версія для друку

Громадянська Освіта, 2001,  №06
Різне, Релігія і школа

Моє бачення вирішення проблеми

05.12.2001
автор: Стефанія Степаненко, директор школи (м. Львів)

"Громадянину потрібне життя, в якому б не було політичної дискримінації за власні переконання... Всі хочуть мати нормальне, цивілізоване життя. За таке життя кожен громадянин України голосував 1 грудня 1991 року. І чомусь цей громадянин думав, що таке пристойне життя для нього повинен зробити хтось, а він, громадянин, буде спокійно чекати, надіятись і нічого для цього не робити. Помилився наш громадянин, а йому ніхто не втлумачив, не навчив, що новий статус України – це статус господаря в особі рядового громадянина. В демократичній країні громадянин перебирає на себе відповідальність за долю держави, за долю суспільства, за власну долю і долю дітей".

Такі думки висловлює п.І.Белебеха у своїй книзі "Поразки і надії України". І в цих словах висловлено мотивацію громадянської освіти. За 10 років незалежності ми так і не навчилися брати участі в державотворенні, в розбудові досконалого демократичного суспільного життя, відстояти свої погляди, побороти чиновника, добитися поваги до себе. Формально громадянин залучений до управління країною, але реальність далека від продекламованих в Конституції України та інших законах стандартів. Тому впровадження в школах громадянської освіти є необхідною умовою побудови демократичного, відкритого суспільства в Україні. І не тільки в 9-11 класах, а починаючи з початкових класів.

Я розробила програму "Права дитини" для 2 -З класів, яка успішно впроваджується в моїй школі. Багато працюю над розробкою програми і впровадження громадянської освіти поступово в усіх класах середньої школи.

Викладаю своє бачення такого предмету в 9 -11 класах середньої школи:

1) Це має бути окремий предмет.

Назва може бути "Громадянство". Єдина програма, що складається з трьох етапів. І етап – 9 клас, ІІ етап – 10 клас, ІІІ етап – 11 клас.

На І етапі учні повинні ознайомитися з основними поняттями про державу, про закони, про уряд, його повноваження, вибори, роль місцевої влади. Учні повинні знати основне значення в розбудові демократичного суспільства Конституції України, деяких законів, про роль судів у громадянському суспільстві. Крім того вони повинні набути основних навиків громадського життя, вирішення проблеми шкільного самоврядування, вміти орієнтуватися в громадському житті свого будинку, району, міста.

На II етапі учні повинні отримати знання з основних галузей права: цивільного, адміністративного, підприємницького, кримінального, трудового... Разом із теоретичними знаннями учні повинні набути практичних навиків застосування цих прав у повсякденному житті: вміти діяти в рамках закону, мати переконання законослухняного громадянина, правильно реагувати на порушення своїх прав і вміти звернутися до відповідних органів для відстоювання своїх прав.

На III етапі треба вчити учнів правильно застосовувати знання, отримані в 9 і 10 класах і удосконалювати ці знання на вищому рівні. Це якби етап узагальнення і систематизації вивченого.

2) Орієнтовна тематика для вивчення "Громадянства".

9 клас (І етап) Всього 68 год. (2 год. в тиждень).

Тема 1. Основні поняття про державу, форми державного устрою, правління, режими.

Тема 2. Поняття про законодавство.

Тема 3. Сучасна держава Україна. Історичні відомості про розвиток української державності.

Тема 4. Конституція України про права та обов’язки громадян, про спосіб управління в Україні, про правосуддя.

Тема 5. Місцеве самоврядування в Україні.

Тема 6. Шкільне самоврядування.

10 клас (ІІ етап) всього 68 год. (2 год. в тиждень).

Тема 1. Основи цивільного права.

Тема 2. Основи адміністративного і трудового права.

Тема 3. Основи шлюбно - сімейного права.

Тема 4. Основи кримінального права.

Тема 5. Основи підприємницького права.

Тема 6. Основи екологічного права.

11 клас (III етап)

Тема 1. Процес законотворчості. Створення статуту організації, підприємства, конституції держави.

Тема 2. Розв’язання проблеми місцевого значення: звернення громадян до державних служб, до суду. Подання скарги, цивільного позову тощо.

Тема 3. Забезпечення прав людини в державі. Механізм захисту прав людини.

Тема 4. Забезпечення економічних і екологічних прав. Складання бізнес-плану. Реєстрація підприємств. Основи підприємницької діяльності. Податкова політика держави. Вирішення екологічних проблем.

Тема 5. Практична участь громадян в державотворенні. Вибори. Контроль за діяльністю уряду, місцевої влади. Відкликання урядовців.

3) Методика.

Викладання цього предмету нетрадиційне. Лише 20% уроків (9-10 кл) можуть носити лекційний характер – це для ознайомлення учнів з теоретичним матеріалом, без якого неможливо досягти хорошого результату. Вчитель подає лише основні поняття, а решту учні самі знаходять. Учитель дає перелік рекомендованої літератури з вказівкою, де її можна знайти. Інші уроки – дискусії, диспути, мозкові штурми; ділові ігри, робота в групах, інсценізовані рольові уроки, вирішення конкретних життєвих ситуацій, зустрічі з представниками влади тощо. В 11-му класі зовсім немає лекцій: всі уроки – нестандартні: семінари, конференції, зустрічі, збори тощо.

4) Оцінювання.

Без поточних оцінок. Стимулюється активність, дійовість, високий рівень знань. Методи стимулювання – премія, подяка, публічна похвала, дошка пошани, подарунок (фантазія вчителя і дирекції школи).

Підсумкове оцінювання – за результатами тестування, творів-есеїв, розробок власних програм, законів, вирішень нестандартних ситуацій, участі в шкільному самоврядуванні, публічних виступів, організації конкретних заходів, участі в корисних справах школи, району, міста.

5) Вчитель.

Викладати цей предмет повинен вчитель, наділений такими якостями: ентузіаст, творча особистість, сміливий, має нестандартне мислення, активну життєву позицію, вміє відстояти свої права, поважає особистість учня, демократичний спосіб мислення. Освіта – бажано юридична, а якщо такої нема – то будь-яка педагогічна. Але учитель повинен проходити курси з громадянської освіти, тренінги, семінари, займатися самоосвітою, організувати самостійно навчальні семінари, конференції, круглі столи для ін. учителів.

6) Звідки взяти години?

У 9 класі – 51 год. і 17 год. із шкільного компоненту (замість сьогодні існуючого предмету "Основи правознавства"). 10-11 класи – по 2 год. на тиждень з шкільного компоненту.

Програма і підручники, які сьогодні рекомендовані для вивчення Міністерством Освіти України – не практичні для вивчення. Їх недоліки:

• Величезний обсяг матеріалу, для вивчення якого необхідно мінімально 3 год. в тиждень.

• Високий рівень науковості: розраховано на рівень студентів І курсів правничих факультетів або на учнів спецшкіл, ліцеїв, гімназій. Мала кількість вчителів може викладати цей предмет на такому рівні, як він написаний.

• Відсутність практичного застосування, тільки виклад теоретичних положень.

• Складна мова викладу, незрозуміла для учнів і неможлива для запам’ятовування.

• Великі вимоги програми, що виявилося в екзаменаційних білетах.

Все це робить несприятливим цей предмет для вивчення на рівні 9 класу. Ці висновки зробила з власного досвіду. Я контролюю вивчення цього предмету вже 4 роки і 2 роки навчаю їх сама. Крім того, вже третій рік сама навчаюся на юридичному факультеті Львівського Національного університету ім. І. Франка.

7) Матеріальне і методичне забезпечення.

Можна використовувати підручники "Основи правознавства" за ред. І. Б. Усенка, і "Основи правознавства" О. Наровлянського, "Права людини", підручник для 10-11 класів спецшкіл, ліцеїв, гімназій, кодекси законів України, підручники для студентів І курсів правничих факультетів, періодичні видання, брошурки з циклу "Права людини", видання "Громадянська освіта". Методичні посібники, зошити для учнів. Але найкраще розробити програму, видати підручник, методичний посібник для вчителя і зошит для учня. Добре мати обладнаний кабінет правознавства з комп’ютером, бібліотекою, відео- та аудіоапаратурою.

8) На що слід звернути особливу увагу при вивченні предмету "Громадянство".

Учень, який вивчив цей предмет, повинен вміти знайти вихід з кожної повсякденної ситуації, знати, куди звернутись у випадку порушення його прав, як звернутись, що робити, коли його не задовольняє відповідь державного службовця, чи суду. Він повинен мати адреси, номери телефонів усіх служб, до яких можна звернутись. На уроках (відповідно до теми) мають розглядатися ситуації такі, як, наприклад:

Ситуація 1. Ти купив у крамниці неякісний товар і виявив це лише вдома через декілька днів. Що ти маєш право робити?

Ситуація 2. Ти в тролейбусі став очевидцем сцени, коли громадянин не оплатив проїзд і каже, що він не отримав зарплати, не має грошей і не може оплатити. Кондуктор його виштовхує з тролейбуса, а він сильніший і не піддається. В тролейбусі суперечка. Які Твої дії? Дай правову оцінку.

Ситуація 3. Вчителю не оплачують декілька років за вислугу років, хоча є указ Президента про виплату. Він не виконується. Вчитель подає в суд і виграє справу. Йому виплачують. Проте затримують зарплату вчителям школи і пояснюють, що це через те, що гроші, призначені їм, пішли на виплату заборгованості цьому вчителю... Оцініть ситуацію. Хто тут винен? Що робити в таких ситуаціях вчителям школи?

Ситуація 4. Будівельна організація розкопала вже облаштований дитячий майданчик для того, щоб провести каналізаційні труби до будинку, який вони будують. Після цього похапцем закопали прокопаний рів, але вже другий рік не облаштовують майданчик. Це створило погіршені умови для мешканців, для дітей. Але нікому до цього немає діла. Куди звернутись мешканцям? Чи можуть вони щось зробити? Хто несе відповідальність за такі речі?

Ситуація 5. Ви прийшли у виборчу дільницю голосувати за кандидата у мери Вашого міста. З Вами прийшов сусід і взяв три паспорти (дружини, матері, сина). Йому дали бюлетені. Він проголосував, і Ви разом ідете додому. Сусід Вам похвалився: моя дружина і мати були за іншого кандидата, але вони зайняті. Я за них проголосував так, як я хотів. Що Ви зробите? Чи Вам все рівно? Чи думаєте Ви, що не маєте впливу на вибори?

Ситуація 6. Ви вивчили добре предмет, з якого складаєте письмовий іспит. Ваші товариші не зовсім добре підготувалися. При перевірці виявилося, що Ви отримали "4", а ваш друг "5", Він Вам похвалився, що списав. Що Ви зробите? Вас мучить почуття несправедливості. Але Ви можете втратити друга, якщо почнете встановлювати справедливість, і крім того, ризикуєте бути незрозумілим і вчителем, і однокласниками. Як тут бути?

Предмет "Громадянство" повинен навчити учнів дати собі раду в таких і інших ситуаціях. Але всіх життєвих ситуацій не змалюєш. Тому головна мета курсу – навчити учнів самостійно знайти вихід з складної ситуації, не терпіти принижень, порушень своїх прав, а вміти їх захистити і відстояти, і найголовніше – зрозуміти, що доля держави – це твоя особиста справа, і ти будуєш свою державу, і від тебе залежить все

Рекомендувати цей матеріал

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль