версія для друку

Громадянська Освіта, 2001,  №18
Різне, Релігія і школа

Що таке студентське самоврядування?

05.12.2001
Віталій Бойко, голова Верховного суду України:

Реформа судової системи – це перш за все втілення конституційних засад судочинства, які мають посилити судовий захист прав і свобод громадян...

Громадянин має право звернутися до суду з позовом до держави чи її органів з вимогою відшкодування заподіяного. В таких випадках, щоб у громадянина була впевненість в об’єктивності судочинства, слід наповнити новим змістом конституційне положення про незалежність судової влади. Щоб уже ніхто не міг тиснути на суд і таким чином впливати на його рішення. Для цього доведеться нарешті змінити взаємовідносини між виконавчою гілкою влади і судовою, які сформувалися ще в період командно-адміністративної системи, а діють досі. Не секрет, що через фінансування та кадрову політику можна істотно впливати на рішення суддів...

У людей має бути довіра до суду, щоб на випадок конфлікту, коли людина не згодна з рішенням посадової особи, органу самоврядування чи державного органу, вона знала, куди слід звертатися. Суд – це єдине місце, де гласно, на основі змагальності, рівності можна довести свою правоту, де суддя від імені держави може винести рішення, яке має силу закону для всіх державних органів.

Якщо Верховна Рада приймає закон, який не відповідає Конституції, то Конституційний суд може скасувати його. А якщо, вибачте, міністр видав наказ чи затвердив інструкцію – то що має робити громадянин, який вважає свої права порушеними? Він іде в районний суд з проханням скасувати прийнятий документ. І суд має на це право.

З інтерв’ю у "Дзеркалі тижня", №23 (347) 16 червня 2001 р.

Що таке студентське самоврядування?

Продовжуємо публікацію вибраних розділів посібника, що виданий Студентським братством Луганської області.*
* Студентський порадник: практичні рекоменда-ції з правозахисту та корисна інформація/ В.В.Щерба-ченко, Т.В. Даренська, Д.В.Шликов та інш.; під ред. В.В.Щербаченко.– Луганськ, 2001.– 28 с. В написанні видання брали участь: А.В.Бодров – розділ 7 (спільно з В.В.Щербаченком); Т.В Даренська – розділ 12 (спільно з В.В.Щербаченком); Д.В. Сливка – розділ 1; Д.В.Шликов – розділи 3,9,10; В.В.Щербаченко – розділи 2,4,5,6,8,11 (розділ 11 – спіль-но з Д.В. Шликовим). Мовне редагування – Т.В.Щербаченко. Юридичне редагування – Д.В.Шликов.

4. Роль адміністрації вищого навчального закладу у вирішенні студентських проблем

Чи може адміністрація ВНЗ допомогти студенту вирішити проблему?

Як показує досвід, значну частину проблем, із якими доводиться стикатись студентам під час навчання у ВНЗ, студенти можуть вирішити в межах власних навчальних закладів. Допомагати вирішувати студентські проблеми повинні представники адміністрації ВНЗ. Це є частиною їх посадових обов’язків.

До кого звертатися за допомогою?


У навчальних закладах діє чітка ієрархічна система, якої варто дотримуватись, вирішуючи більшість проблем.

При вирішенні соціально-економічних, побутових, організаційно-правових питань ланцюжок людей, до яких Ти звертаєшся з проханням (скаргою, пропозицією), має виглядати так: куратор Твоєї групи — заступник декана з виховної роботи — декан — проректор із соціально-економічних питань (проректор із адміністративно-господарських питань) — ректор.

При вирішенні питань, що мають відношення до навчання, методичних і наукових проблем, ланцюжок людей, до яких Ти звертаєшся з проханням (скаргою, пропозицією), має виглядати так: викладач (куратор Твоєї групи) — завідувач кафедри — заступник декана з навчальної роботи — декан — проректор з навчальної роботи (проректор з наукової роботи) —ректор.

Що робити у випадку, якщо представник адміністрації не хоче сприяти у вирішенні твоєї проблеми?


Якщо питання, яке Ти хочеш вирішити, має проблемний характер і може бути представниками адміністрації сприйняте неоднозначне, варто підготуватися до ведення переговорів і заручитися підтримкою однодумців.

Студенти й адміністрація ВНЗ дуже пов’язані між собою спільними інтересами, тому долагоджувати проблеми потрібно навчитися в переговорах.


Якщо питання, яке Ти хочеш вирішити, хвилює не лише Тебе, необхідно сформувати ініціативну групи з вирішення певної проблеми.

Буде добре, якщо до цієї групи увійдуть представники органів студентського самоврядування та студентської профспілки. Найкраще, коли вирішення певного питання, яке Тебе хвилює, перед адміністрацією ВНЗ буде порушувати ініціативна група від профспілки або органу студентського самоврядування.

Як проводити колективні переговори?


Для успішного вирішення Твоєї проблеми пропонуємо дотримуватись наступних правил і схем ведення переговорів.

Етапи переговорів

1. Формулювання претензій (пропозицій).


Роль членів ініціативної групи й прихильників:

– поширювати серед студентів, зокрема – на різноманітних зборах – інформацію про проблему, яку хоче вирішити ваша ініціативна група, а також пропоновані вами шляхи її розв’язання;

– підтримувати ініціативну групу під час переговорів.

Роль членів ініціативної групи, яка веде переговори:

– давати поради й вказівки членам ініціативної групи під час дискусій і на зборах;

– збирати пропозиції з вимогами;

– формулювати ці пропозиції як претензії (пропозиції) ініціативної групи.

2. Підготовка документів, які обґрунтовують претензії (пропозиції)

Неякісна підготовка – це підготовка до поразки.


1. Вибрати відповідні аргументи, які обґрунтовують претензії (пропозиції).

2. Намагатись передбачити відповіді адміністрації.

3. На підготовлені відповіді адміністрації підготувати аргумент протилежного характеру.

3. Обрання групи для проведення переговорів.


Група, уповноважена вести переговори, повинна складатися як мінімум із трьох осіб: парламентар, спостерігач, секретар.

4. Представлення вимог ініціативної групи адміністрації та їх обговорення.


1. Представити адміністрації вимоги одночасно з їх обгрунтуванням.

2. Отримати відповідь адміністрації.

З. Зробити запитання адміністрації стосовно їх точки зору з приводу претензій (пропозицій) ініціативної групи.

4. Вислухати адміністрацію.

5. Пропозиції адміністрації про поступки.


Спробувати з’ясувати позицію адміністрації стосовно пропозицій ініціативної групи шляхом формулювань, які ні до чого не зобов’язують, на кшталт: – "Що буде, якщо..." – "Якщо ..., то ми це обговоримо" або: "Вважаємо, що запропоновані пропозиції цікаві, але ми пропонуємо наступне..."

Два принципи:


1. Ніколи нічого не пропонувати взамін на "ніщо".

2. Якщо пропонуєте компроміс, спочатку представте умови.

6. Уточнення поводження й завершення переговорів


Потрібно уточнити, чи приймають обидві сторони ті рішення, які погоджені. Якщо "так", то наступає завершення переговорів. Якщо сторони не досягли взаєморозуміння, уповноважені ініціативної групи для проведення переговорів зобов’язані представити відхилення членам ініціативної групи.

7. Представлення погодження членам ініціативної групи.


1. Представлення звіту про хід переговорів членам ініціативної групи й прихильникам.

2. Представлення погодження.

3. Аналіз позитивних і негативних пунктів погодження.

Пам’ятай!:
Усі звернення ініціативної групи до адміністрації потрібно оформляти письмово.

Як адміністрацію ВНЗ змусити вести переговори з ініціативною групою?


Найбільш ефективний шлях, який змусить адміністрацію надавати відповіді, такий:

1-й крок.
Представник ініціативної групи звертається зі скаргою (пропозицією) до першого свого керівника (викладача, куратора групи) Якщо не доходять згоди протягом 24 годин –

2-й крок.
Представники ініціативної групи із цим керівником дискутують над проблемою, Якщо не доходять згоди протягом 2-х робочих днів –

3-й крок.
Представники ініціативної групи зустрічаються з керівництвом кафедри, факультету. Якщо не доходять згоди протягом 3-х робочих днів –

4-й крок.
Представники ініціативної групи зустрічаються з проректором. Якщо не доходять згоди протягом 4-х робочих днів –

5-й крок.
Представники ініціативної групи зустрічаються з ректором. Якщо учасники переговорів не доходять згоди цього разу – процедура розмов вважається вичерпаною.

На всіх кроках вирішення проблеми повинні бути відповідні документальні підтвердження – ваші заяви із резолюціями представників адміністрації або відповіді на ці заяви, із якими потім слід звертатися до Головного управління освіти та науки Луганської обласної державної адміністрації (Міністерства освіти та науки України), до прокуратури або суду.

Приклад


Декану транспортного факультету Східноукраїнського космічного

університету

Федоренку О.П.

Студентів групи ЗДП

Заява

10 травня 2001 р. заступник декана з виховної роботи Твердолобенко Григір Іванович сказав нашій групі, що кожен студент нашої групи повинен здати по 15 грн. готівкою на поточні потреби кафедри філософії літальних апаратів. Якщо група не здасть необхідних коштів, Григір Іванович погрожував тим, що наша група не складе іспит з філософії літальних апаратів. Просимо вжити необхідні заходи стосовно Твердолобенка Григора Івановича.

П.І.Б.


Адреса проживання


Підпис


1


Федоренко Інна Сергіївна


91011, м. Луганськ,
вул. Звитяжна, 178
 


...


...


...
 


25


Непийвод Іван Федорович


91012, м. Луганськ,
вул. Луганська, б.3, к. 115
 


5. Студентські профспілки та органи студентського самоврядування та їх роль у захисті прав та інтересів студентів

Серед організацій і установ, які реально можуть допомогти студентам у вирішенні їх проблем, варто звернути увагу на:

1. Студентські профспілки (далі у тексті СПС);

2. Органи студентського самоврядування (ОСС).

У чому особливість органів студентського самоврядування й профспілок?


СПС і ОСС є організаціями, які представляють інтереси всіх студентів Твого ВНЗ, факультету, групи, гуртожитку. Їх позиція є досить впливовою, й органи влади, адміністрації ВНЗ змушені з нею рахуватися;

як СПС, так і ОСС керують молоді люди, такі ж студенти, як і Ти, які чудово розуміють Твої проблеми;

основним статутним завданням СПС і ОСС є захист прав та інтересів студентів;

керівники цих органів є виборними особами і за своїми статутними обов’язками повинні представляти Твої інтереси у стосунках із адміністрацією ВНЗ, захищати Твої права й інтереси.

Що таке студентська профспілка?

Це добровільна громадська організація, яка об’єднує студентів для захисту трудових і соціально-економічних інтересів своїх членів. Для досягнення цих цілей СПС можуть вдаватись до всіх законних засобів захисту студентських прав: мітингів, пікетувань, демонстрацій, страйків.

У чому особливість студентської профспілки?


Профспілки мають унікальні гарантії, закріплені законом, які потенційно дозволяють їм ефективно захищати права студентів. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" забороняє будь-яке втручання в їх діяльність, яке здатне обмежити права профспілок або перешкодити їх діяльності.

Жодна інша громадська організація не має таких законодавче закріплених можливостей впливати на адміністрації ВНЗ, захищати Твої права й вирішувати Твої проблеми, адже Студентська профспілка має право:

– представляти інтереси студентів в органах державної влади і судах;

– вносити до адміністрації ВНЗ або до вищих інстанцій пропозиції, які стосуються покращання організації навчально-виховного процесу й виробничої практики, раціонального використання бюджету ВНЗ, покращання умов побуту й відпочинку студентів, медичного обслуговування тощо;

– ставити перед адміністрацією ВНЗ та вищими органами питання про притягнення до відповідальності керівних працівників ВНЗ за неповажне ставлення до потреб студентів;

– забезпечувати активну участь представників профспілки у виборах ректора, деканів факультетів, вчених рад ВНЗ, атестаційних, тарифікаційних і приймальних комісій та комісій із розподілу молодих фахівців;

– контролювати виконання адміністрацією ВНЗ встановлених норм завантаження студентів усіма видами навчальних занять, кількості екзаменів і заліків, які виносяться на екзаменаційні сесії, проведення навчальних занять за стабільним розкладом;

– здійснювати громадський контроль за виконанням плану ремонту гуртожитків, об’єктів культурно-побутового обслуговування тощо.

Які питання адміністрація повинна узгоджувати зі студентською профспілкою?


Адміністрація ВНЗ повинна узгоджувати з профспілкою:

– навчальні плани й розклад занять;

– правила внутрішнього розпорядку ВНЗ;

– питання надання одноразової матеріальної допомоги студентам;

– відрахування студентів з ВНЗ;

– призначення працівників на керівні посади студентського містечка, гуртожитків, бібліотеки, спортивних споруд тощо.

Наскільки впливовою є студентська профспілкова організація?


Саме від СПС залежить, які Ти матимеш права під час навчання у ВНЗ!

Профспілка обов’язковоукладає з адміністрацією ВНЗ угоду, яка спрямована на захист економічних та соціальних інтересів і прав студентів.

Проект угоди укладається на основі пропозицій студентів, обговорюється й приймається на загальнихзборах (конференції) профспілкових органів студентів.

Чи може адміністрація ВНЗ покарати активіста СПС?


Члени профкому не можуть піддаватися дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профкому. Голова профкому, профорганізатор не можуть піддаватися дисциплінарному стягненню без попередньої згоди територіального органу профспілки [ст. 252 КЗпП] (КЗпП — Кодекс законів про працю України).

Обрані активісти-профорганізатори мають ряд інших гарантій, які дозволяють їм безперешкодно, не побоюючись за своє подальше навчання, захищати права студентів [ст.ст. 242-252 КЗпП].

Що таке студентське самоврядування?


Стаття 16 Закону "Про освіту", "Положення про державний вищий заклад освіти" передбачає наявність у ВНЗ органів студентського самоврядування. В абсолютній більшості українських ВНЗ ОСС вже функціонують, проте самі студенти не завжди мають уявлення про цілі та завдання цих важливих органів.

Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ, мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього керівництва. ОСС можуть мати різні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради, тощо).

Які основні завдання органів студентського самоврядування?


Основними завданнями ОСС є:

– забезпечення й захист прав та інтересів студентів;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– організація співробітництва зі студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями;

– сприяння у створенні необхідних умов для проживання й відпочинку студентів;

– створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Яким чином здійснюється студентське самоврядування?


Студентське самоврядування здійснюється шляхом обрання на загальнихзборах студентів певного структурного підрозділу ВНЗ (наприклад, групи, чи секції гуртожитку, університету) виконавчого органу (сенату, парламенту, старостату, студентської ради, студентського деканату, тощо) чи представника студентів цього структурного підрозділу (старости групи, секції, студ. деканата).

Протягом терміну, на який обрано цього представника чи представницький орган, він представлятиме інтереси всіх студентів групи, секції, факультету, університету, здійснюватиме функції ОСС. Саме цей виборний представник вирішуватиме поточні питання з деканатом, ректоратом, комендантами гуртожитків, від нього залежатиме, наскільки ефективно будуть відстоюватись Твої права та інтереси.

Зверни увагу!


Оскільки від Твого представника в ОСС залежить досить багато питань, варто добре подумати й обирати на цю посаду людину, якій Ти довіряєш, у якій ти впевнений, яка буде насамперед захищати спільні права й інтереси студентів, а не вирішувати власні проблеми.

Пункт 55 "Положення про державний вищий навчальний заклад" визначає, що виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу ВНЗ обирається на загальних зборах(конференціях) студентівцього підрозділу.

Якщо представники ОСС не обирались на загальних зборах, вони не мають права представляти Твої інтереси; рішення, які приймають такі представники й органи, не є обов’язковими до виконання.

Якими повинні бути справжні студентські профспілки та органи студентського самоврядування?

1. Демократичними.
Діяльність профспілки й ОСС має відбуватися під контролем студентів. Саме студенти обирають своїх представників на посади в профспілці й ОСС і мають право їх відкликати. Студенти беруть участь у прийнятті всіх рішень, що стосуються профспілки й ОСС.

2. Автономними.
Демократична студентська профспілка й ОСС є організацією, мета якої – захист інтересів студентів. Профспілка й ОСС не залежить від керівництва ВНЗ, уряду, будь-яких політичних партій, які мають свої цілі, що відрізняються від цілей профспілки й ОСС.

3. Доступними.
Усі збори, усе листування й усі звіти профспілки й ОСС мають бути доступні її членам.

Яка роль виконавчих органів демократичної профспілки й органів студентського самоврядування (СПС/ОСС)?


У демократичній профспілці й ОСС виконавчий комітет обирається членами профспілки й ОСС і підзвітний їм. Усі рішення виконкому повинні затверджуватись членами профспілки й ОСС, які можуть відкинути рішення, що не задовольняють їх.

Обов’язком виконкому є:

– інформувати студентів про діяльність профспілки й ОСС, як на зборах, так і в письмовій формі;

– провадити діяльність профспілки й ОСС, беручи за основу побажання студентів.

Для чого існують студентські профспілки та ОСС і яка їх роль в українському суспільстві?


Профспілки й ОСС створюються й існують із єдиною метою – служити інтересам студентів, захищати їх права і справедливо вирішувати всі питання у ВНЗ.

У процесі переходу до нової системи освіти студенти повинні брати участь у житті власних ВНЗ як рівноправні партнери адміністрації й викладачів.

Коли студенти здобудуть досвід спільних дій задля досягнення спільної мети, вони будуть більше довіряти своїм здібностям відстоювати власні права.

Демократично побудовані профспілки й ОСС, які контролюються студентами, – це суттєва складова частина вільного відкритого суспільства. Ініціативні, здатні на швидке реагування профспілки й ОСС для того й існують, щоб відстоювати інтереси студентів. Вони здійснюють цю функцію і в окремому ВНЗ, і в суспільстві в цілому. Через профспілки й ОСС студенти беруть участь у виробленні життєво важливих рішень. Це сприяє оздоровленню суспільства, зменшує можливість суспільних катаклізмів, забезпечує рішення важливих проблем, сприяє покращанню умов навчання й дозвілля студентів.

Профспілки й ОСС – не чарівна паличка. Їх сила – у єдності студентів. Тільки єдність може забезпечити створення демократичного й ефективного суспільства.

***

Більш докладну інформацію про права студентів і механізми їх реалізації Ти можеш знайти на веб-сайті Студентського братства Луганської області на сторінці "Університети демократії"

www.stud.org.ua

Про випадки корупції, порушення студентських прав Ти можеш написати за адресою:

91045, м. Луганськ-45, а/с 30

або електронною поштою [email protected]

або повідомити телефоном: (0642) 55-22-28.

Безкоштовну юридичну допомогу Тобі нададуть у громадській приймальні Луганської обласної громадської організації "Клуб юристів" за адресою:

м. Луганськ, вул. Ватутіна, 1, корпус 8, оф. 114

(у приміщенні юридичного факультету СНУ),

кожний вівторок і четвер з 16.00 до 18.00.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль