Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=1205405038


Нові перспективи для студентського самоврядування

13.03.2008
джерело: www.civicua.org

Міністр освіти та науки України І.Вакарчук ініціював створення робочої групи по розробці змін до Закону України «Про вищу освіту». В складі групи стосовно студентського самоврядування – експерти-науковці та представники всеукраїнських студентських організацій. Саме підгрупа із представників студентства 3 березня 2008р. вносила пропозиції стосовно законодавчого врегулювання студентського самоврядування.

Базовим проектом нового Закону був взятий чинний закон. Експерти з освітніх питань «Студентської платформи» визначили принципові питання:

1. Визначити кількість представників ОСС, що входять до складу Вченої ради ВНЗ, не менше ніж 15% від загальної кількості членів ради.
2. Визначити кількість представників ОСС, що входять до складу зборів трудового колективу ВНЗ, не менше ніж 15% від загальної кількості членів зборів.
3. Керівник органу студентського самоврядування обирається шляхом проведення прямих, таємних виборів.
4. Відрахування та поновлення студентів відбувається за погодженням із головою ОСС.
5. Переведення студента чи курсанта, який навчається за державним замовленням на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за погодженням із головою ОСС. Переведення студента чи курсанта, який навчається за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням здійснюється за погодженням із головою ОСС.
6. Поселення в гуртожиток та виселення з нього студента чи курсанта здійснюється за погодженням із головою ОСС.
7. Керівникам ВНЗ надавати всебічну допомогу органам студентського самоврядування. Надавати необхідні: приміщення, оргтехніку, телефонний зв‘язок(у межах міста), доступ до Інтернету.

На засіданні робочої групи принциповим стало питання фінансування діяльності ОСС. В рамках існуючого законодавства, як запевнив Жернаков Володимир – доцент, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри трудового права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, неможливо передбачити фінансування для студентського самоврядування. Для цього потрібно змінювати Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет». Але у ході дискусії, з’ясувалося, що навіть при наявності фінансування, ОСС не зможе самостійно та раціонально використати кошти. Для виконання статутних цілей достатньо мінімальної ресурсної бази: приміщення, міський телефон, доступ до Інтернету та оргтехніка. Окремі проекти, які потребують фінансування, можуть реалізовуватись шляхом співпраці с профспілками або всеукраїнськими студентськими організаціями. Адже вони мають усі необхідні для цього речі: бухгалтерію, статус юридичної особи, кошти. До речі, ще одне не менш важливе питання – надання ОСС статусу юридичної особи. Була пропозиція, щодо реєстрації ОСС як молодіжної місцевої громадської організації. Але у цьому випадку ОСС у конкретному вузі може не бути єдиним представницьким органом.

У майбутньому, розвиток освіти в Україні передбачає автономізацію ВНЗ. Студентське самоврядування є одним із ключових компонентів структури автономного вузу. ОСС повинно пріоритетно визначати академічні свободи та опікуватись якістю навчання і освіти в цілому. «Маю надію, що напрацьований проект змін до ЗУ «Про вищу освіту», найкращим чином вплине на розвиток студентського самоврядування в Україні, демократизації навчального процесу, сприятиме покращенню змісту освіти» - зауважує голова виконкому «Студентської платформи» Денис Рудень

Автор : ДСС «Студентська платформа»

Рекомендувати цей матеріал