версія для друку

Громадянська Освіта, 2001,  №15
Різне, Релігія і школа

Правозахисна дитяча група "КОЛО": як все починалося

05.12.2001
автор: Олег Савчук (м. Краматорськ)
3 вересня 1998 року, за ініціативою адміністрації гімназії, у нас було введено обов’язковий курс "Права людини" (11 класи; 1 година на тиждень за рахунок шкільного компоненту), викладання якого було доручено мені. Не отримавши крім програми курсу більше нічого, я зате мав повну свободу дій.

Через рік викладання, саме зміст навчального матеріалу і той інтерес, який він викликав серед старшокласників, підвів мене до думки, що заклики вчителя правознавства до громадянської активності, до сміливості і порядності, до поваги чужої і власної гідності, обов’язково повинні давати вихід тій творчій енергії, яку вони пробудили в учнях. Звичайно, що я спрямував її в ігрові імітаційні (рольові та дискусійні) форми, які моделювали дійсність, але цього було недостатньо, – дітям, обізнаним зі своїми правами, треба було щоденно користуватися ними, а не гратися у них раз на тиждень. Саме так – усвідомлення своїх прав робило ці права вже невід’ємними, вони ставали вже часткою життя учнів, бо, відкривши очі і побачивши порушення своїх прав, дитина закономірно прагне захиститися, причому реально, по-справжньому. А значить, мені, як вчителю, треба було запропонувати учням не тільки моделювання правозахисних ситуацій, а й зайнятися правозахистом на практиці, і, перш за все, в їхньому шкільному житті. Але як це зробити, як допомогти дітям організуватися, які принципи порадити, в якій напрямок повести дітей своїм вчительським авторитетом, якщо виникатиме конфліктна ситуація? Питань безліч, а відповідей готових немає, і тому думав над ними сам, майже рік готувався до ролі координатора дитячої правозахисної групи. Суттєву допомогу і, до речі, доволі своєчасну, дістав в ході минулорічної конференції в Києві, коли слухав, наприклад, цікавий виступ вчителя із Чернігова Ігоря Сущенка, а також, коли став після конференції абонентом бюлетеню "Права людини", на сторінках якого теж було розсипано чимало корисної інформації з питань школярського правозахисту.

А з вересня 2000 р. за моєї допомоги у нас в Першій українській гімназії міста Краматорська почала формуватися правозахисна дитяча група. Інкубаційний, установчий етап тривав до грудня 2000 р., і в цей час напрацьовувалися напрямки діяльності групи, конкретні форми роботи і, взагалі, відбувалося усвідомлення членами групи себе, як правозахисної організації в гімназії. Вважаю, що дітей до цієї ролі треба обов’язково готувати, причому підводити поступово. Фактично, це більш виховний процес, ніж навчальний. Але в грудні ми вже мали сконсолідоване ядро, напрацьовані статутні положення, певний досвід роботи, плани на перспективу і назву нашої організації – Правозахисна дитяча група "КОЛО" ("Колегіальність. Організованість. Людяність. Обізнаність").

Підсумувати свій опис установчого етапу хочеться кількома порадами.

Поради організатору школярського правозахисту:

І. Для виявлення кола дітей, здатних займатися правозахистом в школі, тобто, активних, небайдужих і творчих, можна організувати їх спочатку на участь в якомусь творчому конкурсі з правознавства і, взагалі, з питань громадянської освіти. Для нашого "КОЛО" таку тестову роль зіграв V Всеукраїнський конкурс творів-есе з прав людини, але це міг бути й конкурс в межах гімназії, розроблений учителем самостійно.

ІІ. Заохочувати до участі в правозахисті слід тільки старшокласників (9, 10, 11 класи), бо вони як учні, є і найбільше досвідченими, і найбільш авторитетними серед школярів. Та й правова свідомість у людей на порозі повноліття вища, ніж у учнів молодшої та середньої ланки, бо це, як правило, вже сформовані особистості.

ІІІ. Першою колективною акцією правозахисної групи може бути моніторинг "Стан дотримання прав людини в нашій школі". У нас старшокласникам пропонувалося відповісти на три запитання:

1) Чи порушуються твої права? – а) в сім’ї (з боку батьків); б) в гімназії (з боку вчителів, класного керівника, адміністрації); в) в класному колективі (з боку однокласників).

2) Які саме Ваші право порушуються? (зробити відповідну помітку в переліку із 15-ти прав дитини).

3) Що потрібно, на Вашу думку, для захисту прав дитини в школі?

IV. Відразу слід потурбуватися, щоби результати моніторингу і, взагалі, діяльності правозахисної групи, були відомі найширшому колу вчительського й учнівського колективів. Для цього можна використати власний інформаційний стенд, випуски стіннівок, тематичні бюлетені (рукописні або друковані), повідомлення через шкільну радіомережу (там, де вона діє) тощо. Однак, прагнення до гучності й резонансності, думаю, що буде недоречними.

V. Що стосується власне принципів діяльності саме дитячої правозахисної групи, то необхідними, мабуть, слід вважати слідуючі:

1) Діалогічність – тобто, неодмінно йти на контакт, на встановлення діалогу з тими, хто порушує прав дитини.

2) Ненасильство – тобто, не застосовувати погрози. не закликати до масових акцій непокори (це може зробити учнівський парламент, але цього не слід робити учнівській правозахисній групі).

3) Медіативність – тобто, слід прагнути до посередництва між конфліктуючими сторонами: "учень-учень", "учень-вчитель" тощо.

4) Позитивність – тобто, спрямовувати всі свої зусилля на поліпшення ситуації, а не на однозначну перемогу над кимось.

5) Легітимність = тобто, діяльність групи повинна спиратися на діюче законодавство, вітчизняне та міжнародне, особливо таке, що ратифіковано Україною. А це, передусім, статті 18-20, 27 Загальної декларації прав людини та статті 12-14, 17, 29, 31 Конвенції ООН про права дитини.

VI. Досвід нашої групи "КОЛО", хоч ще дуже небагатий, дозволяє вважати оптимальними для школярського правозахисту такі напрямки діяльності, як-от:

1) Правова самоосвіта з прав людини.

2) Правова просвіта з прав людини.

3) Дослідження стану дотримання прав людини.

4) Правотворча діяльність (передусім, в межах гімназії).

5) Консультативна та інформаційна допомога гімназистам з приводу прав людини.

6) Практичний правозахист.

Реалізовувати дані напрямки можна одночасно, з моменту виникнення правозахисної організації, але радимо, все ж таки, поступово оволодівати ними за принципом "від простого до складного". Тоді відчуватиметься прогрес, а накопичуваний досвід буде невід’ємним. Наше "КОЛО" пройшло цей шлях за вісім місяців, – шлях від самоосвіти до правозахисту. Хоча іншим, переконаний, це вдасться набагато скоріше (згадаємо, лишень, цьогорічні довгі канікули, карантини й чисельні свята).

Які ж конкретні форми роботи вже апробовані з кожного напрямку?

І. Правова самоосвіта з прав людини:

1. Участь членів "КОЛО" у V Всеукраїнському конкурсі творів-есе, у Всеукраїнській дискусії старшокласників "Громадянин і влада", у Всеукраїнській акції школярів "Громадянин".

2. Написання творів-роздумів з наступним рецензіюванням та колективним обговоренням: "Права дитини і світ дорослих – довгий шлях до порозуміння", "Причини порушень прав людини сьогодні, на порозі ХХІ століття", "Мої найважливіші три права людини", "Ти і твої права" тощо.

3. Обговорення літератури з питань прав людини і творів-есе ІІІ, ІV Всеукраїнських конкурсів; статей з бюлетеню "Права людини"; міжнародних документів.

4. Готування інформаційних повідомлень лекційного характеру з прав людини для виступів, передусім, на класних годинах.

ІІ. Правова просвіта з прав людини:

1. Випуски правозахисних за змістом бюлетенів "Історик" (орган гімназійного Історичного Наукового Товариства).

2. Діяльність лекторської групи.

3. Організація і участь в проведенні позакласних заходів з прав людини: ділові ігри "Аспекти захисту прав дитини в українському законодавстві", "Вчимося жити в мирі і злагоді; правова дискусія "Права дитини в Україні – це реально. Так чи ні?"

ІІІ. Дослідження стану дотримання прав людини:

1) Проведення моніторингу "Стан дотримання прав дитини в ПУГ очима учнів".

2) Проведення моніторингу "Стан дотримання прав людини в ПУГ очима вчителів".

3) Участь в підготовці міського правозахисного семінару "Права дитини: погляд дорослих та дітей (відбудеться 10 червня 2001 року).

IV. Правотворча діяльність:

1) За активної участі членів "КОЛО" в старших класах гімназії відбувається процес укладання декларацій прав і свобод учнів класу (на сьогодні це – декларації 9-Б, 11-А, 11-Б класів). Члени групи входять до складу редакційних колегій, які узагальнюють всі пропозиції учнів класу. На базі класних декларацій пізніше буде укладена Хартія прав і свобод гімназистів, яку "КОЛО" пропонує включити до Статуту гімназії окремою частиною.

2) "Звернення до педагогів Першої української гімназії за результатами моніторингу".

V. Консультативна та інформаційна допомога:

Проведення тренінгів "Я знаю, що ти дружиш не з тим, з ким треба!", "Послухайте, діти, що вона пише в своїй записці!" – для членів "КОЛО".

VІ. Практичний правозахист:

1) Із "Зверненням до педагогів ПУГ" представник "КОЛО" виступив на педраді й взяв участь в його обговоренні педагогами гімназії.

2) Проведений захист учнів 11-А класу, які зазнали морального приниження, будучи викликаними всім класом на педраду на 9 00 з приводу успішності та відвідування і прочекавшими під дверима педради 3 години 15 хвилин. Конфлікт було вичерпано.

На останнє хочеться виловити два побажання.

По-перше, чи не слід подумати про організацію всеукраїнської конференції чи семінару-тренінгу для учнів-правозахисників та активістів учнівського самоврядування?

По-друге, чи не слід запровадити в бюлетені "ПЛ" рубрику "Вісті школярського правозахисту" чи "Голос юних правозахисників", де б діти могли регулярно обмінюватися своїм досвідом та обговорювати свої проблеми?

Сподіваюсь, що викладений досвід діяльності правозахисної дитячої групи "КОЛО" стане у пригоді всім вчителям правознавства – ентузіастам своєї справи, яким, переконаний, викладати свій предмет без залучення учнів до школярського правозахисту скоро буде просто неможливо. До цього веде нас педагогіка співпраці і партнерства, цього ж вимагає від нас розвиток громадянської освіти в Україні.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль