум":

А. Поділить усю групу на малі й попросіть кожну групу скласти список із 5-7 видів діяльності, які не регулюються законом.

Б. Коли кожна група закінчить перелік, попросіть групи обмінятися переліками. Отримавши перелік іншої групи, учні й учениці мають подумати, яким чином наведені види життєдіяльності пов’язані з законом. (Наприклад, дихання - закони з контролю якості повітря, стандарти забруднення тощо.) Група обговорює цей перелік протягом 2-3 хв. вголос, сидячи окремо. Всі інші групи спостерігають за груповою дискусією, не втручаючись у її перебіг.

В. Викладач має стежити за тим, щоб група, чиї ідеї обговорюються в даний момент іншою групою, мовчала (це можна робити за правилами "Акваріуму"). Кожен перелік може обговорюватися однією або всіма малими групами.

Після закінчення роботи кожної групи запропонуйте учням та ученицям відповісти:

- як Вам працювалось в середині кола?

- які думки були найбільш цікавими?

Запитайте інші групи:

- чи дотримувались учасники та учасниці обговорення правил роботи в малій групі? Якщо ні, то чому?

- чи ефективною була дискусія? Чому Ви так думаєте?

Г. Після закінчення виконання вправи зазначте, що, як вони переконалися, важко знайти якийсь вид діяльності, який перебуває поза дією законів. Закінчіть обговорення такими запитаннями:

* Що це говорить Вам про закони?

* Чи є закони важливими?

* Для чого існують закони? В чому полягають їх функції?

Викладач за потреби допомагає групі, зазначаючи, що закони всюди. Вони впливають на нас різними шляхами, щодня в нашому житті - від народження (свідоцтво про народження тощо) до смерті (свідоцтво про смерть, правила поховання тощо). Тому треба знати про те, як діють закони. Треба зрозуміти, що закони не зашкоджують людині, а передбачене ними покарання має на меті застерегти її від певної дії. Функціями законів є захист, безпека людей і регулювання суспільних відносин.

10. Підсумовуючи заняття, викладач обговорює з учнями та ученицями такі питання:

* Чому необхідні правила?

* Що стається, якщо правила нечіткі?

* Чи були у вашому житті випадки, коли Ви порушували правила, до яких наслідків це призводило?

* Яку роль відіграють правила у вашому житті?

* Що таке закон, чому необхідні закони?

* Якими є функції закону? Наведіть приклади, що свідчать про прояв цих функцій у житті суспільства?

* Чи змінилося ваше ставлення до законів? Як саме?

11. Закінчуючи заняття, виконайте вправу "Оцінка". Це може бути певний варіант з розділу 1.3 або Ваш власний.

З ПАПКИ ПРАКТИЧНОГО ПРАВА / Роздатковий матеріал до заняття 5

-------------------------------------

ПРАВИЛА ПРО ПРАВИЛА

Правила повинні:

1. Бути здійсненними

2. Бути зрозумілими

3. Ніколи не суперечити одне одному

4. Бути чітко сформульованими

5. Передбачати адекватне покарання за порушення

6. Надавати можливість для перевірки їх виконання

7. Бути відомими людям, які мають їх дотримуватися

Визначте, що неправильно в правилах, поданих нижче, використовуючи перелік "Правил про правила". Напишіть номер "Правил про правила", які порушені в наведеному зразку. Можливе більш ніж одне порушення на кожну позицію.

Не думати про бійку (1,6)

Ніхто звідси, дивись танець (4)

Танцювати на стелі лише після п’ятої години вечора (1, 2)

Написи в бібліотеці "Не розмовляти" та "Говорити тихо" (3)

Жувати гумку лише верхніми зубами (1, 2)

Бути другом і подругою кожному й кожній (1)

За посмішку - п’ять ударів палицею по п’ятах (5)

Починати роботу о 10-й годині (7)

Правила - це певні положення, норми, які відбивають еталон, взірець діяльності або поведінки людини. Правила встановлюються особою, яка має на це владні повноваження, для певного місця (наприклад батьки вдома, адміністратор в універмазі тощо).

Закон - це нормативно-правовий акт, який приймається законодавчим органом держави з додержанням особливої законодавчої процедури, регулює найважливіші суспільні відносини і має вищу юридичну силу. В Україні закони приймає Верховна Рада України. В окремих випадках закони приймаються всенародним голосуванням - референдумом.

Дія закону поширюється на всіх жителів країни. Держава контролює дотримання ними законів.

---------------------------------------

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль