версія для друку

Громадянська Освіта, 2002,  №03
Різне, Релігія і школа

Моніторинг дотримання прав людини в школах України

06.12.2002

У звіті Севастопольської правозахисної групи про моніторинг дотримання прав людини в школах України (див. попередній випуск "Громадянської освіти", грудень 2001 р.) надруковано кілька красномовних документів, що свідчать про драматичність ситуації у галузі освіти. Ці документи, що скоро, напевне, увійдуть до хрестоматії з новітньої історії, вже зараз можна використати як корисний учбовий матеріал для уроків або олімпіад з правознавства ("Чи може рішення суду бути визнане незаконним органом виконавчої влади?" і т.ін.).

Міністерство освіти і науки України

01135 Київ, просп. Перемоги, 10
тел. 216-2442, факс 274-1049
[email protected] 
www.ministry.edu-ua.net 
№1/9 - 124 від 22.03.2001


Міністру освіти Автономної
Республіки Крим, керівникам
місцевих органів управління
освітою, ректорам, директорам
державних навчальних закладів

Роз’яснення щодо порядку

розв’язання в судах трудових

спорів про застосування статті

57 Закону України "Про освіту"

Різке зростання кількості позовів педагогічних та науково-педагогічних працівників до органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, до навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, про виплати надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення за минулі роки, задоволення цих позовів судами з прийняттям незаконних рішень обґрунтовано погіршує ситуацію поточного фінансування галузі освіти з бюджетів усіх рівнів, приводить до соціальної напруги в педагогічних колективах та в державі в цілому, до численних безпідставних звернень до органів державної влади.

З метою недопущення негативних соціальних та економічних наслідків у галузі освіти Міністерство освіти і науки роз’яснює:

Рішення судів загальної юрисдикції, якими задоволені позови педагогічних та науково-педагогічних працівників, про стягнення на їх користь надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення за 1997-2000 роки є незаконними за наступних підстав.

Стаття 57 Закону України "Про освіту" в частині виплати надбавок за вислугу років введена в дію з 1 січня 1997 року, а в частині виплати допомоги на оздоровлення – з 1 січня 1998 року.

Відповідно до статті 98 Кодексу законів про працю України та статті 13 Закону України "Про оплату праці" оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, угод та колективних договорів у межах бюджетних асигнувань і позабюджетних (спеціальних) угод.

Законами України "Про державний бюджет України" на 1997 та 1998 роки кошти для фінансування вищезгаданих виплат не передбачались.

Законом України "Про державний бюджет України на 1999 рік" (з відповідними змінами) передбачені видатки з державного бюджету на освіту в сумі 500 000 тис. грн., у тому числі 158832,3 тис. грн. на утримання навчальних закладів, що фінансуються з державного бюджету; 341 167,7 тис. грн. як субвенції бюджетам Автономної Республіки Крим та областям країни, без конкретного визначення цілей їх використання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 року за №630 визначені конкретні цілі їх використання і ці кошти спрямовані:

на погашення заборгованості зарплати працівникам навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, у сумі 341167,7 тис. грн.;

43 832,3 тис. грн. – на виплату заборгованої зарплати працівникам навчальних закладів, що фінансуються з державного бюджету;

100 000 тис. грн. – на забезпечення пільгового проїзду студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів;

15 000 тис. грн. – на виготовлення документів про освіту.

Таким чином у 1999 році в бюджетах усіх рівнів також не передбачалось коштів на реалізацію статті 57 Закону України "Про освіту" в частині виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення.

На 2000 рік у Державному бюджеті України на реалізацію статті 57 передбачено 57 000 тис. грн. Однак з причини, що визначена сума складає менше 6 відсотків від загальної потреби держави для виплати педагогічним та науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про їх використання для виплати педагогічним працівникам винагороди за сумлінну працю (постанова від 5.06.2000 р. №898).

Судові рішення щодо задоволення позовів педагогічних та науково-педагогічних працівників про виплату їм надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення за минулі роки можуть бути визнані законними за умови, якщо такі рішення обґрунтовані змістом трудового договору між навчальним закладом (місцевим органом управління освітою) і працівником, за наявності у навчальному закладі спеціальних (позабюджетних) коштів, відповідного кошторису доходів та видатків, колективного договору, якими передбачені такі виплати.

Судові рішення, винесені без урахування зазначених підстав, підлягають скасуванню в порядку нагляду вищими судовими інстанціями.

Верховний Суд України націлює всі судові ланки України на вирішення таких спорів з урахуванням вищезгаданих обставин.

Для звернення до обласного та Верховного Суду України слід подати скаргу про перегляд судового рішення у порядку нагляду. До скарги слід додати:

– копію рішення суду загальної юрисдикції, завіреного цим судом;

– відповідь обласного (Київського чи Севастопольського міського) суду, про відмову у внесенні протесту на рішення суду загальної юрисдикції та залишення рішення суду без змін (для звернення до Верховного суду України);

– платіжне доручення про сплату державного мита, яке складає 0,5 відсотків від суми державного мита, визначеного у рішенні суду, яке оскаржується. Мито сплачується за місцем оформлення скарги.

Слід зазначити, що відповідно до ст.6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" обласна, районна Рада народних депутатів має право надати пільги, у тому числі повністю звільнити платника державного мита від його сплати.

За наявності пільг або звільнення від сплати державного мита необхідно до скарги додати копію рішення відповідної Ради народних депутатів.

Перелік названих документів, до додається до скарги, є обов’язковим.

У скарзі до судової інстанції вищого рівня слід вказувати вищевказані доводи та зазначати вимогу про зупинення виконання судового рішення, якщо воно на день подачі скарги не виконане в установленому порядку державною виконавчою службою.

З огляду на викладене, Міністерство освіти і науки України рекомендує:

– посилити виховну роботу серед педагогічних колективів з роз’ясненням, що подання працівниками позовів до суду та їх задоволення судами з прийняттям незаконних рішень з виплат, передбачених ст. 57 Закону "Про освіту" за минулі роки, здійснюється тільки за рахунок поточної заробітної плати усіх працюючих, що в свою чергу призводить до поточної заборгованості з фінансування галузі та до несвоєчасної виплати заробітної плати;

– вжити необхідних заходів до перегляду у порядку нагляду всіх незаконних судових рішень, що внесені після 20 травня 2000 року.

Міністр[підпис]В.Кремень

Виконавчий комітет

Житомирської міської ради


Обласна державна
адміністрація
Голові міськпрофспілки
Чугаєвській Т.С.
4 травня 2001 р.

Виконком міської ради повідомляє, що заяву голови міськкому профспілки працівників освіти та науки розглянуто.

Дійсно, станом на 30.04.2001 р. Рахунок міського відділу освіти на виплату заробітної плати заблоковано державною виконавчою службою Корольовського районного управління юстиції. Суди всіх рівнів (районний, обласний) позови педпрацівників по статті 57 Закону України "Про освіту" в частині виплати коштів на оздоровлення та надбавку за вислугу років за 1997-2000 р.р. задовольняють. Кошти примусово стягуються. Судами розглянуто та задоволено 1552 позови на загальну суму 3,54 млн. грн.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради[підпис]В.І.Москаленко

Середня загальноосвітня

І-ІІІ ступенів школа №24


Начальнику управління фінансів
Житомирського місквиконкому
Заступнику завідуючої місквик.
по фінансово-господарській
частині
5 червня 2001 р.

Доводжу до Вашого відома, що Вашими незаконними діями в трудовому колективі ЗОСШ №24 м. Житомира була спровокована соціальна напруга та реальна загроза проведення державної атестації випускників.

Напругу викликали:

– порушення права громадян на отримання заробітної плати за працю;

– порушення права громадян отримувати в повному обсязі гарантовані державою соціальні виплати (ст. 57 Закону України "Про освіту");

– повідомлення Вашими відомствами про порядок оплати відпускних та допомоги на оздоровлення.

В зв’язку з вищевказаним адміністрацією та профспілковою організацією школи приймаються адекватні заходи.

З метою зняття напруги прошу негайно перерахувати р/р[...]заробітну плату за ІІ половину травня, донарахування до зарплати на березень - квітень в повному обсязі.

Директор школи[підпис]Г.П.Дудік

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль