Громадянська Освіта

http://osvita.khpg.org/index.php?id=1007567224


Недержавні організації: молодіжні, екологічні, правозахисні...

05.12.2001

Спілкування без кордонів

Близько п’яти років молодіжна організація "Спілкування без кордонів" проводить роботу у галузі громадянської освіти. Ми прагнемо залучити молодь до громадянської журналістики, яка передбачає активне висвітлення громадських справ, встановлення діалогу з метою залучення до суспільного життя широкого кола людей. Наш проект "Активізація молоді в громадянській журналістиці" підтримали Альянс Партнерства Каунтерпарт та люботинська газета "Місто". В межах цього проекту проводилась студія з громадянської журналістики, де учнівська та студентська молодь познайомилася з її основами, навчилась створювати газетні матеріали, засвоїла комп’ютерні видавницькі технології. Все це допомагає в редагуванні Молодіжної сторінки в газеті "Місто", у якій з’явилися такі рубрики: "Як досягти успіху", "Від громадянської освіти до активної участі", "Як вижити підчас дванадцятибального шторму", "Новини НУО", "Молодіжне лідерство", "Дитина має право бути почутою" та ін. В матеріалах, що створюються та розміщуються на Молодіжній сторінці велика увага приділяється громадським організаціям та їх діяльності. Для нас найцікавішим є досвід тих організацій, що працюють в галузі громадянської освіти. З ними ми встановили зв’язки і маємо можливість отримувати матеріали з різних регіонів. Кроком вперед була поява Молодіжної сторінки в Інтернет в рамках програми Мережа громадянської освіти в Україні (CEN) за адресою: http://www.iatp.org.ua/cen (далі до бібліотеки та НУО). Особливістю нашого підходу є те, що ми залучаємо молодь до створення матеріалів з громадянської освіти. Проект "Молодіжні ініціативи в громадянській освіті", підтриманий CEN, передбачає не тільки створення матеріалів для ЗМІ, але й відео репортажів. Організація також має досвід проведення спецкурсів з громадянської освіти, які проводяться англійською мовою, зокрема "Громадянська освіта для юних журналістів" ("Сivic Education for young journalists") дає можливість вивчати проблеми громадянської освіти та англійську мову одночасно, набути досвід роботи з інформацією та підготовки матеріалів для ЗМІ. Проблематика спецкурсу допомагає зрозуміти демократичні цінності, з’ясувати позиції з таких питань як захист прав людини, громадянське суспільство, здоровий спосіб життя, самоврядування, застосування смертної кари, свобода преси та ін.

Ми з радістю поділимося своїм досвідом, надішлемо наші матеріали, а також надрукуємо матеріали про досвід інших, бо вважаємо за необхідне об’єднати зусилля тих, хто працює в галузі громадянської освіти.

Контактна адреса і телефон:

Цимбал Ольга в’їзд Вишневий, 13. м. Люботин Харківської обл. 62433 Тел. (0572) 41-44-51.

Правозахисна дитяча група "КОЛО"

У жовтні 2000 р. в Першій українській гімназії м. Краматорська з’явилася Правозахисна дитяча група, а точніше – сформувалося ядро із учнів, зацікавлених ідеєю прав людини.

Основою стала група гімназистів, що взяли участь в V Всеукраїнському конкурсі творів-есе з прав людини: Барикіна Катерина, Штученко Наталія, Несторова Наталія, Мензелеський Стас, Коваленко Світлана, Сердюкова Ольга, Ворощук Ольга, Скрипник Дарина, Подопригора Василь, Мармілова Ольга, Щербак Наталія.

На сьогодні ще триває процес становлення ПДГ "КОЛО" ("Колегіальність, Організованість, Людяність, Обізнаність").

ПДГ ставить собі за мету – поширення ідеї прав людини серед учнівського та учительського колективів гімназії, здійснення практичного правозахисту учнів гімназії.

Реалізовані напрямки діяльності ПДГ "КОЛО":

1. Участь в загальноукраїнських конкурсах і дослідницьких проектах (Всеукраїнська дискусія старшокласників "Громадянин і влада...", Львів; Всеукраїнська акція школярів "Громадянин", Львів).

2. Участь в позакласних заходах з питань правового виховання (диспути, ділові ігри).

3. Проведення гімназійних моніторингів зі стану дотримання прав людини в Першій українській гімназії.

На черзі ще один напрямок – консультативна та інформаційна допомога гімназистам з приводу прав людини.

Контактна адреса і телефон:

Олег Савчук. вул. Бєляєва, 121, кв. 5. м. Краматорськ Донецької обл. 84320 Тел. (06264) 6-81-79.


(За матеріалами Інформаційного бюлетеня Історичного Наукового Товариства Першої української гімназії м. Краматорська)


Екологічний гурток "Краплинка"

Наша держава успадкувала тугий вузол екологічних проблем. Біосфера сьогодні вже не спроможна самоочищуватися, саморегулюватися й самовідновлюватися – вона дедалі активніше деградує.

Людству загрожує загибель найближчими десятиліттями, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, не змінить стилю своєї діяльності й існування, не переоцінить життєвих цінностей.

В наш час захист навколишнього середовища виноситься на перший план. Людству потрібні нова філософія життя, висока екологічна культура і свідомість.

Необхідність розробки нової екологічної концепції України – ноосферного шляху розвитку – диктується наступними причинами:

1. До останнього часу в Україні була зовсім відсутня будь-яка державна політика в області екології. Такий стан речей стає недопустимим в період переходу до ринкових відносин, коли екологічні та економічні інтереси вступають в особливо гострі протиріччя.

2. Умови виживання людини диктують перехід його на ноосферний шлях розвитку. Вперше термін "ноосфера" ввів академік В.І.Вернадський, розуміючи під цим поняттям розумно керуючий розвиток людини, суспільства і природи, перехід всього людства в нову епоху – ноосферу. Фундаментом для цього має бути розуміння того, що людина є часткою природи і зобов’язана підкоритися її законам.

3. Існує необхідність приведення норм екологічного права України у відповідність до норм міжнародного права, що передбачає освоєння і сприйняття українською наукою і правом найбільш ефективних міжнародних концепцій та ідей в області охорони оточуючого середовища.

Охорона довкілля людини, як один з найважливіших напрямків екологічної концепції України, тісно пов’язана з ідеєю створення сприятливих екологічних умов для життєдіяльності, праці та відпочинку людини.

Це є одним з головних завдань діяльності по охороні оточуючого середовища.

Стаття 3 Конституції України говорить, що людина, її права і свободи є найвищою цінністю. А в ст. 50 КУ сказано, що кожний має право на сприятливе оточуюче середовище, достовірну інформацію про її стан та на відшкодування збитків, нанесених її здоров’ю або майну екологічним правопорушенням.

Поруч з цим ст. 66 КУ говорить: "Кожен зобов’язаний не спричиняти шкоди природі, культурній спадщині, відшкодувати нанесені ним збитки."

Охорона природи – завдання нашого століття, проблема, що стала соціальною.

Знову і знову ми чуємо про загрозу довкіллю, та до сих пір багато, хто з нас вважає, що хоч це і неприємне, але незапобіжне творіння цивілізації, і думають, що ми ще встигнемо упоратись зі всіма труднощами, що виникли.

Однак, щоб покращити ситуацію, знадобляться ціленаправлені й продумані дії. Відповідальна і діюча політика по відношенню до оточуючого середовища буде можлива лише в тому випадку, якщо ми накопичимо надійні дані про сучасний стан довкілля, знання про взаємодію важливих екологічних факторів, розробимо нові методи зменшення і попередження шкоди, яку наносить Природі людина.

І починати розглядати ці поняття треба не тоді, коли у людини вже сформований світогляд, а з дитинства, коли дитина, пізнаючи оточуючий її світ, вчиться розуміти процеси, що в ньому відбуваються. Для мене, як вчителя біології, це є одним з найболючих питань. Тому що програма з біології у загальноосвітній школі, як ніколи, дуже складна, і в деякій мірі не відповідає віковим особливостям фізичного і психологічного розвитку дітей. Предмет екології практично відсутній зовсім.

Щоб якось покращити ситуацію я організувала екологічний гурток, де діти навчаються пізнавати ази навколишнього середовища, слідкувати за процесами, що ведуть до його змін, аналізувати і співставляти, робити відповідні висновки.

Та на жаль, ми маємо дуже мало методичної літератури, яка б допомагала у вирішенні цих питань. Тому я щиро вдячна Шведському Інституту, який відкрив для нас світ "ЕкоЛогіки". (Див. випуск "ПЛ. Громадянська освіта" за січень 2001 р. – Прим. ред.)

Людина з раннього дитинства пізнає навколишній світ. І тут, як ніколи, дуже вчасно на допомогу приходить рольова гра. Вона виконує важливу роль у вихованні, навчанні і розвитку дитини, виступаючи як засіб психологічної підготовки до вирішення майбутніх життєвих ситуацій при взаємодії людини з природою. Вона сприяє зв’язку між навчанням і застосуванням знань на практиці.

В "ЕкоЛогіці" досить вдало розкриті методики рольових екологічних ігор; методики використання сенсорних систем; вміння ставити один одному запитання; вміння розв’язувати проблемні ситуації; творчо працювати в колективі, допомагаючи один одному.

Тільки так можна досягти певних результатів.

Надія Полякова,
вчитель біології та хімії.

Контактна адреса і телефон: Полякова Надія Володимирівна. вул. Піонерська, 11 с. Шарівка Валківського р-ну . 63030, Харківська обл. Тел. (05753) 5-96-20

Від редакції:
Щиро вітаємо "Краплинку" з перемогою (І місце) на ІІ обласному конкурсі екологічних агітбригад!


Комітет сприяння захисту прав дитини

Комітет сприяння захисту прав дитини – незалежна неурядова громадська організація. Була заснована в 1991 році. У 1994 році організація була зареєстрована в Управлінні юстиції м. Києва, оскільки сфера діяльності організації поширюється на м. Київ у цілому.

Головна мета організації: сприяння захисту прав дитини та її батьків у вирішенні проблем, що стосуються соціально-психологічних, духовних, медичних та правових аспектів її життя.

Проекти, що виконувались протягом останніх двох років:

Проект "Дізайн в Інтернеті", завданням якого було засвоєння практичних навичок створення документів у форматі HTML (Web-сторінок). У результаті нашій організації було надано безкоштовне користування Інтернетом протягом року, завдяки чому волонтерами була створена Web-сторінка, присвячена діяльності нашої організації (1999 р.).

Проект "Формування у підлітків відповідальної статевої поведінки", завданням якого були проведення семінарів для підлітків та педагогів з питань профілактики безвідповідальної статевої поведінки, запобігання поширення СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом, психологічне консультування підлітків та їх батьків. У результаті користувачі проекту придбали знання та навички, що дозволяють підліткам самостійно вирішувати питання, що стосуються їх здоров`я та безпеки своєї сексуальної поведінки (1999 р.).

Проект "Профілактика вживання неповнолітніми алкоголю і наркотиків", завданням якого було розробка профілактичних програм та інформаційно-методичної літератури, проведення семінарів, надання консультативної допомоги із зазначених питань. Результатами було те, що батьки та фахівці оволоділи знаннями та методами надання підліткам інформації, що здатна протидіяти впливу наркотичного середовища. Підлітки "групи ризику" отримали допомогу вже на етапі епізодичного вживання наркотиків (1999-2000 р.).

Проект "Конфлікти у школі: запобігання та методи їх розв`язання", завданням якого було створення системи навчання дітей та дорослих вмінню цивілізовано відстоювати свої права. Для цього виконувалося психологічне консультування для допомоги у вирішенні конфліктів, працював "Телефон довіри", проводилися тренінг-семінари; зараз розробляється методична література. Виконання проекту було розпочате в 2000 році і продовжується зараз.

Проект "Неповнолітні правопорушники: шлях до повернення в суспільство". Проект включає соціально-психологічні дослідження особистості неповнолітніх правопорушників і умов їх перебування у виховній колонії. Результати дослідження висвітлюються у радіопередачах та репортажах з метою формування гуманного ставлення суспільства до неповнолітніх засуджених та активізації зусиль фахівців і громадських організацій по реформуванню пенітенціарної системи. Виконання проекту було розпочате в 2000 році і продовжується зараз.

Головні джерела фінансування:

а) негрошова допомога державних організацій (районної адміністрації, шкіл, де виконується проект) у вигляді надання приміщення для реалізації проектів та відповідних комунальних послуг, користування обладнанням (меблі, ксерокс, комп`ютер тощо);

участь службовців зацікавлених організацій та фахівців у виконанні заходів на виконання проектів на волонтерських засадах (вчителя та адміністрація шкіл, співробітники Державного департаменту з виконання покарань, співробітники виховних колоній).

б) гранти міжнародних фондів:

Counterpart Alliance – 1996 р., проект "Допомога дітям із алкогольно узалежнених сімей"; 1997-1998 рр., проект "Допомога бездоглядним дітям";

Міжнародне товариство прав людини – 1998 р., проект "Діти на снігу";

Демократична програма Tacis – 1997-1998 рр., проект "Захист прав жінок та дітей, що потерпають від родинного насильства";

Міжнародний фонд "Відродження" – 1999, проект "Дізайн в Інтернеті"; 2000-2001 рр., проект "Неповнолітні правопорушники: шлях до повернення в суспільство";

Програма Трансатлантичної Ініціативи США-ЄС сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні – 2000-2001 рр., проект "Конфлікти у школі: запобігання та методи їх розв`язання".

Структура і членство організації:

Керівний орган організації – Координаційна рада;

організація має 3 секції: психолого-педагогічну, правову, медичну;

кількість членів – 27 осіб;

кількість активістів коливається від 30 до 40 відповідно до масштабів проектів, що здійснюються.

Тел. (044) 295-26-96

Поштова адреса: Україна, 01103, Київ-103, а/с 9. м. Київ, вул. Володимирська, 45.

e-mail: [email protected] , сайт: www.i.kiev.ua/~assistan

Максимова Н.Ю. голова Координаційної ради,доктор психологічних наук


Асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін "Доба"

Асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін "ДОБА" є незалежною, добровільною громадською організацією, що об’єднує педагогів ряду областей України. На даний момент створені та діють представництва асоціації у 16 областях України. "ДОБА" – член EUROCLIO – Європейської постійної конференції асоціацій вчителів історії та CIVITAS International – міжнародної організації із громадянської освіти.

У лютому 2001 р. на базі Регіональної Асоціації "Доба" створено Всеукраїнську Асоціацію викладачів історії, громадянознавства та суспільних дисциплін "Нова Доба".

Адреса:

Асоціація "Доба" вул. Староміська, 1 79019, м. Львів тел. (0322) 72-56-37 факс (0322) 72-18-70 E-mail: [email protected]

Напрямками діяльності ДОБИ є:

– організація вивчення і розповсюдження педагогічного досвіду, обмін новими педагогічними ідеями;

– проведення зустрічей, конференцій, семінарів, диспутів;

– координація діяльності членів асоціації у питаннях розробки актуальних проблем історичної та громадянської освіти;

– сприяння організації колективів з метою розробки нових програм, навчальних та методичних посібників;

– організація співробітництва з викладачами даного фаху інших країн, національними та міжнародними організаціями;

– проведення конкурсів учнівських пошукових робіт "Слідами історії".

– методичне забезпечення та координація проведення суспільної акції школярів України "Громадяни".

Діяльність Асоціації "Доба" у 2000 році:

– Організація конкурсу на кращий конспект уроку з громадянської освіти на тему "Толерантність".

– Співучасть у підготовці та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освіта для демократії в Україні" (м. Київ, травень 2000).

– Проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий конспект уроку з громадянської освіти: "Я – громадянин України.

– Проведення засідання "Круглого столу" з метою обговорення Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності АПН України (м. Львів, 18-19 серпня 2000).

– Організація та проведення другого Всеукраїнського конкурсу учнівських пошукових робіт "Слідами історії" на тему "Історична пам’ятка – спогад, застереження, пізнання".


Центр громадянської освіти "Доба"


– створений на базі Асоціації за підтримки Центру Мершона університету штату Огайо (США) в рамках Трансатлантичної програми підтримки громадянського суспільства в Україні з метою сприяння розвиткові громадянської освіти у навчально-виховному процесі вітчизняної загальноосвітньої школи.

Напрямки діяльності:

– надання консультаційно-інформаційної допомоги вчителям у галузі громадянської освіти;

– розробка навчальних програм, напрацювання методичного забезпечення навчально-виховного процесу з громадянської освіти;

– експериментальне запровадження в навчальних закладах курсу громадянської освіти;

– проведення навчальних семінарів для педагогічних працівників

Рекомендувати цей матеріал