Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=1007569343


Важкі кроки студентського самоврядування в ун-тах Луганська

05.12.2001
автор: Лесь Загайний та Євген Барило
Як відомо, однією з головних засад справді демократичного суспільства є наявність і ефективне функціонування громадського самоврядування. Адже самоврядування – це гарантоване державою право і реальна здатність громади самостійно або під відповідальність органів чи посадових осіб самоврядування вирішувати питання внутрішнього керівництва в межах, визначених законодавством.

По суті, самоврядування може здійснюватись на рівні будь якої громади – мешканців міста, селища, села, вулиці, багатоквартирного будинку, робочого колективу. Українське законодавство передбачає таку можливість і для студентських громад вищих навчальних закладів.

Хоча створення органів студентського самоврядування у ВНЗ України було передбачено ще Положенням про державний вищий заклад освіти (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року), проте в нашій країні процес реалізації правових норм іноді триває дуже довго...

Нове пожвавлення в розвитку студентського самоврядування, було викликано цьогорічним наказом Міністерства освіти, який вимагав від керівників ВНЗ реальних кроків по його запровадженню в життєдіяльність ВНЗ.

Говорячи про роль студентського самоврядування неможливо не вказати на його надзвичайну ефективність як виховного засобу в справі формування демократичного світогляду студентства, навчання їх практиці використання демократичних процедур. Проте реальне студентське самоврядування далеко не завжди легко вписується у заскорузлу структуру і практику життєдіяльності українських ВНЗ, які часто просякнуті духом авторитаризму і фальшивої демократичності.

Яскравий приклад того, як важко самоврядування пробиває собі дорогу і наскільки воно є важливим для демократизації університетського життя та формування нового покоління українських громадян, дає історія розвитку органів студентського самоврядування Східноукраїнського національного університету (м. Луганськ), яка завершилась поки що черговою звітно-виборчою конференцією.

Згадана конференція відбувалася 24 травня 2001 року. Хоча вона і називалась звітно-виборчою, проте традиційного для таких заходів завершення не мала. Головні питання, винесені на розгляд, не були вирішені. Не був переобраний голова Студентської Ради Східноукраїнського національного університету, а конференція у зв’язку із відсутністю підтримки позиції голови Студентської Ради Східноукраїнського національного університету була закрита несподіваним виступом проректора з виховної роботи проф. Андрощука А. О.

Причиною несподіваного закриття конференції було оголошено її нелегітимність (у голосуванні брали участь не більш ніж 40% обраних делегатів, присутні – менш ніж 50%). Щоправда, згадану нелегітимність представники адміністрації вперто не помічали, доки ситуація не стала виходити з під контролю...

Але розпочнемо спочатку і зробимо невеличкий екскурс в історію.

У Східноукраїнському національному університеті органи студентського самоврядування були створені у березні місяці 2000 року. Очевидно, з ініціативою їх створення виступив голова університетської студентської профспілкової організації. Своє оформлення студентське самоврядування отримало у вигляді Студентської Ради Східноукраїнського національного університету. Окрім цього, на кожному факультеті теж були створені Студентські Ради, хоча на деяких з них вони були створені раніше...

Восени, коли Студентська Рада розпочала свою діяльність, яка спочатку мала майже внутрішньо-організаційний характер, був обраний новий Голова університетської студентської профспілкової організації. Ним став заступник Голови СР СНУ Ілля Ніколаєнко. Відтоді відносини між Профспілковою організацією та Студентською Радою дуже швидко зіпсувалися...

Взимку конфлікт між конкуруючими студентськими організаціями став набирати обертів... У "війну" втягнулися й інші студентські організації...

У цей час Голова СР СНУ П.Красношлик ініціює розробку нового Положення про Студентську Раду СНУ. Розробляє нове Положення Колегія СР СНУ – представницький орган Студентської Ради. Несподівано жорстка позиція Голови СР СНУ Пилипа Красношлика щодо зауважень до виробленого проекту Положення з боку студентів юридичного і механічного факультетів, а також профспілкової організації призвели до виникнення "опозиції" в лавах Студентської Ради. В цілому проект Положення про Студентську Раду Східноукраїнського національного університету викликав критичні зауваження за такими параметрами:

– можливість Голови СР СНУ виключати будь-кого зі Студентської Ради та її Колегії, самостійно прийнявши відповідне рішення;

– Голова СР СНУ самостійно призначає та звільняє усіх посадових осіб Студентської Ради без погодження з Колегією СР СНУ;

– заборона посадовим особам профспілкової організації (навіть профоргам академічних груп) брати участь у діяльності Студентських Рад;

– механізм висунення кандидата на посаду Голови СР СНУ, що фактично виключав можливість не переобрання П.Красношлика Головою СР СНУ.

Відмовившись поставити на голосування в Колегії СР СНУ зауваження до проекту і змінити його, Голова СР СНУ П. Красношлик скликає Конференцію, на яку виносить три головних питання:

1) звіт Голови СР СНУ;

2) затвердження проекту Положення про Студентську Раду СНУ;

3) переобрання Голови СР СНУ;

Тобто Конференція мала вирішити принципові питання подальшого функціонування органів студентського самоврядування. Для Голови СР СНУ вона повинна була вирішити проблему "опозиції", яка за новим Положенням не мала б змоги впливати на діяльність Студентської Ради.

Вже під час реєстрації делегатів Конференції, стало зрозуміло, що в ній прийме участь менш ніж 50% обраних делегатів, бо більшість з них – старости академічних груп, яких за тиждень до початку складання заліків не дуже хвилювали проблеми студентського самоврядування в його теперішньому непроглядному вигляді.

Проте конференцію все ж розпочали. Через відсутність членів опозиції у мандатній комісії не була оприлюднена кількість зареєстрованих делегатів, але заявлено, що більшість з них присутня на конференції. Основна надія покладалася на присутніх у залі представників адміністрації, хоч і не перших осіб, але беззастережно підтримуючих голову СР СНУ П.Красношлика.

До Президії у складі 8 осіб "обрали" лише 3-х студентів та аспірантів: Голову СР СНУ П.Красношлика (аспірант), Секретаря СР СНУ О.Кузнєчікову (студентка), та Президента студентської громадської організації "Клуб юристів" Д.Шликова.

Якщо спочатку голові СР СНУ вдалося обрати до Лічильної комісії лише своїх представників, то його звіт викликав серйозну критику з боку голови студентського профкому І.Ніколаєнка та його однодумців – представників механічного та фінансового факультетів, факультету комп’ютерних технологій та автоматики, частково – студентів інших факультетів.

Звіт затвердили "одноголосно", але заперечення з боку керівника громадської приймальні "Клубу юристів" з надання безкоштовних юридичних консультацій Іраклія Кояви (студента юридичного факультету) змусили визнати "помилку" Лічильної комісії (приблизно 130 –"за", десь 60 – "проти", і декілька десятків – "утримались"; точні цифри так і не оголосили).

Наступне питання – затвердження проекту Положення про Студентську Раду СНУ викликало справжній скандал, коли виступ голови профспілкової організації Іллі Ніколаєнка був зупинений нецензурною лайкою прихильників П.Красношлика. Після виступів опозиції, проект провалили: більш ніж 110 – "проти"...

Несподівано взяв слово проректор з гуманітарної освіти та виховного процесу проф. А.О.Андрощук, який закрив Конференцію у зв’язку з відсутністю кворуму і оголосив про початок концерту "Студентська весна"...

На нашу думку, згадана конференція яскраво демонструє те, наскільки сильним є опір навіть незначним демократичним змінам в освіті, але й водночас засвідчує не менше прагнення українського студентства до демократії і справедливості. На завершення статті зазначимо, що конференція все ж таки мала свої позитивні наслідки. Після конференції Голова СР СНУ почав узгоджувати свої дії з думками інших членів Студентської Ради, тому сподіватимемось, що восени протистояння між студентами не посилюватиметься, а принципові питання вдасться вирішити консенсусом.

Рекомендувати цей матеріал