Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=946552508


Урок 5 Які британські витоки американського конституціоналізму?

30.12.1999

(МИ, НАРОД... ГРОМАДЯНИН І КОНСТИТУЦІЯ
Центр громадянської освіти, Calabasas, USA, 1995 )

Мета уроку

Урок описує, як було встановлено деякі основні права англійців і чому вони були важливі для американських колоністів. Ви розглянете англійську форму правління на початкових етапах, у ІХ-ХІІІ століттях, відомих як доба феодалізму. Розглянуто також первісний розвиток британської конституції. Нарешті, ви дізнаєтеся про Велику хартію свобод та її значення для батьків-засновників.

По закінченні цього уроку треба вміти пояснити значення для батьків-засновників таких ідей: основні „права англійців“, Велика хартія свобод, а також розвиток конституційного правління в Англії.

Терміни, які треба знати
хартія
контракт
звичай
законна процедура
феодалізм
Велика хартія свобод
монарх
маєток і маєтність
Парламент
права англійців
королівська хартія
підданий
догмат
васал

Які витоки англійської форми правління?

Протягом кількох століть після падіння Римської імперії Англія поділялася на численні племена, кожним з яких правив власний лідер чи „король“. Давніх королів обирали ради старшини, до якої належали найсильніші і найвпливовіші члени племен. Ці племена роками воювали між собою. Зрештою, всі племена Англії були об’єднані під владою єдиного короля. Християнство підносило владу монархії, повчаючи, що королі „від Бога“ і що всі люди під владою короля піддані його правлінню, ось чому їх називають „підданими“.

Англія була надто великою, щоб нею правила єдина особа, бо в той час бракувало швидких і надійних засобів зв’язку і сполучення. Більшість королів були змушені дозволяти самостійно вирішувати місцеві справи на основі звичаїв, усталених протягом багатьох років.

Що таке феодалізм?

Велика зміна у формі правління сталася 14 жовтня 1066 року, коли Вільгельм Завойовник, провідник норманнів (з області Нормандія у Франції), вдерся в Англію і завдав поразки королю Гарольду в битві при Гастингсі. Вільгельм запровадив нову систему, феодалізм, щоб контролювати завойований край.

Феодалізм тяжко надається до визначення через свою мінливість у різні часи у різних місцях. Взагалі, феодалізм являв собою форму політичної організації, за якої аристократ надавав землю за особисту відданість, військову та іншу службу. Люди, які одержували землю від аристократа, звалися його васалами - вони служили аристократові і мали право на захист з його боку.

Феодалізм відіграв важливу роль у розвитку конституційного правління через свої ідеї про контракти. Феодальне правління залежало від низки угод чи договорів між панами і васалами. Кожен договір містив обопільні права та обов’язки. Отже, феодалізм запровадив ідею правління на підставі договору: можновладці присягалися поважати права народу, що мав обов’язок відданості їм.

Основою цієї феодальної системи було користування землею. Земельні ділянки поділялися на самодостатні ферми чи маєтки. Селяни за законом мали залишатися на цій землі, і в цьому розумінні були часткою майна, що належало власнику або „панові“ землі. Проте навіть селяни тішилися у маєтку з певних звичаєвих прав. Саме тому маєтність, як і феодалізм, сприяла розвиткові ідей про основні права англійців.

Що ми вважаємо „правами англійців“?

Права англійців поволі усталювалися протягом багатьох століть британської історії. То були певні основні права, які начебто належали усім підданим англійського монарха, короля чи королеви. Вони були основними в тому розумінні, що їх не можна було змінювати чи порушувати.

Батьки-засновники починали життя як лояльні піддані британської корони, які пишалися належними їм правами англійців. Цей привілей, на їхню думку, вирізняв їх з-поміж решти народів.

Століття поваги надавали цим правам особливого статусу. Серед них

* право на суд присяжних

* право на безпеку у власній домівці від незаконного вторгнення

* свобода від оподаткування без попередньої згоди платників

Історичними джерелами цих прав були звичай і закон. Їх підтверджували королівські хартії, і вони оберталися на складники англійського загального права. Загальне право складається з узагальнених висновків суддів, які пояснюють свої присуди в окремих судових справах. Ці присуди містять вказівки або прецеденти для дальших присудів. Англійське загальне право становить історичну основу американської правової системи.

Що таке британська конституція?

На відміну від американської, британська конституція не існувала перед створенням уряду. Конституція Великої Британії не є єдиним писаним документом. Натомість вона складається з загального права, актів Парламенту, а також політичних звичаїв і традицій.

Три визначні історичні документи важливі для розвитку британської конституції і прав британського народу. Ними є Велика хартія свобод (1215), Петиція про право (1628) та Англійський білль про права (1689).

Ці документи написано під час гострого конфлікту. Англійська історія є переважно історією кривавої боротьби за владу між найпотужнішими групами у суспільстві. Ними були королiвська родина, аристократія і священство. На початок XIII століття боротьба точилися головно між королiвською родиною і Парламентом. Спочатку Парламент був радою перів, створеною для подання рекомендацій монарху. Незабаром він перетворився на окрему гілку влади, яка представляла найпотужніші групи в королівстві.

Парламент і король змагалися за владу кількасот років. Під час конфліктів підданих ув’язнювали, катували і страчували. Монархів, які зазнали поразки, кидали у в’язницю, а потім їм сікли голову. Через ці конфлікти було написано кілька важливих правових документів, які обмежували владу монарха заради захисту прав інших груп. Вони важливі не лише для англійської історії, а й справили величезний вплив на батьків-засновників. Один з найважливіших документів описано далі.

Що таке Велика хартія свобод і чому вона важлива для нас?

Перший визначний вияв британського конституціоналізму та одна з великих хартій людської свободи постала внаслідок чвари між феодалом і його васалами. Один з наступників Вільгельма Завойовника, король Іоанн, намагався відібрати у своїх баронів деякі права і повноваження. То були аристократичні титули, надані основним васалам. Наслідком цього стала війна між баронами та їхнім королем, гору в якій взяли барони.

За допомогою церкви і деяких інших груп, барони в червні 1215 року примусили Іоанна підписати Велику хартію свобод, що підтверджувала основні права і, звичайно, обіцяла не порушувати їх у майбутньому. Більшість прав, про які там йшлося, були феодальними привілеями, належними лише феодальній аристократії.

Догмати - принципи або засади - Великої хартії свобод виявилися надто важливими для дальшого розвитку конституційного правління.

Уряд має грунтуватися на верховенстві права. Велика хартія становить, либонь, найважливіший давній взірець писаного правового документу, що обмежує права правителя. Вона висловлює ідею обмеженого правління через вимогу до монарха правити за усталеними нормами права. У Великій хартії, зокрема, твердиться, що жодну вільну людину не можна ув’язнювати чи карати „інакше як за законним присудом рівних їй або за законом краю“. „Суд рівних“ первісно не означав суду присяжних у нашому розумінні. Але це твердження насправді пояснює принцип законної процедури, за яким жоден уряд не може переслідувати своїх підданих інакше як за усталеними процедурами і правилами, на які одержано загальну згоду.

Уряд не може заперечувати певним основним правам. Обмежуючи владу короля, Велика хартія також висловила думку, що не можна порушувати усталені права підданих. Більшість прав, гарантованих Великою хартією, належала тільки феодальній аристократії. Проте Велика хартія справді убезпечила і деякі права інших осіб в англійському суспільстві. Наприклад, король обіцяв поважати „старовинні свободи і вільні звичаї“ Лондона та інших міст.

Уряд має грунтуватися на угоді або договорі між правителем і підлеглим народом. У Великій хартії було укладено угоду між королем і дуже обмеженою групою його підданих. Вона не охоплювала більшості англійського народу. Проте у ній було висловлено феодальний принцип укладання угоди між сторонами як основи законного уряду. Правління за договором означало, що коли котрась сторона порушить угоду, сама угода втратить чинність.

Наступні покоління відкрили у Великій хартії зародки інших важливих конституційних принципів. Наприклад, американські колоністи знайшли в обіцянці короля Іоанна не накладати певні феодальні податки без згоди „нашої загальної ради королiвства“ принцип неприпустимості оподаткування без згоди представницького органу.

Вправа на розвиток критичного мислення

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОКРЕМИХ ПРАВ

Люди боролися і помирали за встановлення прав на зразок описаних у цьому уроці. Проте часто при першому читанні буває складно зрозуміти їх значення. Ретельніший розгляд окремих прав та обговорення висновків щодо них допоможе відчути більшу пошану до їхнього змісту і значущості. Розглянемо ретельніше деякі положення Великої хартії.

Дві частини Великої хартії, статті 39 і 40, містять деякі найважливіші принципи сучасного конституціоналізму. Працюючи невеликими групами, прочитайте та обговоріть ці положення. Потім обміркуйте відповіді на запитання, поставлені далі. Підготуйтеся пояснити свої відповіді класу.

Стаття 39: Жодну вільну людину не можна заарештувати, ув’язнити або позбавити нерухомого майна, або оголосити поза законом чи знищити в будь-який інший спосіб, а ми також не будемо переслідувати чи позивати когось інакше, як за законним присудом рівних їй або за законом краю.

Стаття 40: Ми нікому не продамо правосуддя, нікому не відмовимо у ньому і не зволікатимемо з ним...

1. Які права перелічено у статтях 39 і 40?

2. Як ці права обмежують владу короля?

3. Чому англійська аристократія бажала накласти на владу короля такі обмеження?

4. Які цінності та інтереси захищаються у цих твердженнях?

5. Які події у Сполучених Штатах чи в інших державах ви можете визначити як такі, за яких було порушено чи захищено одне або декілька із зазначених вище прав?

Як ви вважаєте?

1. Яким чином статті 39 і 40 можуть стосуватися нас сьогодні?

2. Чи досить, на вашу думку, простої декларації цих прав, щоб захистити осіб від несправедливого й безпідставного ставлення з боку уряду? Чому так або чому ні?

3. В Раннімеді, в Англії, де король Іоанн підписав Велику хартію, встановлено три пам’ятники. Одним з них є пам’ятник американському президентові, Джону Кеннеді. Іншим є національний меморіал на честь Великої хартії, споруджений Американською асоціацією адвокатів. Крім того, є пам’ятник на честь льотчиків Британської Співдружності, загиблих у Другій світовій війні. Чому, на вашу думку, Велика хартія може бути надто важливою для американців?

Перевірка і використання уроку

1. Що означають „права англійців“? Як було встановлено ці права?

2. Що таке загальне право? Як воно розвинулося?

3. Що таке феодалізм і як він спричинився до розвитку конституційного правління?

4. Що таке Велика хартія свобод? Як її було створено? Як вона причинилася до розвитку конституційного правління?

5. Які ідеї, вміщені у Конституції США або в конституції вашого штату, можна тлумачити як такі, що мають своїм витоком Велику хартію?

Рекомендувати цей матеріал