версія для друку

Громадянська Освіта, 2001,  №15
Різне, Релігія і школа

Студентське братство Луганської області

05.12.2001
автор: Володимир Щербаченко (м. Луганськ)
Студентське братство Луганської області створено 10 грудня 1995 р. Зареєстроване Управлінням юстиції в Луганській області 28 травня 1996. – громадська недержавна неприбуткова організація студентів і аспірантів Луганської області, обласна філія Української студентської спілки (УСС).

Мета Студентського братства Луганської області – захист прав та інтересів студентів, розвиток їх творчого, наукового, організаційного, політичного потенціалу.

Студентське братство виступає за:

– демократизацію вищої освіти;

– розвиток студентського самоврядування;

– культурну і організаційну інтеграцію молоді Луганщини в загальноукраїнські і загальноєвропейські процеси;

– розвиток української освіти, науки, культури.

Члени організації об’єднані в осередки, головним чином за місцем навчання. Осередки Студентського братства діють у п’яти вищих навчальних закладах (ВНЗ) Луганська, а також в містах: Стаханові, Сєвєродонецьку, Старобільську, Рубіжному та Алчевську. В лавах організації – понад 350 фіксованих членів.

Вищий керівний орган Студентського братства – конференція. В періодах між конференціями роботою організації керує Рада Студентського братства. До Ради входять голова організації, відповідальний секретар, заступники голови та голови осередків. Всі керівні посади в Студентському братстві – виборні.

Завдяки тому, що Студентське братство має власні структури у кількох містах обласного підпорядкування та завдяки дуже добрим стосункам з низкою районних організацій Всеукраїнського товариства "Просвіта" та районних кредитних спілок, ми вже реалізували власні проекти на території майже усієї Луганської області і можемо робити це у подальшому.

Активісти Луганської філії УСС захищають права студентів, лобіюють їх інтереси на всіх рівнях, починаючи окремим деканатом і закінчуючи українським урядом. З цією метою члени УСС використовують конгреси, круглі столи і зустрічі з представниками органів влади. УСС інформує владу і громадськість через ЗМІ та з допомогою листів-звернень про студентські проблеми, що потребують особливої уваги і негайного вирішення.

Проте членам Луганської УСС неодноразово доводилось вдаватись і до публічних акцій, пікетувань органів державної влади, з метою перешкодити намірам влади попрати студентські права. Найбільш успішними були акції спрямовані на протидію спробам кількох українських урядів скасувати студентські пільги на проїзд.

При Студентському братстві діють громадська приймальня з надання юридичних консультацій студентській молоді. В разі потреби Студентське братство представляє інтереси студентів, що потребують організаційної і правової підтримки, перед адміністрацією ВНЗ та органами влади, правоохоронними органами.

Правовий департамент Студентського братства займається аналізом законодавства з проблем освіти, дає правову оцінку нормативним документам місцевих ВНЗ та державних органів освіти, які зачіпають права та інтереси студентів.

Окрема програма реалізується Моніторинговим відділом Студентського братства. Активісти УСС відслідковують і аналізують випадки порушень громадських, політичних, соціально-економічних та культурних прав студентів у ВНЗ області. Результатом аналізу стає моніторинговий звіт, який передається до органів влади, правоохоронних органів, оприлюднюється в ЗМІ.

В 2001 році в рамках проекту "Університети демократії" на кошти, надані DFID, Студентським братством була видана книга "Студентський порадник: практичні рекомендації з правозахисту і корисна інформація". Весь тисячний тираж цього правозахисного посібника був безкоштовно поширений у бібліотеках та ВНЗ області, розданий студентам та молодіжним організаціям.

За ініціативи та участі Студентського братства на кількох обласних теле- та радіоканалах записано низку правоосвітніх студентських передач та програм, присвячених актуальним студентським проблемам (хабарі, сексуальні домагання, примусова праця у ВНЗ), опубліковано аналогічні правоосвітні матеріали в газетах.

Луганська філія УСС стала ініціатором проведення низки молодіжних заходів (круглих столів, дебатів, семінарів), спрямованих на пошук активістами молодіжних організацій Луганщини шляхів демократизації системи вищої освіти, вирішення важливих студентських проблем.

На даний момент Студентським братством розпочато реалізацію проекту з розвитку студентського самоврядування у ВНЗ області. Ведеться збір даних для Моніторингового звіту, який буде оприлюднено після завершення літньої екзаменаційно-залікової сесії. Діє громадська приймальня з надання юридичної допомоги студентам.

Традиційними для Студентського братства стали заходи спрямовані на підтримку творчої і обдарованої молоді. Вже шостий рік Студентське братство спільно з "Молодою Просвітою" та "Молодим Рухом" за сприяння Управління у справах сім’ї та молоді ОДА проводить літературні конкурси "Срібний голос" і "Гостре перо" для молодих поетів і прозаїків, які пишуть українською мовою. Переможці конкурсів щороку нагороджуються цінними призами, а у 2000 році кращі твори всіх попередніх років були видані окремою збіркою.

Спільно з видавництвом "Смолоскип" та "Гуманітарною Колегією" Студентське братство Луганщини у 1998-2001 рр. провело чотири молодіжних науково-практичних конференції, присвячені актуальним проблемам регіонального розвитку, етнополітики, моделюванню процесів суспільного поступу. Кращі доповіді молодих луганських науковців були опубліковані в кількох випусках престижного всеукраїнського наукового альманаху "Молода Нація", а всі виступаючі одержали гонорар. Студентське братство стало ініціатором і учасником кількох дослідницьких краєзнавчих експедицій.

У 2000-2001 рр. спільно зі своїми партнерами з Києва та Львова Студентське братство провело низку тренінгів для лідерів і активістів обласних молодіжних організацій, органів студентського самоврядування та студентських профспілок, які були спрямовані на розвиток лідерських якостей учасників тренінгів, формування у них вмінь і методів роботи в команді, навичок розв’язання конфліктів.

УСС активно практикує такі форми роботи як проведення просвітницьких лекцій і семінарів для студентів та школярів; залучення молоді до активної участі в громадському житті певної місцевої громади (школи, університету, міста) і цілої країни зокрема під час проведення виборчих кампаній різного рівня; організація тематичних дискотек, вечорів ("Стоп СНІД", "Еко – сейшн", "Наше право" тощо).

Активісти Студентського братства регулярно організовують та беруть участь в організації та публічному відзначенні традиційних українських свят, визначних подій і ювілеїв.

Студентське братство має добрі партнерські стосунки з понад 30 місцевими молодіжними і "дорослими" НДО. Плідно співпрацює з Управлінням у справах сім’ї та молоді, має добрі відносини з Управлінням внутрішньої політики та Управлінням освіти та науки Луганської ОДА, Управлінням молоді та спорту Луганського міськвиконкому, має багатий досвід позитивної співпраці з районними державними адміністраціями; має партнерські та дружні відносини з низкою благодійних організацій і фондів, що мають всеукраїнський або міжнародний статус або розташовані в інших обласних центрах.

Зокрема Студентське братство співпрацювало із Інститутом державності і демократії (проведення програми залучення молоді до виборів "Молодь не втрачає, молодь обирає" на парламентських виборах 1996р.), разом з Міжнародним Жіночім Консорціумом ННД-США проводило тренінг для студенток активних у громадському житті "Жіночі права і нова Конституція" (1998р.). З Товариством Лева проводило тренінг для молодіжних НДО "Робота в команді" (грудень 2000р.). Разом з "Європейським діалогом" проводило тренінг для молодіжних НДО "Компетенції лідерів в соціальній роботі" (січень 2001р.).

Студентське братство має партнерські стосунки з низкою обласних організацій УСС, Молодого Руху, ОСМ "Зарево" та інших НДО з міст Миколаїв, Кіровоград, Харків, Донецьк, Луцьк, Львів тощо, підтримує контакти з такими установами як НДІ міжнародних відносин США, РЦ "Сприяння", РЦ ВУСМО.

Студентське братство Луганської області шукає партнерів і донорів для реалізації проектів, спрямованих на демократизацію системи вищої освіти, правовий захист і правове інформування студентської молоді.

Ми зацікавлені в реалізації проектів спрямованих на

1) розвиток студентського самоврядування;

2) виявлення, оприлюднення і подолання корупції у ВНЗ;

3) підвищення правової інформованості студентів у вищих навчальних закладах України і Луганської області зокрема.

Шукаємо спонсора для видання і поширення у бібліотеках ВНЗ України та серед молодіжних організацій правоосвітньої книги для студентів "Студентський порадник: практичні рекомендації з правозахисту і корисна інформація".

Із задоволенням розглянемо і дамо відповідь на будь-які пропозиції.

Знайти активістів Студентського братства можна кожного четверга в Українсько-канадському центрі "Відродження" (Луганськ, вул. Матросова,3) з 17:30 до 18:30.

Контактний телефон: (0642) 461732.

E-mail: [email protected]

http://www.stud.org.ua.

З діловими пропозиціями звертатись листами за адресою: Студентське братство Луганської області, вул. Димитрова, 17, м. Луганськ, 91024.

Від редакції:
У відповідь на наші запитання, В.Щербаченко надіслав листа, уривок з якого (за згодою автора) наводимо нижче.

...Щодо просвітницької роботи. Активістами нашої організації спільно з іншою молодіжною НДО було проведено серію правоосвітніх зустрічей для студентів ВНЗ Луганська присвячених ознайомленню студентів з їх правами та механізмами захисту цих прав. Протягом останніх місяців члени Студентського братства брали участь в проведенні правоосвітніх лекцій у школах Ленінського району м. Луганська, що проводяться обласним управлінням юстиції до 10-ої річниці незалежності України. Раніше аналогічна робота проводилась в школі джур Вергунської паланки Українського козацтва.

В листопаді 2000 – лютому 2001 р. Студентським братством Луганщини було реалізовано проект "Університети демократії". В рамках проекту проведено:

1) семінар "Захищаймо свої права разом" – для лідерів і активістів молодіжних організацій, студентських профспілок, органів студентського самоврядування;

2) тренінг-семінар "Жінки в освіті: рівні права і рівні можливості";

3) публічні студентські дебати на тему: "Права студентів: фікція чи реальність";

4) круглий стіл "Проблеми демократизації вищої освіти та сучасні напрямки її реформування";

5) дві робочі зустрічі представників молодіжних організацій Луганщини з координації зусиль щодо подолання корупції та демократизації системи вищої освіти у ВНЗ області;

6) створено Координаційну Раду молодіжних організацій та студентських профспілок з метою об’єднання їх зусиль щодо подолання корупції та демократизації системи вищої освіти у ВНЗ області.

Загалом в заходах в межах даного напрямку взяло участь понад 160 осіб, з яких понад 150 осіб – лідери і активісти молодіжних організацій, студентських профспілок, органів студентського самоврядування. Серед них представники 18 обласних і міських молодіжних організацій, представники органів студентського самоврядування, студенти та аспіранти семи ВНЗ 1-4 рівня акредитації, училища та школи.

Учасники цих заходів обмінялись досвідом ведення правозахисної і правоосвітньої роботи серед студентства; одержали організаційний імпульс до більш ефективного захисту студентських прав; активною участю у заходах проекту сприяли приверненню уваги ЗМІ, громадськості, правоохоронних органів і органів влади до проблем корупції у ВНЗ області.

В межах напрямку проекту "Інформування студентів ВНЗ Луганська про їх права та механізми захисту цих прав" було створено і поширено серед студентів ЛДПУ, молодіжних організацій і по бібліотеках області 1000 екземплярів книги "Студентський порадник: практичні рекомендації з правозахисту і корисна інформація", прочитано для зацікавлених студентів правоосвітні лекції, створено правозахисну веб-сторінку для студентської молоді, проведено тематичну дискотеку "Наше право".

Розповсюдження посібника в молодіжних організаціях забезпечить подальше поширення правоосвітньої інформації та правозахисного досвіду в студентському середовищі. Студенти високо оцінюють потрібність цієї книги: 84% вважають, що в "Пораднику" розміщена дуже корисна й дуже важлива для студента інформація, 12% вважають, що ця інформація і важливою і корисною.

В результаті роботи із ЗМІ було опубліковано:

– тематичних правоосвітніх статей про права студентів та механізми захисту цих прав в обласних газетах загальним тиражем близько 62 тис. примірників;

– тематичних матеріалів про студентські проблеми в обласних газетах загальним тиражем близько 53 тис. примірників.

Прозвучало в радіоефірі понад 50 інформаційних повідомлень про хід реалізації проекту, анонсів заходів, інтерв’ю на радіо "Свобода", обласному державному радіо і приватних FM-станціях. Показано на трьох телеканалах 7 інформативних сюжетів про хід реалізації проекту "Університети демократії", його мету та результати реалізації. Глядацька аудиторія – від 100 тис. до 500 тис. осіб. Показано на трьох телеканалах 4 тематичні телепередачі і телесюжети про злочинні посягання на права та інтереси студентів та методи відстоювання студентських прав загальною тривалістю понад 70 хвилин. Глядацька аудиторія – від 100 тис. до 1,5 млн. осіб. Записано і озвучено в радіоефірі 6 правоосвітніх програм про права студентів та правові методи відстоювання цих прав під рубрикою "Університети демократії". Загальна тривалість цих передач понад 40 хвилин, слухацька аудиторія – 1,5 млн. осіб.

В рамках проекту було проведено дві відкритих лекції-зустрічі з представниками Луганської ОДА, депутатами міськради, у яких взяло участь понад 160 зацікавлених студентів ВНЗ Луганська. Завдяки проведенню лекційного курсу зацікавлені студенти ЛДПУ та інших ВНЗ одержали відповіді на проблемні питання, які стосувались різних сфер життя молодих людей, були проінформовані про зусилля органів влади щодо розв’язання студентських проблем та можливостей вирішення конкретних особистих проблем з допомогою владних інституцій. Під час другої зустрічі зацікавлені студенти одержали повну інформацію про програми культурного обміну, навчання, стажування, тимчасового працевлаштування української молоді за кордоном.

В рамках проекту створено правозахисну студентську веб-сторінку, що зробило доступним для студентів усієї України та Луганської області зокрема правозахисні матеріали про права студентів та механізми захисту цих прав. Завдяки роботі проведеній в межах напрямку проекту "Інформування студентів ЛДПУ та інших ВНЗ Луганська про їх прав та механізми захисту цих прав" студенти ЛДПУ та інших ВНЗ області були ознайомлені з студентським правами та правовими механізмами захисту цих прав; створено умови для вільного доступу студентів ВНЗ області до цієї інформації в майбутньому; громадськість області, представники органів влади різного рівня і правоохоронних органів були проінформовані про проблему протиправних посягань на права та інтереси студентів, успішну реалізацію всіх етапів проекту "Університети демократії", готовність молодіжних організацій активно захищати права та інтереси студентів тощо.

Громадська приймальня "Університетів демократії" з надання юридичних консультації і організаційної підтримки студентам діяла на базі громадської приймальні "Клубу юристів". За час реалізації проекту було надано понад 140 безкоштовних юридичних консультацій для студентів, які звертались за юридичною допомогою після радіопередач циклу "Університети демократії" та для учасників заходів, які проводились в рамках проекту.

Я не можу називати для публікації конкретних прізвищ студентів чи студенток, яким була надана організаційно-правова допомога. Часто студенти не бажають оприлюднювати подібні факти навіть по завершенню навчання (особливо це стосується сексуальних домагань). В більшості випадків, при бажанні студента, конкретні особисті питання ми вирішуємо шляхом правового тиску на викладача (безпосередньо, через адміністрацію або правоохоронні органи). Часто це досить ефективно, бо адміністрація, звичайно, не бажає мати публічні конфлікти. Я не впевнений, що це зажди юридично вірні шляхи, проте вони дозволяють вирішувати проблеми. Найчастіше ми намагаємося вирішувати конкретні студентські проблеми, не виходячи за межі ВНЗ. В такий спосіб вирішуються питання хабарів (в т.ч. прихованих – під виглядом примусу купівлі брошур та книжок), сексуальних домагань тощо. Так нам вдалося повернути близько 50 магістрантам одного з ВНЗ Луганська гроші, зібрані з них на канцелярське приладдя для наукового відділу цього ВНЗ. Можна описати понад 20 різноманітних аналогічних випадків... Про це можна писати нескінченно довго...

Володимир Щербаченко.

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль