версія для друку

Громадянська Освіта, 2001,  №24
Різне, Релігія і школа

Права людини в афоризмах

05.12.2001
Вийшло в світ нове видання:

Права людини і громадянина в афоризмах та прислів’ях
: Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / Редкол.: П.М.Рабинович та ін. – К.: Атіка, 2001.- 112 с. (Тираж 2200)

За згодою упорядників починаємо знайомити наших читачів з вибраними висловленнями мислителів різних віків.


* * *

Право і справедливість полягають у тому, щоб кожний мав і робив своє так, аби ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого. — Конфуцій

Здається, люди більше гніваються, коли їхнім правам завдають легкої шкоди, аніж коли вони зовсім позбавлені їх внаслідок насилля. Перше називається бути обманутими, друге – поступитися сильнішому. — Фукідід

Рівність здається справедливою, і так воно і є, лишень не для всіх, а для рівних; і нерівність також уявляється справедливою, і так воно насправді і є, але знову ж таки не для всіх, а лише для нерівних. — Арістотель

Людина, владарюючи над іншими, втрачає власну свободу. — Ф.Бекон

Щоб бути вільним, достатньо захотіти цього. — Т.Пейн

Природні права – це ті, що належать людині в силу її існування. До них належить інтелектуальне право, або право вільно мислити, а також усі ті права особи діяти на користь собі і своєму щастю, які не утискають природних прав. — Т.Пейн

Немає людини, яка б не любила свободу; але справедлива людина вимагає її для всіх, а несправедлива – лише для себе. — Л.Берне

Порядний той, хто своє право вимірює своїм обов’язком. — Г.Лакордер

Для мене не важливо, на чиєму боці сила; важливо те, на чиєму боці право. — В.Гюго

Розуміння права розвиває усвідомлення обов’язку. Загальний закон – це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого. — В.Гюго

Особистості мало одних лише прав, їй потрібні достаток і виховання, щоб ними скористатися. — О.Герцен

Головний і найбільш істотний зміст права складає свобода. — Б.Кістяківський

Основу міцного правопорядку складає свобода особи та її недоторканність. — Б.Кістяківський

Людина має відчуття обов’язку лише тоді, коли вона вільна. — А.Бергсон

Люди ніколи не користуються свободою, яка у них є, але вимагають тої, якої у них немає: у них є свобода думки – вони вимагають свободи її виразу. — С.К’єркегор

Люди ніколи не можуть бути вільними, якщо не виховані для свободи. І це не те виховання, яке може бути набуте в школі або почерпнуте з книжок, а те, яке є наслідком самодисципліни, самоповаги і самоуправління. — Г.Бокаль

Щоразу, коли людина відстоює ідеал або своїм вчинком полегшує долю інших, або виступає проти несправедливості, вона породжує малесеньку хвильку надії, і, перетинаючись одна з одною, ці хвильки, що надходять від мільйонів окремих центрів завзяття і хоробрості, зливаються у потік, що здатен змести найміцніші стіни гноблення і протидії. – Р.Кеннеді

Свобода – це право на нерівність. — М.Бердяєв

З-поміж основних свобод, яких домагаються люди, щоб зробити своє життя повноцінним і невимушеним, свобода від страху стоїть осторонь одночасно і як засіб, і як кінцева мета. Люди, що збираються будувати державу на міцних демократичних засадах, спершу повинні звільнити свій власний розум від байдужості та страху. — Аун Сан Су Кі

Демократичні права, що закарбовані в законі, спираються на ідею особистості, якій притаманна людська гідність. — Д.Ельштейн

Права людини в наш час не заслуговують на скільки-небудь серйозну увагу... Благоустрій суспільства – ось гідна мета і кінцевий критерій. Слід збільшити до абсолюту моральне владарювання суспільства над кожним з його членів. Найбільш цілеспрямоване використання членів суспільства є право і обов’язок даного суспільства. — Ф.Бредлі

Нерівність необхідна нам для перемоги над бідністю. — Д.Кейт

Рівність можливостей означає рівні для всіх можливості стати нерівними. — Р.Тонч

Свобода нічого не вартує, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. — М.Ганді

Свобода означає відповідальність, ось чому більшість людей боїться її. — Дж.Б.Шоу

Найбільшою небезпекою для свободи є пасивність народу. — Г.Брандейс

У той час, як примусове підкорення спільним конкретним цілям рівнозначне рабству, підкорення єдиним абстрактним правилам, яким важким не здавався б їх тягар, забезпечує простір для найширшої свободи та розмаїтості. — Ф.Хайек

Де всі є рівними, там ніхто не є вільним. — П.Буаст

Рівність – це визнання за всіма людьми однакових прав на користування природними благами, що походять від суспільного життя, однакових прав на повагу особистості особи. — Л.Толстой

Без справедливості держава є нічим іншим, як лише бандою розбишак. — Августин

Історія, загальнолюдський досвід державного правління засвідчують: держава, яка позбавляє людей власності, змушує їх працювати не на себе, а на державних правителів і чиновників. — Дж.Локк

Будь-яка людина, наділена владою, схильна зловживати нею, і вона йде в цьому напрямку, доки не досягне встановленої для неї межі. — Ш.Монтескье

Неосвіченість реальним чином зміцнює диктатуру і послабляє демократію. — Ф.Саргоса

Революція відбувається тільки через зловживання владою з боку держави. В цьому полягає перший пункт, який адресований правителям, уряду. Однак зловживання все-таки незрівнянно краще від революцій. В цьому полягає другий пункт, адресований народам. — Ж. де Местр

Проблема демократії не в тому, чи потрібна людям свобода, а в тому, якою мірою вони здатні нею користуватися. — А.Токвиль

Захист здібностей і дарувань – найперша турбота державного правління. — Д.Медісон

У вільній країні багато нарікань і при невеликих стражданнях; у деспотичній державі мало скарг і при великих стражданнях. — Л.Карно

Анархія завжди приводить до абсолютизму. — Наполеон Бонапарт

У правовій державі владі поставлено певні межі, які вона не повинна і не може переступити. Відмежування влади в правовій державі створене визнанням за особою невід’ємних, непорушуваних, недоторканних, невідчужуваних прав. — Б.Кістяківський

Гвинтівка породжує владу. — Мао Цзе Дун

По суті ми не можемо мати миру або атмосфери, в якій мир буде наростати, якщо не визнаватимемо прав окремих людей і не погодимося, щоб це було основою, яка б була визнана цілим світом. — Е.Рузвельт

Права та зусилля зрозуміти їхнє значення і функцію стали найважливішими темами головного діалогу двадцятого століття. — Д.Донеллі

Суверенітет народу не безмежний: він обмежений тими рамками, які йому ставлять справедливість і права індивіда. — Б.Констан

Влада – це плащ, який здається нам надто широким на чужих плечах і надто тісним на власних. — П.Декурсель

Держава існує не для того, щоб перетворити життя на рай, а для того, щоб завадити йому остаточно перетворитися на пекло. — Вол.Соловйов

Демократія – це не влада більшості, а захист меншості. — А.Камю

Уряд – це керівництво народом в інтересах боса. — О.Меллі

Коли народ темний, неосвічений, ним легко управляти. — Шан Ян

Громадянське суспільство – це люди, які думають і діють незалежно від держави. — Дж.Сорос

Я віддаю перевагу політичній системі, яка має у своїй основі громадянина з усіма фундаментальними громадянськими правами в їхньому універсальному застосуванні, а отже, у їхній принциповій рівності. — В.Гавел

Демократія – це політична форма, яка дає можливість людині самій виробити свою свободу як відповідальність, виходячи з того, що існують речі, за які варто страждати. — В.Гавел

Розподіл влад тому і є найважливішою частиною правової доктрини, що передбачає конституційний баланс для завжди незбалансованого самолюбства чиновників. — П.Баренбойм

Народ повинен захищати закон як свій оплот, як свій оберігаючий мур. — Геракліт

Юридично закони повинні співвідноситися зі станом людей, бо всіляке мірило повинно бути співмірним із тим, що належить вимірювати. Недосконалим істотам недопустимо давати ті ж самі закони, як і досконалим. І хоч закони покликані робити людей доброчесними, але мета ця досягається не одразу, а поступово – в міру можливого. — Фома Аквінський

Існує два способи впливу для досягнення мети: шлях закону і шлях насильства. Перший спосіб – спосіб людський, другий – спосіб диких звірів. Государі повинні вміти користуватися обома способами. — Н.Макіавеллі

Сутність закону – людинолюбство. — В.Шекспір

Закон можна вважати якісним у тому випадку, якщо смисл його є точним, якщо вимоги його справедливі, якщо він формує чесноти в громадян. — Ф.Бекон

Закони – це немов павутина, в яку потрапляє дрібна мошка, але крізь яку прориваються шершні та оси. — Дж.Свіфт

Дисципліна – це мистецтво викликати у солдатів страх перед офіцерами. — К.Гельвецій

Чини так, аби максима твоєї поведінки могла б бути разом з тим і принципом всезагального закону. — І.Кант

Для інших ми творимо правила, для себе – винятки. — Ш.Лемель

Життя творить порядок, але порядок не творить життя. — А. Де Сент-Екзуюпері

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль