Громадянська Освіта, 2004  №15

ПІСЛЯМОВА

15.09.2004

Права дітей та молоді. Я – ЛЮДИНА, ЧЛЕН МОЄЇ РОДИНИ, ПРЕДСТАВНИК СВОГО РОДУ, НАРОДУ І НАЦІЇ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ЄВРОПЕЄЦЬ, МЕШКАНЕЦЬ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ

15.09.2004

Право на життя. Свобода від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини, поводження і покарання. Свобода від рабства та примусової праці. Свобода та особиста недоторканність. Свобода пересування та право на вибір місця проживання. Свобода думки, совісті і віросповідання. Свобода вираження поглядів. Свобода зібрань та асоціацій (Якими бувають громадські організації? Як держава сприяє розвиткові дитячих та молодіжних громадських організацій? Хто може бути засновниками і членами дитячих та молодіжних організацій?). Право на повагу до приватного та сімейного життя. Право на укладення шлюбу Право на освіту. Права учнів. Заборона дискримінації. Права виборців. Право на ефективні засоби правового захисту. Трудове законодавство. Цивільне законодавство

Права дітей та молоді. ПРАВА ДИТИНИ

15.09.2004

Міжнародне законодавство. Що собою уявляє Конвенція ООН про права дитини? Які права містить Конвенція про права дитини? Пам’ятка: щодо порядку звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення

Права дітей та молоді. МОВОЮ ПРАВ ЛЮДИНИ...

15.09.2004

Право, права та свободи людини. Лінія часу в історії прав людини. Міжнародний Білль про права людини Права людини у національному законодавстві України. Які права мають молоді люди?

Права дітей та молоді. ТИ – МОЛОДА ЛЮДИНА!

15.09.2004

Молодь, діти та права людини. Що означає молодь? Зв’язок поколінь

15.09.2004

Останнім часом проблемам прав дітей та молоді приділяється все більше уваги. У 2004 році було створено Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді, активізувалась діяльність молодіжних громадських організацій. В містах Рівному та Житомирі регіональні молодіжні організації запровадили експериментальну систему діяльності дитячих омбудсманів. Збільшилась кількість громадських організацій, що працюють в галузі громадянської та правової освіти. Покращилась якість їх роботи. Сучасне законодавство України, державні програми декларують широкі гарантії захисту дитини. Втім, державі дуже бракує в цьому базування саме на ґрунті прав людини, прав дитини. Це підтверд­жують й рекомендації Комітету ООН з прав дитини, щодо періодичної доповіді України (вересень 2002 р.): “...Комітет залишається занепокоєним тим, що державна молодіжна політика, що охоплює соціальну допомогу, охорону здоров’я, освіту, альтернативну опіку та захист дитини, не базується на основі прав дитини та не охоплює всіх прав, що містить Конвенція”.Порушенню прав людини, зокрема молодих людей, часто сприяє низький рівень правової культури як самих молодих людей, так і професійних груп, що працюють з ними в навчальних закладах і т.п.В школах, вищих навчальних закладах не викладається курс „Права людини”. Шкільний курс „Основи правознавства” триває лише один рік і дуже перевантажений суто теоретичним матеріалом. Ті курси, що мають практичне спрямування („Практичне право”, „Ми – громадяни України”), є не обов’язковими для викладання і, хоча останнім часом кількість шкіл, що обирають ці курси швидко збільшується, цього залишається недостатньо.Матеріал цього посібника є лише спробою, маленьким внеском до тої потужної роботи, що зараз виконують деякі громадські організації, і яка спрямована на підвищення правової культури молодих людей та створення атмосфери поваги до прав людини в умовах недостатньої публічної освіти в галузі прав людини.

X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль