Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=1194623776


Комп’ютерна програма «Європейський суд з прав людини: організація, діяльність, стандарти» доступна в Інтернеті

09.11.2007
автор: Микола Мазур
джерело: www.civicua.org
В Інтернеті  на сторінці Луганського інформаційно-освітнього центру за прав людини : http://www.jurlugansk.org/eurocourt.htm  – розміщено версію 1.0 комп’ютерної програми "Європейський суд з прав людини: організація, діяльність, стандарти".

Програма створена у межах проекту № 2602351 Регіональної громадської організації «Луганська правова фундація» за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та при сприянні Луганського державного університету внутрішніх справ, Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, Апеляційного суду Луганської області.

Програма містить:

- навчальний посібник, у якому системно, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та судів України викладено базові засади функціонування європейського регіонального механізму захисту прав людини, проаналізовано принципи та методи тлумачення Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, проблеми формування та застосування прецедентного права Європейського суду з прав людини, основні стандарти захисту прав людини, сформульовані в рішеннях Європейського суду з прав людини, та питання їх імплементації до правової системи України тощо;

- нормативні документи з прав людини, у тому числі Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод і Протоколи до неї (англійською, українською та російською мовами), інші міжнародні угоди; актуальний текст Регламенту Європейського суду з прав людини; рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи; Закони та підзаконні нормативно-правові акти України;

- колекцію рішень Європейського суду з прав людини, викладених англійською, українською та російською мовами, а також анотації до них;

- зразки рішень судів України і Росії, в яких застосовуються прецеденти Європейського суду з прав людини;

- бланки документів, необхідних для звернення до Європейського суду з прав людини;- відеоматеріали, що стосуються створення Ради Європи та діяльності її органів.

Програма розрахована на суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, правозахисників, науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів і факультетів, а також усіх, кого цікавлять проблеми захисту прав людини. Програма призначена для безкоштовного поширення серед цільової аудиторії. Копіювання або тиражування цієї програми з метою отримання прибутку заборонене.

Рекомендувати цей матеріал