Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=946547984


Інформація про пілотний семінар "Громадянська освіта та європейські студії в Україні" (15-16 грудня 1998 р., Київ)

30.12.1999
Загальна мета семінару:

Україна зробила значний крок уперед на шляху до демократії, зокрема в галузі прав на свободу думки, вільні вибори та прав національних меншин. Значні зміни відбуваються й в освіті. Україна, як, власне, й інші країни на етапі реформування, зіткнулася з трьома головними проблемами:

1. Реформування структури освіти, навчальних програм та планів, методики навчання;

2. Проблема підготовки нових учительських кадрів та перекваліфікація педагогів на нові демократичні підходи до навчання та виховання учнів;

3. Підтримка переходу усієї шкільної системи та конкретних навчальних закладів зокрема на демократичні засади.

У такому сенсі освіта розглядається як політичний інструмент, який сприяє успішному розвитку реформ. Громадянська освіта як жодна інша форма роботи з учнями стимулює інтерес молодого покоління до політики та суспільного життя. Саме це покоління й становить майбутнє демократичної держави.

Європейський Союз, Рада Європи та уряд США виокремлюють Україну як пріоритетну державу, яка заслуговує на міжнародну підтримку в розвитку демократії.

Проект, що репрезентується, сприятиме розширенню співпраці між державними органами України, Радою Європи та низкою інших організацій. Він також створює сприятливі можливості для розвитку, реалізації та підтримки 2-річного проекту для українських педагогів з питань громадянської освіти. З цією метою й проводиться теперішній семінар.

Три головні цілі проекту в Києві:

1. Семінар надасть можливість зустрітися з учасниками, обговорити умови співпраці та назрілі потреби, започаткувати ділові стосунки.

2. Семінар у Києві є стартом 2-річної роботи з програми громадянської освіти. З побажанням учасників, що працюватимуть в робочих групах, будуть ознайомлені експерти.

3. Організації-партнери матимуть змогу зустрічатися з українськими фахівцями для обговорення перспектив проведення наступного семінару та змісту проекту.

Дворічний термін проекту обумовлений чотирма причинами:

1. Світовий педагогічний досвід свідчить, що короткотермінові тренувальні програми мають відносно малий ефект. Ми переконані в тому, що ґрунтовне вивчення можливе саме через чітко організований безперервний 2-річний термін.

2. Громадянська освіта є надто складною і важливою справою, яка охоплює не лише знання політичної сфери, а й соціальної структури суспільства, економіки, права;

3. В європейських країнах знання про Європу становлять головний елемент навчальних програм; ці знання, на наше переконання, відіграють непересічну роль в загальноєвропейському інтеграційному процесі, який, у свою чергу, впливає на політичні, економічні та соціальні аспекти життя.

4. Західноєвропейська система освіти має чимало надбань з методики та дидактики громадянської освіти й для ознайомлення з ними потрібен певний час. Ми переконані, що впродовж 2-річної співпраці з реалізації програми курсу зможемо створити сприятливі умови для послідовного і ґрунтовного оволодіння цими знаннями.

Кількість планованих семінарів:

Цей проект передбачає від 4-х до 6-ти семінарів, проведення яких залежатиме від розмірів бюджету. Один із семінарів буде проведено у Страсбурзі. В його ході планується відвідати Раду Європи, Європейський Суд з прав людини та інші організації та установи, причетні до громадянської освіти.

Фінансування проекту

Фінансування проекту здійснюють Європейський Союз, Рада Європи та приватні фундації. Остаточно бюджет буде складено у грудні 1998 р. Радою Європи. Передбачені кошти буде спрямовано на підтримку координаторів проектів для проведення семінарів. Вони гарантуватимуть тривале проведення передбачених проектом семінарів.

Головні обов’язки національного координатора в Україні:

- підтримувати зв’язок між проектом та офіційними органами освіти в Україні;

- організовувати семінари в Україні;

- підтримувати роботу учасників через матеріали та публікації (відшуковувати перекладачів, видавництва тощо);

- організовувати зустрічі з представниками груп учасників семінару;

- співпрацювати з генеральним координатором Спілки громадянської освіти та Радою Європи;

- брати участь у підведенні підсумків.

Учасники проекту:

- учителі та педагоги, що викладають історію, економіку та географію;

- працівники інститутів підвищення кваліфікації учителів;

- викладачі вечірніх шкіл та освітніх закладів для дорослих;

- представники управлінських органів освіти та організацій з громадянської освіти.

Обов’язки українського експерта:

- вносити українську специфіку у програму курсу, підбирати лекторів з питань громадянської освіти в Україні в рамках концепції проекту;

- допомагати та керувати учасниками проекту;

- координувати організацію семінару та письмові роботи учасників;

- виявляти стандарти оцінки роботи українських учасників.

Сертифікація:

Ми пропонуємо, щоб Міністерство освіти України обговорило концепцію проекту з перспективою його затвердження. Концепцію проекту слід адаптувати до українських умов та потреб з урахуванням умов сертифікації. Міністерство освіти України запрошується брати активну участь на усіх етапах розробки та планування проекту.

На нашу думку, для отримання посвідчення про успішне закінчення курсу учасник повинен написати чотири письмові роботи, які будуть відповідно оцінені. На підставі отриманих чотирьох оцінок видаватиметься посвідчення про закінчення курсу, затверджене Міністерством освіти України та Радою Європи.

Отримане посвідчення надало б допомогу учасникам у разі, якщо: воно було б підставою для продовження навчання в українській освітній установі; було б запорукою професійного зростання учасника у школі; давало змогу працювати в інших організаціях.

Доктор Карлхайнц Дюрр, Науково-дослідний Інститут з дистанційної освіти при Тюбінському університеті, Німеччина

Рекомендувати цей матеріал