Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=946555432


Урок 37 Як може змінитися громадянство у третьому столітті існування держави?

30.12.1999

(МИ, НАРОД... ГРОМАДЯНИН І КОНСТИТУЦІЯ
Центр громадянської освіти, Calabasas, USA, 1995 )

Мета уроку

Цей урок зазирає у майбутнє. Ви зосередите увагу на деяких визначних подіях, що сталися у нашому суспільстві і напевно впливатимуть на саму суть громадянства за вашого життя.

По закінченні цього уроку ви повинні вміти пояснити, як чимбільше розмаїття нашого суспільства, технічний прогрес і щільніші міжнародні зв’язки можуть впливати на ваше життя як громадянина. Ви повинні вміти описати, як розмаїття випробовує нашу громадянську культуру, як комп’ютери і сучасні телекомунікації розширюють можливості громадян, і як чимбільша обопільна залежність нашої держави і решти світу зумовлює зміну взірців громадянської відданості.

Терміни, які треба знати
космополітичний
база даних
Єдине з багатьох

електронна пошта
електронне місто-держава
футуролог
всесвітнє село
міжнародний
інтернет
плебісцити
телекомунікації
теледемократія

Які окремі події, що відбуваються зараз у світі, можуть вплинути на майбутнє громадянства в Америці?

Три події мають визначати у важливих вимірах майбутнє американського громадянства:

* чимбільше розмаїття американського суспільства;

* вплив сучасної технології, зокрема комп’ютерної, та електронних телекомунікацій;

* зростання обопільної залежності Америки та решти світу.

Як розмаїття в американському суспільстві кидає нові виклики ідеалові американського громадянства?

Вам уже відомо, як американці пристосували ідею громадянства до нації імігрантів, народу з різних країв і культур, об’єднаного відданістю спільним політичним цінностям. Американський ідеал E Pluribus Unum - Єдине з багатьох - зазвичай міг врівноважувати вигоди розмаїтого суспільства з уніфікуючим впливом загальної громадянської культури. Одним з основних викликів, що спіткає вас як американських громадян, буде підтримання рівноваги у суспільстві, яке стає чимбільше розмаїтим та ускладненим.

На початку свого існування Америка була державою з 3.5 мільйонів мешканців, серед яких було три мільйони вільних білих і півмільйона африканців-рабів. Предки більшості білих походили з Північної Європи. Молода республіка була переважно протестантською. Сьогодні Америка являє собою мікрокосм у світі. Вона обернулася на одну з найрозмаїтіших етнічно країн світу. Докази цього розмаїття ви можете побачити у власній школі. Учні в шкільній окрузі Лос-Анджелеса розмовляють понад сотнею мов. Вражають і наслідки нещодавньої іміграції до нашої країни. Серед 14 мільйонів імігрантів, які приїхали після 1965 року, 85% походять з неєвропейських країн. Протягом 1980-х років імігранти приїздили до Сполучених Штатів із 164 різних держав. На зламі тисячоліть кожен четвертий американець буде афроамериканцем, іспаномовним або матиме азійське походження. На 2030 рік половина людності країни належатиме до якоїсь расової меншини. У певному розумінні більше не буде групи, що традиційно становила більшість. У 1995 році лише 15% американців визначали себе як нащадків британських імігрантів, які колись становили переважну більшість людності краю. Обличчя „Ми, Народу“ помітно змінилося протягом цих 200 років і змінюватиметься надалі протягом вашого життя.

Які наслідки матиме для нас як громадян поступ до розмаїтішого суспільства?

Американці досі не дійшли згоди у відповіді на це питання. Для одних розмаїття, спричинене нещодавньою іміграцією, нічим не відрізняється від того, що траплялося протягом цілої історії Америки. Суміш народів живила американське суспільство і підтверджувала відданість ідеалам, належних цілому людству, а не окремій етнічній групі. Подібно до своїх попередників, нещодавні імігранти пристосовуються до американського суспільства, чим збагачують національну економіку, культуру та освітні інститути.

Інші занепокоєні тим, до якої межі країна може поглинати це розмаїття, не втрачаючи спільні зв’язки, що об’єднують нас. Вони побоюються, що у чимбільш розмаїтому суспільстві особисті інтереси братимуть гору над загальним добром. Викликом вашому поколінню, як і всім попереднім, буде підтримання рівноваги між єдиним і багатьма в Америці.

Як ви вважаєте?

1. Які переваги дає нашій політичній системі розмаїття народів та ідей? У чому ви вбачаєте його недоліки?

2. Коли розмаїття становить проблему у вільному суспільстві? Чи існує взагалі надмірне розмаїття? Добре чи зле, на вашу думку, впливатимуть групи і „кліки“ на життя вашої школи?

3. Чи згодні ви з твердженням Вудро Вілсона, що „людина, яка вважає себе належною до окремої групи в Америці, ще не стала американцем“? Чому так або чому ні?

4. Які зобов’язання, коли так, на вашу думку, ви повинні мати як громадянин перед людьми, чиї соціальні, політичні або релігійні переконання суперечать вашим? Поясніть свою позицію.

Як сучасна технологія змінює громадянство?

Сучасна технологія розширює можливості дійової участі громадян. Аудіо- і відеоконференції стали звичайним засобом обговорення спільних проблем. Так сталося з портативними радіоприймачами. Деякі законодавчі органи штатів почали регулярно застосовувати подібні засоби телекомунікацій для підтримування постійних зв’язків зі своїми виборцями. Різні групи за інтересами використовують інтернет, бази даних та електронну пошту для інформування та організування своїх членів.

Деякі футурологи, тобто науковці, котрі розглядають імовірне майбутнє на підставі сучасних відомостей і тенденцій, вбачають необмежений простір для застосування цієї технології. Вони передбачають майбутню появу теледемократії. Цей термін означає новий різновид прямої демократії, який дає громадянам змогу брати далеко більшу особисту участь у справах уряду і менше покладатися на своїх виборних представників.

Національні плебісцити також стають реальним вибором. Завдяки використанню миттєвого комп’ютеризованого голосування кожен громадянин може зареєструвати свої погляди з певних питань, а підсумки постійно узагальнюються. „Похід на вибори“ може перетворитися на застарілий звичай. Громадяни зможуть здійснювати свої політичні права за допомогою комп’ютера вдома чи в громадських установах на кшталт книгозбірні чи пошти.

Батьки конституції вважали класичний республіканізм у чистому вигляді непридатним у такій великій і розмаїтій країні, як Американська республіка. Дехто вважає, що теледемократія усуває чимало таких невигод. Комп’ютери уможливлюють електронні міста-держави, у яких розсіяні по цілому краю громадяни можуть збиратися для дійовішої участі в суспільних справах.

Якими не є його можливі застосування, комп’ютер змушує нас переглядати основні принципи та інститути конституційної демократії.

Вправа на розвиток критичного мислення

РОЛЬ, ЯКУ ВІДІГРАВ БИ ДЖЕЙМС МЕДИСОН У ТРЕТЬОМУ СТОЛІТТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВЛІННЯ

Уявіть на хвилину, що ви - Джеймс Медисон, якого оживили у 2000 році. Як ви оціните теледемократію та електронні міста-держави? Щоб допомогти собі визначитися, дайте відповіді на такі запитання.

1. Які загрози чаяться у прямій демократії? Чому батьки конституції не довіряли їй? Чому вони віддали натомість перевагу представницькій демократії?

2. Якою мірою „громадська думка“ рівнозначна „волі народу“?

3. Якою має бути роль політичного керівництва у демократичній країні? Якою мірою керівники повинні справляти вплив на громадську думку, а якою піддаватися її впливу? Чи може уряд демократичної країни надто залежати від почуттів народу?

4. Як саме комп’ютерна технологія загрожує особистій свободі або стає її знаряддям?

5. Які очікування покладає на громадян теледемократія? Якою мірою вони реалістичні?

6. Технологічні досягнення показують нам те, що ми здатні робити, а не те, що ми мусимо або маємо робити. Які інші міркування щодо громадянства і громадянської культури можна навести проти впровадження теледемократії?

Як інтернаціоналізм впливає на американських громадян?

Одним з важливих наслідків революції у засобах комунікацій стає зростання взаємодії та обопільної залежності Америки з рештою світу. Проблеми національної значущості для США актуальні і поза їхніми кордонами. І навпаки, події деінде у світі набувають чимбільшої важливості для життя американських громадян.

Досягнення сучасної технології перетворюють світ на всесвітнє село зі спільними культурними, економічними та екологічними турботами. Національні корпорації стають міжнародними. Економічні рішення, ухвалені у Токіо чи Лондоні, впливають на те, що американці купують і де працюють. Екологічні проблеми також перетинають національні кордони. Дозвілля - музика, спорт, кіно, - регулюється світовими ринками. Культура, у якій ми живемо, стає космополітичною, тобто належною цілому світу.

Рух людей, а також інформації сприяв тому, що постала всесвітня взаємна залежність. Поліпшення шляхів сполучень стало головним чинником зростання іміграції до Сполучених Штатів. Люди їдуть туди, де кращі економічні умови, і вони здатні виїхати легше і дістатися значно далі, ніж у минулому. Пересування людей через національні кордони зростатиме надалі. Подібні міграції допоможуть скоротити культурні та інші відмінності, що історично розділяють народи. Вони створюють і нові проблеми для урядів, які відповідають за підтримання добробуту громадян та інших постійних мешканців країни.

У сучасній історії громадянство визначали переважно у рамках національних держав. Проте ідея громадянства протягом історії людства розвивалася у численних різноманітних політичних контекстах, від крихітних міст-держав до величезних імперій. В американській традиції громадянство змінювалося у зразках відданості і вірності. Перед Громадянською війною чимало американців визначали своє громадянство радше як відданість своїм штатам, ніж Сполученим Штатам у цілому.

Хоча національне громадянство, либонь, залишиться в майбутньому дуже важливим, проблеми, з якими стикаються американські громадяни, є чимдалі міжнародними. Питання економічної конкуренції, екології, міграцій у світі вимагають усвідомлення їх політичними угрупованнями більшого розміру, ніж національна держава.

Як ви вважаєте?

1. Медисон твердив у „Федералісті“, що два чинники допоможуть запобігти тиранії більшості в Америці. Одним з них є розмаїття інтересів у новій державі. Другим є географічна віддаленість, що ускладнює поєднання цих інтересів. Оцінюючи визначні зміни, що відбуваються сьогодні в американському суспільстві, скажіть, зростає чи зменшується, на вашу думку, загроза такої демократичної тиранії? Які тенденції можуть сприяти зростанню небезпеки? Які тенденції послаблюють її?

2. У своїх зауваженнях щодо американської демократії де Токвіль застерігав про загрозу ізоляції особистості у суспільстві, де всі рівні. Демократія, казав він, „навіки замикає (кожну особу) в самій собі, і загрожує, врешті решт, геть замкнути її на самоті власної душі“. Зменшує чи збільшує комп’ютерна технологія імовірність такої ізоляції сьогодні? Поясніть свою відповідь.

3. Які переваги може дати людям світове громадянство? Які його недоліки? Чи вважаєте ви, що світове громадянство стане можливим ще за вашого життя?

Перевірка і використання уроку

1. У чому полягають виклики й нагоди, створені чимбільшим розмаїттям американського суспільства?

2. Як сучасна технологія може розширити можливості прямої участі громадян у самоврядуванні?

3. Яким чином Америка стає чимбільше взаємозалежною з рештою світу? Наведіть приклади наслідків такої обопільної залежності.

4. Знайдіть статті у газетах і часописах про дослідження ДНК і вплив генетичного кодування на права на недоторканість особистого життя і законну процедуру. Доповісте класові про те, чого ви дізналися.

Рекомендувати цей матеріал