версія для друку

Громадянська Освіта, 2002,  №03
Різне, Релігія і школа

Громадянська освіта в школах Російської Федерації

06.12.2002
автор: Віктор Оржехівський (м. Київ)

Як свідчать джерела російської педагогічної преси, громадянська освіта розглядається не як новонароджений феномен, а як подальший розвиток раніше існуючого напрямку з певною корекцією уявлень про суспільство і громадянина. Вона розглядається як комплексний напрямок навчально-виховної роботи, що поєднує в собі головним чином освіту в галузях політики, моралі і права. Громадянська освіта має формувати стійкі уяви про світ, суспільство, державу, його інститути, основні соціальні відносини, політичні і правові засоби регулювання суспільного життя. Вважається, що людина з громадянською освітою буде достойним членом громадянського суспільства, здатним брати участь у вирішенні завдань різного рівня – від побутових до загальнодержавних. Наголошується, що громадянська освіта має не тільки давати знання, але й формувати уміння і навички, які необхідні для засвоєння програми з будь-якого іншого предмета. Серед них: навички усного виступу з необхідною аргументацією своєї точки зору, уміння слухати і чути співрозмовника, поважати його думку, уміння вести дискусію і здатність відмовитися від своєї точки зору, якщо вона виявиться хибною, уміння виділити проблемні питання і запропонувати їх для обговорення, уміння взяти на себе ініціативу.

Курс громадянської освіти ("громадянознавства"), за визначенням його автора Я.Соколова, при зародженні був розрахований на підйом моралі, суспільно-політичної, громадянської свідомості людей. Учні, вивчаючи курс і спілкуючись з батьками, спонукають їх думати, брати участь у житті своїх дітей. Так, на його думку, буде долатися політична апатія, яка властива значній частині суспільства. Багато лають владу, а самі не розуміють, що їхня доля в їхніх же руках. Це по-перше. А по-друге, людина з громадянською освітою буде менше допускатися в житті помилок – буде мати до них певний імунітет.

Курс почав завойовувати позиції "знизу", ентузіастами. Загалом учительська громадськість не зразу визнала його. На початку в значної частини вчителів навіть після того, як вони познайомились зі змістом курсу, він викликав відверте неприйняття. Лише незначна частина вчителів зразу зрозуміла нагальну необхідність курсу і активно взялася за його впровадження. Вони в повній мірі усвідомили, як важливо підготувати дітей до життя, навчити знаходити порозуміння з іншими людьми, жити в злагоді з самим собою.

Так було, наприклад, в м. Новоуральску Свердловської області, де через п’ять років після першого знайомства освітян з курсом відбулося триденне свято під девізом: "Я - громадянин Росії". На цьому святі учні представили підручник, який вони створили самі, показавши цим своє відношення до вивчення громадянознавства.

Активна роль в справі розвитку громадянської освіти належить громадськості. Створено асоціацію "За громадянську освіту", яка разом з редакцією "Учительской газеты" бере участь в організації Всеросійських олімпіад з громадянознавчих дисциплін. На цих олімпіадах учні мають також показати знання, які вони одержали з самого життя. Перший тур проводиться заочно, відповіді надсилаються в редакцію та асоціацію. До другого (очного) туру допускаються 45 учнів (по 15 з кожної вікової групи). Учасникам пропонується 25 запитань. Журі оцінює глибину та аргументованість відповідей, самостійність та оригінальність міркувань, ступінь володіння основними поняттями та термінами.

В Російській Федерації проводяться з громадянознавства щорічний семінар на Чорному морі, Всеросійський конкурс на кращого учителя року, запроваджено диплом "Ветеран громадянознавства’’. Учням, які пройшли п’ятирічне навчання в п’ятих-дев’ятих класах по програмі першого російського курсу громадянознавства, видається "Диплом Громадянина Вітчизни".

Зараз діє Науково-впроваджувальний центр "Громадянин", з яким органи управління освіти регіонів укладають договори про впровадження громадянознавства в навчально-виховний процес школи.

В громадянській освіті розглядаються три моделі: інформаційна, ситуативно-тренінгова та особистісно-орієнтована.

В інформаційній моделі учням дається стандартний набір знань. При цьому вважається, що засвоївши їх, учні мають стати громадянами з якостями, які потрібні суспільству.

В ситуативно-тренінговій системі ставиться завдання в короткий строк допомогти учням, які вступають у життя. Для цього використовуються актуальні життєві ситуації, які розігруються на уроці.

В особистісно-орієнтованій моделі приймається до уваги, що правова культура чи культура поведінки особистості і правові знання чи знання етикету – не одне й те саме. Тому перш за все правомірно ставити за мету створення умов для формування культури особистості, сприяти становленню особистості, зорієнтованої на гуманізм і демократію, з поглядом у майбутнє. Ця модель передбачає строге дозування інформації, особливо на початковій стадії навчання. Пропонується просуватися в пізнанні "малими кроками", але забезпечувати міцне, усвідомлене і "відчуте душею" засвоєння знання, яке необхідно учням в житті саме зараз.

Багато уваги приділяється особистості вчителя, його винятковій ролі в становленні громадянина-патріота. Вчитель створює націю, він є відповідальним навіть за те, як голосують на виборах батьки його учнів – тези, які звучать в виступах вчителів громадянознавства.

Центр "Громадянин" бачить своє завдання і в тому, щоб учні вивчали громадянознавство "з апетитом" (слова керівника центру), а вчителі не потерпали від методичного голоду.

Зараз в школах запроваджено спеціальний курс "Громадянознавство". Підручники по громадянознавству для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х та 9-х класів включені в федеральний комплект. Цікаво, що ці підручники мають адресу, що позначена в титулі: для учнів, батьків та учителів. На закупівлю підручників виділяються державні кошти, підручники входять в фонди шкільних бібліотек.

Вчителі мають змогу користуватися "Тематичним плануванням занять з 5-го по 9-й клас". Розроблено три варіанти планування у вигляді стислого опису побудови кожного уроку.

А починалося з розробки брошур, в яких описувались так звані курси-модулі, як от: "Відповідальність за правопорушення", "Права та свободи людини і громадянина", "Людина і суспільство", "Сучасна сім’я".

Курс розвивався, вчителі Російської Федерації опановували його, формували до нього своє відношення. З’являлося все більше розробок самих учителів.

Учителям централізовано пропонується поурочні методичні посібники до кожного з п’яти підручників.

Підручник для 5-го класумає п’ять розділів, які об’єднують близькі за напрямом теми, назви їх подаються в дужках.

І. Про людину та громадянина (від чого залежать вчинки людини, громадянин, обиватель, права людини та громадянина).

2.Суспільство (що таке суспільство, що таке нація, сім’я, норми життя в суспільстві).

3. Людина в суспільстві (достоїнства й недоліки людини, честь, жадоба, заздрість)

4. Про державу (що таке влада, що таке держава, що таке федерація, прапор, герб, гімн).

5. Життя дається один раз (правопорушення, куріння, п’янство, наркотики).

Підручник для 6-го класускладається також з п’яти розділів.

1. Людина в суспільстві (людина серед людей, дитина та її права, людина в сім’ї, мораль і право, рівноправність громадян).

2. Про державу (диктатура, демократія, для чого потрібен суд, для чого потрібна армія).

3. Достоїнства і вади людини (совість, гуманність, злобність і жорстокість, націоналізм і фашизм).

4. Реформи в суспільстві і державі (для чого потрібні реформи, що таке ринкова економіка, яка армія нам потрібна, який суд нам потрібен).

5. Життя дається один раз (про життя та смерть, здоров’я людини, токсикоманія та наркоманія).

Підручник для 7-го класумає сім розділів.

1. Вступ (скільки коштує спокійне життя).

2. Про правопорушення та покарання (правопорушення та злочини, що таке вина, що таке відповідальність, стягнення та покарання).

3. Про причини правопорушень (що вивчає наука кримінологія, аморальність, бездуховність, безкарність)

4. Про злочини проти власності (корисливі злочини, вимагання, некорисливі злочини)

5. Злочини проти особистості (злочини проти честі і гідності, злочини проти статевої недоторканості, злочини проти здоров’я та життя).

6. Про злочинну групу (як попадають в злочинну групу, відповідальність за групові злочини).

7. Про правопорядок (що таке правопорядок, міліція, судовий розгляд).

Підручник для 8-го класумає сім розділів.

1. Вступ(про щастя та сенс життя).

2. Людина в суспільстві (громадянин, освіта, спілкування, людина в неформальній групі).

3. Про права та свободи людини та громадянина (для чого людині права, право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого життя, свобода на переміщення та еміграцію).

4. Громадянин та держава (громадянин, влада, демократія; про правову державу, вибори, президент – глава держави, що таке парламент, влада уряду та бюджет, що таке судова влада, прокуратура).

5. Про обов’язки громадянина (обов’язки і відповідальність, сплата податків, служба в армії, захист природи).

6. Сучасна сім’я (про любов, планування сім’ї, створення сім’ї, жінка в сім’ї, чоловік в сім’ї).

7. Життя дається один раз (про куріння і п’янство, про наркоманію, СНІД – чума XXI ст.)

Підручник для 9-го класускладають шість розділів.

1. Людина і громадянин (що таке особистість, людина культурна, російське громадянство, правоздатність громадянина, дієздатність громадянина).

2. Права і свободи людини і громадянина (ООН і міжнародно-правові акти, політичні права і свободи, економічні права і свободи, культурні права).

3. Громадянин і держава: про Конституцію Росії (Конституція – договір між громадянами, суверенітет Російської Федерації, Російська Федеративна Держава, Проблеми Федерації, демократична державна влада, Президент Росії та його повноваження, Федеральні Збори, Уряд, Вищі судові Органи та прокуратура).

4. Сучасна сім’я: сімейне право (укладення шлюбу, майнові права і шлюбний договір, життя в суспільстві та сім’ї, жінка та чоловік в суспільстві та сім’ї, розірвання шлюбу).

5. Громадянин та власність: громадянське право (що таке громадянське право, право власності, купівля-продаж, права споживача, банківський вклад).

6. Злочини і покарання: про кримінальне право (кримінальна відповідальність, злочини в сфері економіки, злочини проти особистості, судовий розгляд).

Як відзначають російські педагоги, курс легко влився в систему шкільних знань, його визнали не тільки суспільствознавці, але й багато вчителів інших предметів, які виявляють бажання його викладати.

Наразі розвиток громадянської освіти йде в напрямку вдосконалення її змісту, пошуків нових форм залучення учнів до практичної участі в соціально значущій діяльності, усвідомлення себе учасниками будівництва громадянського суспільства, виховання громадян-патріотів своєї Вітчизни.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль