версія для друку

Громадянська Освіта, 2002,  №30
Різне, Релігія і школа

КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ. "ДІВОЧИЙ СВІТ"

06.12.2002

Харкiвський центр жiночих дослiджень розпочав Третій Всеукраїнський конкурс творчих робiт "Дiвочий свiт" - для старшокласниць, якi навчаються в 9-11 класах загальноосвiтнiх шкiл, лiцеїв, гiмназiй рiзної форми власностi. Конкурс складатиметься з трьох етапiв: творча робота, спiвбесiда та фiнальна церемонiя нагородження переможниць та фiналiсток.

Першій етап (10 грудня 2002 року - 1 березня 2003 року) - письмова робота (есе) на тему "Господиня на власнiй землi", в межах якої авторки розкривають такi питання:

* Що означає для Вас бути справжньою господинею власної землi (вашого мiста, мiстечка, ферми)?

* Як Ви вважаєте, чи може жiнка бути мером, головою мiсцевої ради, Президентом, Генеральним секретарем ООН (аргументуйте, чому)?

* На якi проблеми має в першу чергу звернути увагу мер (або голова мiсцевої ради, Президент, Генеральний секретар ООН), щоб пiдвищити рiвень добробуту в своєму мiстi (країнi, спiльнотi тощо)?

* Що має бути зроблено в полiтичному, соцiальному та економiчному аспектах?

* Якби Ви були мером, (головою мiсцевою ради, Президентом, Генеральним секретарем ООН), якими були б вашi прiоритети? Будь ласка, перерахуйте основнi пункти вашої передвиборчої програми.

* Опишiть мiсто (країну або органiзацiю), яким ви би хотiли керувати. Бажано, щоб всi цi питання були висвiтленi в роботi.

Приймаються роботи, написанi українською або росiйською мовою. Робота має складатись з 1,5-2 тисяч слiв (не менше п’яти сторiнок друкованого тексту без урахування титульного аркушу та списку використаної лiтератури).

Перевага буде надаватися творам, змiст яких побудовано на аналiзi соцiального та правового становища жiнок та дiвчат в Українi та свiтi, даних статистики та соцiологiчних дослiджень.

Есе потрiбно надiслати рекомендованим листом за адресою: майдан Р. Люксембург, буд.2, кв.45, Харкiв, 61003 (з примiткою "На конкурс").

Останнiй день подання роботи - 1 березня 2003 року. Роботи, надiсланi пiзнiше, розглядатись не будуть.

КОНТАКТИ: Оргкомiтет конкурсу "Дiвочий свiт"

Тел.: (0572)438 293 (вiвторок, четвер; 17.00-19.00)

Електронна пошта: [email protected]  

(З інформацiйного електронного бюлетеня "ГУРТ"

e-mail: [email protected]  , http://www.gurt.org

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль