Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=1095244489


СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15.09.2004
автор: Марія Ясеновська (м. Харків)

Протягом березня – червня Харківська міська організація Mіжнародної організації „Жіноча громада” при підтримці Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадянського почину „Єднання”, у межах програми „Шлях у майбутнє” реалізовувала проект „Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів для дітей-сиріт”.

Загальновідомо, що діти-сироти є найбільш вразливою групою населення, найбільш страждають від порушень прав людини і потребують особливого захисту. Але сьогодні діти-сироти, які випускаються з державних закладів опіки, не можуть самостійно адаптуватися до самостійного життя. Їх соціалізація ускладнюється наявністю ряду особливостей, які сформувалися під час життя в інтернаті (психологічні травми, низька адаптивність та соціалізація, патерналістські установки). Крім того, в інтернатах не ведеться робота щодо індивідуального планування подальшого життя дитини. Для забезпечення соціальних гарантій та успішної адаптації випускників інтернатів до нових умов життя виникла необхідність в інтенсивному інтерактивному навчанні дітей-сиріт. ХМОМО „Жіноча громада” має досвід впровадження таких програм для сиріт-студентів молодших курсів. З 2002 по 2003 роки при фінансовій підтримці Харківської міської ради, Управління труда і соціального захисту у рамках програми соціального партнерства організація виконала два проекти „Зимова школа по адаптації до самостійного життя сиріт – студентів перших курсів вищих навчальних закладів міста Харкова” та „Створення умов до адаптації до самостійного життя студентів-сиріт молодших курсів м. Харкова”. Результати роботи свідчать про те, що вихід за межі закритого закладу у „доросле життя” колишніх вихованців буде найменш болючим у тому випадку, коли програми соціальної адаптації будуть впроваджуватись ще в інтернаті і продовжуватись два-три роки після випуску .

До реалізації подібних програм необхідно залучати вихователів, соціальних працівників та психологів інтернатних закладів проводити їх навчання і підготовку до роботи із соціальної адаптації з вихованцями старшого віку.

Тому метою проекту „Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів для дітей-сиріт” стало:

Впровадити програму соціальної адаптації дітей-сиріт в інтернатних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом підготовки групи тренерів по програмі серед вихователів, соціальних працівників та психологів інтернатних закладів для дітей-сиріт Харківської області.

Для досягнення поставленої мети було проведено наступні заходи:

Þ  Підготовлено пакети матеріалів та розроблено шість модулів („Який я є”, “Права людини. Права дитини-сироти”, „Успішне спілкування”, „Поведінка у конфліктних ситуаціях”, „Гендерні ролі особистості” та “Небезпечні ситуації, в які можна потрапити у житті. Торгівля людьми”) для ведення факультативного курсу „Формування навичок дорослого життя”.

Þ  Проведено п’ятиденний семінар-тренінг для вихователів, соціальних працівників та психологів чотирьох інтернатних закладів для дітей-сиріт Харківської області, а також представників регіональних НПО по підготовці 16 тренерів для ведення факультативного курсу.

Þ  Проведено тренерами 15-ти годинна практика по програмі соціальної адаптації дітей-сиріт для старшокласників в інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Учасниками практичних занять стали 120 вихованців різного віку.

Þ  Супервізія експертів проекту в кожному з чотирьох інтернатів для нагляду за впровадженням програми, роботою тренерів, а також для проведення консультацій.

Þ  Тренерами та супервізорами складено творчі звіти щодо реалізації програми, які містять зауваження, рекомендації, пропозиції та доповнення щодо ведення курсу.

Þ  „Круглий стіл” за участю тренерів, супервізорів, адміністрації інтернатів та представників Відділу інтернатів Управління освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації для підведення підсумків та обговорення подальшого впровадження програми.

На заключному „круглому столі”, який відбувся 21 червня 2004, обговорювалися шляхи впровадження курсу „Формування навичок самостійного життя” в інтернатних закладах Харківської області, методи вдосконалення курсу та його модифікація курсу для роботи дітьми молодшого та середнього шкільного віку, дітьми з ЗПР, різновіковими групами дітей з вираженою асоціальною поведінкою. Учасники зазначили, що спектр тем курсу треба розширювати й запропонували додати до факультативного курсу теми: “Репродуктивне здоровся”, “Вибір майбутньої професії”, “Любов та секс. Психологія взаємовідносин між хлопцями та дівчатами”, “Як вирішувати побутові проблеми?”, “Як планувати власний бюджет?”, “Як почати власну бізнесову справу?”.

За підсумками „круглого столу” з урахуванням побажань і рекомендацій тренерів підготовлено звернення до Управління освіти та науки щодо сприяння впровадженню факультативного курсу „Формування навичок самостійного життя”.

ХМОМО „Жіноча громада” планує продовжувати роботу у напрямку соціальної адаптації випускників інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, і запрошує зацікавлені організації до співпраці.

МОДУЛЬ “ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВА ДИТИНИ-СИРОТИ”

Мета: ознайомити учасників з концепцією прав людини, основними правами, закріпленими в Міжнародних документах та Конституції України,  сформувати вміння їх використовувати у повсякденному житті.

Приладдя: аркуші паперу формату А3, А4, кольоровий папір, фломастери, скотч, плакати про права людини, текст Загальної Декларації прав людини,  лекція М. Новицького “Що таке права людини?”, тлумачні та філософські словники, інформаційні листівки про роботу державних та громадських організацій, причетних до роботи з підлітками, довідники та вирізки з газет.

Тривалість заняття: 5 годин.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Вправа на активізацію позитивних емоцій “Мої  таланти” (10 хв.)

Мета: підвищити рівень згуртованості групи, сприяти створенню комфортної атмосфери для роботи.

Методика проведення: назвати своє ім’я та вказати три якості, властиві саме вам, які починаються на ту ж літеру, що і ім’я. Наприклад, Олена - оптиміст, охайна, організатор.

2. Повідомлення теми і мети заняття (5 хв.)

Права людини це вертикальний взаємини, тобто права людини захищають одиницю від влади. Влада сильніше за одиницю: має поліцію, армію, має можливість приймати закони. Права людини це мінімальний захист від насильства влади. Права людини не працюють горизонтально. Між одиницями діють моральні принципи, цивільне та кримінальне право.

3. Вправа “Що таке права людини?” (30 хв.)

Мета: ознайомити учасників з основними положеннями концепції прав людини.

Методологія проведення: вправа проводиться за методологією jig-saw (групи експертів), для проведення вправи використовується лекція М. Новицького “Що таке права людини?”. Кожен учасник одержує кольорову картку з номером (кількість номерів помножена на кількість кольорів і повинна дорівнювати кількості учасників). За однаковими номерами учасники об’єднуються у групи. Кожна група одержує уривок тексту лекції, який вони обговорюють і визначають головне. Потім учасники об’єднуються у групи за кольором, так щоб всі члени кожної групи на першому етапі були у різних групах. У нових групах кожен учасник розповідає свою частину тексту, так щоб наприкінці усі члени групи знали весь текст лекції. Для перевірки одержаних знань пропонується виконати вправу “Мапа знань”, відповісти на запитання тесту (питання готує тренер), або скласти графічне визначення поняттю “права людини”.

4. Вправа “Мапа знань”  (20 хв.)

Мета: перевірити знання учасників.

Методологія проведення: учасники об’єднуються у групи по 4-6 осіб. Кожна група одержує аркуш паперу. Посередині у колі учасники пишуть “Права людини” (це тема, або лозунг). Від цього кола вони будують зв’язки з іншими колами, в яких вони пишуть все що пов’язано з темою попередньої вправи. Схема повинна бути структурована та мати певну логіку побудови. Потім одна особа від групи доповідає результати роботи, розповідає як група працювала. “Мапа знань” має кілька модифікацій: “Мапа зв’язку” (від теми зв’язки будуються до фотокарток, уривків документів, малюнків, вирізок з газет і т.п. - різної інформації), “Мапа асоціацій” (до теми додаються різні поняття, які з нею асоціюються, між всім будуються зв’язки).

5. Вправа “Термінологія” (20 хв.)

Мета: засвоїти зміст основних понять концепції прав людини - гідність, свобода, рівність, демократія.

Методологія проведення: терміни “свобода”, “рівність”, “гідність” закріплені у Загальній Декларації прав людини, а “демократія” - політична система, де права людини дотримуються краще ніж в інших. Для проведення вправи учасники об’єднуються у чотири групи. Кожна група одержує картку з одним з чотирьох термінів та дає його визначення. Визначення записують на аркуші паперу. Потім одна особа від групи презентує результати роботи. Інші групи задають по черзі уточнюючи питання. Тренер коментує визначення, базуючись на лекції М. Новицького. Для полегшення виконання вправи можна запропонувати учасникам користуватися тлумачними або філософськими словниками, тренер заздалегідь приносить їх на заняття.

6. Вправа “Гідність” (25 хв.)

Мета: продемонструвати важливість поваги до людської гідності кожної особи.

Методологія проведення: учасники об’єднуються у три групи. Кожна група одержує картку з описом ситуації (дивись Додаток). Група повинна прийняти рішення як себе поводити у цій ситуації. Потім представник групи доповідає результат роботи, доводить, що їхнє рішення поважає гідність людини, відповідає на запитання інших груп. У роботі можна використовувати визначення “гідності”, яке було сформульоване у попередній вправі.

7. Вправа “Рівність” (30 хв.)

Мета: продемонструвати, як рівність перед законами забезпечує співіснування людей із різними інтересами та потребами.

Методологія проведення: задається загальна ситуація для обговорення: група студентів знімає квартиру, всі вони не тільки навчаються, але й працюють. Учасникам роздаються картки з описом проблемних ситуацій - одна картка на чотирьох учасників (дивиться Додаток). Кожна група виносить  і записує рішення, потім оголошують результати. Треба слідкувати чи приходять учасники до розробки єдиних правил, чи обмежуються вирішенням по кожному випадку. Ситуацію 6 і 7 можна дати всім групам для загального обговорення, як наступний етап роботи або як додаткове завдання. Треба наголосити, що у житті маленької студентської громади багато типових ситуацій, які повторюються. Ці ситуації дозволяють придумати однакове рішення для всіх подібних випадків та потребують однакового правила для всіх. Тобто однакове для всіх правило демонструє визнання рівності, рівноправ’я всіх жильців, коли ніхто не відчуває себе ущемленим. Обговорить як учасники у групах приходили до ідеї правил. Якщо правила для студентів-жильців не були розроблені відразу, то можна дати час зробити це після обговорення. Важливо відмітити, що права часто конфліктують, коли вони представляють інтереси різних людей. Тобто потрібні обмеження прав у певних ситуаціях. Ці обмеження регламентують закони.

8. Вправа “Робота з міжнародними документами” (20 хв.)

Мета: навчити учасників опрацьовувати міжнародні документи з прав людини.

Методологія проведення: учасники об’єднуються у групи, кожна одержує кілька статей (не більше 10) з тексту Загальної Декларації прав людини. Пропонується створити спрощений варіант документу, тобто перефразувати текст статей. Це можна зробити, уявивши собі, що треба кожну статтю пояснити молодшим дітям. Робота презентується на аркуші паперу. За бажанням тренера можна запропонувати додаткове завдання - проілюструвати статті власними малюнками. Аналогічно можна працювати з іншими міжнародними документами: Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права, Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, Європейська конвенція прав людини й основних свобод.

9. Вправа “Лист паперу по колу” (15 хв.)

Мета: закріпити знання про перелік прав людини.

Методологія проведення: кожна група одержує лист паперу і пише на ньому два права людини. Потім листи передаються за часовою стрілкою в іншу групу. На новому аркуші група знов пише права. Треба слідкувати, щоб на одному аркуші права не дублювалися. Вправа закінчується, коли всі вважають, що дання тема вичерпана.

10. Рольова гра “Гулівер” (35 хв.)

Мета: продемонструвати первинність природних прав людини над законами, можливість ситуацій, коли закон суперечить правам людини, і що робити в таких ситуаціях.

Методологія проведення: учасники об’єднуються у дві групи - прихильники дотримання закону (навіть у випадках, коли він порушує права людини) та прихильники відстоювання прав людини (навіть якщо це суперечить реальному закону). Для формування груп можна використати дискусію про первинність законів і прав людини. Учасники - умовні “законники” та “правозахисники” - є громадянами казкової країни Ліліпутії (“Пригоди Гулівера” Дж. Свіфт). Їм роздається історія країни (дивиться Додаток). У групах обговорюється ситуація (5 хвилин). Головна мета “законників” підібрати максимум аргументів на підтримку королівського указу, а “правозахисників” - перелічити права людини, які порушаються при здійсненні державного контролю за процесом поїдання яєць, і які це може мати наслідки. Далі робота проходить за схемою: представник “законників” розповідає про результати роботи групи, “правозахисники” (30 секунд, щоб порадитися між собою) задають доповідачеві питання (члени групи мають право допомагати своєму доповідачу) - не більше трьох питань. Аналогічно проходить обговорення аргументації іншої групи. Потім тренер пропонує бажаючим перейти в іншу групу. Наступне завдання: “законникам” придумати систему заходів, які необхідні для реалізації королівського наказу (в тому числі покарання за його порушення), “правозахисникам” - вирішити, що вони будуть робити, коли наказ набуде чинності. Презентація відбувається за схемою, яка описана вище. Якщо на цьому етапі гравці прийдуть до згоди, то гра закінчується. Якщо більшість залишається в своїх групах і згода не досягнута, то тренер ускладнює ситуацію: наказ діє, є покарані за невиконання наказу, в народі зріє незадоволення... Групи повинні запропонувати заходи, щоб справа не дійшла до повстання. Гра закінчується після третього раунду дискусії. Найбільш типові варіанти розв’язання проблеми: 1) перемагають “законники”, вони встановлюють диктатуру, 2) “правозахисникам” вдається очолити народні маси і примусити короля відмінити наказ, тобто признати, що він суперечить правам і свободам людини, 3) обидві сторони погоджуються, що необхідно створити парламент. Тренер повинен пильно слідкувати за регламентом і додержанням теми. Ця гра за правилами нагадує гру “Дебати”, яку теж доречно використовувати при обговоренні прав людини.

11. Інформаційне повідомлення “Механізми захисту прав людини” (10 хв.)

Тренер схематично малює не дошці або аркуші паперу системи захисту прав людини:


Внутрішня система

Міжнародна система

 

Європа

ООН

 

Рада Європи

Євросоюз

ОБСЄ

 


Мозковим штурмом пропонується учасникам заповнити внутрішні механізми захисту прав людини (суди - загальні, конституційний, спеціальні, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, НПО, правоохоронні органи, ЗМІ та інше). Тренер може доповнити перелік.

12. Вправа “Історії випускників” (30 хв.)

Мета: навчити учасників орієнтуватися у своїх правах, вміти їх відстоювати, розвивати вміння користуватися правовими документами, продемонструвати важливість бути поінформованим о своїх правах.

Методика проведення: Тренер наводить учасникам приклади з життєвих історій випускників шкіл-інтернатів. Їх кількість може бути довільна. Роботу можна вести шляхом обговорення в малих групах, або з усією групою учасників мозковим штурмом. Треба в історіях виявити порушення прав, інформаційні джерела, які потрібні для вирішення проблеми, запропонувати різні варіанти поведінки та обрати найкращий. Для виконання вправи потрібні пакети законів та положень, що регулюють дотримання цих прав. Якщо виконання завдання викликає великі труднощі, то можна запропонувати учасникам зробити його, як домашню вправу, та провести конкурс на найкраще вирішення проблеми на наступному занятті. Приклади історій наведені у Додатку. Інша методика – учасники об’єднуються в дві групи (“відвідувачі” та “юристи”). Ситуації розглядаються по черзі. “Відвідувач” повинен виявити вміння розпочати розмову з офіційною особою, стисло описати ситуацію, чітко сформулювати запитання. “Юрист” повинен проаналізувати ситуацію, виявити порушення та знайти закон, який би захищав права “відвідувача”. Потім вся група обговорює ситуацію.

13. Вправа “Моя мрія” (25 хв.)

Мета: навчити учасників методу “малих кроків” у досягненні мети, показати важливість повноцінної реалізації права на освіту.

Методологія проведення: учасникам пропонується назвати свої дитячі мрії, відповісти на запитання “Ким ти у дитинстві мріяв стати?”. За схожими відповідями учасники об’єднуються в кілька груп. У групі пропонується обговорити, як за допомогою метода “малих кроків” можна досягти своєї мрії. Результати записують на папері. Від кожної групи один доповідач презентує результати роботи групи. Тренер робить наголос на важливості освіти у досягненні мрії.

14. Вправа “Кишенькова книжечка випускника” (15 хв.)

Мета: систематизувати знання учасників про місцеві служби, які причетні до роботи з підлітками та допомагають у вирішенні проблемних питань.

Методологія проведення: за допомогою мозкового штурму тренер пропонує учасникам скласти список державних органів та громадських організацій, інформація про які знадобиться у житті випускника. Використовуючи інформаційні листівки про роботу державних та громадських організацій, причетних до роботи з підлітками, довідники та вирізки з газет, учасники повинні скласти власну кишенькову книжечку корисних адрес та телефонів. Орієнтовний перелік установ: соціальні служби для молоді, бюро праці, центри зайнятості, служби психологічної допомоги, школи батьківської підтримки для молодих батьків, телефони довіри. Деякі графи у книжечці можуть залишитися незаповненими через різні причини. Тренер пропонує заповнити їх пізніше. У якості домашнього завдання можна запропонувати розробити дизайн книжечки.

15. Підсумок (10 хв.)

Підбиваючи підсумок модулю, тренер може запропонувати учасникам ігрову вправу: скласти йому телеграму з 11 слів, яка містила б відповіді на запитання: Що ви думаєте про проведене заняття? Чому ви навчились? Ваші пропозиції?

Додаток Модуль „Права людини, права дитини-сироти”.

1. Вправа “Гідність”

Ситуація 1: Ви представники активу класу (староста, командир, тощо). Ваш клас збирається на канікули у поїздку до Києва. Але в класі є хлопчик та дівчинка (Олег та Наталка), у яких родичі не в змозі оплатити поїздку. Батько іншого хлопця - відомий у місті бізнесмен, власник великої крамниці - запропонував оплатити Олегу та Наталці поїздку. Ніхто крім вас про цю пропозицію ще не знає. Вам треба підготувати виступ перед класом. Головна мета: не принизити людську гідність та зробити так, щоб весь клас поїхав до Києва.

Ситуація 2: Ви представники активу класу (староста, командир, тощо). Ваш клас збирається у похід у гори. Але у Петра нещодавно зняли гіпс зі зламаної ноги і він досі хромає. А Василь страждає на хворобу серця і йому заборонено сильно втомлюватися. Ви повинні підготувати виступ перед класом та зробити так, щоб все пішли у похід. Головна мета: не принизити людську гідність.

Ситуація 3: Ви представники активу класу (староста, командир, тощо). Після уроку фізкультури Тетяна побачила, що в неї пропали гроші (20 гривень). Речі під час уроку фізкультури залишалися у класі. Всі відразу почали підозрювати Сергія та Андрія - відомих у класі бешкетників і хуліганів. Вам треба підготувати виступ перед класом і запропонувати вирішення цієї ситуації. Головна мета: не принизити людську гідність.

2. Вправа “Рівність”

¨  Хтось забув виключити праску. Інший піднявся уночі та сильно обпікся.

¨  Один з вас любить голосну музику. Він же кожного вечора тренується грати на саксофоні. Все це нервує інших.

¨  Жильці однієї кімнати не можуть домовитися про порядок прибирання. Один з студентів хоче, щоб завжди було чисто та прибрано, інший не надає цьому значення. Їх сварки всіх дратують.

¨  Бавлячись хтось зламав коштовну гітару, яка належала одному з вас. Він відмовляється платити за ремонт.

¨  Один з вас втратив роботу і перестав платити за житло. Це означає, що інші платять набагато більше. Що робити?

¨  Двоє з вас курять, інші – ні. Некурящі категорично проти запаху тютюну в квартирі, курящі наполягають на своєму праві курити.

¨  Час від часу до когось з жильців приходять гості. Двоє з вас пропонують ввести деякі межі для вечірок з випивкою, тому що це буває невчасно для інших.

3. Рольова гра “Гулівер”

В країні Ліліпутії єдиновладно править чудовий мудрий король, у якого підростає єдиний нащадок.

Одного разу, нащадок чистив яйце до сніданку, розбив його з гострого кінця та поранив палець. Цей вчинок мав безліч наслідків: до ранки попала інфекція, палець розпухнув, принц деякий час тяжко хворів, а король перебував у розпачі та хвилювався за саме життя єдиного спадкоємця трону, всі справи у державі занепали.

Навчений гірким досвідом, король видав наказ:

“Для запобігання повторення подібних інцидентів та за для забезпечення безпеки життя і здоров’я громадян Ліліпутії віднині повеліваю розбивати яйця тільки з тупого кінця”.

4. Вправа “Історії випускників”

¨  “... На 2-му курсі треба було креслити, а папір не дають - виникає заборгованість, не атестують з креслення, і стипендію вже не дають, незалежно від того, сирота ти чи ні. Я кинула технікум...”

¨  “... Мені 17 років. Знайомі пропонують укласти угоду про заставу майна. Опікунам я про це не хочу говорити. Чи буде дійсною ця угода?..”

¨  “... Із житла, де була прописана разом із матір’ю, у маминої сестри, була виписана, коли маму посадили у тюрму, а мене відправили до інтернату. Тітка зараз не хоче мене прописувати, у неї двоє дітей, здає квартиру...”

¨  “...Через те, що мої батьки позбавлені батьківських прав, то я ніякого права на мамину квартиру не маю. Так мені сказав соціальний працівник. Мама з татом розлучені, мама позбавлена батьківських прав...”

¨  “...Якщо крадіжка – думали на нас, ніхто не вибачався, коли виявлялося, що це не ми...”

¨  “...Якось майстер сказала про нас на всю аудиторію, це було неприємно... вона сказала, що там (в інтернаті) усі божевільні, про усіх, тоді як не усіх знала...”

¨  “...Щоб якось прожити, я почав вимагати від деканату університету, щоб мені виплатили мою матеріальну допомогу з боку держави. Мені її виплатили, але тепер мені не дають довчитися, виживають мене, а я на 5-му, останньому курсі...”

Склад пакетів матеріалів для учасників семінару по підготовці тренерів:

  Текст модулю „Який я є” з додатками

  Текст модулю „Права людини. Права дитини-сироти” з додатками

  Текст модулю „Успішне спілкування” з додатками

  Текст модулю „Поведінка у конфліктних ситуаціях” з додатками

  Текст модулю „Гендерні ролі особистості”

  Текст модулю “Небезпечні ситуації, в які можна потрапити у житті. Торгівля людьми”

  Текст лекції „Что такое права человека?” М. Новицький

  „Гра „Дебати”. Принципи, методи та організація.” А. Тарелін

  Міжнародний Біль про права людини

  Конвенція про захист прав людини та основних свобод

  Плакат із текстом Европейської конвенції з прав людини

  Конвенція ООН про права дитини

  Аналіз міжнародного та внутрішнього законодавства, стосовно дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, - витяг з тексту Доповіді за результатами Моніторингу прав людини в державних закладах опіки над дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без піклування батьків, Харкова і Харківської області

  Постанова КМ від 5.04.94 №226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”

  Копія листа-відповіді від Міністерства освіти і науки, Департаменту вищої освіти до Тернопільської громадської організації „Братерство сиріт” стосовно навчання студентів з числа дітей-сиріт.

  Копія листа-відповіді від Міністерства освіти і науки, Департаменту економіки та соціального розвитку до Тернопільської громадської організації „Братерство сиріт” щодо порядку та норм харчування студентів з числа дітей-сиріт.

  Перелік одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання, що видаються вихованцям дитячих будинків всіх типів, дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що перебували в школах-інтернатах усіх типів, професійно-технічних училищах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, у спеціальних школах і професійних училищах для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, при їх працевлаштуванні.

  Норми забезпеченням одягом, взуттям і м’яким інвентарем вихованців дитячих будинків всіх типів, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що перебувають у школах-інтернатах усіх типів (включаючи вихованців дошкільного віку, які перебувають в школах-інтернатах), професійних навчально-виховних закладах, спеціальних школах і професійних училищах для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, вищих навчальних закладах.

  Вартість дітодня згідно норм, які розповсюджуються для студентів вищих та учнів середніх спеціальних закладів, які відповідно до рішень Уряду перебувають на повному державному забезпеченні та дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків і не перебувають під опікою (піклуванням) при вступі та навчанні у професійно-технічних училищах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах та цін станом на 27 березня 2001 року.

  Довідник дорослого життя, який підготовлено та видано ХМОМО „Жіноча громада”

  „Введение в права человека” Кнут В. Бергем, Гуннар М. Карлсен, Беата Слюдал

  „Права людини” – посібник учителя з курсу громадянської освіти, підготовлений та виданий Харківським „Освітнім центром прав людини”

Матеріали, які були використані при підготовці модулю „Права людини. Права дитини-сироти”:

  Вчимося жити самостійно. Навчально-методичний посібник для роботи з учнями випускних класів інтернатних закладів / Ж.В. Петрочко, О.В. Безпалько, О.М. Денисюк та ін. – К.: Державний інститут сім’ї та молоді, 2002. – 203 с.

  Школа рівних можливостей – навчально-методичний посібник / Під загал. ред. Т.В. Коваленко, Л.Є. Колос, Г.В. Гулевської-Черниш. – К., 2001. – 196 с.

  Вихованці інтернатів про себе і своє життя / О.М.Балакірєва, О.О. Яременко, Н.П. Дудар та ін. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. – Кн..1. – 134 с. – (Сер. „На порозі самостійного життя”; У 4 кн.).

  Законодавство, яке тебе захищає (Випускникові школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) / Авт. кол.: Л.С. Волинець, Т.В. Говорун, І.В. Пєша, М.Г. Афендулова, Л.І. Берліна, О.І. Карпенко, А.А. Філіпішіна, О.О. Яременко. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. –78 с. – (Сер. „На порозі самостійного життя”; У 4 кн.; Кн.2).

  Права людини. Посібник учителя з курсу громадянської освіти. Харківський „Освітній центр прав людини”, Харків,2002.

 Матеріали тренінгу „Стратегія і техніки просвіти у галузі прав людини”. Гельсінкський фонд прав людини (Варшава, Польща), Херсон, 2001.

Рекомендувати цей матеріал