Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=1181136398


Над Жовтою Водою

06.06.2007
автор: Кріль Віталій

Екологічний проект “НАД ЖОВТОЮ ВОДОЮ”, є комплексним логічним продовженням екологічного проекту “ДО ЧИСТИХ ДЖЕРЕЛ”.

Але на відміну від проекту попереднього, запропонований до уваги проект в значно більшій мірі враховує реальність існуючої в мікрорайоні річки Жовтої ситуації, можливості активних дій у вирішенні екологічних проблем цього гідрооб’єкту.

Зокрема, передбачається суттєво підвищена роль ініціативної групи учнів, зменшення залежності процесу їх роботи від зовнішніх чинників та факторів (спонсорська допомога, надання технічного забезпечення тощо).

На більш високому рівні було поставлено і підготовчий етап проекту, основою якого стали систематичні дослідження об’єкту проекту. Було здійснено ряд спостережень за станом річки Жовтої у обраній місцевості в різні періоди її активного функціонування. Під керівництвом керівника МПО “ТАРПАН” С.Коломойця, здійснено топографічну зйомку місцевості, її нанесення на план-схему майбутньої діяльності, зроблено ряд проб та замірів стану активності річки Жовтої у різні періоди її активності (квітень, травень-червень, серпень, вересень) тощо.

За наслідками польових робіт автор проекту, за допомоги керівника МПО “ТАРПАН” С.Коломойця, здійснив теоретичне обґрунтування та подальшу підготовку екологічного проекту “НАД ЖОВТОЮ ВОДОЮ”.

Зміст проекту: запропонований екологічний проект передбачає поглиблення русла річки Жовтої на ділянці перед її впадінням до ставу “Дерієве”, з метою запобігання пересихання річки в посушливі сезони року, та розчищення ряду джерел на визначеній проектом території.

Учасники реалізації проекту: ініціативна група членів МПО “ТАРПАН”, бажаючі учні Улянівської ЗОШ І-ІІІ ст., виконавчий комітет Михайлівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, керівництво ТОВ “Михайлівське К”, ТОВ АФ “Ульянівська”, бажаючі прийняти участь (в тім числі і щодо надання спонсорської та матеріальної допомоги).

Час реалізації проекту: (орієнтовно) 11-22 липня 2006 року.

Місце реалізації проекту: ділянка русла річки Жовтої (7-й кілометр), у місці впадіння річки до ставу “Дерієве” (територія П’ятихатського району Дніпропетровської області).

Методи та засоби реалізації проекту: основним методом розв’язання екологічних проблем, вирішення яких ставить перед собою запропонований проект, є робота ініціативної групи МПО “ТАРПАН” та групи добровольців з числа місцевої молоді (шкільного та позашкільного віку) по заглибленню за допомогою штикових лопат русла річки Жовтої на визначену глибину на різних ділянках роботи проекту.

За умови спонсорської допомоги, можливе застосування спеціальної землерийної техніки (трактора-екскаватора).

З метою зміцнення берегів поглибленого русла заплановане використання вербових паколів та пагонів верболозу, за допомогою яких будуть створені протиерозійні плоти.

Структура проекту: проект складається з наступних складових:

1) дослідницький етап – вивчення об’єкту майбутньої екологічної діяльності та підготовка відповідного плану подальшої діяльності (власне самого проекту) – (реалізовано);

2) підготовчий етап – включає в себе наступне: утворення ініціативної групи МПО “ТАРПАН”, обговорення та внесення коректив до запропонованого проекту, укладення відповідних угод про співпрацю з органами місцевого самоврядування, місцевими сільгосппідприємствами – (реалізація розпочалася частково);

3) організаційний етап – здійснення роз’яснювально-агітаційної роботи екологічного спрямування серед учнів середніх та старших класів та в молодіжному середовищі населених пунктів, які входять до мікрорайону школи (з акцентом на села Михайлівка, Тарасівка, Улянівка). Формування складу екологічної експедиції “ТАРПАН-2”, затвердження загального списку учасників, підготовка матеріального забезпечення експедиції, проведення спеціальних інструктажів майбутніх учасників експедиції – (реалізація розпочалася частково);

4) реалізація проекту – передбачає початок екологічної експедиції “ТАРПАН-2” на місце реалізації запропонованого проекту та його практичне втілення, проведення громадського суботника в с. Михайлівка по прибиранню берегів річки Жовтої на території цього населеного пункту (виконавчий комітет Михайлівської сільської ради);

5) вивчення практичних наслідків проекту – передбачає дослідження зони реалізації екологічного проекту після завершення його практичної частини, а саме: здійснення дослідження вологості ґрунту та порівняння отриманих показників з показниками, що передували практичній реалізації проекту; спостереження за рівнем води у заглибленому руслі річки Жовтої; спостереження за станом протиерозійних плотів на ділянці заглибленого русла Жовтої;

6) надання соціальної значимості проекту залучення до участі в процесі підготовки та подальшої реалізації проекту якомога більшої кількості учнів з так званої “групи ризику” (учні схильні до правопорушень, учні що потребують особливої педагогічної уваги, діти з малозабезпечених, неповних, неблагополучних сімей тощо), висвітлення процесу реалізації проекту в місцевій пресі, під час проведення загальних батьківських зборів Улянівської ЗОШ І-ІІІ ст., відзначення найбільш активних учасників реалізації проекту грамотами та подяками МПО “ТАРПАН” (за умови визнання доцільності, грамотами місцевих органів самоврядування, екологічних та природоохоронних органів Олександрійської райдержадміністрації, Олександрійської районної ради народних депутатів, Олександрійської райдержадміністрації), проведення фотовиставки за наслідками реалізації проекту з метою подальшого посилення екологічної пропаганди серед населення.

7) підсумковий етап – лабораторне опрацювання отриманих результатів, підготовка звіту про пророблену роботу та про наслідки реалізації проекту, вироблення практичних порад та рекомендацій для можливих розробників подібних проектів екологічного спрямування.

Керівництво проекту: в ролі керівника проекту виступає заступник директора Улянівської ЗОШ І-ІІІ ст. з виховної роботи, керівник МПО “ТАРПАН” Коломоєць Сергій Дмитрович (домовленість досягнуто). Коломоєць С.Д. має великий особистий досвід участі в археологічних експедиціях, в червні 2005 року він виступав у якості організатора та керівника літнього оздоровчого молодіжно-підліткового табору “ТАРПАН” учасники якого (20 чоловік) займалися краєзнавчою (з впровадженням археологічних досліджень) та туристичною діяльністю. Сергій Дмитрович виступає постійним та активним керівником різноманітних заходів та акцій туристичного та екологічного характеру саме на теренах рідного краю.

Тому, автор проекту, беручи до уваги цей практичний досвід майбутнього керівника експедиції, передбачає велику вірогідність позитивного вирішення даного проекту.

Короткий опис практичної реалізації проекту: практична реалізація проекту передбачає здійснення екологічної експедиції “ТАРПАН-2” (“ТАРПАН-1” ми вважаємо діяльність літнього оздоровчого молодіжно-підліткового табору “ТАРПАН” в червні 2005 року на території с. Тарасово-Шевченкове).

Ядром експедиції, в основній масі, є теперішні учні 11-го класу Улянівської ЗОШ І-ІІІ ст., для яких участь у запропонованій експедиції буде своєрідним прощанням з рідною школою та порою шкільної юності. Згуртованість складу експедиції, умова добровільної участі в проекті дає всі підстави сподіватися на інтенсивність та якість практичної реалізації проекту.

Екологічна експедиція “ТАРПАН-2” являє собою вихід її учасників на місце реалізації запланованого проекту і, за потреби, кількаденне перебування в зазначеному місці, з проживанням у туристичних наметах (близько 2-3-х днів).

Програма перебування учасників експедиції в еколого-туристичному таборі передбачає не лише роботу над заглибленням русла річки Жовтої, але й цілий комплекс пізнавальних, спортивних заходів, лекції та бесіди з історії рідного краю, вивчення екологічних проблем середньої течії річки Жовтої (на території Дніпропетровської області).

Матеріальне забезпечення проекту: в зв’язку з тим, що автору проекту не відомо, чи володіють на сьогоднішній день екологічні та природоохоронні служби Олександрійського району значними коштами на реалізацію подібних проектів, і чи визнають вони за необхідне фінансування подібних проектів “місцевого спрямування”, він поставив перед собою максимально спростити його у матеріально-фінансовому плані, звівши до мінімуму залежність реалізації проекту від зовнішніх чинників матеріального та фінансового характеру.

Саме з огляду на це, автор передбачив використання під час реалізації екологічного проекту “НАД ЖОВТОЮ ВОДОЮ” наступного інвентарю (з розрахунку на 15 учасників): лопати штикові – 15 шт., лопати підборні – 10 шт., сокири теслярські – 5 шт., молоти – 2 шт., відра господарські металеві – 10 шт., намети туристичні (6-місні) – 3 шт., спальні мішки (ковдри) – 15 шт., ємність для питної води (40 л.) – 1 шт., казанок туристичний – 1 шт., посуд для приготування їжі – 5 шт., миски металеві – 15 шт., ложки – 15 шт., кружки металеві – 15 шт., фотоапарати – 2 шт., фотоплівка (36 кадрів) – 3 шт., відеокамера (за можливістю) – 1 шт., барометр – 1 шт., дошки (40 мм) – 8 м., аптечка лікарська укомплектована – 1 шт., бінокль – 1 шт., зошити для нотаток (46 с.) – 3 шт., ручки кулькові – 5 шт., миючі засоби для посуду – 0,75 л.

За умови досягнення окремої домовленості з керівництвом ТОВ АФ “Ульянівська”, можливе застосування спеціальної землерийної техніки – трактора-екскаватора, що ще більше спростить діяльність експедиції, залишивши за її учасниками лише коригуючі роботи по доочищенню поглибленого русла річки Жовтої та виготовлення протиерозійних плотів на берегах поглиблених ділянок.

Організація харчування учасників експедиції: здійснення організації харчування учасників експедиції відбувається власним коштом її учасників і, зважаючи на короткотривалість проведення практичного етапу експедиції (2-3 дні), включає в себе лише санітарно-епідеміологічно безпечні продукти (крупи, харчові концентрати, рослинні жири, цукор, овочі тощо).

Подібні засоби безпеки покликані уникнути можливості харчових отруєнь серед учасників експедиції під час її проведення.

Всі учасники експедиції забезпечуються триразовим гарячим харчуванням.

Додаткові умови проведення експедиції: автор проекту вважає за доцільне здійснити передбачення окремих додаткових умов проведення експедиції “ТАРПАН-2” як основного етапу реалізації екологічного проекту “НАД ЖОВТОЮ ВОДОЮ”, як то:

несприятливі погодні умови – в цьому випадку експедиція тимчасово припиняє свою діяльність, згортає табір, і користуючись близькістю населених пунктів, в яких проживають орієнтовні учасники експедиції, повертається додому. З встановленням сприятливих погодних умов експедиція знову виходить на об’єкт своєї трудової екологічної діяльності і продовжує роботу щодо розв’язання поставленого перед собою завдання;

важкі умови виконання робіт по заглибленню русла річки Жовтої – за виникнення подібної ситуації, з метою уникнення перенавантаження її учасників фізичною працею, експедиція розділяється на декілька етапів (2-3 етапи), в проміжках між якими її учасники відпочивають перед наступним етапом експедиції. Проміжки між етапами експедиції можуть становити 4-5 днів.

надання фінансової допомоги на реалізацію проекту – у випадку надходження фінансової допомоги (від районних екологічних та природоохоронних структур, спонсорських коштів) планується закупівля висококалорійних продуктів харчування для учасників експедиції (завдяки чому буде здійснюється їх повноцінне оздоровлення) та (!) закупівля туристичного спорядження для проведення подальшої туристичної, екологічної та краєзнавчої діяльності МПО “ТАРПАН” та учнів Улянівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Орієнтовні наслідки втілення проекту:

– екологічні наслідки – автор проекту передбачає, що в результаті реалізації основних завдань та цілей екологічного проекту “Над Жовтою Водою” вдасться досягнути наступного: 1) буде заглиблене русло річки Жовтої на тій ділянці її течії, яка, в силу своїх умов рельєфної будови, не має чітко визначених берегів; 2) вдасться ліквідувати процес щорічного заливання талими водами та подальшого заболочення ділянки лук на лівобережній частині зони реалізації проекту; 3) можливе здійснення відведення значної кількості ґрунтових вод з ділянки заболочених лук безпосередньо в русло річки Жовтої, що дасть змогу зробити їх більш повноводною та стійкішою до небезпеки пересихання під час посушливих сезонів; 4) розчищення джерел по берегах річки Жовтої та спрямовування їх вод до основного русла ріки дасть змогу зробити їх більш повноводною та стійкішою до небезпеки пересихання під час посушливих сезонів; 5) на ділянці поглибленого русла ріки будуть побудовані протиерозійні плоти, які матимуть за мету звести до мінімуму загрозу ерозії берегів ріки та їх обвалення у поглиблене русло, що неминуче призвело б до чергового замулення русла ріки; 6) створення протиерозійних плотів на ділянці поглибленого русла річки Жовтої, на виготовлення яких будуть використані паколи з живої верби та живі верболозові пагони, які мають значний відсоток до подальшого проростання, допоможе в єдиному комплексі вирішити і проблему озеленення берегів річки Жовтої на ділянці реалізації екологічного проекту “Над Жовтою Водою”; 7) проростання вербових паколів та верболозових пагонів, які заплановано для використання під час побудови протиерозійних плотів, дасть змогу створити над поглибленим руслом ріки “зелене прикриття” і захистить її води від дії прямих сонячних променів, що є важливим під час посушливих сезонів року; 8) на ділянці відведення вод розчищеного джерела до основного русла ріки планується насадження очерету, що має захистити розчищене джерело від затоптування худобою та дії прямих сонячних променів; 9) буде продовжено комплексну реалізацію попередньо створеного проекту “До чистих джерел”; 10) вдасться в значній мірі поліпшити екологічну ситуацію у верхній течії річки Жовтої, що є одною зі складових загальнодержавної програми “Громадськість за збереження малих річок”; 11) отриманий в результаті реалізації проекту практичний досвід може бути використаний для підготовки та подальшої реалізації наступних екологічних проектів локального та місцевого регіонального значення силами окремих учнівських екологічних гуртків, молодіжно-підліткових організацій, колективів навчальних закладів, сільських громад тощо.

– соціальні наслідки – серед соціальних наслідків реалізації екологічного проекту “Над Жовтою Водою” його автор прогнозує наступні: 1) посилення екологічної діяльності в мікрорайоні функціонування Улянівської ЗШ І-ІІІ ст., який охоплює територію 5 населених пунктів, 2 сільських рад (Михайлівська та Улянівська сільські ради) з населенням понад 2.5 тис. чол.; 2) підвищення екологічної культури та екологічної свідомості в середовищі молоді шкільного та позашкільного віку; 3) можливість виникнення соціально-позитивних традицій місцевого населення (особливо молоді) щодо участі в соціально-корисних громадських акціях (в тім числі і екологічного характеру); 4) існує реальна можливість залучення певної кількості позабюджетних коштів на розв’язання екологічних проблем, які присутні на території Олександрійського району; 5) залучення до спільної роботи щодо розв’язання екологічних проблем регіону органів місцевого самоврядування та місцевих громад, дає можливість запровадження нової активної статті бюджетних витрат з бюджетів місцевих рад – на вирішення та профілактику проблем екологічного та природоохоронного характеру регіону їх юрисдикції ; 6) (!) саме головне – протягом періоду підготовки, проведення та подальших проміжних етапів втілення проекту “Над Жовтою Водою”, значна кількість дітей та підлітків з так званих “кризових сімей”, будуть знаходитися під невимушеним наглядом та контролем керівництва проекту та експедиції “ТАРПАН-2”, що дасть реальну змогу відволікти їх від негативного вуличного впливу (хоча б на незначний проміжок часу) та, можливо, сприяти виникненню у таких дітей, стійкого захоплення екологічною роботою тощо.

Опис зони дії екологічного проекту – зона дії екологічного проекту охоплює ділянку течії річки Жовтої (її 7-й кілометр) в районі, що передує її впадінню в став “Дерієве” (П’ятихатський район, Дніпропетровська область, частково територія Олександрійського району Кіровоградської області). Довжина відрізку становить 85 метрів, ширина – 50 метрів (загальна площа зони дії проекту становить 4 250 м2).

На даному відрізку, русло річки Жовтої, в силу рельєфних особливостей, втрачає чіткі береги, і у березні-квітні вода, виходячи на низину, розтікається по ній (площа максимального розливу під час танення снігів – 1200 м2). Після завершення періоду танення снігів та весняних паводків, загальна інтенсивність течії річки знижується. На ділянці ж, визначеній як зона реалізації екологічного проекту, інтенсивність течії в літні місяці року (кінець липня - серпень) практично припиняється. На вказаний попередньо період зникає і сама видима течії річки Жовтої на цьому відрізку.

Натомість, течія річки іде під поверхність ґрунту, насичуючи вологою довколишню низинну територію.

Автор проекту, спільно з керівником МПО “ТАРПАН” Коломойцем С., провів ряд гідрографічних досліджень на визначеній ділянці течії річки Жовтої. 4 квітня 2005 року на вище вказаній території було здійснено закладку 11 гідрографічних шурфів. 12-й гідрографічний шурф був закладений на правому березі річки Жовтої в місці з очевидною підвищеною вологістю ґрунту. Глибина всіх закладених шурфів становила приблизно 70 см, при діаметрі – 50 см.. Результати отриманих розвідок дали наступні результати: шурф № 1 – підйом води 40 см. ; № 2 – 45 см.; № 3 – 67 см.; № 4 – 65 см.; № 5 – 65 см.; № 6 – 65 см.; № 7 – 65 см.; № 8 – 65 см.; № 9 – 67 см.; № 10 – 58 см.; № 11 – 60 см.; № 12 – 63 см.

2 червня 2005 року дослідження попередньо закладених шурфів було повторено. Повторне дослідження дало наступні результати: № 1 – 32 см.; № 2 – 25 см.; № 3 – 60 см.; № 4 – 57 см.; № 5 – 57 см.; № 6 – 60 см.; № 7 – 54 см.; № 8 – 55 см.; № 9 – 60 см.; № 10 – 45 см.; № 11 – 40 см.; № 12 – 60 см.

26 серпня 2005 року було здійснене чергове повторне дослідження попередньо закладених гідрографічних шурфів. Проведене дослідження дало наступні результати: № 1 – 23 см.; № 2 – 15 см.; № 3 – 57 см.; № 4 – 57 см.; № 5 – 57 см.; № 6 – 50 см.; № 7 – 54 см.; № 8 – 55 см.; № 9 – 57 см.; № 10 – 40 см.; № 11 – 35 см.; № 12 – 55 см.

Таким чином отримані результати дають змогу визначити основний напрямок підземного проходження вологи, що несуть води річки Жовтої (напрямок шурфів №№ 3, 9 – 4, 8 – 5, 7 - 6). Перепад рівня підземних вод у межах встановленого орієнтовного русла становить № 3, 9, 8 (- 10 см.), № 4, 5 (-8 см.), № 7 (- 11 см.), № 6 (- 15 см.).

Додатково орієнтовно вдалося встановити місцезнаходження підземного джерела, яке наповнює своїми водами річку Жовту (шурф № 12), про що свідчать показники досліджень цього гідрографічного шурфу – - 8 см.

Таким чином, проходження запланованого до поглиблення русла річки Жовтої має відбутися саме в напрямку шурфів №№ 3, 9 – 5, 7 – 6. Додатково планується розчищення джерела в районі шурфу № 12.

Отримані результати дозволили приблизно підрахувати стан вологості ґрунту (%) на ділянці русла річки Жовтої визначеної об’єктом реалізації екологічного проекту “Над Жовтою Водою”. Опираючись на ці підрахунки, автор проекту пропонує час проведення екологічної експедиції “ТАРПАН-2” саме на липень місяць, як на час, коли вологість ґрунту на визначеній території стрімко знижується до найнижчої своєї точки, що має суттєво полегшити проведення земельних робіт по заглибленню русла річки Жовтої.

Враховуючи рельєфну структуру балки, яка утворює собою ложе річки Жовтої, пропонується здійснити заглиблення русла річки Жовтої на ділянці загальною довжиною 85 м., при середній глибині заглибленого русла 50 см. Таким чином загальний обсяг запланованих для виконання земляних робіт становить 42,5 м3. З розрахунку, що в експедиції візьме участь близько 15 чоловік, то середня норма виробітки на кожного члена експедиції буде становити 2,8 м3, що є цілком посильним завданням для виконання за 2-3 дні проведення експедиції навіть при умові 4-годинного робочого дня.

В цілому ж, на думку автора, втілення в життя основних пропозицій викладених в екологічному проекті “Над Жовтою Водою” є не лише реальним, але й по-справж­ньому необхідним.

Рекомендувати цей матеріал