Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=976003113


ТВОЇ ПРАВА. По сторінках Конвенції ООН про права дитини

05.12.2000
Пояснювальна записка

Сьогодні ніким не заперечується необхідність правової освіти. Але в більшості загальноосвітніх шкіл курс „Основи правознавства“ вивчається лише у 9 класі і не забезпечує величезної потреби учнів у правових знаннях. До того ж він пропонується учням, які до цього не отримали майже ніякого правового виховання (за винятком певного комплексу виховних позакласних заходів). Тому дев’ятикласникам важко одразу сприйняти абстрактний характер курсу "Основи правознавства".

Запропонована програма розрахована на дітей 6-9 років і може бути своєрідним фундаментом, на якому будуватиметься споруда правових знань у подальшому. Учні набувають навичок правомірної поведінки, вчаться діяти в різних життєвих ситуаціях згідно з нормами права. Заняття привчають до соціальної активності.

Програма може бути названа оригінальною завдяки авторській розробці повного курсу (17 годин), насиченого інформацією, застосуванню дидактичних засобів, які спрямовані на досягнення програмових цілей.

Мета програми: ознайомлення молодших школярів із змістом Конвенції ООН про права дитини; сприяння тому, щоби природним зробилось прагнення жити в державі, де панує право; сприяння набуттю навичок жити в суспільстві за принципом "ми різні - ми рівні"; виховання толерантності і поваги до прав інших членів суспільства; розвиток творчих здібностей дітей.

У межах програми ставиться завдання досягнути засвоєння учнями таких знань:

– існують права дитини, які зафіксовані в пакеті міжнародних договорів;

– без здійснення прав дитини неможливі свобода, справедливість, мир і нормальний розвиток дитини;

– права дитини треба відстоювати, бо завжди знаходяться люди, які намагаються їх порушити.

Програма курсу дає початкові відомості про права людини взагалі і права дитини зокрема. Теми дібрані таким чином, щоб їхнє вивчення поступово формувало в дітях цілісне уявлення про Конвенцію ООН про права дитини та здійснення цих прав у житті. Заняття стануть дійовим фактором правового виховання тоді, коли вони пробуджуватимуть цікавість, емоційні переживання, спонукатимуть до формування активної життєвої позиції. Саме тому пропонується широкий комплекс методів і дидактичних прийомів – бесіда, роз’яснення, показ, морально-правові ситуації, доручення, тести, „проблемні“ питання, „текст з помилками“, індивідуальні завдання, групові, колективні творчі роботи тощо.

Зважаючи на вікові особливості молодших школярів пропонується внести певний ігровий елемент у викладання: застосовувати казкові приклади (гра "Казка - підказка") – Особлива увага приділяється розвиваючим і дидактичним іграм: "Правова скринька", "Я – чарівник", "Так чи ні", "Домалюй". "Розгадай", "Уяви" і т.д. Діти отримають гіда, який буде супроводжувати їх по сторінках Конвенції ООН про права дитини – Кота Вогника. На кожному занятті широко використовується наочність.

Завдяки вживанню зазначених методів та прийомів розвивається свідомість (знання, поняття, переконання); вдосконалюється поведінка (вчинки, звички, вміння).

Оптимальний варіант здійснення програми – уроки в класах, де кількість учнів не перебільшує 25 чоловік. Оскільки передбачається якнайчастіше використовувати групову форму роботи, бажано, щоб діти розташовувалися за столиками по 4-6 учнів.

Програма розрахована на 17 навчальних годин і може бути реалізована як: 1) спецкурс за рішенням педнаради; 2) система позакласних заходів.

Програма курсу

1. Діти світу повинні знати про свої права.


Ми живемо в людській спільноті. Правила, які керують стосунками між людьми. Історія прав людини. Що захищає твої права: ООН, Декларація, Конвенція. Закон – орієнтир у вчинках людей. Конституція. Розмежування дозволеного і недозволеного.

2. Всі діти є рівні у правах.


„Ми різні - ми рівні“. Унікальність людини. Право на життя: виживання і здоровий розвиток. Культура різних народів – загальнолюдська цінність.

3. Всі діти світу мають право на ім’я, сімейні зв’язки, громадянство.


Що в імені твоєму. Історія родини. Чи знаєш ти свій родовід. Права, які зберігають індивідуальність. Громадянство – зв’язок людини і держави. Ти – громадянин України.

4. Всі діти мають право на батьківську любов, гідне ставлення і повагу до своєї особистості.


Що таке гідність. Повага повинна бути взаємною. Право на таємницю.

5. Всі діти мають право на повноцінне харчування і надійне житло.


Право, без якого неможливе життя. Що означає повноцінне харчування. Всесвітній характер харчової проблеми. Право на житло в Україні. "Мій дім – моя фортеця". Житло різних народів. Збудуй свій дім.

6. Всі діти мають право на безпечне життя поряд з батьками.


Право на безпечне життя. Викрадання дітей – важкий злочин. Як зробити своє життя та життя своїх близьких безпечним. Азбука безпеки. Хто захистить ігри небезпеці.

7. Всі діти мають право брати участь в діяльності дитячих організацій.


Дитячі організації – засіб для вільного спілкування. Мета та завдання дитячих об’єднань. Історичні традиції та сьогодення молодіжних організацій в Україні. "Ми – барвінчата". Шкільні асоціації(волонтери, лідери тощо)

8. Всі діти мають право відпочити, пограти, повеселитися.


Відпочинок – це важливо. Конституція України про право на відпочинок. Відпочинок буває різний. Свята українського народу. Ігри: рухливі, дидактичні, розвиваючі.

9. Всі діти мають право ходити до .школи і розвивати свої здібності.


Для чого потрібна школа. Що таке освіта. Зміст і завдання освіти. Гуртки. Хто в школі головний. Які бувають школи.

10. Всі діти мають право отримувати інформацію і вільно висловлювати свою думку.


Що таке інформація. З яких джерел можна отримувати інформацію. Яка дитина здатна формулювати власні думки. "Слово – не горобець..."

11. Діти, які мають фізичні та інші недоліки, мають право на особливу увагу і піклування.


Хворі діти – біль людства. Хвора дитина потребує твоєї допомоги. "Я – чарівник". Співчуття до хворої дитини – набуття людства. Обов’язки держави по відношенню до дітей з фізичними та іншими недоліками.

12. Всі діти світу мають право на першочергову і якісну медичну допомогу.


Чому діти частіше потребують лікарської допомоги. Здоров’я дітей – скарб держави. Чи завжди здійснюється право на здорове життя. Здоровий спосіб життя. Козацьке виховання. Загартовування.

13. Закони всіх держав повинні захищати дітей від жорстокості та насильства.


Від чого треба захищати дітей. Закон держави – найкращий захист. Як держава карає за жорстокість.

14. Діти-біженці потребують особливої допомоги та піклування.


Хто такі біженці. Війна – джерело дитячих страждань. Кривава географія, або звідки беруться біженці. Твоє ставлення до біженців. Хто і як допомагає біженцям.

15. Всі діти повинні бути захищені від непосильної фізичної праці.


Виховання працею – традиція українців. Доручення в сім’ї. Посильна і непосильна праця: як розрізнити? Чому держава забороняє примусово залучати дитину до праці. Обмеження щодо праці неповнолітніх в законах України.

16. Держава виявляє особливу увагу до дитини, яка знаходиться у конфлікті із законом.


Правопорушення – причина і прояв конфлікту з законом. Чому з’являються діти-правопорушники. Програма "Діти України" – шлях до зменшення кількості правопорушень. Нерозривність прав та обов’язків. Головна мета держави – не кара, а виховання і захист.

17. Як стати корисним і відповідальним громадянином України.


Держава захищає мої права, що я можу зробити для держави. Діти можуть стати зразком толерантності; поваги до інших людей. Як приємно жити за принципом: "Мої здібності і розум – на допомогу іншим людям".

Список літератури

Загальна декларація прав людини.
Конвенція ООН про права дитини.
Конституція України.
Усачев А. „Приключения маленького человечка. – М., 1994 г.
„Приближая будущее ...“ – Донецкая школа прав человека, Донецк, 1997 г.
Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. –Харків, 1996 р.
Цимбалюк В.І., Жайворонок В.В. „Світлиця: народознавство“. – К.,1992 р.
„История для детей о ...“. – Будапешт, 1994 г.

Урок № 1. Діти світу повинні знати про свої права


Мета: познайомити учнів з новим предметом "Твої права"; пояснити актуальність і значущість курсу в наші часи; допомогти запам’ятати основні поняття.

Обладнання: ілюстративний матеріал, м’яка іграшка – кіт Вогник, чисті аркуші для малюнків, "скриньки нових слів".

 

Хід уроку
:

І. Організаційний момент. Знайомство.

II. Вчитель:


– Діти, сьогодні ми почнемо говорити про те, що ви вже неодноразово чули, але поки що не уявляєте собі що це таке – права дитини. Дуже важливо вивчати і знати свої права. Ваші однолітки за кордоном вивчають свої права і вміють ними користуватися. Допоможе вам познайомитися з вашими правами кіт Вогник. Ви будете зустрічатися з ним на кожному уроці.

Уявіть собі, що ви опинилися на острові, де ніхто не живе. Чого вам буде не вистачати над усе? (солодощів, телевізора, друзів).

Більшості не вистачає друзів, спілкування, тому що ми з вами люди, живемо серед нам подібних.

Робить нас людьми не народження, а те, що ми живемо, зростаємо в людській спільноті.

Давайте пограємо у "казку-підказку". Я розповім вам історію, покажу малюнки, а ви скажете, про кого ця казка.

Маленький хлопчик потрапив до вовчої зграї. Виховували його вовки. Його друзями стали звірі: пантера, ведмідь, сокіл, удав та ін. Людей він цурався і не міг жити з ними.

Бесіда.


1. Про кого йдеться мова?

2. Як ви гадаєте, якщо б знов Мауглі потрапив до людей, зміг би він жити серед них?

Це лише казка, але в історії були справжні Маутлі – діти, яких з раннього віку виховували тварини. Коли їх знаходили, то вони поведінкою більше нагадували тварин.

Висновок:
Дитина може стати по-справжньому людською істотою, лише коли вона виховується в людській спільноті.

Кожна людина має почуття, здібності, характер. Як же зробити так, щоб такі різні, несхожі люди все ж таки жили з повагою один до одного? Для цього існують правила, які керують стосунками між людьми. Ці правила обов’язкові для всіх. Їх приймає держава і слідкує за їх виконанням. Такі правила називаються "закони".

Це буде перше слово для ваших "скриньок", куди ви будете складати всі нові слова. (Діти кладуть до скриньок "нових слів" табличку "Закон – обов’язкове для всіх правило. Приймається і захищається державою.") Головний закон – Конституція.

Закони держави повинні захищати людину, її права. Таких прав дуже багато – на життя, на житло, харчування, медичну допомогу, знання, відпочинок. Права людини – можливість щось робити, яка охороняється законом (до скриньки).

Давайте пограємо.

М’яч. Кожний, хто отримає – розшифрує право (підставляє слова "можливість щось робити", наприклад, на життя – "можливість жити", для школярів 3-4 класів – можна як гра "Корова").

Вчитель:


– Бачите, скільки є прав у людини. Права людини – як сонце, світлом якого користуються всі. На наступних заняттях разом з Вогником ви будете знайомитися з цими правами. Кожного разу, крім цікавих домашніх завдань, ви будете вдома домальовувати по одному промінню до свого сонечка.

(Вчитель роздає по одному аркушу паперу.)


– Дуже добре, що закони охороняють права людини. Але чомусь ці права постійно порушують деякі люди.

– Як порушується право людини на життя? (Війна, вбивство.) Найстрашніша в історії людства війна тривала декілька років і закінчилася в 1945 році. Загинуло близько 60 млн. чол. Право на життя було порушено для 60 млн. чол. Життя втратили люди, чисельність яких перебільшує чисельність населення сучасної України. І тоді люди зрозуміли, що треба об’єднатися для захисту прав людини. Вони створили ООН - Організацію Об’єднаних Націй (народів). (Діти кладуть до скриньок "нових слів" табличку ). 10-го грудня 1948 року різні народи вирішили і проголосили, що всі люди мають рівні права. Але дорослі можуть захищати свої права від злодіїв, можновладців, а діти ще не в змозі цього робити. Тому у 1989 році представники різних країн підписали Конвенцію (угоду) про права дитини. (Діти кладуть до скриньок "нових слів" табличку ). В цій Конвенції країни домовилися охороняти права всіх дітей світу. Там записано, що дитиною вважається людина, якій ще не виповнилося 18 років. По сторінках цієї Конвенції вас буде водити кіт Вогник.

Бесіда:


1) Навіщо була прийнята Конвенція (угода) про права дитини?

2) Навіщо нам знати наші права?

Висновок:


Якщо ми будемо вчити і знати наші права, то зможемо їх захистити.

Д/з:
Намалювати на аркушах сонечко без промінців. Спитати у батьків, які вони мають права.

Урок № 2. Всі діти є рівні у правах


Мета: допомогти учням з’ясувати принцип „Ми різні – ми рівні“ розкрити суть унікальності кожної людини; виховувати терпимість до інших людей.

Обладнання: ілюстративний матеріал; "скриньки нових слів"; плакат: діти народів світу у національних костюмах на тлі карти світу.

Хід уроку:


І. Організаційний момент.

II. Д/з. Перегляд сонечок. Бесіда.


1. Які права людини знають ваші батьки?

2. Чи вважають вони, що права людини порушуються?

3. Чи потрібно захищати права людини? Від кого?

III. Фізкультхвилинка.

IV. Вчитель:


– Сьогодні вдома ви зможете намалювати перший промінчик своєму сонечку. Сьогодні Вогник розкриє першу сторінку такого важливого документу як Конвенція про права дитини. На цій сторінці написано: всі діти є рівні у правах і мають право на життя.

Чомусь у давнину люди думали: якщо в іншого не такий колір шкіри, як у мене, не така мова, не такий одяг – він гірший за мене, він – ворог. І тоді спалахували війни. Але на війні гинув і той, хто починав війну, і той, хто захищався. Таким чином загинуло багато людей. Потім люди почали замислюватися і вирішили: всі людські істоти, незважаючи на їхнє походження, колір шкіри, мову, звичаї, бідність чи багатство дуже схожі. Чим ми всі схожі один на одного? Подивіться на тих, хто сидить поруч з вами. Що у нас спільного?

Так, дійсно, у нас по дві руки, щоб працювати, малювати; дві ноги – щоб бігати; два ока – щоб бачити; два вуха – щоб чути. І ще в кожного є розум – щоб думати. А головне, що нас об’єднує – людські права. Отже, в цьому ми рівні.

Але, хоча ми і схожі один на одного тим, що всі ми – люди, і маємо однакові права, ми – різні. У кожного свій неповторний характер, свої думки, почуття, здібності. У світі немає двох однакових людей. Подивіться на свої пальчики. На них тоненький малюнок з ліній. У кожної людини він свій, неповторний. Природа немовби стверджує, що кожен з вас – диво, яке ніколи не повторюється. Ми в цьому зараз переконаємося.

Вчитель пропонує гру „Твоя візитка“. Кожен учень каже про себе два-три речення. Називає рису, яка, на його думку, притаманна лише йому. Вчитель починає з себе. Наприклад: „Я дуже люблю морозиво і квіти рожевого кольору“. Потім представляє кота: „Вогник ніколи не ловить мишей і полюбляє розгадувати кросворди“ і т.д.

Вчитель:


– Бачите, ви всі маєте різні захоплення.

Висновок:


Ми всі рівні у правах, але ми самі різні і неповторні особистості (діти кладуть до скриньок табличку „Особистість – людина зі своїми почуттями, здібностями, характером“). Кожна дитина має право на життя, виживання і здоровий розвиток.

Гра "Казка-підказка". Уривок з казки "Івасик-Телесик", демонстрація малюнків.

Бесіда.


1. Яке право хотіла порушити Змія?

2. Яким чином?

3. Хто допоміг Івасику - Телесику?

V. Фізкультхвилинка під уривок з казки.

VI.
Отже, кожна дитина має право на життя, виживання і здоровий розвиток. (Вчитель пропонує поглянути на карту світу з фігурками дітей у національних костюмах.)

На землі зараз проживає 5,5 млрд.чол. Всі вони різні і неповторні. Всі вони рівні в правах. Люди живуть в Європі, Азії, Південній та Північній Америці, Австралії. Народи цих земель створили багато див, без яких неможливо уявити світ. Їх так і називають – дива світу. Народи постійно обмінюються своєрідними "подарунками". Америка подарувала всьому світові картоплю і соняшник, томат і кукурудзу. В Азії вперше стали будувати греблі, винайшли шовк, компас. З Європи по всьому світу розійшлися залізниці, кіно, футбол, автомобілі, книги. Лише з Австралії до зоопарків світу можуть потрапити такі дивні тварини як кенгуру, качконіс, єхидна, коала. Завдяки Африці ми можемо вживати шоколад, пити каву, знаємо про бегемотів, жирафів, давні єгипетські піраміди.

Висновок:


Народи збагачують світову культуру своїми внесками. Культура кожного народу – велика цінність для всього світу. Як і життя кожної людини – велика цінність для історії народу.

Д/з:
Намалювати промінчик, підписати.

(Продовження публікації розробок курсу „Твої права“ в наступних випусках бюлетеня)

Рекомендувати цей матеріал