версія для друку

Громадянська Освіта, 2001,  №15
Різне, Релігія і школа

Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти

05.12.2001
24 травня у Києві відбулося підписання Угоди про спільну реалізацію проекту по реформуванню освітнього сектору між Міністерством освіти і науки України та Програмою Розвитку ООН за участі Міжнародного фонду "Відродження"

Проект передбачає залучення широких освітянських кіл, громадськості, приватного сектору, міжнародних організацій до формування освітньої політики в Україні.

Завданням Проекту є забезпечення відкритої дискусії в суспільстві, залучення та донесення громадської думки стосовно проекту Національної доктрини та освітньої політики до Уряду України, забезпечення аналітичної підтримки Робочих груп, що працюють над проектом доктрини та забезпечення міжнародної експертизи згаданого документу.

Одним із ключових моментів залучення громадськості до формування освітньої політики є створення Дорадчої групи Проекту.

Дорадча група – це орган, який включає представників громадських організацій, що цікавляться питаннями освіти, займають активну громадянську позицію та можуть оцінити освітню політику Уряду з точки зору всього суспільства.

Члени Дорадчої групи обираються серед громадських організацій, асоціацій, навчальних закладів, спілок, які користуються повагою та авторитетом у суспільстві, можуть та хочуть активно впливати на загальнонаціональні процеси, мають чіткі погляди на формування освітньої політики в Україні. Дорадча група протягом написання проекту Національної доктрини розвитку освіти України буде відстоювати інтереси громадськості та контролюватиме їх врахування при написанні стратегічно важливого документу для всієї освіти та кожного громадянина зокрема.

СПИСОК ДОРАДЧОЇ ГРУПИ ПРОЕКТУ

Олександр Афонін
, голова Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів; Марта Богачевська-Хом’як, директор програми академічних обмінів ім. Фулбрайта; Іван Вакарчук, ректор Львівського державного університету ім. Івана Франка; Сергій Головатий, народний депутат України; Ірина Козіна, відповідальний секретар Всеукраїнської асоціації керівників шкіл; Ольга Піцан – заступник голови Спілки юристів України; Марія Зубрицька, проректор з наукової роботи Львівського державного університету ім. Івана Франка; Володимир Конгурцев; радник Президента УСПП з формування кадрового потенціалу в сфері науки, освіти, виробництва; Олександра Кужель; голова Державного комітету регуляторної політики та підприємництва; Наталя Софій; директор Всеукраїнського фонду "Крок за кроком", член Міжнародної асоціації "Крок за кроком"; Леонід Сачков, голова Центрального комітету Профспілки працівників освіти та науки України; Іван Тимошенко, голова Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності; Мирослава Пітцик, віце-президент з виконавчої роботи Асоціації міст України; Володимир Співаковський, президент приватного ліцею "Грант"; Валентина Усенко, голова Правління Дитячого Фонду України; Володимир Черевань, радник Прем’єр-Міністра України, голова комісії Правління УСПП по підготовці та підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів підприємницьких структур.

Зустрічі членів Дорадчої групи будуть відбуватися за участі представників Міністерства освіти і науки України, членів Робочих груп, що працюють над проектом Національної доктрини, та адміністрації Проекту. В період між зустрічами члени Дорадчої групи будуть забезпечені повною інформацією стосовно діяльності Проекту та процесу роботи над самою Доктриною

В рамках Проекту проводяться аналітичні дослідження, які проводяться в рамках аналізу політики. На першому етапі вони передбачають огляд та вивчення проблеми.

Аналіз політики передбачає наступні етапи:

– визначення проблеми – потреба урядових дій з тих чи інших суспільних потреб;

– визначення питань, які необхідно дослідити – з’ясування специфічних суспільних проблем, на яких слід зосередити увагу Уряду та тих хто повинен займатися їх розв’язанням;

– формулювання пропозицій політики – висунення альтернативних пропозицій направлених на розв’язання існуючих проблем;

– ухвалення політики – відбір однієї із пропозицій по розв’язанню проблеми, створення для цієї пропозиції політичної підтримки та її реалізація через нормативні акти;

– впровадження політики – організація адміністративних служб, забезпечення платежів та послуг, збір податків;

– оцінювання політики – систематична оцінка діяльності спрямованої на вирішення проблеми, аналіз її результатів з метою вивчення впливу на проблему, внесення пропозицій щодо змін та виправлень у аналізі політики

Одне із перших досліджень, над яким вже розпочато роботу є "Ставлення академічної спільноти до питання автономії вищих навчальних закладів та проблем корупції". Керівником дослідження є Володимир Кіпень, керівник Лабораторії соціальних досліджень і політичного аналізу Донецького національного університету, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології.

Дослідження повинно дати оцінку сильним та слабким сторонам української вищої освіти, її якості, визначити готовність академічної спільноти до змін, та відсоток присутнього у ній "консерватизму", що заважатиме цим змінам. Дослідницька група Володимира Кіпеня проаналізує ефективність самоврядування у ВУЗі, існуючі ненормативні відносини та елементи корупції, що присутні на рівні вищої освіти, зробить об’єктивний аналіз громадської думки академічного середовища вищої школи України стосовно низки гострих проблем функціонування та реформування вищої освіти, визначить варіанти ефективного залучення академічних спільнот до якісних змін в освіті.<...>

На думку Володимира Кіпеня, від функціонування академічної спільноти, механізмів самоврядування та адміністрування залежить адаптація вузу до сучасних умов. "Діяльність академічного закладу повинна базуватися на системі університетських цінностей та принципів, збагачених сучасними реаліями. Спираючись на них кожен університет у виконанні власної місії має відшукати оптимальне поєднання діяльності самоврядних колегіальних та одноосібних органів з органами адміністрування. Принциповим залишається збереження автономії та академічних свобод при дотриманні засад поділу та обмеження влади в університеті", вважає пан Кіпень.

Партнерами у дослідженні стали дослідницькі установи Києва, Львова, Харкова.

Павел Згага
, експерт прокету, професор філософії освіти Люблянського Університету, директор Центру аналізу освітньої політики, Словенія:

"Освіта в усьому світі нині є одним з ключових завдань для стратегічного планування. Світ сьогодні є свідком глобального переходу від індустріального до інформаційного суспільства. Ось чому освіта є сьогодні такою важливою. Це вже не тільки вузько національне питання тієї чи іншої країни, воно дедалі більше стає міжнародною, глобальною справою.

Впродовж останнього десятиріччя у ряді країн розгорнуто всеохоплюючі та вдалі освітні реформи. Моя країна, Словенія, є таким прикладом. Це було б не можливо без вивчення міжнародного досвіду, без допомоги освітніх інститутів та експертів різних країн, без обміну знаннями на міжнародному рівні. Міжнародне співробітництво мало надзвичайно важливе значення для розробки проектів нормативних документів у сфері національної освітньої політики у Словенії у середині 90-х років. Завдяки міжнародному співробітництву Україна сьогодні може не тільки збагатитися величезним обсягом знань, які вона зможе використати при розробці Національної доктрини розвитку освіти, а й вдосконалити існуючу систему освіти без зайвих помилок. Я сподіваюся, що українські колеги так само, як і у Словенії високо оцінять міжнародну експертну оцінку і досягнуть успіху на шляху модернізації освіти та приведення її у відповідність з вимогами часу на благо усієї нації.

Закликом до міжнародного співробітництва у сфері освіти є ще один важливий аспект. У Європі стає дедалі менше кордонів, зростають можливості спілкування, створюються нові громадські об’єднання. Для посилення цих процесів світові потрібна якісна освіта: освітні програми, більше можливостей вивчати різні європейські мови, потрібні школи, де наголошуватиметься на цінностях миру, демократії та солідарності людей та націй, релігій та рас. Якщо ми не відкриємося назустріч міжнародному співтовариству, досягти намічених цілей буде неможливо."

Інформаційний бюлетень проекту "Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти" починає виходити щомісяця від травня цього року. Випуск бюлетеня має на меті:

– створити інформаційний ресурс для забезпечення вивчення реальних змін в освітній політиці в ході освітньої реформи в Україні;

– інформувати учасників проекту та зацікавлених осіб про проміжні результати у написанні Національної доктрини розвитку освіти;

– ініціювати дискусію в суспільстві про необхідність впровадження системних і якісних змін на всіх рівнях освіти в Україні (освітня реформа);

– ініціювати широке обговорення проекту Національної доктрини розвитку освіти перед винесенням документу на розгляд 2-го з’їзду освітян восени цього року;

– підготувати грунт для прийняття рішень органами влади про стратегічні зміни в українській освіті;

– поінформувати про досвід проведення освітніх реформ в країнах Центральної та Східної Європи.

Інформаційний Бюлетень буде розповсюджуватись серед усієї зацікавленої освітянської спільноти, громадських, урядових та міжнародних організацій, що представлені в Україні, надходити у бібліотеки та буде розповсюджуватись під час заходів, організованих в рамках проекту "Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти".

Автори Інформаційного бюлетеню сподіваються, що його випуск активізує усіх учасників процесу розробки стратегії реформування українського освітянського сектору, залучить нові зацікавлені сторони, створить сприятливе інформаційне поле для диспутів, стане шляхом отримання аналітичної та просто корисної інформації

Контактна інформація: Лілія Остапенко, керівник Проекту, e-mail: [email protected]

Ольга Годованець, координатор у зв’язках з громадськістю проекту, e-mail: [email protected]

Олена Расенко, помічник координатора у зв’язках з громадськістю проекту, тел/факс: (044) 290 2668

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль