версія для друку

Громадянська Освіта, 2002,  №27
Різне, Релігія і школа

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВЧИТЕЛІ ЗА ДЕМОКРАТІЮ ТА ПАРТНЕРСТВО"

06.12.2002

Метою діяльності організації "Вчителі за демократію та партнерство" є розробка і здійснення загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на сприяння демократизації й соціальному партнерству в галузі освіти, впровадження інноваційних навчальних програм та матеріалів для вчителів і учнів, сучасних методів, технологій та засобів навчання.

Контактна адреса:
Офіс "Вчителі за демократію та партнерство"
Олена Пометун - виконавчий директор;
Тетяна Ремех - координатор тренінгових програм;
Клавдія Грицук - секретар організації
вул. Кутузова, 18/7, оф.819
01133 Київ
Тел./факс (380044) 295-32-27

Ел. пошта: [email protected]
Тренери-представники в регіонах:

Андрієць Вікторія (Київ), Бондарчук Ірина (Біла Церква, Київська обл.), Гейко Ірина (Васильків, Київська обл.), Зима Олена (Дніпропетровськ), Ігнатова Ірина (Чернігівська обл.), Пилипчатина Людмила (Харків), Середяк Лариса (Львів), Сущенко Ігор (Чернігів), Стеценко Ольга (Чернігів), Фецяк Олег (Львівська обл.), Фідря Олег (Рівне), Шаньгін Олександр (Хмільницький).

Організація "Вчителі за демократію та партнерство" є українською неурядовою організацією, яка працює за такими напрямами:

- адаптування й розроблення навчальних матеріалів з громадянської освіти та інноваційних методів навчання;

- проведення тренінгів, семінарів, конференцій та інших заходів;

- випуск публікацій (підручники, посібники для учнів та вчителів тощо);

- проведення досліджень, опитувань та оцінювань;

- адміністрування й здійснення міжнародних освітніх грантових програм.

Зазначені напрями роботи в 2002 році реалізуються в трьох програмах.

ПРОГРАМА "ПРАКТИЧНЕ ПРАВО"

Програма "Практичне право" в Україні запроваджена 1998 р. і спрямована на популяризацію юридичних знань, які можуть допомогти кожній людині реалізувати та захистити свої права.

Мета програми:

Навчання молоді основ демократії, механізмів реалізації та захисту прав і свобод людини, опанування молодими людьми знань щодо системи права і законодавства в Україні, вмінь та навичок соціально активного, компетентного громадянина, розвиток у молоді критичного мислення, вміння різнобічно розглядати суспільні питання та обстоювати власну думку.

Завдання програми:

- розроблення та впровадження курсу "Практичного права" з метою викладання в загальноосвітніх навчальних закладах;

- розроблення курсів правової освіти для використання в роботі з підлітками у виховних і позашкільних закладах у позакласний час;

- проведення навчальних семінарів для вчителів, які викладають курс за вибором "Практичне право", та для працівників соціальних служб, громадських організацій, виховальних трудових закладів, що працюють з підлітками;

- розроблення та видання навчальної й методичної літератури з правових питань для вчителів і викладачів;

- підготовка та підвищення кваліфікації тренерів програми, котрі працюють з учителями й викладачами.

ПРОЕКТ "СУЧАСНІЙ ШКОЛІ - ДЕМОКРАТИЧНУ ОСВІТУ"

Основна мета проекту:

Проект спрямовано на узагальнення й адаптування інтерактивних методів навчання різним предметам у середній школі та інтеграцію громадянської освіти в інші галузі знань.

Завданнями проекту є:

- розроблення методичного міжпредметного посібника для вчителів "Інтерактивні технології навчання";

- поширення й адаптація методик на базові предмети в середній школі;

- навчання вчителів шляхом інтенсивних тренінгів.

ПРОГРАМА "ДЕМОКРАТИЧНІ ОСВІТНІ ОБМІНИ" (DEEP)

У межах міжнародної програми DЕЕР організація реалізує Всеукраїнський освітній проект під назвою "Молодь обирає дію".

Основна мета проекту:

Розробити й апробувати модель учнівського соціального проекту, що сприяє вихованню активних і компетентних громадян, здатних ефективно розв’язувати проблеми місцевого життя й співпрацювати з органами місцевого самоврядування.

Завданнями проекту є:

- розроблення методичних рекомендацій для вчителів "Як спланувати та реалізувати учнівський соціальний проект";

- пілотування (апробація) цих методичних матеріалів колективами 7 шкіл України із залученням представників місцевої влади або самоврядування;

- розроблення, апробація та поширення он-лайнового варіанта навчальних рекомендацій для вчителів;

- встановлення комунікаційних зв’язків через Інтернет з метою обміну досвідом між школами-учасницями проектів, забезпечення АЙОРН підтримки;

- поширення досвіду соціального проектування серед учителів та учнів України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОПОНУЄ

- Набір методик і передових освітніх технологій навчання громадянській освіті, праву та правам людини, що апробовані як в Україні, так і в інших країнах світу;

- Навчальні матеріали - посібники для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, методичні посібники для вчителів, викладачів, тренерів;

- Навчання та підвищення кваліфікації вчителів і викладачів шляхом застосування інтенсивних тренінгових курсів;

- Інформацію й організаційну підтримку освітніх проектів місцевого рівня, спрямованих на демократизацію освіти;

- Інтеграцію діяльності організацій та установ, що працюють у галузі громадянської освіти та соціального партнерства

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР У М. ІЛЛІЧЕВСЬК

Ігор Сущенко (Чернігів)

7-12 серпня відбувся навчальний семінар за проектом демократичних освітніх обмінів (ДЕЕР) "Молодь обирає дію" в м. Іллічівськ. Реалізовують цей проект благодійна організація "Вчителі за демократію і партнерство" та громадська організація "Нова Доба".

Мета цього проекту - навчити дітей за допомогою вчителів соціальному проектуванню: бачити і вирішувати проблеми місцевої громади власними силами чи звертаючись до органів місцевого самоврядування.

До участі в семінарі були запрошені 7 шкіл, що були відібрані на конкурсній основі, з різних регіонів України. Протягом 6 днів команди шкіл у складі: представник шкільної адміністрації, вчитель-керівник проекту, двоє учнів - представників учнівського самоврядування та представник/ця місцевого самоврядування, навчались спілкуванню та розв"язанню конфліктів, правовим основам самоврядування і можливостей впливати на його рішення, як складати соціальні проекти, телекомунікативним навичкам. До роботи семінару були залучені консультанти корпорації Street Law А.Картер та Д.Фостер.

На останньому етапі семінару була спланована діяльність шкіл-учасниць проекту з його подальшої реалізації, створений план діяльності за власними проектами.

Семінар отримав високу позитивну оцінку учасників та учасниць.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль