Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=978210042


30.12.2000

Михайло Жукотський (з виступу на конференції):

Порушення прав дітей в закладах освіти сьогодні обумовлено в першу чергу порушенням прав педагогічних працівників. Сьогодні в школі склалася ситуація, за якої забуто таке поняття як умови праці вчителя, а обов’язками вчителя органи місцевого самоврядування та держадміністрації, що займаються питаннями освіти, маніпулюють на власний розсуд...
..Включення учнів в правозахисну діяльність, залучення до неї батьків і найбільш активних вчителів... створить систему противаг і утримань для владних структур в системі освіти. Влада без утримань і противаг з кожним днем паразитує все більше і більше. Це загальновідомо. По-друге, учні в рамках роботи клубів випускатимуть газету, читатимуть лекції, проводитимуть інші заходи, які будуть більш дієвими ніж академічні заходи офіційного рівня...
Переконаний, що залучення учнів шкіл до правозахисної практики, включення їх в діяльність по пропаганді правових знань; збору та аналізу фактів правопорушень, яка здійснюватиметься в невимушеній атмосфері співпраці матиме набагато більше користі ніж збільшення кількості годин на викладання правових курсів у і без того перевантаженому навчальному плані.

Рекомендувати цей матеріал