версія для друку

Громадянська Освіта, 2002,  №15
Різне, Релігія і школа

РОЗРОБКА УРОКУ: "ЗАХИСТ ПРАВ І ПРАВОВА ДОПОМОГА"

06.12.2002
автор: Ігор Сущенко (м. Чернігів)

Тема:Захищати свої права – отримувати правову допомогу.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:Пояснювати, що таке правова допомога,Розповідати, коли потрібна допомога правника,Виробити власне ставлення до можливості отримання правової допомоги.

Організація діяльності на уроці:

І. Вчитель пропонує питання:

– Чи потрапляли ви чи ваші знайомі в ситуації, коли була потрібна правова допомога?

– Чому це траплялося?

– Що робили в таких випадках?

– Чи допомогло це вирішити проблему?

Після обговорення цих питань вчитель представляє тему та очікувані результати уроку.

ІІ. Вчитель пропонує методом мозкового штурму визначити – коли людині може знадобитись правова допомога і хто може її надати. Відповіді учнів та учениць фіксуються на дошці у вигляді таблиці:

ПРАВОВА ДОПОМОГА

Коли потрібнаДля захисту в суді При оформленні документів При купівлі-продажу При укладанні угоди Поради щодо законодавства При загрозі чи скоєнні злочину по відношенню до людини .Хто може надатиадвокат нотаріус суддя юрисконсульт юрисконсульт юрисконсульт міліція .

Записавши 5-7 відповідей, вчитель запитує учнів про ті думки, що виникають у них щодо можливостей отримати правову допомогу .

Після цього вчитель надає інформацію про законодавчу базу, якою регулюється реалізація права на отримання правової допомоги в Україні.

Конституція Українирегулює питання про правову допомогу оскільки в правовій державі саме правовий захист, який має бути однаково доступним для кожного і кожної, є найбільш ефективним і справедливим засобом захисту прав і свобод людини. Тому ст.59 говорить:

"Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура".

Але правовий захист може здійснюватись і тим, чиї права порушуються, і обраним ним захисником своїх прав. Крім того правову допомогу громадянам можуть надавати і інші уповноважені особи.

Так, вЗаконі України "Про міліцію"ст.2 говорить:

"Основними завданнями міліції є :

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів…

…участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, …"

Закон України "Про адвокатуру"визначає, що адвокатура покликана представляти інтереси та надавати юридичну допомогу громадянам України. Крім того, адвокати надають консультації, складають правові документи, подають допомогу юридичним особам.

Закон України "Про адвокатуру":

Ст.1. Адвокатура України є добровільним професійним об"єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав і свобод та представляти законні інтереси громадян україни, іноземних громадян та осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Ст.5. Адвокати дають консультації та роз"яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства, складають заяви, скарги та інші документи правового характеру, посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть, здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами, подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям,…

Адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством"

В разі необхідності посвідчити права чи факти, що мають юридичне значення, допомогу надають нотаріуси, які зобов’язані заЗаконом України "Про нотаріат"сприяти громадянам у здійсненні їхніх законних інтересів і прав, роз’яснювати права та обов’язки, попереджати про наслідки нотаріальних дій, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду.

Крім того, громадяни, користуючись правом вибору захисника своїх прав, можуть звернутись за допомогою чи консультаціями до будь-якої особи, що має юридичну освіту. Як пояснив у своєму рішенніКонституційний Суд України, "конституційне право і дозвіл обвинуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення з метою отримання правової допомоги обирати захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права".

Після надання інформації вчитель задає питання:

1.Де і в кого громадяни України можуть отримати правову допомогу?

2.Які проблеми можуть виникнути під час реалізації цього права?

ІІІ.Для кращого розуміння теми вчитель пропонує учням ознайомитись з правовою ситуацією:Андрій Іваненко, 28 років, виграв у лотерею 35 тис грн. І вирішив придбати квартиру. Йому порадили посередника, що запропонував гарну квартиру за цю суму. Андрій вирішив спочатку її оглянути. Хазяїв не було вдома, але посередник показав квартиру, запевнив, що оформить всі документи на продаж протягом місяця. Андрій погодився і через нотаріуса оформив довіреність на ім’я посередника про право здійснювати від його імені купівлю квартири. Через місяць Андрій переїхав до нового дому, але ще за тиждень виявилось, що документи підроблені і квартира належить людям, що зараз у від’їзді. Андрій був виселений з квартири і залишився без грошей і без домівки.

Вчитель просить школярів відповісти на такі питання:Яких помилок допустився Андрій?Яким правом він не скористався?Як можна було не допустити негативних наслідків такого способу купівлі квартири?Як вийти з цієї ситуації?

Останні два питання розглядаються у малих групах. Вчитель об’єднує учнів у 6 груп: постраждалих, суддів, міліцію, нотаріусів, адвокатів, юрисконсультів.

Інструкції для груп: 1 – підібрати запитання, з якими вони можуть звернутись до правників; 2-6 – обговорити, яку правову допомогу вони можуть надати Андрію Іваненку.

Після опрацювання цього завдання учні розходяться у експертні групи, що складаються з представників/ниць "домашніх" груп і обговорюють 2 останні питання з позицій наданих їм ролей.

Результати роботи представляються класу (кожна група – 1-2 хв.)

Підсумок вправи відбувається в ході загальної бесіди за питаннями:

– Як ви вважаєте, чи є можливість отримати правову допомогу?

– Чи змінилось ваше ставлення до можливості реалізувати це право?

– Яких знань чи навичок ви набули сьогодні на уроці?

IV. Оцінювання результатів уроку.

Вчитель пропонує учням оцінити власну участь у роботі у малих групах за критеріями:

 

 

завжди

звичайно

інколи

ніколи

Я допомагав зрозуміти учасникам, що нам треба зробити

       

Я відповідав на запитання, коли це було потрібно

       

Я допомагав застосувати на практиці інформацію, яку ми отримали

       

Я висловлював нові ідеї

       

завждизвичайноінколиніколи

Я допомагав зрозуміти учасникам, що нам треба зробити

Я відповідав на запитання, коли це було потрібно

Я допомагав застосувати на практиці інформацію, яку ми отримали

Я висловлював нові ідеї

V. До наступного уроку. Проведіть опитування родичів, знайомих, друзів з питання:Чи звертались ви за правовою допомогою? До кого саме? Яку допомогу отримали?

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль